• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDYqtmG2YXZitipINin2

  From arabhous2@gmail.com@21:1/5 to All on Sat Feb 18 23:49:57 2017
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTY qtiv2LHZitio2YrYqSAK2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTZhdmK2K/Yp9mG 2YrYqSDZhNmF2LPYptmI2YTZiSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiNin2YTY p9i52YTYp9mFIArYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2YLYqNix2LUgCtiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq 2LHYqSDZhdmGIDkg2KfZhNmJIDEzINin2KjYsdmK2YQgMjAxNyDZhSAKCtiq2YfYr9mBOgrYpdiv 2KfYsdipINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINil2YTZiSDYp9mE2KrYo9ir2YrY sSDYudmE2Ykg2KfZhNis2YXYp9mH2YrYsSDYo9mIINin2YTYudmF2YTYp9ihINin2YTZhdiz2KrZ h9iv2YHZitmGINmF2YYg2K3ZitirINin2YTYsdij2Yog2Ygg2KrZg9mI2YrZhiDYp9mE2KfYqtis 2KfZh9in2Kog2Ygg2KjZhdit2KfZiNmE2Kkg2KfZhNil2YLZhtin2Lkg2YTZhNi52YXZhNin2KEg 2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YXZhtmH2YUg2KrYrNin2Ycg2YXZhtiq2KzYp9iqINmF2K3Y r9iv2Kkg2KPZiCDYrtiv2YXYp9iqINiq2YLYr9mF2YfYpyDYtNix2YPYqSDYo9mIINmF2KTYs9iz 2Kkg2YXYpyDZg9mF2Kcg2KrZgtmI2YUg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTY udin2YXYqSDZg9iw2YTZgyDYqNio2LDZhCDZhtmB2LMg2KfZhNis2YfZiNivINio2YfYr9mBINmE 2KrZg9mI2YrZhiDYp9iq2KzYp9mH2KfYqiDZhdit2K/Yr9ipINiq2KzYp9mHINmC2LbZitipINmF 2Kcg2KPZiCDYtNix2YPYqSDZhdinINmIINiq2KrYs9mFINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC 2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2KjZg9mI2YbZh9inINi52YXZhNmK2Kkg2KrZiNin2LXZhCDZhdiq 2KjYp9iv2YTYqSDYqtiq2YUg2KjZitmGINi52K/YqSDYp9i32LHYp9mBINmF2KrZhdir2YTYqSDZ gdmKINin2YTZhdik2LPYs9ipINmF2YYg2KzYp9mG2Kgg2Ygg2KfZhNi52YXZhNin2KEg2KPZiCDY p9mE2KzZhdin2YfZitixINmF2YYg2KzYp9mG2Kgg2KLYrtixINio2KfZhNil2LbYp9mB2Kkg2YTZ iNiz2KfYptmEINin2YTYpdi52YTYp9mFINmD2LDZhNmDINmF2YYg2KzYp9mG2Kgg2KLYrtixINmI INiq2LPYqtmH2K/ZgSDYpdiv2KfYsdipINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINin 2YTZgtmK2KfYsyDZhNii2LHYp9ihINin2YTYrNmF2YfZiNixINij2Ygg2KfZhNi52YXZhNin2KEg 2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2Ygg2KrYrti32YrYtyDYqNix2KfZhdisINiq2YHYp9i52YTZ itipINiq2KrYttmF2YYgKCDYqtmE2YLZiiDigJMg2KfYs9iq2YLYqNin2YQgKSDZiCDYqtit2KfZ gdi4INi52YTZiSDYp9mE2LXZhNipINin2YTYr9in2KbZhdipINio2YrZhiDYp9mE2YXYpNiz2LPY qSDZiCDYp9mE2KzZhdmH2YjYsSDYp9mE2YXYs9iq2YfYr9mBINmD2LDZhNmDINit2YrYqyDYqtiz 2KfYudivINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmB2Yog2KrYrNiz2YrYryDYp9mE 2YXYtdiv2KfZgtmK2Kkg2YTZhdmG2KrYrCDYo9mIINmB2YPYsdipINmE2K/ZiSDYp9mE2KzZhdin 2YfZitixINio2YXYpyDZitiz2YfZhSDZgdmKINiq2YPZiNmK2YYg2KrYttin2YXZhiDZiCDYqtit 2YLZitmCINmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2KfZhNiu2YTYp9mCINmIINin2YTY o9iv2KfYoSDYp9mE2YXYqtmF2YrYsiDZhNmE2YXYtdin2YTYrSDYp9mE2YXYtNiq2LHZg9ipINmI INiq2LPZh9mFINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YPYsNmE 2YMg2YHZiiDYqtit2LPZitmGINmF2LPYqtmI2YrYp9iqINin2YTYudmF2YQg2YHZiiDYp9mE2YXY pNiz2LPYp9iqINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KfZhNi52YXZhCDYudmE2Ykg2KrZgtmK2YrZhSDZhdiz 2KrZiNmK2KfYqiDYp9mE2LHYttinINmE2K/ZiSDYp9mE2LnZhdmE2KfYoSDZiCDZhdi52LHZgdip INij2YfZhSDYp9mE2YXZhNin2K3YuNin2Kog2KfZhNiq2Yog2YrZgtiv2YXZh9inINin2YTZhdmI 2LLYudmI2YYg2Ygg2KfZhNi52YXZhNin2KEg2KPZhtmB2LPZh9mFINmF2YYg2LfYsdmK2YIg2YjY s9in2KbZhCDYp9mE2KfYqti12KfZhCDYp9mE2YXYrtiq2YTZgdipINiz2YjYp9ihINin2YTYo9ix 2YLYp9mFINin2YTZh9in2KrZgdmK2Kkg2KfZhNmF2K7Ytdi12Kkg2YTZhNiq2YjYp9i12YQg2YXY uSDYpdiv2KfYsdipINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmIINin2YTZgdin2YPY syDZiCDYp9mE2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yog2Ygg2LXZgdit2KfYqiDYp9mE 2KrZiNin2LXZhCDYp9mE2KfYrNiq2YXYp9i52Yog2KjYp9mE2KXYttin2YHYqSDZhNmE2KzYstih INin2YTYrtin2LUg2KjYp9mE2KrZiNin2LXZhCDYudmE2Ykg2YXZiNmC2Lkg2KfZhNmF2KTYs9iz 2Kkg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yog2YbZgdiz2Ycg2Ygg2KfZhNiw2Yog2KrYrti12LUg2KfZ hNi52K/ZitivINmF2YYg2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDZiCDYp9mE2YfZitim2KfYqiDYp9mE2K3Z g9mI2YXZitipINmIINi62YrYsdmH2Kcg2YTYqtmE2YLZiiDYp9mE2LTZg9in2YjZiSDZiCDYp9mE 2KfYs9iq2YHYs9in2LHYp9iqINmIINil2KjYr9in2KEg2KfZhNmF2YLYqtix2K3Yp9iqINmIINmH 2Ygg2YXYpyDZitiz2YfZhSDZgdmKINiq2LnYstmK2LIg2KfZhNi12YjYsdipINin2YTYpdmK2KzY p9io2YrYqSDYp9mE2K/Yp9im2YXYqSDYqNmK2YYg2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2Ygg2YXYqtin2KjY udmK2YfYpyDZiCDZitiz2YfZhSDZg9iw2YTZgyDZgdmKINis2LDYqCDYp9mE2YXYstmK2K8g2YXZ hiDYp9mE2LnZhdmE2KfYoSDZiCDYp9mE2YXYqtin2KjYudmK2YYg2Ygg2YrYrdmC2YIg2KPZh9iv 2KfZgSDYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqINmF2YYg2KrYsdmI2YrYrCDZiCDYqtit2LPZitmGINmE2YbY s9ioINin2YTZhdio2YrYudin2Kog2YTYr9mK2YfYpy4KLgrZhdiz2KrZh9iv2YHZitmGINmB2Yog 2LDZhNmDOiAK2KfZhNmF2K/Zitix2YrZhiDZiNin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2YHZiiDYpdiv2KfY sdin2Kog2YjYo9mC2LPYp9mFINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2KfZhNil 2LnZhNin2YUg2YjYp9mE2YLZitin2K/Yp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YHZiiDYp9mE2YjY stin2LHYp9iqINmI2KfZhNmH2YrYptin2Kog2YjYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqLgrZiNin2YTYr9in 2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkgINmK2LPYsdmH2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdiz2KfZh9mF 2Kkg2YjYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipINmB2Yog2KPYudmF2KfZhCDYp9mE2YHYp9i52YTZitin2Kog 2YXZhiDYrtmE2KfZhCDYqtis2LHYqNipINmF2YXZitiy2Kkg2KPZiCDYqNin2YTYrdi22YjYsSDZ iNin2YTZhdmG2KfZgti02KnYjCDZg9iw2YTZgyDYqtix2LTZititINmF2YYg2KrYsdmI2YYg2YXZ hiDZg9mI2KfYr9ixINmF2KTYs9iz2KrZg9mFINin2YTZhdmI2YLYsdipINmI2KrZhdmG2K0g2KfZ hNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhdmC2LnYr9inINiu2KfZhdizINmF2KzYp9mG2Kcg2YHZ iiDYrdin2YQg2KrYsdi02YrYrSDYs9mK2KfYr9iq2YPZhSDYp9ix2KjYuSDYp9mB2LHYp9ivINmF 2YYg2YXYpNiz2LPYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2KkuCtiq2KPZg9mK2K8g2KfZhNmF2LTYp9ix 2YPYqQrZitiq2YUg2KXYsdiz2KfZhCDYrti32KfYqCDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipINin2YTYsdiz 2YXZiSDYp9mIINiq2LnYqNim2Kkg2KfZhNmG2YXZiNiw2Kwg2KfZhNmF2LHZgdmCINmF2YjYttit INio2Kkg2KPYs9mF2KfYoSDYp9mE2YXYsdi02K3ZitmGIOKAkyDZhdmG2KfYtdio2YfZhSDYp9mE 2KXYr9in2LHZitipIC0gINin2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2Lcg4oCTINi32LHZitmC2Kkg2LPYr9in 2K8g2LHYs9mI2YUg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSAoINmD2KfYtCDYp9mI2YQg2KPZitin2YUg2KfZ hNiq2K/YsdmK2Kgg2KfZiCDYqNiq2K3ZiNmK2YQg2KjZhtmD2Ykg2YLYqNmEINio2K/YoSDYp9mE 2YbYtNin2Lcp2YjYtdmI2LHYqSDZhdmGINiq2LDZg9ix2Kkg2KfZhNi32YrYsdin2YYg2LnZhNmF 2KfZiyDYqNij2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyAxNDAw2K/ZiNmE2KfYsSDYo9mF 2LHZitmD2YnZhNmE2YHYsdivCgrYudmE2Yog2YHYp9mD2LMg2LHZgtmFIDAwMjAyMzc4MDA1NzMg 2KfZiDAwMjAyMzU4NjYzMjMg2KfZiNi52YTZiiAK2KjYsdmK2K/ZiiDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI 2YbZinNhcmFnd2FkaUBnbWFpbC5jb20K

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From arabhous2@gmail.com@21:1/5 to All on Mon Mar 13 05:56:27 2017
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTY qtiv2LHZitio2YrYqSAK2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTZhdmK2K/Yp9mG 2YrYqSDZhNmF2LPYptmI2YTZiSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiNin2YTY p9i52YTYp9mFIArYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2YLYqNix2LUgCtiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq 2LHYqSDZhdmGIDkg2KfZhNmJIDEzINin2KjYsdmK2YQgMjAxNyDZhSAKCtiq2YfYr9mBOgrYpdiv 2KfYsdipINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINil2YTZiSDYp9mE2KrYo9ir2YrY sSDYudmE2Ykg2KfZhNis2YXYp9mH2YrYsSDYo9mIINin2YTYudmF2YTYp9ihINin2YTZhdiz2KrZ h9iv2YHZitmGINmF2YYg2K3ZitirINin2YTYsdij2Yog2Ygg2KrZg9mI2YrZhiDYp9mE2KfYqtis 2KfZh9in2Kog2Ygg2KjZhdit2KfZiNmE2Kkg2KfZhNil2YLZhtin2Lkg2YTZhNi52YXZhNin2KEg 2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YXZhtmH2YUg2KrYrNin2Ycg2YXZhtiq2KzYp9iqINmF2K3Y r9iv2Kkg2KPZiCDYrtiv2YXYp9iqINiq2YLYr9mF2YfYpyDYtNix2YPYqSDYo9mIINmF2KTYs9iz 2Kkg2YXYpyDZg9mF2Kcg2KrZgtmI2YUg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTY udin2YXYqSDZg9iw2YTZgyDYqNio2LDZhCDZhtmB2LMg2KfZhNis2YfZiNivINio2YfYr9mBINmE 2KrZg9mI2YrZhiDYp9iq2KzYp9mH2KfYqiDZhdit2K/Yr9ipINiq2KzYp9mHINmC2LbZitipINmF 2Kcg2KPZiCDYtNix2YPYqSDZhdinINmIINiq2KrYs9mFINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC 2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2KjZg9mI2YbZh9inINi52YXZhNmK2Kkg2KrZiNin2LXZhCDZhdiq 2KjYp9iv2YTYqSDYqtiq2YUg2KjZitmGINi52K/YqSDYp9i32LHYp9mBINmF2KrZhdir2YTYqSDZ gdmKINin2YTZhdik2LPYs9ipINmF2YYg2KzYp9mG2Kgg2Ygg2KfZhNi52YXZhNin2KEg2KPZiCDY p9mE2KzZhdin2YfZitixINmF2YYg2KzYp9mG2Kgg2KLYrtixINio2KfZhNil2LbYp9mB2Kkg2YTZ iNiz2KfYptmEINin2YTYpdi52YTYp9mFINmD2LDZhNmDINmF2YYg2KzYp9mG2Kgg2KLYrtixINmI INiq2LPYqtmH2K/ZgSDYpdiv2KfYsdipINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINin 2YTZgtmK2KfYsyDZhNii2LHYp9ihINin2YTYrNmF2YfZiNixINij2Ygg2KfZhNi52YXZhNin2KEg 2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2Ygg2KrYrti32YrYtyDYqNix2KfZhdisINiq2YHYp9i52YTZ itipINiq2KrYttmF2YYgKCDYqtmE2YLZiiDigJMg2KfYs9iq2YLYqNin2YQgKSDZiCDYqtit2KfZ gdi4INi52YTZiSDYp9mE2LXZhNipINin2YTYr9in2KbZhdipINio2YrZhiDYp9mE2YXYpNiz2LPY qSDZiCDYp9mE2KzZhdmH2YjYsSDYp9mE2YXYs9iq2YfYr9mBINmD2LDZhNmDINit2YrYqyDYqtiz 2KfYudivINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmB2Yog2KrYrNiz2YrYryDYp9mE 2YXYtdiv2KfZgtmK2Kkg2YTZhdmG2KrYrCDYo9mIINmB2YPYsdipINmE2K/ZiSDYp9mE2KzZhdin 2YfZitixINio2YXYpyDZitiz2YfZhSDZgdmKINiq2YPZiNmK2YYg2KrYttin2YXZhiDZiCDYqtit 2YLZitmCINmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2KfZhNiu2YTYp9mCINmIINin2YTY o9iv2KfYoSDYp9mE2YXYqtmF2YrYsiDZhNmE2YXYtdin2YTYrSDYp9mE2YXYtNiq2LHZg9ipINmI INiq2LPZh9mFINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YPYsNmE 2YMg2YHZiiDYqtit2LPZitmGINmF2LPYqtmI2YrYp9iqINin2YTYudmF2YQg2YHZiiDYp9mE2YXY pNiz2LPYp9iqINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KfZhNi52YXZhCDYudmE2Ykg2KrZgtmK2YrZhSDZhdiz 2KrZiNmK2KfYqiDYp9mE2LHYttinINmE2K/ZiSDYp9mE2LnZhdmE2KfYoSDZiCDZhdi52LHZgdip INij2YfZhSDYp9mE2YXZhNin2K3YuNin2Kog2KfZhNiq2Yog2YrZgtiv2YXZh9inINin2YTZhdmI 2LLYudmI2YYg2Ygg2KfZhNi52YXZhNin2KEg2KPZhtmB2LPZh9mFINmF2YYg2LfYsdmK2YIg2YjY s9in2KbZhCDYp9mE2KfYqti12KfZhCDYp9mE2YXYrtiq2YTZgdipINiz2YjYp9ihINin2YTYo9ix 2YLYp9mFINin2YTZh9in2KrZgdmK2Kkg2KfZhNmF2K7Ytdi12Kkg2YTZhNiq2YjYp9i12YQg2YXY uSDYpdiv2KfYsdipINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmIINin2YTZgdin2YPY syDZiCDYp9mE2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yog2Ygg2LXZgdit2KfYqiDYp9mE 2KrZiNin2LXZhCDYp9mE2KfYrNiq2YXYp9i52Yog2KjYp9mE2KXYttin2YHYqSDZhNmE2KzYstih INin2YTYrtin2LUg2KjYp9mE2KrZiNin2LXZhCDYudmE2Ykg2YXZiNmC2Lkg2KfZhNmF2KTYs9iz 2Kkg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yog2YbZgdiz2Ycg2Ygg2KfZhNiw2Yog2KrYrti12LUg2KfZ hNi52K/ZitivINmF2YYg2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDZiCDYp9mE2YfZitim2KfYqiDYp9mE2K3Z g9mI2YXZitipINmIINi62YrYsdmH2Kcg2YTYqtmE2YLZiiDYp9mE2LTZg9in2YjZiSDZiCDYp9mE 2KfYs9iq2YHYs9in2LHYp9iqINmIINil2KjYr9in2KEg2KfZhNmF2YLYqtix2K3Yp9iqINmIINmH 2Ygg2YXYpyDZitiz2YfZhSDZgdmKINiq2LnYstmK2LIg2KfZhNi12YjYsdipINin2YTYpdmK2KzY p9io2YrYqSDYp9mE2K/Yp9im2YXYqSDYqNmK2YYg2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2Ygg2YXYqtin2KjY udmK2YfYpyDZiCDZitiz2YfZhSDZg9iw2YTZgyDZgdmKINis2LDYqCDYp9mE2YXYstmK2K8g2YXZ hiDYp9mE2LnZhdmE2KfYoSDZiCDYp9mE2YXYqtin2KjYudmK2YYg2Ygg2YrYrdmC2YIg2KPZh9iv 2KfZgSDYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqINmF2YYg2KrYsdmI2YrYrCDZiCDYqtit2LPZitmGINmE2YbY s9ioINin2YTZhdio2YrYudin2Kog2YTYr9mK2YfYpy4KLgrZhdiz2KrZh9iv2YHZitmGINmB2Yog 2LDZhNmDOiAK2KfZhNmF2K/Zitix2YrZhiDZiNin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2YHZiiDYpdiv2KfY sdin2Kog2YjYo9mC2LPYp9mFINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2KfZhNil 2LnZhNin2YUg2YjYp9mE2YLZitin2K/Yp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YHZiiDYp9mE2YjY stin2LHYp9iqINmI2KfZhNmH2YrYptin2Kog2YjYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqLgrZiNin2YTYr9in 2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkgINmK2LPYsdmH2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdiz2KfZh9mF 2Kkg2YjYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipINmB2Yog2KPYudmF2KfZhCDYp9mE2YHYp9i52YTZitin2Kog 2YXZhiDYrtmE2KfZhCDYqtis2LHYqNipINmF2YXZitiy2Kkg2KPZiCDYqNin2YTYrdi22YjYsSDZ iNin2YTZhdmG2KfZgti02KnYjCDZg9iw2YTZgyDYqtix2LTZititINmF2YYg2KrYsdmI2YYg2YXZ hiDZg9mI2KfYr9ixINmF2KTYs9iz2KrZg9mFINin2YTZhdmI2YLYsdipINmI2KrZhdmG2K0g2KfZ hNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhdmC2LnYr9inINiu2KfZhdizINmF2KzYp9mG2Kcg2YHZ iiDYrdin2YQg2KrYsdi02YrYrSDYs9mK2KfYr9iq2YPZhSDYp9ix2KjYuSDYp9mB2LHYp9ivINmF 2YYg2YXYpNiz2LPYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2KkuCtiq2KPZg9mK2K8g2KfZhNmF2LTYp9ix 2YPYqQrZitiq2YUg2KXYsdiz2KfZhCDYrti32KfYqCDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipINin2YTYsdiz 2YXZiSDYp9mIINiq2LnYqNim2Kkg2KfZhNmG2YXZiNiw2Kwg2KfZhNmF2LHZgdmCINmF2YjYttit INio2Kkg2KPYs9mF2KfYoSDYp9mE2YXYsdi02K3ZitmGIOKAkyDZhdmG2KfYtdio2YfZhSDYp9mE 2KXYr9in2LHZitipIC0gINin2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2Lcg4oCTINi32LHZitmC2Kkg2LPYr9in 2K8g2LHYs9mI2YUg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSAoINmD2KfYtCDYp9mI2YQg2KPZitin2YUg2KfZ hNiq2K/YsdmK2Kgg2KfZiCDYqNiq2K3ZiNmK2YQg2KjZhtmD2Ykg2YLYqNmEINio2K/YoSDYp9mE 2YbYtNin2Lcp2YjYtdmI2LHYqSDZhdmGINiq2LDZg9ix2Kkg2KfZhNi32YrYsdin2YYg2LnZhNmF 2KfZiyDYqNij2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyAxNDAw2K/ZiNmE2KfYsSDYo9mF 2LHZitmD2YnZhNmE2YHYsdivCgrYudmE2Yog2YHYp9mD2LMg2LHZgtmFIDAwMjAyMzc4MDA1NzMg 2KfZiDAwMjAyMzU4NjYzMjMg2KfZiNi52YTZiiAK2KjYsdmK2K/ZiiDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI 2YbZinNhcmFnd2FkaUBnbWFpbC5jb20KCtio2LHYp9mF2Kwg2KrYudmC2K8g2YHZiSDZhtmB2LMg 2KfZhNi02YfYsSDYrtmE2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiA5INin2YTZiSAxMyDYp9io2LHZ itmEIDIwMTcg2YUgCgoK2KfZhNix2LPZiNmFINio2KfZhNiv2YjZhNin2LEJ2YXZg9in2YYg2KfZ hNil2YbYudmC2KfYrwnYp9mE2KrYp9ix2YrYrgnYp9iz2YUg2KfZhNmG2LTYp9i3CQnZhQoxNDAw Cdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAk9mC2KjYsdi1IAnZhdmGIDkg2KfZhNmJIDEzINin2KjYsdmK2YQJ 2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNin2Kog2KrZgtmK2YrZhSDYp9mE2LnYt9in2KHYp9iqINmI2YXZh9in 2LHYp9iqINin2YTYqti52KfZgtivIAkxCjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCT2YLYqNix2LUg CdmF2YYgOSDYp9mE2YkgMTMg2KfYqNix2YrZhAnYp9i52K/Yp9ivINmI2LnYsdi2INin2YTYqtmC 2KfYsdmK2LEg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2KfZhNit2K/Zitir2KkgCTIKMTQwMAnYp9mE2YLYp9mH 2LHYqSDigJPZgtio2LHYtSAJ2YXZhiA5INin2YTZiSAxMyDYp9io2LHZitmECdiq2YPZhtmI2YTZ iNis2YrYpyDZhdix2KfYrNi52Kkg2YjYqtmC2YLZitmFINin2K/Yp9ihINin2YTYudin2YXZhNmK 2YYg2YHZiSDYqNmK2KbYqSDYp9mE2KrYtNi62YrZhCDYp9mE2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZitipIAkz CjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCT2YLYqNix2LUgCdmF2YYgOSDYp9mE2YkgMTMg2KfYqNix 2YrZhAnYqtmG2LjZitmFINmI2YXYsdin2YLYqNipINin2YTZhdiu2KfYstmGIAk0CjE0MDAJ2KfZ hNmC2KfZh9ix2Kkg4oCT2YLYqNix2LUgCdmF2YYgOSDYp9mE2YkgMTMg2KfYqNix2YrZhAnYp9mE 2YXYrdin2LPYqNipINin2YTYqtit2YTZitmE2YrYqSDZiNin2KrYrtin2LAg2KfZhNmC2LHYp9ix 2KfYqiDYp9mE2KfYr9in2LHZitipIAk1CgoKCgoKCgoKCgoKCgoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)