• =?UTF-8?B?2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYq

  From arabhous2@gmail.com@21:1/5 to All on Mon Jan 23 23:47:47 2017
  2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ hywsLCAK2KrYqti02LHZgSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitip INin2YTYp9iv2KfYsdmK2KkK2KjYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPZhyDZgdmKOgpN aW5pIE1CQSBpbiBTdHJhdGVnaWMgUGxhbm5pbmcK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNiq2K7Yt9mK 2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiiDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2LXYutixCtmI2KfZ hNmF2YXZhtmI2K0g2YXZhiDYrNin2YXYudipINmF2YrYstmI2LHZiiDigJMg2KfZhNmI2YTYp9mK 2KfYqiDYp9mE2YXYqtit2K/YqSDYp9mE2KPZhdix2YrZg9mK2KkK2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbY udmC2KfYryA6INin2LPYt9mG2KjZiNmEIOKAkyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQrZhdmI2LnYryDYp9mE 2KfZhti52YLYp9ivIDog2YXZhiAyICDYp9mE2YkgMTEgINin2KjYsdmK2YQgMjAxNyDZhQrYqNmH 2K/ZgSA6INin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg2KfZhNij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2LnZhNmF2YrY qSDZiNin2YTYudmF2YTZitipINin2YTYrdiv2YrYq9ipINin2YTZhdiz2KrYrtiv2YXYqSDZgdmJ INi52YXZhNmK2Kkg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNil2LPYqtix2KfYqtmK2KzZidiMINiq2YbZ hdmK2Kkg2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDZgdmJINmF2YXYp9ix2LPYqSDYp9mE2KPYs9in2YTZitio INin2YTYrdiv2YrYq9ipINmE2KrYrdmC2YrZgiDYp9mE2YPZgdin2KHYqSDZiNin2YTZgdi52KfZ hNmK2Kkg2YHZiSDZhdis2KfZhCDYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmJ INmE2YTZhdmG2LjZhdip2Iwg2YXYs9in2LnYr9ipINin2YTYpdiv2KfYsdipINi52YTZiSDYqti3 2KjZitmCINil2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitiq2YfYpyDZhdmGINiu2YTYp9mEINmB2KfYudmE2YrY qtmH2Kcg2YHZiSDYqtix2KzZhdipINin2YTYrti32Lcg2KfZhNil2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitip INi52KjYsSDZhdis2YXZiNi52Kkg2KfZhNij2YfYr9in2YEg2KfZhNiq2LTYutmK2YTZitipINin 2YTZgtin2KjZhNipINmE2YTZgtmK2KfYsyDZiNin2YTYqtmJINiq2K3Zg9mFINiz2YTZiNmDINin 2YTYpdiv2KfYsdipINmI2KXYqtis2KfZh9in2Kog2KPYr9in2KbZh9in2Iwg2YrYudmC2K8g2YfY sNinINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNmF2YfZhtmKINmE2YrYudix2LYg2YHZiiDYp9i32KfY sdmHINin2YTYudin2YUg2KfZhNmJINij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KXY s9iq2LHYp9iq2YrYrNmJ2Iwg2KXYudiv2KfYryDYp9mE2K7Yt9ipINin2YTYpdiz2KrYsdin2KrZ itis2YrYqdiMINmC2YrYp9izINin2YTYo9iv2KfYoSDYp9mE2YXYqtmI2KfYstmGINmI2YHZgtin INmE2YTZhdmG2LjZiNixINin2YTZhdi52KfYtdix2Iwg2KfZhNil2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin 2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiNij2LPYp9mE2YrYqCDYqtit2YTZitmE2YfYpyDZiNiq2YLZ itmK2YXZh9in2Iwg2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2KPYr9in2KEg2KfZhNil2YLYqti12KfYr9mJINmI 2KfZhNmF2KTYs9iz2Ykg2YTZhdik2LPYs9in2Kog2KfZhNmC2LfYp9i5INin2YTYudin2YUg2YjY p9mE2K3Zg9mI2YXZidiMINin2YTYqtmF2YrYsiDZgdmJINin2YTYo9iv2KfYoSDYp9mE2YXYpNiz 2LPZidiMINiv2YjYsSDYp9mE2YLZitin2K/Yp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YHZiSDYqtit 2LPZitmGINis2YjYr9ipINin2YTYo9iv2KfYoSDYp9mE2YXYpNiz2LPZidiMINij2LPYp9mE2YrY qCDYp9mE2LHZgtin2KjYqSDYudmE2Ykg2KfZhNiu2LfYqSDYp9mE2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK 2KnYjCDYp9mE2KrYrti32YrYtyDZiNin2YTZhdiq2KfYqNi52Kkg2YjYqtmC2YrZitmFINin2YTY o9iv2KfYodiMINiq2K7Yt9mK2Lcg2YjZhdix2KfZgtio2Kkg2KfZhNil2YbYqtin2Kwg2YHZiSDY ttmI2KEg2KfZhNmF2LnYp9mK2YrYsSDZiNin2YTZhdiq2LrZitix2KfYqiDYp9mE2LnYp9mE2YXZ itipLgrZhdiz2KrZh9iv2YHZitmGINmB2Yog2LDZhNmDIDog2YjZg9mE2KfYoSDYp9mE2YjYstin 2LHYp9iqINmI2LHYpNmI2LPYp9ihINmF2KzYp9mE2LMg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2YjZhdiv2YrY sdmIINin2YTYudmF2YjZhSDZiNmF2K/Zitix2Ygg2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTYqtiu2LfZiti3 INmI2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2YjYp9mE2YXYqtin2KjYudipINmI2KfZhNmF2LHYtNit2YjZhiDZ hNi02LrZhCDYqtmE2YMg2KfZhNmI2LjYp9im2YEg2YjZg9mEINiw2KfYqiDYp9mE2LXZhNipLgrZ iNio2YfYsNmHINin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE 2YXYtNin2LHZg9ipINmI2KrYudmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZhdmH2KrZ hdmK2YYg2KjZhdmA2YDZiNi22YDZiNi5INin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDZiNil2YHYp9iv2KrZ htinINio2YXZhiDYqtmC2KrYsdit2YjZhiDYqtmI2KzZitmHINin2YTYr9i52YjYqSDZhNmH2YUg 2LnZhNmF2KfZiyDYqNij2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyAyOTAwINiv2YjZhNin 2LEg2KPZhdix2YrZg9mJINmE2YTZgdix2K8uIAoK2YTZhdiy2YrYryDZhdmGINin2YTZhdi52YTZ iNmF2KfYqiDZitmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYuQrZhdiv2YrYsSDYp9mE2KrY r9ix2YrYqArYoyAvINix2YrZh9in2YYg2LPYp9mE2YUK2KzZiNin2YQgOiAwMDIwMTAwNjAwMDY5 MQrZh9in2KrZgSAwMDIwMjM3ODAwNTgzIC0gMDAyMDIzNzgwMDY5MwrZgdin2YPYsyAwMDIwMjM3 ODAwNTczIOKAkyAwMDIwMjM1ODY2MzIzClJzYWxlbUFyYWJob3VzQEdtYWlsLmNvbQoKCgoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From arabhous2@gmail.com@21:1/5 to All on Sun Feb 26 03:22:22 2017
  INin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNin2K/Yp9ix2YrY qSAK2KrZgtiv2YUKTWluaSBNQkEgaW4gU3RyYXRlZ2ljIFBsYW5uaW5nCtmF2KfYrNiz2KrZitix INin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF 2LXYutixCtmI2KfZhNmF2YXZhtmI2K0g2YXZhiDYrNin2YXYudipINmF2YrYstmI2LHZiiDigJMg 2KfZhNmI2YTYp9mK2KfYqiDYp9mE2YXYqtit2K/YqSDYp9mE2KPZhdix2YrZg9mK2KkK2YXZg9in 2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYryA62KfZhNmF2YXZhNmD2Kkg2KfZhNmF2LrYsdio2YrYqSAK2YXZ iNi52K8g2KfZhNin2YbYudmC2KfYryA6INmF2YYgMTUg2KfZhNmJIDI2INmK2YjZhNmK2YggMjAx NyDZhQrYqNmH2K/ZgSA6IArYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJINin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZ hNi52YTZhdmK2Kkg2YjYp9mE2LnZhdmE2YrYqSDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDYp9mE2YXYs9iq2K7Y r9mF2Kkg2YHZiSDYudmF2YTZitipINin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYpdiz2KrYsdin2KrZitis 2YnYjCDYqtmG2YXZitipINin2YTZhdmH2KfYsdin2Kog2YHZiSDZhdmF2KfYsdiz2Kkg2KfZhNij 2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZhNiq2K3ZgtmK2YIg2KfZhNmD2YHYp9ih2Kkg2YjY p9mE2YHYudin2YTZitipINmB2Ykg2YXYrNin2YQg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNil2LPYqtix 2KfYqtmK2KzZiSDZhNmE2YXZhti42YXYqdiMINmF2LPYp9i52K/YqSDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDY udmE2Ykg2KrYt9io2YrZgiDYpdiz2KrYsdin2KrZitis2YrYqtmH2Kcg2YXZhiDYrtmE2KfZhCDZ gdin2LnZhNmK2KrZh9inINmB2Ykg2KrYsdis2YXYqSDYp9mE2K7Yt9i3INin2YTYpdiz2KrYsdin 2KrZitis2YrYqSDYudio2LEg2YXYrNmF2YjYudipINin2YTYo9mH2K/Yp9mBINin2YTYqti02LrZ itmE2YrYqSDYp9mE2YLYp9io2YTYqSDZhNmE2YLZitin2LMg2YjYp9mE2KrZiSDYqtit2YPZhSDY s9mE2YjZgyDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDZiNil2KrYrNin2YfYp9iqINij2K/Yp9im2YfYp9iMINmK 2LnZgtivINmH2LDYpyDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINin2YTZhdmH2YbZiiDZhNmK2LnYsdi2INmB 2Yog2KfYt9in2LHZhyDYp9mE2LnYp9mFINin2YTZiSDYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNiq2K7Yt9mK 2Lcg2KfZhNil2LPYqtix2KfYqtmK2KzZidiMINil2LnYr9in2K8g2KfZhNiu2LfYqSDYp9mE2KXY s9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KnYjCDZgtmK2KfYsyDYp9mE2KPYr9in2KEg2KfZhNmF2KrZiNin2LLZ hiDZiNmB2YLYpyDZhNmE2YXZhti42YjYsSDYp9mE2YXYudin2LXYsdiMINin2YTYpdiz2KrYsdin 2KrZitis2YrYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YjYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KrYrdmE2YrZhNmH 2Kcg2YjYqtmC2YrZitmF2YfYp9iMINiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNij2K/Yp9ihINin2YTYpdmC2KrY tdin2K/ZiSDZiNin2YTZhdik2LPYs9mJINmE2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTZgti32KfYuSDYp9mE 2LnYp9mFINmI2KfZhNit2YPZiNmF2YnYjCDYp9mE2KrZhdmK2LIg2YHZiSDYp9mE2KPYr9in2KEg 2KfZhNmF2KTYs9iz2YnYjCDYr9mI2LEg2KfZhNmC2YrYp9iv2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitip INmB2Ykg2KrYrdiz2YrZhiDYrNmI2K/YqSDYp9mE2KPYr9in2KEg2KfZhNmF2KTYs9iz2YnYjCDY o9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNix2YLYp9io2Kkg2LnZhNmJINin2YTYrti32Kkg2KfZhNil2LPYqtix 2KfYqtmK2KzZitip2Iwg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2YjYp9mE2YXYqtin2KjYudipINmI2KrZgtmK 2YrZhSDYp9mE2KPYr9in2KHYjCDYqtiu2LfZiti3INmI2YXYsdin2YLYqNipINin2YTYpdmG2KrY p9isINmB2Ykg2LbZiNihINin2YTZhdi52KfZitmK2LEg2YjYp9mE2YXYqti62YrYsdin2Kog2KfZ hNi52KfZhNmF2YrYqS4K2YXYs9iq2YfYr9mB2YrZhiDZgdmKINiw2YTZgyA6CtmI2YPZhNin2KEg 2KfZhNmI2LLYp9ix2KfYqiDZiNix2KTZiNiz2KfYoSDZhdis2KfZhNizINin2YTYpdiv2KfYsdip INmI2YXYr9mK2LHZiCDYp9mE2LnZhdmI2YUg2YjZhdiv2YrYsdmIINil2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE 2KrYrti32YrYtyDZiNin2YTYqti32YjZitixINmI2KfZhNmF2KrYp9io2LnYqSDZiNin2YTZhdix 2LTYrdmI2YYg2YTYtNi62YQg2KrZhNmDINin2YTZiNi42KfYptmBINmI2YPZhCDYsNin2Kog2KfZ hNi12YTYqS4KCtmI2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSAg2YrYs9ix2YfYpyDYr9i52YjY qtmD2YUg2YTZhNmF2LPYp9mH2YXYqSDZiNin2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YHZiiDYo9i52YXYp9mE INin2YTZgdin2LnZhNmK2KfYqiDZhdmGINiu2YTYp9mEINiq2KzYsdio2Kkg2YXZhdmK2LLYqSDY o9mIINio2KfZhNit2LbZiNixINmI2KfZhNmF2YbYp9mC2LTYqdiMINmD2LDZhNmDINiq2LHYtNmK 2K0g2YXZhiDYqtix2YjZhiDZhdmGINmD2YjYp9iv2LEg2YXYpNiz2LPYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZ gtix2Kkg2YjYqtmF2YbYrSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmF2YLYudiv2Kcg2K7Y p9mF2LMg2YXYrNin2YbYpyDZgdmKINit2KfZhCDYqtix2LTZititINiz2YrYp9iv2KrZg9mFINin 2LHYqNi5INin2YHYsdin2K8g2YXZhiDZhdik2LPYs9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqS4K2KrY o9mD2YrYryDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipCtmK2KrZhSDYpdix2LPYp9mEINiu2LfYp9ioINin2YTZ hdi02KfYsdmD2Kkg2KfZhNix2LPZhdmJINin2Ygg2KrYudio2KbYqSDYp9mE2YbZhdmI2LDYrCDY p9mE2YXYsdmB2YIg2YXZiNi22K0g2KjYqSDYo9iz2YXYp9ihINin2YTZhdix2LTYrdmK2YYg4oCT INmF2YbYp9i12KjZh9mFINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkgLSAg2KfYs9mFINin2YTZhti02KfYtyDi gJMg2LfYsdmK2YLYqSDYs9iv2KfYryDYsdiz2YjZhSDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipICgg2YPYp9i0 INin2YjZhCDYo9mK2KfZhSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqCDYp9mIINio2KrYrdmI2YrZhCDYqNmG2YPZ iSDZgtio2YQg2KjYr9ihINin2YTZhti02KfYtynZiNi12YjYsdipINmF2YYg2KrYsNmD2LHYqSDY p9mE2LfZitix2KfZhiDYudmE2YXYp9mLINio2KPZhiDYsdiz2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mD INi02KfZhdmE2Kkg2KfZhNin2YLYp9mF2KkgCgrYudmE2Yog2YHYp9mD2LMg2LHZgtmFIDAwMjAy Mzc4MDA1NzMg2KfZiDAwMjAyMzU4NjYzMjMg2KfZiNi52YTZiiAK2KjYsdmK2K/ZiiDYp9mE2KXZ hNmD2KrYsdmI2YbZinNhcmFnd2FkaUBnbWFpbC5jb20KCgoKCgoKCgo=

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From arabhous2@gmail.com@21:1/5 to All on Sat Mar 25 02:34:49 2017
  INin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNin2K/Yp9ix2YrY qSAK2KrZgtiv2YUKTWluaSBNQkEgaW4gU3RyYXRlZ2ljIFBsYW5uaW5nCtmF2KfYrNiz2KrZitix INin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2Yog2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZ hdi12LrYsQrZiNin2YTZhdmF2YbZiNitINmF2YYg2KzYp9mF2LnYqSDZhdmK2LLZiNix2Yog4oCT INin2YTZiNmE2KfZitin2Kog2KfZhNmF2KrYrdiv2Kkg2KfZhNij2YXYsdmK2YPZitipCtmF2YPY p9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOtin2YTZhdmF2YTZg9ipINin2YTZhdi62LHYqNmK2KkgCtmF 2YjYudivINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOiDZhdmGIDE1INin2YTZiSAyNiDZitmI2YTZitmIIDIw MTcg2YUK2KjZh9iv2YEgOiAK2KfZhNiq2LnYsdmBINi52YTZiSDYp9mE2KPYs9in2YTZitioINin 2YTYudmE2YXZitipINmI2KfZhNi52YXZhNmK2Kkg2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2KfZhNmF2LPYqtiu 2K/ZhdipINmB2Ykg2LnZhdmE2YrYqSDYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KXYs9iq2LHYp9iq2YrY rNmJ2Iwg2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINmB2Ykg2YXZhdin2LHYs9ipINin2YTY o9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YTYqtit2YLZitmCINin2YTZg9mB2KfYodipINmI 2KfZhNmB2LnYp9mE2YrYqSDZgdmJINmF2KzYp9mEINin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYpdiz2KrY sdin2KrZitis2Ykg2YTZhNmF2YbYuNmF2KnYjCDZhdiz2KfYudiv2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg 2LnZhNmJINiq2LfYqNmK2YIg2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KrZh9inINmF2YYg2K7ZhNin2YQg 2YHYp9i52YTZitiq2YfYpyDZgdmJINiq2LHYrNmF2Kkg2KfZhNiu2LfYtyDYp9mE2KXYs9iq2LHY p9iq2YrYrNmK2Kkg2LnYqNixINmF2KzZhdmI2LnYqSDYp9mE2KPZh9iv2KfZgSDYp9mE2KrYtNi6 2YrZhNmK2Kkg2KfZhNmC2KfYqNmE2Kkg2YTZhNmC2YrYp9izINmI2KfZhNiq2Ykg2KrYrdmD2YUg 2LPZhNmI2YMg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2YjYpdiq2KzYp9mH2KfYqiDYo9iv2KfYptmH2KfYjCDZ iti52YLYryDZh9iw2Kcg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2YXZh9mG2Yog2YTZiti52LHYtiDZ gdmKINin2LfYp9ix2Ycg2KfZhNi52KfZhSDYp9mE2Ykg2KPYs9in2YTZitioINin2YTYqtiu2LfZ iti3INin2YTYpdiz2KrYsdin2KrZitis2YnYjCDYpdi52K/Yp9ivINin2YTYrti32Kkg2KfZhNil 2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitip2Iwg2YLZitin2LMg2KfZhNij2K/Yp9ihINin2YTZhdiq2YjYp9iy 2YYg2YjZgdmC2Kcg2YTZhNmF2YbYuNmI2LEg2KfZhNmF2LnYp9i12LHYjCDYp9mE2KXYs9iq2LHY p9iq2YrYrNmK2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINmI2KPYs9in2YTZitioINiq2K3ZhNmK2YTZ h9inINmI2KrZgtmK2YrZhdmH2KfYjCDYqti32YjZitixINin2YTYo9iv2KfYoSDYp9mE2KXZgtiq 2LXYp9iv2Ykg2YjYp9mE2YXYpNiz2LPZiSDZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2YLYt9in2Lkg2KfZ hNi52KfZhSDZiNin2YTYrdmD2YjZhdmJ2Iwg2KfZhNiq2YXZitiyINmB2Ykg2KfZhNij2K/Yp9ih INin2YTZhdik2LPYs9mJ2Iwg2K/ZiNixINin2YTZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrY qSDZgdmJINiq2K3Ys9mK2YYg2KzZiNiv2Kkg2KfZhNij2K/Yp9ihINin2YTZhdik2LPYs9mJ2Iwg 2KPYs9in2YTZitioINin2YTYsdmC2KfYqNipINi52YTZiSDYp9mE2K7Yt9ipINin2YTYpdiz2KrY sdin2KrZitis2YrYqdiMINin2YTYqtiu2LfZiti3INmI2KfZhNmF2KrYp9io2LnYqSDZiNiq2YLZ itmK2YUg2KfZhNij2K/Yp9ih2Iwg2KrYrti32YrYtyDZiNmF2LHYp9mC2KjYqSDYp9mE2KXZhtiq 2KfYrCDZgdmJINi22YjYoSDYp9mE2YXYudin2YrZitixINmI2KfZhNmF2KrYutmK2LHYp9iqINin 2YTYudin2YTZhdmK2KkuCtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDYsNmE2YMgOgrZiNmD2YTYp9ih INin2YTZiNiy2KfYsdin2Kog2YjYsdik2YjYs9in2KEg2YXYrNin2YTYsyDYp9mE2KXYr9in2LHY qSDZiNmF2K/Zitix2Ygg2KfZhNi52YXZiNmFINmI2YXYr9mK2LHZiCDYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZ hNiq2K7Yt9mK2Lcg2YjYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDZiNin2YTZhdiq2KfYqNi52Kkg2YjYp9mE2YXY sdi02K3ZiNmGINmE2LTYutmEINiq2YTZgyDYp9mE2YjYuNin2KbZgSDZiNmD2YQg2LDYp9iqINin 2YTYtdmE2KkuCgrZiNin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkgINmK2LPYsdmH2Kcg2K/YudmI 2KrZg9mFINmE2YTZhdiz2KfZh9mF2Kkg2YjYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipINmB2Yog2KPYudmF2KfZ hCDYp9mE2YHYp9i52YTZitin2Kog2YXZhiDYrtmE2KfZhCDYqtis2LHYqNipINmF2YXZitiy2Kkg 2KPZiCDYqNin2YTYrdi22YjYsSDZiNin2YTZhdmG2KfZgti02KnYjCDZg9iw2YTZgyDYqtix2LTZ ititINmF2YYg2KrYsdmI2YYg2YXZhiDZg9mI2KfYr9ixINmF2KTYs9iz2KrZg9mFINin2YTZhdmI 2YLYsdipINmI2KrZhdmG2K0g2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhdmC2LnYr9inINiu 2KfZhdizINmF2KzYp9mG2Kcg2YHZiiDYrdin2YQg2KrYsdi02YrYrSDYs9mK2KfYr9iq2YPZhSDY p9ix2KjYuSDYp9mB2LHYp9ivINmF2YYg2YXYpNiz2LPYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2KkuCtiq 2KPZg9mK2K8g2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqQrZitiq2YUg2KXYsdiz2KfZhCDYrti32KfYqCDYp9mE 2YXYtNin2LHZg9ipINin2YTYsdiz2YXZiSDYp9mIINiq2LnYqNim2Kkg2KfZhNmG2YXZiNiw2Kwg 2KfZhNmF2LHZgdmCINmF2YjYttitINio2Kkg2KPYs9mF2KfYoSDYp9mE2YXYsdi02K3ZitmGIOKA kyDZhdmG2KfYtdio2YfZhSDYp9mE2KXYr9in2LHZitipIC0gINin2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2Lcg 4oCTINi32LHZitmC2Kkg2LPYr9in2K8g2LHYs9mI2YUg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSAoINmD2KfY tCDYp9mI2YQg2KPZitin2YUg2KfZhNiq2K/YsdmK2Kgg2KfZiCDYqNiq2K3ZiNmK2YQg2KjZhtmD 2Ykg2YLYqNmEINio2K/YoSDYp9mE2YbYtNin2Lcp2YjYtdmI2LHYqSDZhdmGINiq2LDZg9ix2Kkg 2KfZhNi32YrYsdin2YYg2LnZhNmF2KfZiyDYqNij2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZ gyDYtNin2YXZhNipINin2YTYp9mC2KfZhdipIAoK2LnZhNmKINmB2KfZg9izINix2YLZhSAwMDIw MjM3ODAwNTczINin2YgwMDIwMjM1ODY2MzIzINin2YjYudmE2YogCtio2LHZitiv2Yog2KfZhNil 2YTZg9iq2LHZiNmG2YpzYXJhZ3dhZGlAZ21haWwuY29tCgoKCgoKCgoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From =?UTF-8?B?2KfZhNiv2KfYsdin2YTYudix2@21:1/5 to All on Mon Sep 2 02:01:58 2019
  2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiiAK2KfZ hNmF2LnYqtmF2K8g2YXZhiDYrNin2YXYudipINmF2YrYstmI2LHZiiDYp9mE2YXZhti52YLYr9ip INmB2YogMjQg2YbZiNmB2YXYqNixIDIwMTkg2YUgCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2KrZgdin 2LXZitmEIDAwMjAxMDY0OTMwODMwCg==

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)