• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSAg2KfZhNil2K/Yp9ix2

    From enas hous@21:1/5 to All on Wed Jan 31 02:56:32 2018
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTY qtiv2LHZitio2YrYqSAK2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2YjYp9mE2LHZgtin2KjYqSDYp9mE2YLYp9mG 2YjZhtmK2Kkg2LnZhNmJINin2YTYudmC2YjYryDZiNin2YTZhdmG2KfZgti12KfYqiAK2K/YqNmJ IOKAkyDYp9mE2KfZhdin2LHYp9iqINin2YTYudix2KjZitipINin2YTZhdiq2K3Yr9ipIArYrtmE 2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAyNSAg2KfZhNmJIDI5INmF2KfYsdizICAgMjAxOCDZhQoK 4oCiCdiq2YfYr9mBINin2YTZiNix2LTYqSDYp9mE2Yo6CuKAognYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJ INi02LHZiNi3INin2YTYtdmK2KfYutipINin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqSDZgdmKINmD2KrYp9io 2Kkg2KfZhNi52YLZiNivIC4K4oCiCdin2YPYqtiz2KfYqCDZhdmH2KfYsdipINin2YTYqti52KfZ hdmEINmF2Lkg2KfZhNmF2LTZg9mE2KfYqiDYp9mE2YXYrdiq2YXZhNipINij2KvZhtin2KEg2KrZ htmB2YrYsCDYp9mE2LnZgtmI2K8g2YjYp9mE2KrZhtio2KQg2KjZh9inINmE2KrZhNin2YHZitmH 2KcuCuKAognYp9iz2KrZiti52KfYqCDYtNix2YjYtyDZiNil2KzYsdin2KHYp9iqINin2YTYqtit 2YPZhSDZgdmKINin2YTYudmC2YjYryDYp9mE2YXYrdmE2YrYqSDZiNin2YTYr9mI2YTZitipLgou CtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDYsNmE2YM6IAoK2YXYr9mK2LHZiiDYpdiv2KfYsdin2Kog 2YjYo9mC2LPYp9mFINin2YTYtNim2YjZhiDYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmK2Kkg2YjYp9mE2KXYr9in 2LHZitipINmB2Yog2KfZhNmI2LLYp9ix2KfYqiDZiNin2YTZh9mK2KbYp9iqINmI2KfZhNmF2KTY s9iz2KfYqiDZiNin2YTYtNix2YPYp9iq2IwKINmI2YPYsNmE2YMg2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDY qNij2YLYs9in2YUg2KfZhNi02KbZiNmGINin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqSDZiNin2YTYpdiv2KfY sdmK2Kkg2YHZiiDYp9mE2YjYstin2LHYp9iqINmI2KfZhNmH2YrYptin2Kog2YjYp9mE2KzYp9mF 2LnYp9iqINmI2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDZiNin2YTYtNix2YPYp9iqINin2YTZhdiu2KrZhNmB 2KkuCgrZiNio2YfYsNmHINin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZ hSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmI2KrYudmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZ hdmH2KrZhdmK2YYg2KjZhdmI2LbZiNi5INin2YTZiNix2LTYqSDZiNil2YHYp9iv2KrZhtinINio 2YXZhiDYqtmC2KrYsdit2YjZhiDYqtmI2KzZitmHINin2YTYr9i52YjYqSDZhNmH2YUg2LnZhNmF 2KfZiyDYqNij2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyAxNDAwINiv2YjZhNin2LEg2KPZ hdix2YrZg9mJINmE2YTZgdix2K8uCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2KoK 2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQK2KMvINmH2YjZitiv2Kcg2KjZ iNit2YTZitmC2YcK2KzZiNin2YQv2YjYp9iq2LMg2KfYqDogMDAyMDEwMjM5OTA5MDEK2YfYp9iq 2YEgMDAyMDIzNzgwMDU4MyAtMDAyMDIzNzgwMDY5MyDZgdin2YPYsyAwMDIwMjM3ODAwNTczIC0w MDIwMjM1ODY2MzIzCkhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNvbQrYp9mE2YXZiNmC2Lkg2KfZhNil2YTZg9iq 2LHZiNmG2Yk6IHd3dy5BaGFkSHIub3JnIAoKCgrYqtiq2LTYsdmBINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi5 2LHYqNmK2Kkg2KjYqtmC2K/ZitmFINmB2KfYudmE2YrYp9iqINi02YfYsdmKINmF2KfYsdizINmI 2KfYqNix2YrZhCDZhNi52KfZhSAyMDE42YUg2YXZiNi22K0g2KjYp9mE2KzYr9in2YjZhCDYp9mE 2KrYp9mE2YrYqToKCgoKCtmB2KfYudmE2YrYp9iqINi02YfYsSDZhdin2LHYsyDZhNi52KfZhSAy MDE42YUK2YUJ2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwnYp9mE2KrYp9ix2YrYrgnYp9iz2YUg 2KfZhNmG2LTYp9i3CjEJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJNCDYp9mE2YkgONmF2KfYsdizCdin2YTZhdmH 2KfYsdin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiNin2YTYs9mE2YjZg9mK2Kkg2YTZhNiz2YPYsdiq 2KfYsdmK2Kkg2KfZhNmG2KfYrNit2KkKMgnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQk0INin2YTZiSA42YXYp9ix 2LMJ2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmB2LnYp9mE2Kkg2YTZhNmF2LTYqtix2YrYp9iqINmI2KfZ hNmF2K7Yp9iy2YYg2YbYuNmFINmI2KrYt9io2YrZgtin2KoKMwnYp9iz2LfZhtio2YjZhCAt2KrY sdmD2YrYpwk0INin2YTZiSA42YXYp9ix2LMJ2KPYtdmI2YQg2YjZgtmI2KfYudivINin2YTYpdiq 2YrZg9mK2Kog2YjYp9mE2KjYsdiq2YjZg9mI2YQg2YjYo9ir2LHZh9mF2Kcg2LnZhNmJINin2YTY s9mE2YjZgyDYp9mE2KfYrNiq2YXYp9i52Yog2YjYs9mE2YjZgyDYp9mE2LnZhdmECjQJ2KfYs9i3 2YbYqNmI2YQgLdiq2LHZg9mK2KcJNCDYp9mE2YkgONmF2KfYsdizCdil2K/Yp9ix2Kkg2LTYptmI 2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiDZiNil2LnYr9in2K8g2LPZhNmFINin2YTYsdmI2KfYqtioINio 2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KfZhNit2KfYs9ioINin2YTYotmE2YoKNQnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkx Mdin2YTZiSAxNSDZhdin2LHYswnZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPY qtix2KfYqtmK2KzZiiDZiNin2YTZhdiq2KfYqNi52KkKNgnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxMdin2YTZ iSAxNSDZhdin2LHYswnYtdmK2KfYutipINin2YTZhti42YUg2YjYp9mE2YTZiNin2KbYrSDYp9mE 2YLYp9mG2YjZhtmK2Kkg2YjYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkKNwnYp9mE 2YLYp9mH2LHYqQkxMdin2YTZiSAyMCDZhdin2LHYswnYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmB 2YfYsdiz2Kkg2YjYp9mE2KPYsdi02YHYqSDZiNit2YHYuCDZiNiq2KfZhdmK2YYg2KfZhNmF2LnZ hNmI2YXYp9iqINin2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYpwo4Cdin2LPYt9mG2KjZiNmECTEx2KfZhNmJIDE1 INmF2KfYsdizCdil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2K/ZgdmC2KfYqiDYp9mE2YbZgtiv2YrYqSDZiNin 2LnYr9in2K8g2KfZhNmF2YjYp9iy2YbYp9iqINin2YTYqtmC2K/Zitix2YrYqQo5Cdin2YTZgtin 2YfYsdipCTE4INin2YTZiSAyMiDZhdin2LHYswnYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDY p9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZhNmE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiNmB2YYg2KfZhNmF 2LHYp9iz2YUg2YjYp9mE2KjYsdiq2YjZg9mI2YQKMTAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTgg2KfZhNmJ IDIyINmF2KfYsdizCdiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDZhdix2KfYrNi52Kkg2YjYqtmC2YrZitmF INij2K/Yp9ihINin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2YHZiiDYqNmK2KbYqSDYp9mE2KrYtNi62YrZhCDY p9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZitipCjExCdiv2KjZigkxOCDYp9mE2YkgMjIg2YXYp9ix2LMJ2YXZ h9in2LHYp9iqINij2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi12LHYp9i52KfYqiDZiNin2YTYrtmE2KfZgdin2Kog 2YjYp9mE2YbYstin2LnYp9iqINmI2LbYutmI2Lcg2KfZhNi52YXZhAoxMgnYr9io2YoJMjUg2KfZ hNmJIDI52YXYp9ix2LMJ2YLZitin2K/YqSDZiNiq2LfZiNmK2LEg2YHYsdmCINin2YTYqtmF2YrY siDYp9mE2YjYuNmK2YHZiiDZiNin2YTZiNi12YjZhCDYp9mE2Ykg2KfZhNil2KjYr9in2Lkg2KfZ hNmF2KTYs9iz2YoKMTMJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMjUg2KfZhNmJIDI52YXYp9ix2LMJ2KfZhNmG 2YjYp9it2Yog2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YHZiiDYpdiv2KfYsdin2Kog2LTYptmI2YYg2KfZhNmF 2YjYuNmB2YrZhiDigJMg2LHZiNin2KrYqCDZiNmF2LLYp9mK2KcKMTQJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ MjUvMyDYp9mE2YkgMy80Cdin2LnYr9in2K8g2YjYqtij2YfZitmEINin2YTZgtin2K/YqSDZiNin 2YTZhdiv2YrYsdmK2YYKMTUJ2K/YqNmKCTI1INin2YTZiSAyOdmF2KfYsdizCdin2YTYp9iq2KzY p9mH2KfYqiDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmKINin2YTYqtmG2LjZitmFINmI2KrYqNiz2YrYtyDY p9mE2KXYrNix2KfYodin2KoKMTYJ2K/YqNmKCTI1INin2YTZiSAyOdmF2KfYsdizCdin2YTYpdiv 2KfYsdipINmI2KfZhNix2YLYp9io2Kkg2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitipINi52YTZiSDYp9mE2LnZ gtmI2K8g2YjYp9mE2YXZhtin2YLYtdin2KoKCgoKCgoKCgoKCgoK2YHYp9i52YTZitin2Kog2LTZ h9ixINin2KjYsdmK2YQg2YTYudin2YUgMjAxONmFCiAg2YUJ2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC 2KfYrwnYp9mE2KrYp9ix2YrYrgnYp9iz2YUg2KfZhNmG2LTYp9i3CjEJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i3 2YbYqNmI2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQnZhdmGMSDYp9mE2YkgNdil2KjYsdmK2YQJ2KfZhNmF 2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2YXYqtmD2KfZhdmE2Kkg2YTZhNiz2YPYsdiq2KfYsdmK2Kkg2KfZhNit 2K/Zitir2KkgCjIJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQnZhdmG MSDYp9mE2YkgNdil2KjYsdmK2YQJ2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KfZhNit2KfYs9ioINin2YTYo9mE 2Ykg2YHZiiDYp9mE2LTYptmI2YYg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiNin2YTZhdin2YTZitipINmI 2KfYudiv2KfYryDYs9mE2YUg2KfZhNix2YjYp9iq2KgKMwnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZ hCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYxINin2YTZiSA12KXYqNix2YrZhAnYp9mE2KPYs9izINin 2YTYudmE2YXZitipINmI2KfZhNmF2KrYt9mE2KjYp9iqINin2YTYo9iz2KfYs9mK2Kkg2YTZhNmC 2KfYr9ipINmI2KfZhNmF2K/Ysdin2KEg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZitmK2YYKNAnYr9io2YogLyDY pdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYxINin2YTZiSA12KXYqNix2YrZhAnY p9mE2YLZitin2K/YqSDYp9mE2LTYp9mF2YTYqSDZhNmB2LHZgiDYp9mE2KfYstmF2KfYqiDZiNin 2K/Yp9ix2Ycg2KfZhNin2KrYtdin2YTYp9iqINiq2K3YqiDYp9mE2LfZiNin2LHYpiDZiNin2YTY tti62YjYtyAKNQnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YY4 INin2YTZiSAxN9il2KjYsdmK2YQJ2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz 2KrYsdin2KrZitis2Yog2YjYp9mE2YXYqtin2KjYudipCjYJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI 2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQnZhdmGOCDYp9mE2YkgMTLYpdio2LHZitmECdin2YTYpdiv2KfY sdipINin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYqSDZhNmE2KzZiNiv2Kkg2KfZhNi02KfZhdmE2Kkg CjcJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQnZhdmGOCDYp9mE2Ykg MTLYpdio2LHZitmECdiq2YbZhdmK2Ycg2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmK 2Kkg2YjYp9mE2KfYs9iq2LTYp9ix2YrYqdiMINmD2KrYp9io2Ycg2YjYqtit2YTZitmEINin2YTZ hti1INin2YTZgtin2YbZiNmG2Yog2YjYo9i12YjZhCDYp9mE2KrZgdiz2YrYsSAKOAnYr9io2Yog LyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YY4INin2YTZiSAxMtil2KjYsdmK 2YQJ2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYutmK2YrYsSDZiNiq2K3Ys9mK2YYg2YXZhtin2K4g2KfZhNi5 2YXZhCDZgdmKINin2YTZhdmG2LjZhdin2Kog2KfZhNmF2LnYp9i12LHYqSAKOQnYr9io2YogLyDY pdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYxNSDYp9mE2YkgMTnYpdio2LHZitmE Cdin2K/Yp9ix2Ycg2YXYrtin2LfYsSDYp9mE2KfYptiq2YXYp9mGCjEwCdiv2KjZiiAvINil2LPY t9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjE1INin2YTZiSAxOdil2KjYsdmK2YQJ2KfZ hNiq2YXZitiyINmB2Yog2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjYqNmG2KfYoSDY tNio2YPZhyDYp9iq2LXYp9mE2KfYqiDZgdi52KfZhNmHIAoxMQnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio 2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYxNSDYp9mE2YkgMTnYpdio2LHZitmECdin2K/Yp9ix 2Ycg2KfZhNit2LPYp9io2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipINmI2KfZhNmF2KfZhCDYp9mE2LnY p9mFCjEyCdiv2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjE1INin 2YTZiSAxOdil2KjYsdmK2YQJ2KfZhNmC2YrYp9iv2Kkg2YjYqNmG2KfYoSDZiNin2K/Yp9ix2Ycg 2KfZhNiu2K/Zhdin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmB2Yog2LjZhCDZhdmG2YfYrNmHINin2YTYrNmI 2K/YqSDYp9mE2LTYp9mF2YTYqSAKMTMJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI2YQgLyDYp9mE2YLY p9mH2LHYqQnZhdmGMjIg2KfZhNmJIDI22KXYqNix2YrZhAnYp9mE2YXYudin2YrZitixINin2YTZ hdit2KfYs9io2YrYqSDYp9mE2YXYs9iq2K7Yr9mF2Kkg2YHZiiDYp9i52K/Yp9ivINin2YTZgtmI 2KfYptmFINin2YTZhdin2YTZitipIAoxNAnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZ gtin2YfYsdipCdmF2YYyMiDYp9mE2YkgMjbYpdio2LHZitmECdiq2YLZhtmK2Ycg2KfZhNmF2LnZ hNmI2YXYp9iqINmI2K/ZiNix2YfYpyDZgdmKINiv2LnZhSDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqINin2YTY pdiv2KfYsdmK2KkgCjE1Cdiv2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ 2YXZhjIyINin2YTZiSAyNtil2KjYsdmK2YQJ2KfZhNin2KrYtdin2YTYp9iqINin2YTYpdiv2KfY sdmK2Kkg2YjZgdmGINin2YTYqti52KfZhdmEINmF2Lkg2KfZhNin2K7YsdmK2YYgCjE2Cdiv2KjZ iiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMjIvNCAtMy81Cdin2YTYp9iq2KzY p9mH2KfYqiDYp9mE2YXYudin2LXYsdipINmI2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YHZiiDYp9iv2KfYsdmH INin2YTYrNmI2K/YqQrZhNmE2KrZiNin2LXZhCDZiNin2YTYp9iz2KrZgdiz2KfYsSDZiNmF2LnY sdmB2Ycg2KfZhNmF2K3YqtmI2Ykg2KfZhNi52YTZhdmKINmK2LHYrNmJINin2YTYp9iq2LXYp9mE INio2YDZgNmA2YDZgCAgINmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrY qSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECgrYoyAvINmH2YjZitiv2Kcg2KjZiNit2YTZitmC2YcKCgoK CiAKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)