• =?UTF-8?B?2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZiiDYo9iz2KfZhNmK2Kgg2

    From arabhous2@gmail.com@21:1/5 to All on Sun Aug 28 01:53:15 2016
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuQrYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Yog2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDY p9mE2KrYr9ix2YrYqNmKCtij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2YXYqtin2KjYudipINmI2KXYudiv2KfY ryDYqtmC2KfYsdmK2LEg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi52YTZitinIArZhdmD2KfZhiDYp9mE 2KfZhti52YLYp9ivIDogINin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYr9io2Ykg4oCT2KfYs9i32YbYqNmI 2YQgCtmF2YjYudivINin2YTYp9mG2LnZgtin2K86ICDZgdmKINin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGICAg MjMg2KfZhNmJIDI3INin2YPYqtmI2KjYsSAgMjAxNtmFCgrZitmH2K/ZgSDYp9mE2KjYsdmG2KfZ hdisINin2YTZiiA6ICDYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNmF2KrYp9io2LnY qSAu2KfZhNmF2KrYp9io2LnYqSDYqNij2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTYrdin2LPYqCDYp9mE2KLZ hNmKIC7Yqtit2YTZitmEINin2YTZhdi02YPZhNin2KogLtil2LnYr9in2K8g2KrZgtin2LHZitix INin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYudmE2YrYpyAuCgrYp9mE2YXYr9i52YjZiNmGINmE2YTZhdi0 2KfYsdmD2Kk6CiAgINin2YTYsNmK2YYg2KrYqti32YTYqCDYo9i52YXYp9mE2YfZhSDZhdiq2KfY qNi52Kkg2KfZhNil2K/Yp9ihINmI2KXYudiv2KfYryDYqtmC2KfYsdmK2LEg2KfZhNil2K/Yp9ix 2Kkg2KfZhNi52YTZitinIC4KCtmI2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYqSDZitiz2LnYr9mG 2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu2LfYp9io2YbY pyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YjYttmI2Lkg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDZ iNil2YHYp9iv2KrZhtinINio2YXZhiDYqtmC2KrYsdit2YjZhiDYqtmI2KzZitmHINin2YTYr9i5 2YjYqSDZhNmH2YUg2LnZhNmF2KfZiyDYqNij2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyAx NDAwINiv2YjZhNin2LEg2KPZhdix2YrZg9mJINmE2YTZgdix2K8uCgoKCgrZhNmF2LLZitivINmF 2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5CtmG 2KfYptioINmF2K/ZitixINin2YTYqtiv2LHZitioCtijIC8g2LPYp9ix2Kkg2LnYqNivINin2YTY rNmI2KfYrwrYrNmI2KfZhCA6IDAwMjAxMTEyNjk0NjA4CtmH2KfYqtmBIDogMDAyMDIzNzgwMDY5 MyDigJMgMDAyMDIzNzgwMDU4MwrZgdin2YPYsyA6IDAwMjAyMzc4MDA1NzMg4oCTIDAwMjAyMzU4 NjYzMjMK2KjYsdmK2K8g2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZiiA6IFNhcmFHd2FkaUBHbWFpbC5Db20KCtin CgoKCgoKCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)