• =?UTF-8?B?2YjYsdi02Kkg2LnZhdmEINmF2YfYp9ix2KfYqiDYpdi52K/Yp9ivINin2YTZh

    From heba hr@21:1/5 to All on Thu Oct 17 06:21:49 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip IArYqNin2YTYqti52KfZiNmGINmF2Lkg2KfZhNil2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE2YXY pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtiq2LnZgtivIArZiNix2LTY qSDYudmF2YQgCtmF2YfYp9ix2KfYqiDYpdi52K/Yp9ivINin2YTZhdix2KfYs9mE2KfYqiDYp9mE 2KXYr9in2LHZitipINmI2YPYqtin2KjYqSDYp9mE2KrZgtin2LHZitixCtmF2YPYp9mGINin2YTY pdmG2LnZgtin2K8gOiDYp9iz2LfZhtio2YjZhCDigJMg2KrYsdmD2YrYpyAK2K7ZhNin2YQg2KfZ hNmB2KrYsdipINmF2YYgOCDYp9mE2YkgMTIg2K/Zitiz2YXYqNixICDZhNi52KfZhSAgMjAxOSDZ hSAKCtin2YTYp9mH2K/Yp9mBOgrYs9mK2KrZhdmD2YYg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZitmGINmF2YYg 2K7ZhNin2YQg2YfYsNmHINin2YTZiNix2LTYqSDYp9mE2KfYqNiv2KfYuSDZgdmKINin2YTYp9iq 2LXYp9mEINin2YTZg9iq2KfYqNmKINmI2KfYudiv2KfYryDYp9mE2KrZgtin2LHZitixINmI2LXZ itin2LrYqSDZhdiu2KfYt9io2KfYqiDZiNmF2LDZg9ix2KfYqiDYp9mE2KfYudmF2KfZhNiMINmI 2KrYo9i12YrZhCDZhdmH2KfYsdin2KrZh9mFINio2YXZgdmH2YjZhSDYp9mE2YXYsdin2LPZhNin 2Kog2IzZiNin2YTYqtmC2KfYsdmK2LHYjCDZiNin2YTZhdiw2YPYsdin2Kog2YjYo9mG2YjYp9i5 2YfYpyDZhdmGINiu2YTYp9mEINin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg2KfZhNij2LPYp9iz2YrYp9iq INin2YTYqtmKINiq2YLZiNmFINi52YTZiiDZg9iq2KfYqNipINin2YTYqtmC2KfYsdmK2LHYjCDZ iNin2YTZgtmI2KfYudivINin2YTYo9iz2KfYs9mK2Kkg2KfZhNiq2Yog2YrYrNioINin2KrYqNin 2LnZh9inINmB2YogICDYp9mE2KXYudiv2KfYryDZiNin2YTZg9iq2KfYqNipINmI2KfZhNiq2Yog 2YTZh9inINiu2LXYp9im2LUg2YjZgtmI2KfYudivINmF2LnZitmG2Kkg2YTYp9io2K8g2YXZhiDY p9iq2KjYp9i52YfYpyDYudmE2Ykg2KfYrtiq2YTYp9mBINij2YbZiNin2LnZh9inINiz2YjYp9ih INin2YTZgtmI2KfYudiv2YrYqSDZhdmG2YfYpyDYo9mIINin2YTYsdim2YrYs9mK2Kkg2KfZhNmI 2KfYrNioINin2KrYqNin2LnZh9inINio2LTZg9mEINi52KfZhQrZhdiz2KrZh9iv2YHZitmGINmB 2Yog2LDZhNmDOgrZhdiv2YrYsdmJINin2YTZhdmD2KfYqtioINmI2KfZhNiz2YPYsdiq2KfYsdmK 2KkgCtix2KTYs9in2KEg2KfZgtiz2KfZhSDYp9mE2LTYptmI2YYg2YjYp9mE2YXZiNi42YHZitmG IArZhdmC2LHYsdmIINin2YTZhNis2KfZhiDZiNin2YXZhtin2KEg2KfZhNiz2LEg2Ygg2YPYp9mB 2Kkg2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDYp9mE2KfYr9in2LHZitmK2YYgCtin2YTYsdiz2YjZhSDYqti0 2YXZhCDYp9mE2KfZgtin2YXYqQrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqIArZ hdmG2LPZgtmHINmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI 2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECtijLyDZh9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtmHCtis2YjYp9mEL9mI 2KfYqtizINin2Kg6IDAwMjAxMDIzOTkwOTAxCkhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNvbQo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)