• =?UTF-8?B?2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KfZhNi52LHYqNmKINin2YTYrtin2YXYsyAoINin2

  From arabhous2@gmail.com@21:1/5 to All on Sun Sep 25 03:16:08 2016
  IAog2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZ itipCtio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSAK2KfZhNil2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE 2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtin2YTYs9mE2KfZhSDY udmE2YrZg9mFINmI2LHYrdmF2Kkg2KfZhNmE2Ycg2YjYqNix2YPYp9iq2YfYjNiM2IwK2YrYs9i5 2K8g2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZ itipINin2YTYpdi52YTYp9mGINi52YYg2YXYpNiq2YXYsdmH2Kcg2KfZhNi52LHYqNmJINin2YTY rtin2YXYsyDZiNin2YTYsNmJINmK2K3ZhdmEINi52YbZiNin2YYgIArYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDY p9mE2KXYr9in2LHZiiDZgdmKINin2YTZhdik2LPYs9in2Kog2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqQoo2KfZ hNiz2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkgKQrZiNin2YTYsNmKINmK2LnZgtivINio2YXYr9mK 2YbYqSDYp9iz2LfZhtio2YjZhCAgLSAg2KjYp9mE2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2KfZhNiq2LHZg9mK 2Kkg2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYgMjUg2KfZhNmJIDI5INiv2YrYs9mF2KjYsSAy MDE2ICAK2K3ZitirINiq2LPYudmJINin2YTYrdmD2YjZhdin2Kog2KzYp9mH2K/YqSDYp9mE2Ykg 2K3ZhCDZhdi02KfZg9mEINin2YTZhdmI2KfYt9mG2YrZhiDZiNin2YTYp9iz2KrYrNin2KjYqSDZ hNmF2LfYp9mE2YrZh9mFINin2YTZhdiq2YbZiNi52Kkg2YXZhiDYrtmE2KfZhCDZhdis2YXZiNi5 2Kkg2YXZhiDYp9mE2K7Yt9i3INmI2KfZhNio2LHYp9mF2KwgKNmK2LfZhNmCINi52YTZitmH2Kcg 2KfZhNiz2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkpINin2YTZh9in2K/ZgdipINin2YTZiSDYqtit 2YLZitmCINis2YXZhNipINmF2YYg2KfZhNmF2YbYp9mB2Lkg2YjYqtiu2YHZitmBINin2YTZhdi5 2KfZhtin2Kkg2LnZhiDYp9mE2LrYp9mE2KjZitipINmF2YbZh9mF2Iwg2YjZhNmK2LMg2LDZhNmD INmB2YLYtyDYqNmEINi22YXYp9mGINi52YXZhNmK2Kkg2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNmF2LPY qtmF2LHYqSDZhNmH2LDZhyDYp9mE2LPZitin2LPYp9iqINio2YXYpyDZiti22YXZhiDYp9mE2K3Z hCDYp9mE2K/Yp9im2YUg2YTZhdi02YPZhNin2Kog2KfZhNmF2YjYp9i32YbZitmGINmI2LbZhdin 2YYg2LPYsdi52Kkg2KrZgtiv2YrZhSDZh9iw2Ycg2KfZhNit2YTZiNmE2Iwg2YjZhNin2YrZhdmD 2YYg2LbZhdin2YYg2LDZhNmDINil2YTYpyDYudio2LEg2KfZhdiq2YTYp9mDINiq2LXZiNixINmD 2KfZhdmEINi52YYg2KfZhNmD2YrZgdmK2Kkg2KfZhNiq2Yog2K3Yr9irINmI2YrYrdiv2Ksg2YHZ itmH2Kcg2KfZhNin2YbYr9mF2KfYrCDYqNmK2YYg2KfZhNmB2YPYsSDZiNin2YTZhdmF2KfYsdiz 2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZhdmGINis2YfYqSDZiNiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE 2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YXZhiDYrNmH2Kkg2KvYp9mG2YrYqdiMINit2YrYqyDYqtiz2KrZiNi5 2Kgg2LnZhdmE2YrYqSDYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2KfZhti02LfYqSDZiNin2YTYudmF2YTZ itin2Kog2YjYqti52KfZhdmE2YfYpyDYqNi32LHZgiDYqtmF2YbYrdmH2Kcg2K7Ytdin2KbYtSDY rNiv2YrYr9ipINmB2Yog2KfZhNi02YPZhCDZiNin2YTZhdi22YXZiNmGINmI2KfZhNiq2KPYq9mK 2LEuCuKAognZg9mF2Kcg2YrZh9iv2YEg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KXZhNmJINin2YTYqti52LHZ gSDYudmE2Ykg2KfZhNiz2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YHZiiDZhdis2KrZhdi5INin 2YTZhdi52LHZgdipIC4g2LnYsdi2INmE2KPYs9in2YTZitioINin2YTYp9mG2K/Zhdin2Kwg2KjZ itmGINin2YTZhti42YUg2KfZhNix2YLZhdmK2Kkg2YjYp9mE2YbYuNmFINin2YTYpdiv2KfYsdmK 2KkuINin2LPYqti02LHYp9mBINmF2LPYqtmC2KjZhCDZiNin2KrYrNin2YfYp9iqINin2YTYqti3 2YjZitixINin2YTYpdiv2KfYsdmKINmB2Yog2LjZhCDZhdiz2KrYrNiv2KfYqiDYqtmD2YbZiNmE 2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqLiDZgdix2LUg2KfZhNiq2K3ZjNmI2YQg2KfZhNio 2YzZhtin2KEg2YbYrdmIINiq2LfYqNmK2YLYp9iqINmG2LjZhSDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kou INi52LHYtiDZhdi02YPZhNin2Kog2KfZhNiq2K3ZjNmI2YQg2YbYrdmIINmG2LjZhSDYp9mE2KXY r9in2LHYqSDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZitipINmI2KrYt9io2YrZgtin2KrZh9inLgrYudmE 2YXYpyDYqNij2YYg2YXYrdin2YjYsSDYp9mE2YXYpNiq2YXYsSDYs9iq2KrYttmF2YYg2KfZhNmF 2K3ZiNixINin2YTYo9mI2YQ6INin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqtmK2Kkg2YjYp9mE2KXYr9in2LHY qSDZiNin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNi52KfZhdip2Iwg2YjYp9mE2YXYrdmI2LEg2KfZhNir 2KfZhtmKOiDYpdiv2KfYsdipINij2LnZhdin2YQg2KfZhNit2YPZiNmF2Kkg2KfZhNil2YTZg9iq 2LHZiNmG2YrYqSDZiNi52YTYp9mC2KrZh9inINio2KfZhNiz2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF 2Kkg2Iwg2YjYp9mE2YXYrdmI2LEg2KfZhNir2KfZhNirOiDYpdiz2KrYsdin2KrZitis2YrYp9iq INin2YTYqti32YjZitixINmB2Yog2KfZhNiz2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjYudmE 2KfZgtiq2YfYpyDYqNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KjYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDY qtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmI2KfZhNin2KrYtdin2YTYp9iq 2Iwg2YjYp9mE2YXYrdmI2LEg2KfZhNix2KfYqNi5OiDYp9mE2KrZg9in2YXZhCDYqNmK2YYg2YbY uNmFINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZiNin2K3YqtmK2KfYrNin2Kog2KfZhNmF2KTYs9iz2KfY qiDZiNin2YTYo9is2YfYstipINin2YTYrdmD2YjZhdmK2KkgLiAK2YPZhdinINij2YYg2KfZhNmF 2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YTYrdi22YjYsSDYp9mE2YXYpNiq2YXYsSDZh9mFIDog2LHYpNiz2KfY oSDZiNij2LnYttin2KEg2YXYrNin2YTYsyDYp9mE2KXYr9in2LHYqdiMINmF2K/Zitix2Yog2KfZ hNi52YXZiNmF2Iwg2YHZiiDYp9mE2YjYstin2LHYp9iqINin2YTZhdiu2KrZhNmB2KkuINmF2K/Z itix2Yog2KfYr9in2LHYp9iqINiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK 2Kkg2YjYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINmI2KfZhNiq2K/YsdmK2Kgg2YjYp9mE2KrY t9mI2YrYsSDYp9mE2KfYr9in2LHZiiDZiNin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2KjZh9inLiDYo9iu2LXY p9im2Yog2YbYuNmFINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZiNin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2YHZiiDZ hdis2KfZhNin2Kog2KrYt9io2YrZgtin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZ iNmG2YrYqSDZgdmKINin2YTZiNiy2KfYsdin2Kog2YjYp9mE2YfZitim2KfYqiDZiNin2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2YjYp9mE2YXZhti42YXYp9iqINmI2KfZhNio2YbZiNmDINmI2KfZhNis2YXYudmK 2KfYqiDZiNin2YTZhdis2KfZhNizINmI2KfZhNmC2LfYp9i5INin2YTYudin2YUg2YjYp9mE2K7Y p9i1INmI2KfZhNi02LHZg9in2Kog2YjYp9mE2YXYtdin2YbYuS4KCtij2YjYsdin2YIg2KfZhNmF 2KTYqtmF2LE6INmD2YXYpyDZitiz2LnYryDYp9mE2K/Yp9ixINij2YYg2KrYs9iq2YLYqNmEINin 2YTYqNit2YjYqyDYp9mE2YXYqNiq2YPYsdipINin2YTYsdmB2YrYudipINin2YTZhdiz2KrZiNmJ INiz2YjYp9ihINmF2YYg2YLYqNmEINin2YTYrtio2LHYp9ihINmB2Yog2KfZhNmF2KzYp9mE2Iwg 2KPZiCDZhdmGINmC2KjZhCDYt9mE2KfYqCDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2YjYp9mE2K/Zg9iq 2YjYsdin2Ycg2YjYp9mE2KjYp9it2KvZitmGINmB2Yog2YfYsNinINin2YTYrNin2YbYqNiMINit 2YrYqyDYs9mK2KrZhSDYqtit2YPZitmFINmH2LDZhyDYp9mE2KjYrdmI2Ksg2YXZhiDZgtio2YQg 2YTYrNmG2Kkg2YXZhiDYp9mE2KPYs9in2KrYsNipINin2YTZhdiq2K7Ytdi12YrZhiDZgdmKINin 2YTZhdis2KfZhNiMINmI2LPYqtmI2LbYuSDYttmF2YYg2KPZiNix2KfZgiDYp9mE2YXYpNiq2YXY sSDYudmE2Ykg2KPZhiDYqtix2KfYudmJINmB2YrZh9inINin2YTZhdi52KfZitmK2LEg2KfZhNi5 2YTZhdmK2Kkg2YjYp9mE2YXZhtmH2KzZitipINmB2Yog2YPYqtin2KjYqSDYp9mE2KjYrdmI2Ksg 2YjZgtin2KbZhdipINin2YTZhdix2KfYrNi5INio2YfYp9iMINmD2YXYpyDYs9mK2LPZhditINmE 2KPYtdit2KfYqCDYqNi52LYg2YfYsNmHINin2YTYo9mI2LHYp9mC2KjYttmF2YfYpyDYpdmE2Ykg 2YHYudin2YTZitin2Kog2YjYrNmE2LPYp9iqINin2YTZhdik2KrZhdix2Iwg2LnZhNmF2Kcg2KjY o9mGINmD2YQg2YjYsdmC2Kkg2LPZitiq2YUg2YLYqNmI2YTZh9inINiz2YrYqtmFINiu2LXZhSAy NSUg2YXZhiDZgtmK2YXYqSDYrdi22YjYsSDYp9mE2YXYpNiq2YXYsSAuCtiz2YjZgSDZitit2LXZ hCDYp9mE2YXYtNin2LHZgyDZhdmC2KfYqNmEINix2LPZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDINi52YTZ iSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDINmB2Yog2KPYudmF2KfZhCDYp9mE2YXYpNiq2YXYsdiMINmI2KfZ hNmF2KfYr9ipINin2YTYudmE2YXZitipINmE2YjZgtin2KbYuSDYp9mE2YXYpNiq2YXYsdiMINmI 2K3ZgtmK2KjYqSDYp9mE2KPZiNix2KfZgiDYp9mE2LnZhNmF2YrYqdiMINmI2KjZiNmB2YrZhyDY p9mE2YXYtNix2YjYqNin2Kog2YjYp9mE2YXYo9mD2YjZhNin2Kog2K7ZhNin2YQg2YHYqtix2KfY qiDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9it2KnYjCDZiNiv2LnZiNipINi62K/Yp9ih2Iwg2YjYqtiz2YfZitmE 2KfYqiDYp9mE2KfZgtin2YXYqSDZgdmKINin2YTZgdmG2KfYr9mCLgrYudmE2YXYpyDYqNij2YYg 2YLZitmF2Kkg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyDZgdmKINin2YTZhdik2KrZhdixINmH2YogMTAwMCDY r9mI2YTYp9ixINij2YXYsdmK2YPZiiDYqtiv2YHYuSDYudmG2K8g2KfZhNmI2LXZiNmEINmE2YHZ htiv2YIg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEuCtmK2LHYrNmJINmF2YYg2LPYudin2K/YqtmD2YUg2KrYsdi0 2YrYrSDZhdmGINiq2LHZiNmG2Ycg2YXZhtin2LPYqNinINmE2YTYp9i02KrYsdin2YMg2YHZiiDY p9mE2YXYpNiq2YXYsdiMINmI2KrZgdi22YTZiNinINio2YLYqNmI2YQg2YHYp9im2YIg2KfZhNiq 2K3ZitipINmI2KfZhNiq2YLYr9mK2LEuCgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXY p9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5CtmG2KfYptioINmF2K/ZitixINin 2YTYqtiv2LHZitioCtijIC8g2LPYp9ix2Kkg2LnYqNivINin2YTYrNmI2KfYrwrYrNmI2KfZhCA6 IDAwMjAxMTEyNjk0NjA4CtmH2KfYqtmBIDogMDAyMDIzNzgwMDY5MyDigJMgMDAyMDIzNzgwMDU4 MwrZgdin2YPYsyA6IDAwMjAyMzc4MDA1NzMg4oCTIDAwMjAyMzU4NjYzMjMKU2FyYUd3YWRpQEdt YWlsLkNvbQoKCg==

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From arabhous2@gmail.com@21:1/5 to All on Sun Oct 2 01:30:32 2016
  ICDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK 2KkK2KjYp9mE2KrYudin2YjZhiDZhdi5IArYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZ hdik2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KrYudmC2K8K2KfZhNiv 2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitipCtio2KfZ hNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuQrYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik2LPYs9in 2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2YrYs9ix2YfYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg 2KfZiCDYp9mK2YHYp9ivL9iq2YbYs9mK2Kgg2YXZhiDYqtix2YjZhtmHINmF2YbYp9iz2KjYp9mL INmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YHZiiDZgdi52KfZhNmK2KfYqgogKNin2YTZhdik2KrZhdixINin 2YTYudix2KjZiSDYp9mE2K7Yp9mF2LMpCtin2YTYqti32YjZitixINin2YTYp9iv2KfYsdmKINmB 2Yog2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipCtin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZ hNi52KfZhdipCtmF2YLYsSDYp9mE2KPZhti52YLYp9ivIDog2KfYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTICDY qtix2YPZitinCtmF2K/YqSDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIDog2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdip INmF2YYgMjUg2KfZhNmJIDI5ICDYr9mK2LPZhdio2LEgMjAxNiDZhQoK2K3ZitirINiq2LPYudmJ INin2YTYrdmD2YjZhdin2Kog2KzYp9mH2K/YqSDYp9mE2Ykg2K3ZhCDZhdi02KfZg9mEINin2YTZ hdmI2KfYt9mG2YrZhiDZiNin2YTYp9iz2KrYrNin2KjYqSDZhNmF2LfYp9mE2YrZh9mFINin2YTZ hdiq2YbZiNi52Kkg2YXZhiDYrtmE2KfZhCDZhdis2YXZiNi52Kkg2YXZhiDYp9mE2K7Yt9i3INmI 2KfZhNio2LHYp9mF2KwgKNmK2LfZhNmCINi52YTZitmH2Kcg2KfZhNiz2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE 2LnYp9mF2KkpINin2YTZh9in2K/ZgdipINin2YTZiSDYqtit2YLZitmCINis2YXZhNipINmF2YYg 2KfZhNmF2YbYp9mB2Lkg2YjYqtiu2YHZitmBINin2YTZhdi52KfZhtin2Kkg2LnZhiDYp9mE2LrY p9mE2KjZitipINmF2YbZh9mF2Iwg2YjZhNmK2LMg2LDZhNmDINmB2YLYtyDYqNmEINi22YXYp9mG INi52YXZhNmK2Kkg2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNmF2LPYqtmF2LHYqSDZhNmH2LDZhyDYp9mE 2LPZitin2LPYp9iqINio2YXYpyDZiti22YXZhiDYp9mE2K3ZhCDYp9mE2K/Yp9im2YUg2YTZhdi0 2YPZhNin2Kog2KfZhNmF2YjYp9i32YbZitmGINmI2LbZhdin2YYg2LPYsdi52Kkg2KrZgtiv2YrZ hSDZh9iw2Ycg2KfZhNit2YTZiNmE2Iwg2YjZhNin2YrZhdmD2YYg2LbZhdin2YYg2LDZhNmDINil 2YTYpyDYudio2LEg2KfZhdiq2YTYp9mDINiq2LXZiNixINmD2KfZhdmEINi52YYg2KfZhNmD2YrZ gdmK2Kkg2KfZhNiq2Yog2K3Yr9irINmI2YrYrdiv2Ksg2YHZitmH2Kcg2KfZhNin2YbYr9mF2KfY rCDYqNmK2YYg2KfZhNmB2YPYsSDZiNin2YTZhdmF2KfYsdiz2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZ hdmGINis2YfYqSDZiNiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YXZhiDY rNmH2Kkg2KvYp9mG2YrYqdiMINit2YrYqyDYqtiz2KrZiNi52Kgg2LnZhdmE2YrYqSDYp9mE2KrY t9mI2YrYsSDYp9mE2KfZhti02LfYqSDZiNin2YTYudmF2YTZitin2Kog2YjYqti52KfZhdmE2YfY pyDYqNi32LHZgiDYqtmF2YbYrdmH2Kcg2K7Ytdin2KbYtSDYrNiv2YrYr9ipINmB2Yog2KfZhNi0 2YPZhCDZiNin2YTZhdi22YXZiNmGINmI2KfZhNiq2KPYq9mK2LEuIArigKIJ2YPZhdinINmK2YfY r9mBINin2YTZhdik2KrZhdixINil2YTZiSDYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJINin2YTYs9mK2KfY s9in2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmB2Yog2YXYrNiq2YXYuSDYp9mE2YXYudix2YHYqSAuINi52LHY tiDZhNij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2KfZhtiv2YXYp9isINio2YrZhiDYp9mE2YbYuNmFINin2YTY sdmC2YXZitipINmI2KfZhNmG2LjZhSDYp9mE2KXYr9in2LHZitipLiDYp9iz2KrYtNix2KfZgSDZ hdiz2KrZgtio2YQg2YjYp9iq2KzYp9mH2KfYqiDYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2KXYr9in2LHZ iiDZgdmKINi42YQg2YXYs9iq2KzYr9in2Kog2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZ iNmF2KfYqi4g2YHYsdi1INin2YTYqtit2YzZiNmEINin2YTYqNmM2YbYp9ihINmG2K3ZiCDYqti3 2KjZitmC2KfYqiDZhti42YUg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqLiDYudix2LYg2YXYtNmD2YTYp9iq INin2YTYqtit2YzZiNmEINmG2K3ZiCDZhti42YUg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNil2YTZg9iq 2LHZiNmG2YrYqSDZiNiq2LfYqNmK2YLYp9iq2YfYpy4K2LnZhNmF2Kcg2KjYo9mGINmF2K3Yp9mI 2LEg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2LPYqtiq2LbZhdmGINin2YTZhdit2YjYsSDYp9mE2KPZiNmEOiDY p9mE2YXYudmE2YjZhdin2KrZitipINmI2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2YjYp9mE2LPZitin2LPYp9iq INin2YTYudin2YXYqdiMINmI2KfZhNmF2K3ZiNixINin2YTYq9in2YbZijog2KXYr9in2LHYqSDY o9i52YXYp9mEINin2YTYrdmD2YjZhdipINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg2YjYudmE2KfZ gtiq2YfYpyDYqNin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNi52KfZhdipINiMINmI2KfZhNmF2K3ZiNix INin2YTYq9in2YTYqzog2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDZgdmK INin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2LnZhNin2YLYqtmH2Kcg2KjYqti32YjZ itixINin2YTYpdiv2KfYsdipINio2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin 2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZiNin2YTYp9iq2LXYp9mE2KfYqtiMINmI2KfZhNmF2K3ZiNixINin 2YTYsdin2KjYuTog2KfZhNiq2YPYp9mF2YQg2KjZitmGINmG2LjZhSDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin 2Kog2YjYp9it2KrZitin2KzYp9iqINin2YTZhdik2LPYs9in2Kog2YjYp9mE2KPYrNmH2LLYqSDY p9mE2K3Zg9mI2YXZitipIC4gCtmD2YXYpyDYo9mGINin2YTZhdiz2KrZh9iv2YHZitmGINmE2K3Y ttmI2LEg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2YfZhSA6INix2KTYs9in2KEg2YjYo9i52LbYp9ihINmF2KzY p9mE2LMg2KfZhNil2K/Yp9ix2KnYjCDZhdiv2YrYsdmKINin2YTYudmF2YjZhdiMINmB2Yog2KfZ hNmI2LLYp9ix2KfYqiDYp9mE2YXYrtiq2YTZgdipLiDZhdiv2YrYsdmKINin2K/Yp9ix2KfYqiDY qtmG2YXZitipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINmI2LTYptmI2YYg2KfZhNmF 2YjYuNmB2YrZhiDZiNin2YTYqtiv2LHZitioINmI2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix 2Yog2YjYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGINio2YfYpy4g2KPYrti12KfYptmKINmG2LjZhSDYp9mE2YXY udmE2YjZhdin2Kog2YjYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGINmB2Yog2YXYrNin2YTYp9iqINiq2LfYqNmK 2YLYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg2YHZiiDYp9mE2YjY stin2LHYp9iqINmI2KfZhNmH2YrYptin2Kog2YjYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqINmI2KfZhNmF2YbY uNmF2KfYqiDZiNin2YTYqNmG2YjZgyDZiNin2YTYrNmF2LnZitin2Kog2YjYp9mE2YXYrNin2YTY syDZiNin2YTZgti32KfYuSDYp9mE2LnYp9mFINmI2KfZhNiu2KfYtSDZiNin2YTYtNix2YPYp9iq INmI2KfZhNmF2LXYp9mG2LkuCgrYo9mI2LHYp9mCINin2YTZhdik2KrZhdixOiDZg9mF2Kcg2YrY s9i52K8g2KfZhNiv2KfYsSDYo9mGINiq2LPYqtmC2KjZhCDYp9mE2KjYrdmI2Ksg2KfZhNmF2KjY qtmD2LHYqSDYp9mE2LHZgdmK2LnYqSDYp9mE2YXYs9iq2YjZiSDYs9mI2KfYoSDZhdmGINmC2KjZ hCDYp9mE2K7YqNix2KfYoSDZgdmKINin2YTZhdis2KfZhNiMINij2Ygg2YXZhiDZgtio2YQg2LfZ hNin2Kgg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINmI2KfZhNiv2YPYqtmI2LHYp9mHINmI2KfZhNio2KfY rdir2YrZhiDZgdmKINmH2LDYpyDYp9mE2KzYp9mG2KjYjCDYrdmK2Ksg2LPZitiq2YUg2KrYrdmD 2YrZhSDZh9iw2Ycg2KfZhNio2K3ZiNirINmF2YYg2YLYqNmEINmE2KzZhtipINmF2YYg2KfZhNij 2LPYp9iq2LDYqSDYp9mE2YXYqtiu2LXYtdmK2YYg2YHZiiDYp9mE2YXYrNin2YTYjCDZiNiz2KrZ iNi22Lkg2LbZhdmGINij2YjYsdin2YIg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2LnZhNmJINij2YYg2KrYsdin 2LnZiSDZgdmK2YfYpyDYp9mE2YXYudin2YrZitixINin2YTYudmE2YXZitipINmI2KfZhNmF2YbZ h9is2YrYqSDZgdmKINmD2KrYp9io2Kkg2KfZhNio2K3ZiNirINmI2YLYp9im2YXYqSDYp9mE2YXY sdin2KzYuSDYqNmH2KfYjCDZg9mF2Kcg2LPZitiz2YXYrSDZhNij2LXYrdin2Kgg2KjYudi2INmH 2LDZhyDYp9mE2KPZiNix2KfZgtio2LbZhdmH2Kcg2KXZhNmJINmB2LnYp9mE2YrYp9iqINmI2KzZ hNiz2KfYqiDYp9mE2YXYpNiq2YXYsdiMINi52YTZhdinINio2KPZhiDZg9mEINmI2LHZgtipINiz 2YrYqtmFINmC2KjZiNmE2YfYpyDYs9mK2KrZhSDYrti12YUgMjUlINmF2YYg2YLZitmF2Kkg2K3Y ttmI2LEg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEgLgrZiNio2YfYsNipINin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YrYs9i5 2K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmI2KrYudmF2YrZhSDYrti32KfY qNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZhdmH2KrZhdmK2YYg2KjZhdmI2LbZiNi5INin2YTZhdik2KrZhdix INmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq2YLYqtix2K3ZiNmGINiq2YjYrNmK2Kkg2KfZhNiv 2LnZiNipINmE2YfZhSDYudmE2YXYpyDYqNil2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyAx MDAwINiv2YjZhNin2LEuINij2YXYsdmK2YPZiiDZhNmE2YHYsdivIC4KCtmE2YXYstmK2K8g2YXZ hiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkK2YbY p9im2Kgg2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2KMgLyDYs9in2LHYqSDYudio2K8g2KfZhNis 2YjYp9ivCtis2YjYp9mEIDogMDAyMDExMTI2OTQ2MDgK2YfYp9iq2YEgOiAwMDIwMjM3ODAwNjkz IOKAkyAwMDIwMjM3ODAwNTgzCtmB2KfZg9izIDogMDAyMDIzNzgwMDU3MyDigJMgMDAyMDIzNTg2 NjMyMwpTYXJhR3dhZGlAR21haWwuQ29tCgoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)