• =?UTF-8?B?2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2

  From mossadlaila@gmail.com@21:1/5 to All on Tue Dec 5 00:55:41 2017
  CgrYp9mE2YXYpNiz2LPYqSDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YTZhNiq2K/YsdmK2Kgg2KfZhNmF2YfZhtmK CgoKCtin2YTYr9mI2LHYp9iqINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDYp9mE2YXZhti52YLYr9ipINiu 2YTYp9mEINi02YfYsSDZgdio2LHYp9mK2LEgMjAxOCDZhQoKCgrZhQnYp9mE2YbYtNin2LcJ2KfZ hNiq2KfYsdmK2K4J2KfZhNmF2K/YqQnYp9mE2YXZg9in2YYJ2KfZhNix2LPZgNmI2YUkCjEJ2KfZ hNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmK2Kkg2YTYtdmK2KfYutipINin2YTZhdiw2YPY sdin2Kog2YjYp9mE2K/Yudin2YjZiSDZiNin2YTZhNmI2KfYptitCTQgLSAyCTUg2KPZitmA2YDY p9mFCdin2YTZgtin2YfZgNmA2LHYqQkxMzAwCjIJ2KfZhNmF2LnZitin2LEg2KfZhNij2YXZhtmK INin2YTYudin2YTZhdmKIENJU1NQIOKAkyBDSVNFINmE2KPZhdmGINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfY qiDZiNit2YXYp9mK2Kkg2KfZhNil2YbYqtix2YbYqgk0IC0gMgk1INij2YrZgNmA2KfZhQnYp9mE 2YLYp9mH2YDZgNix2KkJMTMwMAozCdin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YHZ iiDYpdiv2KfYsdipINmF2YbYuNmF2KfYqiDYp9mE2YXYrNiq2YXYuSDYp9mE2YXYr9mG2YoJNCAt IDIJNSDYo9mK2YDZgNin2YUJ2KjZitmA2YDYsdmI2KoJMTMwMAo0Cdil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF 2K/ZhiDYp9mE2YPYqNix2Ykg2YjYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqINmI2KfZhNi52YTYp9mC2Kkg2YXY uSDYp9mE2LPZhNi32Kkg2KfZhNmF2LHZg9iy2YrYqQk0IC0gMgk1INij2YrZgNmA2KfZhQnYtNmA 2LHZhSDYp9mE2LTZitmA2YDYrgkxMzAwCjUJ2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KjYp9mE2KzZiNiv2Kkg 2KfZhNi02KfZhdmE2Kkg2YPZhdiv2K7ZhCDZhNmE2KrZhtin2YHYs9mK2Kkg2YjYp9mE2KrZhdmK 2LIJNCAtIDIJNSDYo9mK2YDZgNin2YUJ2LTZgNix2YUg2KfZhNi02YrZgNmA2K4JMTMwMAo2Cdiq 2YbZhdmK2Kkg2YXZh9in2LHYp9iqINmF2K/Ysdin2KEg2YXZg9in2KrYqCDYp9mE2KXYr9in2LHY p9iqINin2YTYudmE2YrYpwkxMSAtIDIJNSDYo9mK2YDZgNin2YUJ2KjZitmA2YDYsdmI2KoJMTMw MAo3Cdin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitipINin2YTYrtiv2YXYqSDYp9mE2YXYtdix2YHZitipINmI 2KrZhtmF2YrYqSDZhdmH2KfYsdin2Kog2KXYr9in2LHYqSDYrtiv2YXYqSDYp9mE2LnZhdmE2KfY oQkxMSAtIDIJNSDYo9mK2YDZgNin2YUJ2KjZitmA2YDYsdmI2KoJMTMwMAo4Cdil2K/Yp9ix2Kkg 2KfZhNis2YjYr9ipINmB2Yog2LXZhtin2LnYqSDYp9mE2LbZitin2YHYqQkxMSAtIDIJNSDYo9mK 2YDZgNin2YUJ2LTZgNix2YUg2KfZhNi02YrZgNmA2K4JMTMwMAo5Cdij2LPYp9iz2YrYp9iqINin 2YTYtdit2Kkg2YjYp9mE2LPZhNin2YXYqSDYp9mE2YXZh9mG2YrYqQkxMSAtIDIJNSDYo9mK2YDZ gNin2YUJ2KfZhNmC2KfZh9mA2YDYsdipCTEzMDAKMTAJ2KfZhNij2YbZhdin2Lcg2KfZhNil2K/Y p9ix2YrYqSDZiNmF2LnYp9mK2YrYsSDYrNmI2K/YqSDYp9mE2YLZitin2K/YqQkxMSAtIDIJNSDY o9mK2YDZgNin2YUJ2KfZhNmC2KfZh9mA2YDYsdipCTEzMDAKMTEJ2KPYs9in2LPZitin2Kog2KfZ hNil2K7Ysdin2Kwg2KfZhNiq2YTZitmB2LLZitmI2YbZigkxOCAtIDIJNSDYo9mK2YDZgNin2YUJ 2KfZhNmC2KfZh9mA2YDYsdipCTIwMDAKMTIJ2YXYrNin2YTYp9iqINin2YTYs9mK2KfYs9ipINin 2YTYudin2YXYqSDZiNij2YbZiNin2Lkg2YjYo9iv2YjYp9iqINin2YTYqtit2YTZitmEINin2YTY s9mK2KfYs9mKCTE4IC0gMgk1INij2YrZgNmA2KfZhQnYp9mE2YLYp9mH2YDZgNix2KkJMTMwMAox MwnYpdi52KfYr9ipINmH2YrZg9mE2Kkg2KfZhNi02LHZg9in2KoJMTggLSAyCTUg2KPZitmA2YDY p9mFCdin2LPYt9mG2KjZgNmA2YjZhAkxMzAwCgoKCjE0Cdil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiu2K/Zhdin 2Kog2YjYp9mE2LnZgtmI2K8g2KfZhNmE2YjYrNiz2KrZitipINmI2KfZhNmG2YLZhCDZiNin2YTY pdmF2K/Yp9ivCTE4IC0gMgk1INij2YrZgNmA2KfZhQnYp9iz2LfZhtio2YjZhAkxMzAwCjE1Cdin 2YTZiNmC2KfZitipINmF2YYg2KfZhNit2LHYp9im2YIg2KjYp9mE2YXZhti02KLYqiDYp9mE2YbZ gdi32YrYqQkxOCAtIDIJNSDYo9mK2YDZgNin2YUJ2KjZitmA2YDYsdmI2KoJMjAwMAoxNgnYpdiv 2KfYsdipINin2YTYqti52YjZiti22KfYqiDYp9mE2KrYo9mF2YrZhtmK2KkJMjUgLSAyCTUg2KPZ itmA2YDYp9mFCdiv2KjZgNmA2YoJMTMwMAoxNwnYpdiv2KfYsdipINin2YTYo9iz2ZDYsdmR2Kkg 2YHZiiDYp9mE2YLYt9in2Lkg2KfZhNi12K3ZigkyNSAtIDIJMTAg2KPZitmA2YDYp9mFCdiv2KjZ gNmA2YoJMjUwMAoxOAnYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmE2K3Yp9mFINmI2KfZhNiq2YHY qtmK2LQg2KfZhNmH2YbYr9iz2Yog2LnZhNmJINmI2LXZhNin2Kog2KfZhNmE2K3Yp9mFCTI1IC0g MgkxMCDYo9mK2YDZgNin2YUJ2YPZiNin2YTYp9mE2YXYqNmA2YDZiNixCTQwMDAKMTkJ2YXZh9in 2LHYp9iqINin2YTYp9iq2LXYp9mEINin2YTYqtit2LHZitix2Yog2YHZiiDYp9mE2LnZhNin2YLY p9iqINin2YTYudin2YXYqQkyNSAtIDIJNSDYo9mK2YDZgNin2YUJ2KfYs9i32YbYqNmA2YDZiNmE CTEzMDAKMjAJ2KrYtdmF2YrZhSDZiNi12YrYp9mG2Kkg2YXYrdi32KfYqiDYp9mE2LbYriDZiNiu 2LfZiNi3INin2YTZhtmC2YQg2YjYp9mE2LXZhdin2YXYp9iqINmI2KfZhNmF2LnYr9in2Kog2KfZ hNmF2YrZg9in2YbZitmD2YrYqQkyNSAtIDIJMTAg2KPZitmA2YDYp9mFCdin2LPYt9mG2KjZgNmA 2YjZhAkzMDAwCgoK2YTZhNit2LXZiNmEINi52YTZiSDZg9in2YHYqSDYp9mE2KrZgdin2LXZitmE INmI2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyDYp9mE2LHYrNin2KEg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2LnZhNmKINin 2YTYqNmK2KfZhtin2Kog2KfZhNiq2KfZhNmK2YDZgNipIDoKCgrZhdmI2KjYp9mK2YQgLyAwMDIw MTAwNzU3MDA0MQrYqtmK2YTZgdmI2YYg2KPYsdi22YDZiiAvIDAwMjAyMzU4Nzg5NDMK2YHYp9mD 2LMgLyAwMDIwMjM3Nzk1NjIwCtin2YTYqNix2YrYryDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZiiAvIHJh ZGFtQGdmZnZ0LmNvbQoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From omr372677@gmail.com@21:1/5 to All on Sun Apr 22 01:18:47 2018
  2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2YDZgNiv2YjYsdipINin2YTYqtmA2YDYr9ix2YrYqNmK2YDZgNip IDogLSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgCtin2YLYqtmA2LXYp9iv2YrZgNin2Kog2KfZhNiq2YDYtNi62YrZgNmEINmB2YDZiiDZhdi1 2KfZgdmA2Yog2KfZhNio2KrZgNix2YjZhAoyNCA6IDI4INmK2YjZhtmK2YDZgNmIIDIwMTgg2YUK 2KfZhNmC2KfZh9mA2YDYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrZgNmA2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix 2KjZitmA2YDYqQoKCtmE2YTYrdi12YjZhCDYudmE2Ykg2YPYp9mB2Kkg2KfZhNiq2YHYp9i12YrZ hCDZiNin2YTYp9i02KrYsdin2YMg2KfZhNix2KzYp9ihINin2YTYqtmI2KfYtdmEINi52YTZiiDY p9mE2KjZitin2YbYp9iqINin2YTYqtin2YTZitmA2YDYqSA6CtmF2YbYs9mA2YDZgiDYqtmA2YDY r9ix2YrZgNmA2KgKINijIC8g2LHYrdin2Kgg2KLYr9mFCtmF2YjYqNin2YrZhCAvIDAwMjAxMDA3 NTcwMDQxCtiq2YrZhNmB2YjZhiDYo9ix2LbZgNmKIC8gMDAyMDIzNTg3ODk0MwrZgdin2YPYsyAv IDAwMjAyMzc3OTU2MjAK2KfZhNio2LHZitivINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKIC8gcmFkYW1A Z2ZmdnQuY29tCgoKCg==

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From doniak530@gmail.com@21:1/5 to All on Mon Jul 16 06:18:13 2018
  2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2YDZgNiv2YjYsdipINin2YTYqtmA2YDYr9ix2YrYqNmK2YDZgNip IDogLSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgCtmG2LjYp9mFINi22KjYtyDYp9mE2YXYrtin2LfYsSDZiNiq2K3ZhNmK2YQg2KfZhNmG2YLY p9i3INin2YTYrdix2KzYqQoxNiA6IDIwINiz2KjYqtmF2KjYsSAyMDE4INmFCtin2LPYt9mG2KjZ iNmEIOKAkyDYp9mE2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2KfZhNiq2LHZg9mK2KkKCtmE2YTYrdi12YjZhCDY udmE2Ykg2YPYp9mB2Kkg2KfZhNiq2YHYp9i12YrZhCDZiNin2YTYp9i02KrYsdin2YMg2KfZhNix 2KzYp9ihINin2YTYqtmI2KfYtdmEINi52YTZiiDYp9mE2KjZitin2YbYp9iqINin2YTYqtin2YTZ itmA2YDYqSA6Ctil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2YXZiNio2KfZitmEIC8gMDAyMDEw MDc1NzAwNDEK2KrZitmE2YHZiNmGINij2LHYttmA2YogLyAwMDIwMjM1ODc4OTQzCtmB2KfZg9iz IC8gMDAyMDIzNzc5NTYyMArYp9mE2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YogLyByYWRh bUBnZmZ2dC5jb20KCgoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)