• Certified Islamic Banker (CIB) qualification enhances the knowledge and

    From arabhous2@gmail.com@21:1/5 to All on Mon Mar 27 01:59:21 2017
    ICAgICAgICAgICAgICAgICAK2KrYqti02LHZgSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE 2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYp9iv2KfYsdmK2KkK2KjYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix 2YPYqSDZgdmKOiAKCtil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2LXYp9ix2YEg2KfZhNin2LPZhNin2YXZitip CkNlcnRpZmllZCBJc2xhbWljIGJhbmtlcgrYp9mE2YXZhdmG2YjYrdmHINmF2YY6IElRTgooIElu dGVybmF0aW9uYWwgUXVhbGlmaWNhdGlvbnMgTmV0d29yaykK2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC 2KfYryA6INin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYp9iz2LfZhtio2YjZhArZhdmI2LnYryDYp9mE2KfZ hti52YLYp9ivIDog2YXZhiAxNCAg2KfZhNmJIDIzICDZhdin2YrZiCAyMDE3INmFCtmI2KfZhNiv 2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSAg2YrYs9ix2YfYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LPYp9mH 2YXYqSDZiNin2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YHZiiDYo9i52YXYp9mEINin2YTZgdin2LnZhNmK2KfY qiDZhdmGINiu2YTYp9mEINiq2KzYsdio2Kkg2YXZhdmK2LLYqSDYo9mIINio2KfZhNit2LbZiNix INmI2KfZhNmF2YbYp9mC2LTYqdiMINmD2LDZhNmDINiq2LHYtNmK2K0g2YXZhiDYqtix2YjZhiDZ hdmGINmD2YjYp9iv2LEg2YXYpNiz2LPYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2Kkg2YjYqtmF2YbYrSDY p9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmF2YLYudiv2Kcg2K7Yp9mF2LMg2YXYrNin2YbYpyDZ gdmKINit2KfZhCDYqtix2LTZititINiz2YrYp9iv2KrZg9mFINin2LHYqNi5INin2YHYsdin2K8g 2YXZhiDZhdik2LPYs9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqS4KCgrZhdmI2LbZiNi5INin2YTYqtiv 2LHZitioCUNlcnRpZmllZCBJc2xhbWljIEJhbmtlciAoQ0lCKQrZhdit2KrZiNmK2KfYqiDYp9mE 2KjYsdmG2KfZhdisCXF1YWxpZmljYXRpb24gZW5oYW5jZXMgdGhlIGtub3dsZWRnZSBhbmQgdW5k ZXJzdGFuZGluZyBvZiBJc2xhbWljIGJhbmtpbmcgcHJpbmNpcGxlcy4gQ0lCIGlzIHJlY29nbmlz ZWQgaW4gU2NvdHRpc2ggQ3JlZGl0ICYgUXVhbGlmaWNhdGlvbnMgRnJhbWV3b3JrIChTQ1FGKSBh dCBMZXZlbCA3IGFuZCBjb21wYXJhYmxlIHRvIEV1cm9wZWFuIFF1YWxpZmljYXRpb25zIEZyYW1l d29yayAoRVFGKSBhdCBMZXZlbCA1LgrYudiv2K8g2KfZhNiz2KfYudin2Kog2KfZhNiq2K/YsdmK 2KjZitipCTQwINiz2KfYudipINiq2K/YsdmK2KjZitipCtix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin 2YMJMjAwMCDYr9mI2YTYp9ixINin2YXYsdmK2YPZigrZhdmE2KfYrdi42KfYqiDZh9in2YXZhwnZ itit2LXZhCDYp9mE2YXYtNin2LHZgyDZhdmC2KfYqNmEINix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin 2YMg2LnZhNmJOiDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDINmB2Yog2KfYudmF2KfZhCDYp9mE2K/YqNmE2YjZ hSDZg9in2YXZhNmHIOKAkyDYp9mE2YXYp9iv2Ycg2KfZhNi52YTZhdmK2Ycg2LnZhNmJIENEIC0g INi02YfYp9iv2Kkg2YXZhiDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitip INin2YTYp9iv2KfYsdmK2YcgLSAg2KfZhNin2LPYqtmC2KjYp9mEINmI2KfZhNiq2YjYr9mK2Lkg 2YXZhiDZiNin2YTZiSDYp9mE2YXYt9in2LEtICDYp9mE2K3ZgtmK2KjZhyDYp9mE2LnZhNmF2YrZ hyDZhNmE2K/YqNmE2YjZhSDigJMg2LTZh9in2K/YqSDZhdmGIElRTgrZhNmE2KrYs9is2YrZhCDZ iNin2YTYp9iz2KrZgdiz2KfYsQnZhtin2KbYqCDZhdiv2YrYsSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqDog2LPY p9ix2Kkg2LnYqNiv2KfZhNis2YjYp9ivCtis2YjYp9mEL9mI2KfYqtizINin2Kg6IDAwMjAxMTEy Njk0NjA4CtmH2KfYqtmBIDogMDAyMDIzNzgwMDY5MyDigJMgMDAyMDIzNzgwMDU4MwrZgdin2YPY syA6IDAwMjAyMzc4MDA1NzMg4oCTIDAwMjAyMzU4NjYzMjMK2KjYsdmK2K8g2KXZhNmD2KrYsdmI 2YbZiiA6IFNhcmFHd2FkaUBHbWFpbC5Db20KCtiq2KPZg9mK2K8g2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqQrZ itiq2YUg2KXYsdiz2KfZhCDYrti32KfYqCDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipINin2YTYsdiz2YXZiSDY p9mIINiq2LnYqNim2Kkg2KfZhNmG2YXZiNiw2Kwg2KfZhNmF2LHZgdmCINmF2YjYttitINio2Kkg 2KPYs9mF2KfYoSDYp9mE2YXYsdi02K3ZitmGIOKAkyDZhdmG2KfYtdio2YfZhSDYp9mE2KXYr9in 2LHZitipIC0gINin2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2Lcg4oCTINi32LHZitmC2Kkg2LPYr9in2K8g2LHY s9mI2YUg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqQogCiAKKNmD2KfYtCDYp9mI2YQg2KPZitin2YUg2KfZhNiq 2K/YsdmK2Kgg2KfZiCDYqNiq2K3ZiNmK2YQg2KjZhtmD2Ykg2YLYqNmEINio2K/YoSDYp9mE2YbY tNin2Lcp2YjYtdmI2LHYqSDZhdmGINiq2LDZg9ix2Kkg2KfZhNi32YrYsdin2YYg2LnZhNmF2KfZ iyDYqNij2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyAgICAyMDAwINiv2YjZhNin2LEg2KPZ hdix2YrZg9mJINmE2YTZgdix2K8g2LTYp9mF2YQg2KfZhNin2YXYqtit2KfZhiDZiNmF2K/YqSDY p9mE2K/Ysdin2LPYqSA0MCDYs9in2LnYqSDYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNi02YfYp9iv2KkgSVFO INin2YTZhdi52KrYsdmBINio2YfYpwogCti52YTZiiDZgdin2YPYsyDYsdmC2YUgMDAyMDIzNzgw MDU3MyDYp9mIMDAyMDIzNTg2NjMyMyDYp9mI2LnZhNmKCtio2LHZitiv2Yog2KfZhNil2YTZg9iq 2LHZiNmG2YpzYXJhZ3dhZGlAZ21haWwuY29tCgoKCgoKCgoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)