• =?UTF-8?B?2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KfZhNi52LHYqNmKINin2YTYsdin2KjYuTog2KrZg

  From arabhous2@gmail.com@21:1/5 to All on Sat Jan 28 23:30:34 2017
  2KrYqti02LHZgSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTY p9iv2KfYsdmK2KkK2KjYp9mE2KrYudin2YjZhiDZhdi5Ctin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYr9mI 2YTZiiDZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KjYtNix2YrYqQrYqNiv2LnZ iNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9mHINmB2Yo6CijYp9mE2YXYpNiq2YXZgNmA2YDZgNixINin 2YTYudmA2YDZgNmA2LHYqNmKINin2YTZgNmA2YDZgNix2KfYqNi5ICkK2KrZg9mG2YjZhNmA2YDZ gNmI2KzZitinINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqgrYtdmG2KfYudipINin2YTZhdiz 2KrZgtio2YQg2KfZhNil2KzYqtmF2KfYudmKCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOtin 2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkK2YXZ iNi52K8g2KfZhNin2YbYudmC2KfYryA6INmF2YYgICAzMCDYp9io2LHZitmEICDYp9mE2YkgNCAg 2YXYp9mK2YggMjAxNyDZhQrZhdmC2K/ZhdipOgrZh9mG2KfZgyDYp9mE2LnYr9mK2K8g2YXZhiDY p9mE2KrYudix2YrZgdin2Kog2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2LPYqtiv2KfZhdipINiMINmI 2KPYutmE2Kgg2YfYsNmHINin2YTYqti52LHZitmB2KfYqiDYqtix2KrYqNi3INio2LnZhdmE2YrY qSDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXYs9iq2YXYsdipINmE2YTYqNmG2YrYqSDYp9mE2KPYs9in 2LPZitipINin2YTYudmF2YrZgtipINmE2YTYr9mI2YTYqSDYjCDZiNiu2KfYtdipINmB2Yog2YXY rNin2YTYp9iqINir2YTYp9ir2Kkg2YfZiiDYp9mE2KfZgtiq2LXYp9ivINmI2KfZhNio2YrYptip INmI2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNi32KjZiti52YrYqSDZiNij2K7Zitix2Kcg2KfZhNiq2YbZ hdmK2KkgINin2YTYpdis2KrZhdin2LnZitip2Iwg2YjYqNmF2Kcg2YrYttmF2YYg2KrYrtmB2YrY tiDYp9mE2KXZhtmB2KfZgiDZiNin2YTYp9iz2KrZh9mE2KfZgyDZhdmGINin2YTZhdmI2KfYsdiv INin2YTYt9io2YrYudmK2Kkg2YjYp9mE2LfYp9mC2Kkg2YjYp9mE2YXZitin2Kkg2YjYp9mE2LrY p9io2KfYqiDZiNi62YrYsdmH2KcuCtmI2KrZhNi52Kgg2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDZiNin2YTZ iNit2K/Yp9iqINin2YTZhdit2YTZitipINij2K/ZiNin2LHYpyDZhdiu2KrZhNmB2Kkg2YHZiiDZ h9iw2Ycg2KfZhNmF2KzYp9mE2KfYqiDYjCDZiNmB2YLYpyDZhNi32KjZiti52Kkg2KrZhti42YrZ hdmH2Kcg2YjZhdiz2KbZiNmE2YrYp9iq2YfYpyDYjCDZiNio2YXYpyDZitit2KfZgdi4INi52YTZ iSDYqNmC2KfYoSDYp9mE2KjZhtmK2Kkg2KfZhNij2LPYp9iz2YrYqSDZhNmE2K/ZiNmE2Kkg2YHZ iiDYt9mI2LEg2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2KrZgtiv2YXYqSDYjCDZiNmD2LDZhNmDINmB 2Yog2KrYrdiz2YrZhiDYp9mE2YXYsdin2YHZgiDZiNin2YTYrtiv2YXYp9iqINin2YTYqtmKINiq 2YLYr9mFINmE2YTZhdmI2KfYt9mG2YrZhiDYjCDZh9iw2Ycg2KfZhNij2K/ZiNin2LEg2KrYrdiq 2KfYrCDYpdmE2Ykg2KfZhNmG2YLYp9i0INin2YTZhdiz2KrZhdixINmI2KfZhNmB2LnZhCDZhNi2 2YXYp9mGINmH2LDYpyDYp9mE2YbZiNi5INmF2YYg2KfZhNiq2YbZhdmK2KkuCtmK2YfYr9mBINin 2YTZhdik2KrZhdix2KfZhNmKIDog2KfZhNiq2LnYsdmBINi52YTZiSDYt9io2YrYudipINin2YTY qtmG2YXZitipINin2YTZhdiz2KrYr9in2YXYqSDZgdmKINin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE 2YXYrdmE2YrYp9iqLiDYp9iz2KrZg9i02KfZgSDYo9iv2YjYp9ixINin2YTYqti32YjZitixINin 2YTYudi02LHYqSDYp9mE2KrZiiDZitis2Kgg2KPZhiDYqtiq2YXYqti5INio2YfYpyDYp9mE2KjZ hNiv2YrYp9iqINmE2LbZhdin2YYg2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2LPYqtiv2KfZhdipLiDY p9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJINiv2YjYsSDYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqINmB2Yog2KfZhNiq2YbZ hdmK2Kkg2KfZhNin2YLYqti12KfYr9mK2Kkg2KfZhNmF2LPYqtiv2KfZhdipIC4g2KfZhNiq2LnY sdmBINi52YTZiSDYr9mI2LEg2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDZgdmKINi12YbYp9i52Kkg2KfZhNmF 2LPYqtmC2KjZhCDYp9mE2KfYrNiq2YXYp9i52Yog2YjYp9mE2KjZitim2Yog2YTZhNiv2YjZhNip LiDZhdmG2KfZgti02Kkg2K/ZiNixINin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YHZiiDYrdmF2KfZitipINin 2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYt9io2YrYudmK2Kkg2YTZhNij2KzZitin2YQg2KfZhNmC2KfYr9mF 2KkuCgoK2YXYs9iq2YfYr9mB2YrZhiDZgdmKINiw2YTZgzoK74OYCdmC2YrYp9iv2KfYqiDZiNiy 2KfYsdin2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2K3ZhNmK2Kkg2YjYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iq INmI2KfZhNmI2YTYp9mK2KfYqiDZiNin2YTZhdit2KfZgdi42KfYqgrvg5gJ2KfZhNmH2YrYptin 2Kog2YjYp9mE2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTZgtmK2KfYr9mK2Kkg2YHZiiDYp9mE2YjYstin2LHY p9iqINin2YTZhdi02LHZgdipINi52YTZiSDZhdik2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZ hNmF2K3ZhNmK2Kkg2YjYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqLgrvg5gJ2KfZhNi52KfZhdmE2YjZhiDZgdmK INin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdit2YTZitipINmI2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDZiNin2YTZ hdit2KfZgdi42KfYqiDZiNin2YTZiNmE2KfZitin2KouCu+DmAnZhdmF2KvZhNmK2YYg2LnZhiDZ hdik2LPYs9in2Kog2KfZhNmF2KzYqtmF2Lkg2KfZhNmF2K/ZhtmKINin2YTZhdi52YbZitmK2YYg 2KjYo9iv2KfYoSDYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqINmI2KfZhNmF2K3ZhNmK2KfYqi4K74OYCdij2LnY ttin2KEg2YfZitim2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2LMg2YHZiiDYp9mE2KzYp9mF2LnYp9iqINmI2KfZ hNmF2LnYp9mH2K8g2KfZhNi52YTZitinINmI2LfZhNio2Kkg2KfZhNiv2LHYp9iz2KfYqiDYp9mE 2LnZhNmK2Kcg2LDZiNmKINin2YTYudmE2KfZgtipINio2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2K3Z hNmK2KkuCgrYo9mI2LHYp9mCINin2YTZhdik2KrZhdixOiDZitiq2YUg2KfYs9iq2YLYqNin2YQg 2KfZhNio2K3ZiNirINmIINmK2KrZhSDYqtit2YPZitmF2YfYpyDZhdmGINmC2ZDYqNmEINin2YTZ hNis2YbYqSDYp9mE2LnZhNmF2YrYqSDZhNmE2YXYpNiq2YXYsSDZiNio2LnYryDYpdmK2KzYp9iy 2KrZh9inINiq2Y/YttmF2YYg2KjYp9mE2K3ZgtmK2KjYqSDYp9mE2LnZhNmF2YrYqSDZhNmE2YXY pNiq2YXYsdiMINi52YTZiSDYo9mGINiq2LHYp9i52Ykg2YHZitmH2Kcg2KfZhNmF2LnYp9mK2YrY sSDYp9mE2LnZhNmF2YrYqSDZiNin2YTZhdmG2YfYrNmK2Kkg2YHZiiDZg9iq2KfYqNipINin2YTY qNit2YjYqyDZiNmC2KfYptmF2Kkg2KfZhNmF2LHYp9is2Lkg2KjZh9in2Iwg2YPZhdinINiz2YrY s9mF2K0g2YTYo9i12K3Yp9ioINio2LnYtiDZh9iw2Ycg2KfZhNij2YjYsdin2YLYqNi22YXZh9in INil2YTZiSDZgdi52KfZhNmK2KfYqiDZiNis2YTYs9in2Kog2KfZhNmF2KTYqtmF2LHYjCDYudmE 2YXYpyDYqNij2YYg2YPZhCDZiNix2YLYqSDYs9mK2KrZhSDZgtio2YjZhNmH2Kcg2LPZitiq2YUg 2K7YtdmFIDI1JSDZhdmGINmC2YrZhdipINit2LbZiNixINin2YTZhdik2KrZhdixLgoK2YjYqNmH 2LDZhyDYp9mE2YXZhtin2LPYqNipINmK2LPYudiv2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTY p9ix2YPYqSDZiNiq2LnZhdmK2YUg2K7Yt9in2KjZhtinINi52YTZiSDYp9mE2YXZh9iq2YXZitmG INio2YXZiNi22YjYuSDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq 2YLYqtix2K3ZiNmGINiq2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE2YfZhSDYudmE2YXYp9mLINio 2KPZhiDYsdiz2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDIDEwMDAg2K/ZiNmE2KfYsSDYo9mF2LHZitmD 2Ykg2YTZhNmB2LHYry4KCgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZ g9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5CtmG2KfYptioINmF2K/ZitixINin2YTYqtiv2LHZ itioCtijIC8g2LPYp9ix2Kkg2LnYqNivINin2YTYrNmI2KfYrwrYrNmI2KfZhDogMDAyMDExMTI2 OTQ2MDgK2YfYp9iq2YE6IDAwMjAyMzc4MDA2OTMg4oCTIDAwMjAyMzc4MDA1ODMK2YHYp9mD2LM6 IDAwMjAyMzc4MDA1NzMg4oCTIDAwMjAyMzU4NjYzMjMK2KjYsdmK2K8g2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZ ijogU2FyYUd3YWRpQEdtYWlsLkNvbQoKCg==

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From arabhous2@gmail.com@21:1/5 to All on Sun Feb 5 00:15:35 2017
  2KrYqti02LHZgSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTY p9iv2KfYsdmK2KkK2KjYp9mE2KrYudin2YjZhiDZhdi5Ctin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYr9mI 2YTZiiDZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KjYtNix2YrYqQrYqNiv2LnZ iNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9mHINmB2Yo6CijYp9mE2YXYpNiq2YXZgNmA2YDZgNixINin 2YTYudmA2YDZgNmA2LHYqNmKINin2YTZgNmA2YDZgNix2KfYqNi5ICkK2KrZg9mG2YjZhNmA2YDZ gNmI2KzZitinINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqgrYtdmG2KfYudipINin2YTZhdiz 2KrZgtio2YQg2KfZhNil2KzYqtmF2KfYudmKCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOtin 2YTZgtin2YfYsdip4oCTINis2YXZh9mI2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqQrZhdmI 2LnYryDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIDog2YXZhiAgIDMwINin2KjYsdmK2YQg2KfZhNmJIDTZhdin 2YrZiDIwMTcg2YUK2YXZgtiv2YXYqToK2YfZhtin2YMg2KfZhNi52K/ZitivINmF2YYg2KfZhNiq 2LnYsdmK2YHYp9iqINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdiz2KrYr9in2YXYqSDYjCDZiNij2LrZ hNioINmH2LDZhyDYp9mE2KrYudix2YrZgdin2Kog2KrYsdiq2KjYtyDYqNi52YXZhNmK2Kkg2KfZ hNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2LPYqtmF2LHYqSDZhNmE2KjZhtmK2Kkg2KfZhNij2LPYp9iz2YrY qSDYp9mE2LnZhdmK2YLYqSDZhNmE2K/ZiNmE2Kkg2Iwg2YjYrtin2LXYqSDZgdmKINmF2KzYp9mE 2KfYqiDYq9mE2KfYq9ipINmH2Yog2KfZhNin2YLYqti12KfYryDZiNin2YTYqNmK2KbYqSDZiNin 2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYt9io2YrYudmK2Kkg2YjYo9iu2YrYsdinINin2YTYqtmG2YXZitip ICDYp9mE2KXYrNiq2YXYp9i52YrYqdiMINmI2KjZhdinINmK2LbZhdmGINiq2K7ZgdmK2LYg2KfZ hNil2YbZgdin2YIg2YjYp9mE2KfYs9iq2YfZhNin2YMg2YXZhiDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE 2LfYqNmK2LnZitipINmI2KfZhNi32KfZgtipINmI2KfZhNmF2YrYp9ipINmI2KfZhNi62KfYqNin 2Kog2YjYutmK2LHZh9inLgrZiNiq2YTYudioINin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YjYrdiv 2KfYqiDYp9mE2YXYrdmE2YrYqSDYo9iv2YjYp9ix2Kcg2YXYrtiq2YTZgdipINmB2Yog2YfYsNmH INin2YTZhdis2KfZhNin2Kog2Iwg2YjZgdmC2Kcg2YTYt9io2YrYudipINiq2YbYuNmK2YXZh9in INmI2YXYs9im2YjZhNmK2KfYqtmH2Kcg2Iwg2YjYqNmF2Kcg2YrYrdin2YHYuCDYudmE2Ykg2KjZ gtin2KEg2KfZhNio2YbZitipINin2YTYo9iz2KfYs9mK2Kkg2YTZhNiv2YjZhNipINmB2Yog2LfZ iNixINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdiq2YLYr9mF2Kkg2Iwg2YjZg9iw2YTZgyDZgdmKINiq 2K3Ys9mK2YYg2KfZhNmF2LHYp9mB2YIg2YjYp9mE2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2KrZiiDYqtmC2K/Z hSDZhNmE2YXZiNin2LfZhtmK2YYg2Iwg2YfYsNmHINin2YTYo9iv2YjYp9ixINiq2K3Yqtin2Kwg 2KXZhNmJINin2YTZhtmC2KfYtCDYp9mE2YXYs9iq2YXYsSDZiNin2YTZgdi52YQg2YTYttmF2KfZ hiDZh9iw2Kcg2KfZhNmG2YjYuSDZhdmGINin2YTYqtmG2YXZitipLgoK2YrZh9iv2YEg2KfZhNmF 2KTYqtmF2LHYp9mE2YogOtin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg2LfYqNmK2LnYqSDYp9mE2KrZhtmF 2YrYqSDYp9mE2YXYs9iq2K/Yp9mF2Kkg2YHZiiDYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqINmI2KfZhNmF2K3Z hNmK2KfYqi4g2KfYs9iq2YPYtNin2YEg2KPYr9mI2KfYsSDYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2LnY tNix2Kkg2KfZhNiq2Yog2YrYrNioINij2YYg2KrYqtmF2KrYuSDYqNmH2Kcg2KfZhNio2YTYr9mK 2KfYqiDZhNi22YXYp9mGINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdiz2KrYr9in2YXYqS4g2KfZhNiq 2LnYsdmBINi52YTZiSDYr9mI2LEg2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDZgdmKINin2YTYqtmG2YXZitip INin2YTYp9mC2KrYtdin2K/ZitipINin2YTZhdiz2KrYr9in2YXYqSAuINin2YTYqti52LHZgSDY udmE2Ykg2K/ZiNixINin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YHZiiDYtdmG2KfYudipINin2YTZhdiz2KrZ gtio2YQg2KfZhNin2KzYqtmF2KfYudmKINmI2KfZhNio2YrYptmKINmE2YTYr9mI2YTYqS4g2YXZ htin2YLYtNipINiv2YjYsSDYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqINmB2Yog2K3Zhdin2YrYqSDYp9mE2YXZ iNin2LHYryDYp9mE2LfYqNmK2LnZitipINmE2YTYo9is2YrYp9mEINin2YTZgtin2K/ZhdipLgoK CtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDYsNmE2YM6Cu+DmAnZgtmK2KfYr9in2Kog2YjYstin2LHY p9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdit2YTZitipINmI2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDZiNin 2YTZiNmE2KfZitin2Kog2YjYp9mE2YXYrdin2YHYuNin2KoK74OYCdin2YTZh9mK2KbYp9iqINmI 2KfZhNil2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE2YLZitin2K/ZitipINmB2Yog2KfZhNmI2LLYp9ix2KfYqiDY p9mE2YXYtNix2YHYqSDYudmE2Ykg2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdit 2YTZitipINmI2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqi4K74OYCdin2YTYudin2YXZhNmI2YYg2YHZiiDYp9mE 2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXYrdmE2YrYqSDZiNin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YXYrdin 2YHYuNin2Kog2YjYp9mE2YjZhNin2YrYp9iqLgrvg5gJ2YXZhdir2YTZitmGINi52YYg2YXYpNiz 2LPYp9iqINin2YTZhdis2KrZhdi5INin2YTZhdiv2YbZiiDYp9mE2YXYudmG2YrZitmGINio2KPY r9in2KEg2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDZiNin2YTZhdit2YTZitin2KouCu+DmAnYo9i52LbYp9ih INmH2YrYptipINin2YTYqtiv2LHZitizINmB2Yog2KfZhNis2KfZhdi52KfYqiDZiNin2YTZhdi5 2KfZh9ivINin2YTYudmE2YrYpyDZiNi32YTYqNipINin2YTYr9ix2KfYs9in2Kog2KfZhNi52YTZ itinINiw2YjZiiDYp9mE2LnZhNin2YLYqSDYqNin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdit2YTZitip LgoK2KPZiNix2KfZgiDYp9mE2YXYpNiq2YXYsTrZitiq2YUg2KfYs9iq2YLYqNin2YQg2KfZhNio 2K3ZiNirINmIINmK2KrZhSDYqtit2YPZitmF2YfYpyDZhdmGINmC2ZDYqNmEINin2YTZhNis2YbY qSDYp9mE2LnZhNmF2YrYqSDZhNmE2YXYpNiq2YXYsSDZiNio2LnYryDYpdmK2KzYp9iy2KrZh9in INiq2Y/YttmF2YYg2KjYp9mE2K3ZgtmK2KjYqSDYp9mE2LnZhNmF2YrYqSDZhNmE2YXYpNiq2YXY sdiMINi52YTZiSDYo9mGINiq2LHYp9i52Ykg2YHZitmH2Kcg2KfZhNmF2LnYp9mK2YrYsSDYp9mE 2LnZhNmF2YrYqSDZiNin2YTZhdmG2YfYrNmK2Kkg2YHZiiDZg9iq2KfYqNipINin2YTYqNit2YjY qyDZiNmC2KfYptmF2Kkg2KfZhNmF2LHYp9is2Lkg2KjZh9in2Iwg2YPZhdinINiz2YrYs9mF2K0g 2YTYo9i12K3Yp9ioINio2LnYtiDZh9iw2Ycg2KfZhNij2YjYsdin2YLYqNi22YXZh9inINil2YTZ iSDZgdi52KfZhNmK2KfYqiDZiNis2YTYs9in2Kog2KfZhNmF2KTYqtmF2LHYjCDYudmE2YXYpyDY qNij2YYg2YPZhCDZiNix2YLYqSDYs9mK2KrZhSDZgtio2YjZhNmH2Kcg2LPZitiq2YUg2K7YtdmF IDI1JSDZhdmGINmC2YrZhdipINit2LbZiNixINin2YTZhdik2KrZhdixLgoK2YjYqNmH2LDZhyDY p9mE2YXZhtin2LPYqNipINmK2LPYudiv2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPY qSDZiNiq2LnZhdmK2YUg2K7Yt9in2KjZhtinINi52YTZiSDYp9mE2YXZh9iq2YXZitmGINio2YXZ iNi22YjYuSDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq2YLYqtix 2K3ZiNmGINiq2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE2YfZhSDYudmE2YXYp9mLINio2KPZhiDY sdiz2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDIDEwMDAg2K/ZiNmE2KfYsSDYo9mF2LHZitmD2YnZhNmE 2YHYsdivLgoKCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mF INin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkK2YbYp9im2Kgg2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2KMg LyDYs9in2LHYqSDYudio2K8g2KfZhNis2YjYp9ivCtis2YjYp9mEOiAwMDIwMTExMjY5NDYwOArZ h9in2KrZgTogMDAyMDIzNzgwMDY5MyDigJMgMDAyMDIzNzgwMDU4MwrZgdin2YPYszogMDAyMDIz NzgwMDU3MyDigJMgMDAyMDIzNTg2NjMyMwrYqNix2YrYryDYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKOlNhcmFH d2FkaUBHbWFpbC5Db20KCgo=

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From arabhous2@gmail.com@21:1/5 to All on Mon Feb 20 00:13:38 2017
  2KrYqti02LHZgSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTY p9iv2KfYsdmK2KkK2KjYp9mE2KrYudin2YjZhiDZhdi5Ctin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYr9mI 2YTZiiDZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KjYtNix2YrYqQrYqNiv2LnZ iNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9mHINmB2Yo6CijYp9mE2YXYpNiq2YXZgNmA2YDZgNixINin 2YTYudmA2YDZgNmA2LHYqNmKINin2YTZgNmA2YDZgNix2KfYqNi5ICkK2KrZg9mG2YjZhNmA2YDZ gNmI2KzZitinINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqgrYtdmG2KfYudipINin2YTZhdiz 2KrZgtio2YQg2KfZhNil2KzYqtmF2KfYudmKCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOtin 2YTZgtin2YfYsdip4oCTINis2YXZh9mI2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqQrZhdmI 2LnYryDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIDog2YXZhiAgIDMwINin2KjYsdmK2YQg2KfZhNmJIDTZhdin 2YrZiDIwMTcg2YUK2YXZgtiv2YXYqToK2YfZhtin2YMg2KfZhNi52K/ZitivINmF2YYg2KfZhNiq 2LnYsdmK2YHYp9iqINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdiz2KrYr9in2YXYqSDYjCDZiNij2LrZ hNioINmH2LDZhyDYp9mE2KrYudix2YrZgdin2Kog2KrYsdiq2KjYtyDYqNi52YXZhNmK2Kkg2KfZ hNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2LPYqtmF2LHYqSDZhNmE2KjZhtmK2Kkg2KfZhNij2LPYp9iz2YrY qSDYp9mE2LnZhdmK2YLYqSDZhNmE2K/ZiNmE2Kkg2Iwg2YjYrtin2LXYqSDZgdmKINmF2KzYp9mE 2KfYqiDYq9mE2KfYq9ipINmH2Yog2KfZhNin2YLYqti12KfYryDZiNin2YTYqNmK2KbYqSDZiNin 2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYt9io2YrYudmK2Kkg2YjYo9iu2YrYsdinINin2YTYqtmG2YXZitip ICDYp9mE2KXYrNiq2YXYp9i52YrYqdiMINmI2KjZhdinINmK2LbZhdmGINiq2K7ZgdmK2LYg2KfZ hNil2YbZgdin2YIg2YjYp9mE2KfYs9iq2YfZhNin2YMg2YXZhiDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE 2LfYqNmK2LnZitipINmI2KfZhNi32KfZgtipINmI2KfZhNmF2YrYp9ipINmI2KfZhNi62KfYqNin 2Kog2YjYutmK2LHZh9inLgrZiNiq2YTYudioINin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YjYrdiv 2KfYqiDYp9mE2YXYrdmE2YrYqSDYo9iv2YjYp9ix2Kcg2YXYrtiq2YTZgdipINmB2Yog2YfYsNmH INin2YTZhdis2KfZhNin2Kog2Iwg2YjZgdmC2Kcg2YTYt9io2YrYudipINiq2YbYuNmK2YXZh9in INmI2YXYs9im2YjZhNmK2KfYqtmH2Kcg2Iwg2YjYqNmF2Kcg2YrYrdin2YHYuCDYudmE2Ykg2KjZ gtin2KEg2KfZhNio2YbZitipINin2YTYo9iz2KfYs9mK2Kkg2YTZhNiv2YjZhNipINmB2Yog2LfZ iNixINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdiq2YLYr9mF2Kkg2Iwg2YjZg9iw2YTZgyDZgdmKINiq 2K3Ys9mK2YYg2KfZhNmF2LHYp9mB2YIg2YjYp9mE2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2KrZiiDYqtmC2K/Z hSDZhNmE2YXZiNin2LfZhtmK2YYg2Iwg2YfYsNmHINin2YTYo9iv2YjYp9ixINiq2K3Yqtin2Kwg 2KXZhNmJINin2YTZhtmC2KfYtCDYp9mE2YXYs9iq2YXYsSDZiNin2YTZgdi52YQg2YTYttmF2KfZ hiDZh9iw2Kcg2KfZhNmG2YjYuSDZhdmGINin2YTYqtmG2YXZitipLgoK2YrZh9iv2YEg2KfZhNmF 2KTYqtmF2LHYp9mE2YogOtin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg2LfYqNmK2LnYqSDYp9mE2KrZhtmF 2YrYqSDYp9mE2YXYs9iq2K/Yp9mF2Kkg2YHZiiDYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqINmI2KfZhNmF2K3Z hNmK2KfYqi4g2KfYs9iq2YPYtNin2YEg2KPYr9mI2KfYsSDYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2LnY tNix2Kkg2KfZhNiq2Yog2YrYrNioINij2YYg2KrYqtmF2KrYuSDYqNmH2Kcg2KfZhNio2YTYr9mK 2KfYqiDZhNi22YXYp9mGINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdiz2KrYr9in2YXYqS4g2KfZhNiq 2LnYsdmBINi52YTZiSDYr9mI2LEg2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDZgdmKINin2YTYqtmG2YXZitip INin2YTYp9mC2KrYtdin2K/ZitipINin2YTZhdiz2KrYr9in2YXYqSAuINin2YTYqti52LHZgSDY udmE2Ykg2K/ZiNixINin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YHZiiDYtdmG2KfYudipINin2YTZhdiz2KrZ gtio2YQg2KfZhNin2KzYqtmF2KfYudmKINmI2KfZhNio2YrYptmKINmE2YTYr9mI2YTYqS4g2YXZ htin2YLYtNipINiv2YjYsSDYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqINmB2Yog2K3Zhdin2YrYqSDYp9mE2YXZ iNin2LHYryDYp9mE2LfYqNmK2LnZitipINmE2YTYo9is2YrYp9mEINin2YTZgtin2K/ZhdipLgoK CtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDYsNmE2YM6Cu+DmAnZgtmK2KfYr9in2Kog2YjYstin2LHY p9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdit2YTZitipINmI2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDZiNin 2YTZiNmE2KfZitin2Kog2YjYp9mE2YXYrdin2YHYuNin2KoK74OYCdin2YTZh9mK2KbYp9iqINmI 2KfZhNil2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE2YLZitin2K/ZitipINmB2Yog2KfZhNmI2LLYp9ix2KfYqiDY p9mE2YXYtNix2YHYqSDYudmE2Ykg2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdit 2YTZitipINmI2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqi4K74OYCdin2YTYudin2YXZhNmI2YYg2YHZiiDYp9mE 2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXYrdmE2YrYqSDZiNin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YXYrdin 2YHYuNin2Kog2YjYp9mE2YjZhNin2YrYp9iqLgrvg5gJ2YXZhdir2YTZitmGINi52YYg2YXYpNiz 2LPYp9iqINin2YTZhdis2KrZhdi5INin2YTZhdiv2YbZiiDYp9mE2YXYudmG2YrZitmGINio2KPY r9in2KEg2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDZiNin2YTZhdit2YTZitin2KouCu+DmAnYo9i52LbYp9ih INmH2YrYptipINin2YTYqtiv2LHZitizINmB2Yog2KfZhNis2KfZhdi52KfYqiDZiNin2YTZhdi5 2KfZh9ivINin2YTYudmE2YrYpyDZiNi32YTYqNipINin2YTYr9ix2KfYs9in2Kog2KfZhNi52YTZ itinINiw2YjZiiDYp9mE2LnZhNin2YLYqSDYqNin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdit2YTZitip LgoK2KPZiNix2KfZgiDYp9mE2YXYpNiq2YXYsTrZitiq2YUg2KfYs9iq2YLYqNin2YQg2KfZhNio 2K3ZiNirINmIINmK2KrZhSDYqtit2YPZitmF2YfYpyDZhdmGINmC2ZDYqNmEINin2YTZhNis2YbY qSDYp9mE2LnZhNmF2YrYqSDZhNmE2YXYpNiq2YXYsSDZiNio2LnYryDYpdmK2KzYp9iy2KrZh9in INiq2Y/YttmF2YYg2KjYp9mE2K3ZgtmK2KjYqSDYp9mE2LnZhNmF2YrYqSDZhNmE2YXYpNiq2YXY sdiMINi52YTZiSDYo9mGINiq2LHYp9i52Ykg2YHZitmH2Kcg2KfZhNmF2LnYp9mK2YrYsSDYp9mE 2LnZhNmF2YrYqSDZiNin2YTZhdmG2YfYrNmK2Kkg2YHZiiDZg9iq2KfYqNipINin2YTYqNit2YjY qyDZiNmC2KfYptmF2Kkg2KfZhNmF2LHYp9is2Lkg2KjZh9in2Iwg2YPZhdinINiz2YrYs9mF2K0g 2YTYo9i12K3Yp9ioINio2LnYtiDZh9iw2Ycg2KfZhNij2YjYsdin2YLYqNi22YXZh9inINil2YTZ iSDZgdi52KfZhNmK2KfYqiDZiNis2YTYs9in2Kog2KfZhNmF2KTYqtmF2LHYjCDYudmE2YXYpyDY qNij2YYg2YPZhCDZiNix2YLYqSDYs9mK2KrZhSDZgtio2YjZhNmH2Kcg2LPZitiq2YUg2K7YtdmF IDI1JSDZhdmGINmC2YrZhdipINit2LbZiNixINin2YTZhdik2KrZhdixLgoK2YjYqNmH2LDZhyDY p9mE2YXZhtin2LPYqNipINmK2LPYudiv2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPY qSDZiNiq2LnZhdmK2YUg2K7Yt9in2KjZhtinINi52YTZiSDYp9mE2YXZh9iq2YXZitmGINio2YXZ iNi22YjYuSDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq2YLYqtix 2K3ZiNmGINiq2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE2YfZhSDYudmE2YXYp9mLINio2KPZhiDY sdiz2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDIDEwMDAg2K/ZiNmE2KfYsSDYo9mF2LHZitmD2YnZhNmE 2YHYsdivLgoKCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mF INin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkK2YbYp9im2Kgg2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2KMg LyDYs9in2LHYqSDYudio2K8g2KfZhNis2YjYp9ivCtis2YjYp9mEOiAwMDIwMTExMjY5NDYwOArZ h9in2KrZgTogMDAyMDIzNzgwMDY5MyDigJMgMDAyMDIzNzgwMDU4MwrZgdin2YPYszogMDAyMDIz NzgwMDU3MyDigJMgMDAyMDIzNTg2NjMyMwrYqNix2YrYryDYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKOlNhcmFH d2FkaUBHbWFpbC5Db20KCg==

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)