• =?UTF-8?B?2YHYp9i52YTZitin2Kog2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2

    From arabhous2@gmail.com@21:1/5 to All on Sat Nov 19 01:17:28 2016
    2YHYp9i52YTZitin2Kog2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDY p9mE2KXYr9in2LHZitipINmE2LTZh9ixINmB2KjYsdin2YrYsSAyMDE3INmFCgoK2YjYp9mE2K/Y p9ixINin2YTYudix2KjZitipICDZitiz2LHZh9inINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYs9in2YfZ hdipINmI2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKINij2LnZhdin2YQg2KfZhNmB2KfYudmE2YrYp9iq INmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KrYrNix2KjYqSDZhdmF2YrYstipINij2Ygg2KjYp9mE2K3YttmI2LEg 2YjYp9mE2YXZhtin2YLYtNip2Iwg2YPYsNmE2YMg2KrYsdi02YrYrSDZhdmGINiq2LHZiNmGINmF 2YYg2YPZiNin2K/YsSDZhdik2LPYs9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqSDZiNiq2YXZhtitINin 2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YXZgti52K/YpyDYrtin2YXYsyDZhdis2KfZhtinINmB 2Yog2K3Yp9mEINiq2LHYtNmK2K0g2LPZitin2K/YqtmD2YUg2KfYsdio2Lkg2KfZgdix2KfYryDZ hdmGINmF2KTYs9iz2KrZg9mFINin2YTZhdmI2YLYsdipLgrYqtij2YPZitivINin2YTZhdi02KfY sdmD2KkK2YrYqtmFINil2LHYs9in2YQg2K7Yt9in2Kgg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDYp9mE2LHY s9mF2Ykg2KfZiCDYqti52KjYptipINin2YTZhtmF2YjYsNisINin2YTZhdix2YHZgiDZhdmI2LbY rSDYqNipINij2LPZhdin2KEg2KfZhNmF2LHYtNit2YrZhiDigJMg2YXZhtin2LXYqNmH2YUg2KfZ hNil2K/Yp9ix2YrYqSAtICDYp9iz2YUg2KfZhNmG2LTYp9i3IOKAkyDYt9ix2YrZgtipINiz2K/Y p9ivINix2LPZiNmFINin2YTZhdi02KfYsdmD2KkgKCDZg9in2LQg2KfZiNmEINij2YrYp9mFINin 2YTYqtiv2LHZitioINin2Ygg2KjYqtit2YjZitmEINio2YbZg9mJINmC2KjZhCDYqNiv2KEg2KfZ hNmG2LTYp9i3KdmI2LXZiNix2Kkg2YXZhiDYqtiw2YPYsdipINin2YTYt9mK2LHYp9mGINi52YTZ hdin2Ysg2KjYo9mGINix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMgMTQwMNiv2YjZhNin2LEg2KPZ hdix2YrZg9mJINmE2YTZgdix2K8K2LnZhNmKINmB2KfZg9izINix2YLZhSAwMDIwMjM3ODAwNTcz INin2YgwMDIwMjM1ODY2MzIzINin2YjYudmE2YogCtio2LHZitiv2Yog2KfZhNil2YTZg9iq2LHZ iNmG2YpzYXJhZ3dhZGlAZ21haWwuY29tCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)