• =?UTF-8?B?2YLZitin2K/ZhyDZiNiq2LfZiNmK2LEg2YHYsdmCINin2YTYqtmF2YrYsiDYp

    From enas hous@21:1/5 to All on Wed Jan 24 00:09:58 2018
    2KrYqti02LHZgSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTY pdiv2KfYsdmK2KkK2KjYr9i52YjZiSDYp9mE2YXZh9iq2YXZitmGINmI2KfZhNmC2KfYptmF2YrZ hiDYudmE2Ykg2KfZhNiq2K/YsdmK2Kgg2YHZiiDZhdis2KfZhCDYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDZiNin 2YTYo9io2K/Yp9i5INin2YTZhdik2LPYs9mKINmE2YXYtNin2LHZg9iq2YfYpyDZgdmKINio2LHZ htin2YXYrNmH2Kcg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZiiDYqNin2LPZhSAK2KrZh9iv2YEg2YHZg9ix2Ycg 2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2Ykg2KrYtNis2YrYuSDYp9mE2YXZhtin2YHYs9ipINio2YrZ hiDYp9mE2KPZgdix2KfYr9iMINiq2K3Ys9mK2YYg2KfZhNil2YbYqtin2KzZitip2Iwg2KXYqNix 2KfYsiDYo9mG2LTYt9ipINin2YTZhdik2LPYs9ip2Iwg2LHZgdi5INin2YTYsdmI2K0g2KfZhNmF 2LnZhtmI2YrYqSDZhNmE2LnYp9mF2YTZitmG2Iwg2KfZhNin2K3YqtmB2KfYuCDYqNin2YTYudin 2YXZhNmK2YYg2KfZhNmF2YXYqtin2LLZitmG2Iwg2YXZg9in2YHYo9ipINin2YTYo9iv2KfYoSDY p9mE2YXYqtmF2YrYstiMINiq2LTYrNmK2Lkg2KfZhNil2KjYr9in2Lkg2YjYp9mE2KfYqNiq2YPY p9ixINin2YTYrNiv2YrYryDZiNij2K7Zitix2KfZiyDYrdmB2LIg2LDZiNmKINin2YTYo9iv2KfY oSDYp9mE2YXYqtmI2LPYtyDYpdmE2Ykg2KfZhNiq2YLYr9mFINmI2KfZhNin2LHYqtmC2KfYoS4K 2YTZhdmGINmH2LDYpyDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisCtmK2LPYqtmH2K/ZgSDZh9iw2Kcg2KfZhNio 2LHZhtin2YXYrCDZhdiv2LHYp9ihINmC2LPZhSDYp9mE2KrYrdiv2YrYqyDZiNin2YTYqti32YjZ itixINin2YTYpdiv2KfYsdmKINmB2Yog2KfZhNi02LHZg9in2Kou2YXYr9ix2KfYoSDZgtiz2YUg 2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2KPYr9in2KEg2KfZhNmI2LjZitmB2Yog2YHZiiDYp9mE2LTYsdmD2KfY qi7Zhdiz2KTZiNmE2Yog2KXYudiv2KfYryDYp9mE2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK 2Kkg2YTZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kku2YPYp9mB2Kkg2KfZhNmF2LPYpNmI2YTZ itmGINi52YYg2KrYo9mH2YrZhCDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINi22YXZhiDYp9mE2LTYsdmD2KfY qi4K2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyAxNDAwINiv2YjZhNin2LEg2KPZhdix2YrZg9mK INmE2YTZgdix2K8uCi0J2KfZhNin2KjYr9in2Lkg2KfZhNmF2KTYs9iz2Yog2LbYsdmI2Ycg2YTY stmK2KfYr9ipINin2YTYpdmG2KrYp9is2YrYqSDZiNmE2YPZiiDYqti12YQg2KfZhNmJINin2YfY r9in2YHZgyAK74OYCdin2KjYqti52K8g2LnZhiDYpdi22KfYudipINin2YTZiNmC2KogICAgINio 2LHZhdisINij2YjZgtin2KrZgwrvg5gJ2YTYpyDYqtiq2YXZitiyINi52YTZiSDYrdiz2KfYqCDY p9mE2KLYrtix2YrZhi4g2LbYuSDYo9mF2KfZhdmDINin2YTYudio2KfYsdin2Kog2KfZhNiq2Yog 2KrZgtmI2YQ6IOKAnSDYpdmGINmE2YTYqtmF2YrYsiDZgtmK2YUg2YjYo9iu2YTYp9mCIOKAnArv g5gJ2YTYpyDYqtis2KfZhNizINin2YTYo9i02K7Yp9i1INin2YTYs9mE2KjZitmK2YYg2YjYp9mE 2YXYqtmC2KfYudiz2YrZhi4K2YjYqNmH2LDZhyDYp9mE2YXZhtin2LPYqNipINmK2LPYudiv2YbY pyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZiNiq2LnZhdmK2YUg2K7Yt9in2KjZhtin INi52YTZiSDYp9mE2YXZh9iq2YXZitmGINio2YXZiNi22YjYuSDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINmI 2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq2YLYqtix2K3ZiNmGINiq2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZ iNipINmE2YfZhSAK2YPZhdinINiq2K/YudmFINin2YTYr9in2LEg2YjYrdiv2Ycg2KfZhNiv2YjY sdin2Kog2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQg2KjYudiv2K8g2YXY qtmG2YjYuSDZhdmGINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2Kkg2YHZiiDZhdis2KfZ hNin2Kog2YXYqti52K/Yr9ipINmF2YbZh9inINin2YTYrdmI2LPYqNipINin2YTYs9it2KfYqNmK 2KnYjCDYp9mE2KrYrti32YrYtyDZiNin2YTZhdiq2KfYqNi52KnYjCDZiNmG2LjZhSDYqtij2YXZ itmGINin2YTZiNir2KfYptmCINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK2KnYjCDYpdiv2KfYsdipINin 2YTYrNmI2K/YqSDZiNin2YTYrdmD2YjZhdipINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg2YjYp9mE 2KrYr9mB2YLYp9iqINin2YTZhtmC2K/ZitipINmI2KfYudiv2KfYryDYp9mE2YXZiNin2LLZhtin 2KrYjCDYqtij2YfZitmEINin2YTZgtin2K/YqSDZiNin2YTZhdiv2YrYsdmK2YYg2YjZhNmF2KrZ iNin2LXZhCDZiNmF2LnYsdmB2Ycg2KfZhNmF2K3YqtmI2YrYp9iqINin2YTYqtiv2LHZitio2YrY qSDZhtix2YHZgiDZhNmD2YUg2K7Yt9mHINmI2K3YryDYp9mE2KjYsdin2YXYrCDZiNmI2LHYtCDY p9mE2LnZhdmEINmE2LnYp9mFIDIwMTgg2YUuCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZ hdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2Lkg2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHY p9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQK2KMvINmH2YjZitiv 2Kcg2KjZiNit2YTZitmC2YcK2KzZiNin2YQv2YjYp9iq2LMg2KfYqDogMDAyMDEwMjM5OTA5MDEK 2YfYp9iq2YEgMDAyMDIzNzgwMDU4MyAtMDAyMDIzNzgwMDY5MyDZgdin2YPYsyAwMDIwMjM3ODAw NTczIC0wMDIwMjM1ODY2MzIzCkhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNvbQoKCgoKCgoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)