• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZhdmH2KfYsdin2Kog2

    From enas hous@21:1/5 to All on Tue Jan 16 00:05:45 2018
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mGINmF2Lkg2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE2YXYpNiz 2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipIArYp9mE2K/ZiNix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipIArZ hdmH2KfYsdin2Kog2LXZitin2LrYqSDYp9mE2YbYuNmFINmI2KfZhNmE2YjYp9im2K0g2KfZhNmC 2KfZhtmI2YbZitipINmI2KfZhNmC2LHYp9ix2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipIArYrtmE2KfZ hCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAxMSDYp9mE2YkgMTUg2YXYp9ix2LMgMjAxOCDZhQrZhdmD2KfZ hiDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIDog2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINiv2KjZiSDigJMg2KPYs9i3 2YbYqNmI2YQgCiAKCtio2YfYr9mBIDog2KrZhtmF2YrYqSDZhdi52KfYsdmBINmI2YXZh9in2LHY p9iqINin2YTZhdi02KfYsdmD2YrZhiDYqNil2LPYqtiu2K/Yp9mFINij2LPYsyDZiNij2LXZiNmE INin2YTYqtmB2LPZitixINin2YTZgtin2YbZiNmG2Ykg2YjYqtiy2YjZitiv2YfZhSDYqNmF2YfY p9ix2KfYqiDYtdmK2KfYutipINmI2YXYqtin2KjYudipINin2YTZhNmI2KfYptitINmI2KfZhNil 2KzYsdin2KHYp9iqINmI2KfZhNmC2LHYp9ix2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINiMINin2YTY qtmB2LPZitixINin2YTZgtin2YbZiNmG2Ykg2YTZhNmF2LDZg9ix2KfYqiDZiNin2YTZhNmI2KfY ptitINmI2LXZitin2LrYqSDZiNmF2KrYp9io2LnYqSDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqINmI2KfZhNin 2KzYsdin2KHYp9iqINin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqdiMINmD2KfZhiDYp9mG2LnZgtin2K8g2YfY sNmHINin2YTZgdi52KfZhNmK2Kkg2YTYqti52LHYtiDZgdmKINil2LfYp9ix2YfYpyDYp9mE2LnY p9mFINil2YTZiTog2LnZhNmFINin2YTZgtin2YbZiNmGINmI2KPYs9izINmI2LbYudmH2Iwg2KfZ hNiu2LXYp9im2LUg2KfZhNmF2YXZitiy2Kkg2YTZhNmC2KfZhtmI2YYg2YjYqtmC2LPZitmF2KfY qtmH2Iwg2KfZhNiq2YHYs9mK2LEg2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZidiMINij2YbZiNin2Lkg2KfZhNmE 2YjYp9im2K0g2YjZhdmH2KfYsdin2Kog2LXZitin2LrYqtmH2KfYjCDYo9it2YPYp9mFINmI2LXZ itin2LrYqSDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkuCtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK 2YYg2YHZiiDYsNmE2YMgOiAg2YXYr9mK2LHZiSDYp9mE2LTYptmI2YYg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrY qdiMINmF2K/Zitix2Ykg2KfZhNi02KbZiNmGINin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqdiMINmF2K/Zitix 2Ykg2LTYptmI2YYg2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhtiMINix2KTYs9in2KEg2YjYo9i52LbYp9ihINin 2YTYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitipINmI2KfZhNmF2K3Yp9mF2YjZhiDYjNmD 2KfZgdipINin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2YjYp9mE2YXYsdi02K3ZitmGINmE2LTYutmEINiq2YTZ gyDYp9mE2YjYuNin2KbZgS4K2YjYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipICDZitiz2LHZh9in INiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYs9in2YfZhdipINmI2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKINij 2LnZhdin2YQg2KfZhNmB2KfYudmE2YrYp9iqINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KrYrNix2KjYqSDZhdmF 2YrYstipINij2Ygg2KjYp9mE2K3YttmI2LEg2YjYp9mE2YXZhtin2YLYtNip2Iwg2YPYsNmE2YMg 2KrYsdi02YrYrSDZhdmGINiq2LHZiNmGINmF2YYg2YPZiNin2K/YsSDZhdik2LPYs9iq2YPZhSDY p9mE2YXZiNmC2LHYqSDZiNiq2YXZhtitINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YXZgti5 2K/YpyDYrtin2YXYsyDZhdis2KfZhtinINmB2Yog2K3Yp9mEINiq2LHYtNmK2K0g2LPZitin2K/Y qtmD2YUg2KfYsdio2Lkg2KfZgdix2KfYryDZhdmGINmF2KTYs9iz2KrZg9mFINin2YTZhdmI2YLY sdipLiDZiNmK2YXZg9mGINi52YLYryDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINmB2Ykg2KfZiSDZhdmI2LnY ryDZitmG2KfYs9ioINis2YfYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2KkgCtiq2KPZg9mK2K8g2KfZhNmF 2LTYp9ix2YPYqQrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZ hSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5CtmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZ itio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECtijLyDZh9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtmH Ctis2YjYp9mEL9mI2KfYqtizINin2KggOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQrZh9in2KrZgSAwMDIwMjM3 ODAwNTgzIOKAkyAwMDIwMjM3ODAwNjkzCtmB2KfZg9izIDAwMjAyMzc4MDA1NzMg4oCTIDAwMjAy MzU4NjYzMjMKCkhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNvbQoK2KrYqti02LHZgSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTY udix2KjZitipINio2KrZgtiv2YrZhSDZgdin2LnZhNmK2KfYqiDYtNmH2LHZgdio2LHYp9mK2LHZ hNi52KfZhSAyMDE42YUg2YXZiNi22K0g2KjYp9mE2KzYr9mI2YQg2KfZhNiq2KfZhNmKIDoK2YHY p9i52YTZitin2Kog2LTZh9ixINmF2KfYsdizINmE2LnYp9mFICAyMDE42YUKCtmFCdmF2YPYp9mG INin2YTYp9mG2LnZgtin2K8J2KfZhNiq2KfYsdmK2K4J2KfYs9mFINin2YTZhti02KfYtwoxCdin 2YTZgtin2YfYsdipCTQg2KfZhNmJIDjZhdin2LHYsyAJ2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KXY r9in2LHZitipINmI2KfZhNiz2YTZiNmD2YrYqSDZhNmE2LPZg9ix2KrYp9ix2YrYqSDYp9mE2YbY p9is2K3YqSAKMgnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQk0INin2YTZiSA42YXYp9ix2LMgCdin2YTYpdiv2KfY sdipINin2YTZgdi52KfZhNipINmE2YTZhdi02KrYsdmK2KfYqiDZiNin2YTZhdiu2KfYstmGIDrZ hti42YUg2YjYqti32KjZitmC2KfYqiAKMwnYp9iz2LfZhtio2YjZhCAtINiq2LHZg9mK2KcJNCDY p9mE2YkgONmF2KfYsdizIAnYo9i12YjZhCDZiNmC2YjYp9i52K8g2KfZhNil2KrZitmD2YrYqiDZ iNin2YTYqNix2KrZiNmD2YjZhCDZiNij2KvYsdmH2YXYpyDYudmE2Ykg2KfZhNiz2YTZiNmDINin 2YTYpdis2KrZhdin2LnZiSDZiNiz2YTZiNmDINin2YTYudmF2YQgCjQJ2KfYs9i32YbYqNmI2YQg LSDYqtix2YPZitinCTQg2KfZhNmJIDjZhdin2LHYsyAJ2KXYr9in2LHYqSDYtNim2YjZhiDYp9mE 2YXZiNi42YHZitmGINmI2KXYudiv2KfYryDYs9mE2YUg2KfZhNix2YjYp9iq2Kgg2KjYo9iz2KrY rtiv2KfZhSDYp9mE2K3Yp9iz2Kgg2KfZhNii2YTZiSAKNQnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxMdin2YTZ iSAxNSDZhdin2LHYsyAJ2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYpdiz2KrYsdin 2KrZitis2Ykg2YjYp9mE2YXYqtin2KjYudipIAo2Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTEx2KfZhNmJIDE1 INmF2KfYsdizIAnYtdmK2KfYutipINin2YTZhti42YUg2YjYp9mE2YTZiNin2KbYrSDYp9mE2YLY p9mG2YjZhtmK2Kkg2YjYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkgCjcJ2KfZhNmC 2KfZh9ix2KkJMTHYp9mE2YkgMjAg2YXYp9ix2LMJ2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZgdmH 2LHYs9ipINmI2KfZhNij2LHYtNmB2Kkg2YjYrdmB2Lgg2YjYqtin2YXZitmGINin2YTZhdi52YTZ iNmF2KfYqiDYp9mE2YPYqtix2YjZhtmK2KcgCjgJ2KfYs9i32YbYqNmI2YQJMTHYp9mE2YkgMTUg 2YXYp9ix2LMJ2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYr9mB2YLYp9iqINin2YTZhtmC2K/ZitipINmI2KfY udiv2KfYryDYp9mE2YXZiNin2LLZhtin2Kog2KfZhNiq2YLYr9mK2LHZitipIAo5Cdin2YTZgtin 2YfYsdipCTE4INin2YTZiSAyMiDZhdin2LHYswnYp9mE2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDY p9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZhNmE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiNmB2YYg2KfZhNmF 2LHYp9iz2YUg2YjYp9mE2KjYsdiq2YjZg9mI2YQgCjEwCdin2YTZgtin2YfYsdipCTE4INin2YTZ iSAyMiDZhdin2LHYswnYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2YXYsdin2KzYudipINmI2KrZgtmK2YrZ hSDYo9iv2KfYoSDYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGINmB2Ykg2KjZitim2Kkg2KfZhNiq2LTYutmK2YQg 2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqSAKMTEJ2K/YqNmJIAkxOCDYp9mE2YkgMjIg2YXYp9ix2LMJ 2YXZh9in2LHYp9iqINij2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi12LHYp9i52KfYqiDZiNin2YTYrtmE2KfZgdin 2Kog2YjYp9mE2YbYstin2LnYp9iqINmI2LbYutmI2Lcg2KfZhNi52YXZhCAKMTIJ2K/YqNmJIAky NSDYp9mE2YkgMjnZhdin2LHYswnZgtmK2KfYr9ipINmI2KrYt9mI2YrYsSDZgdix2YIg2KfZhNiq 2YXZitiyINin2YTZiNi42YrZgdmJINmI2KfZhNmI2LXZiNmEINin2YTZiSDYp9mE2KXYqNiv2KfY uSDYp9mE2YXYpNiz2LPZiSAKMTMJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMjUg2KfZhNmJIDI52YXYp9ix2LMJ 2KfZhNmG2YjYp9it2Ykg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YHZiSDYpdiv2KfYsdin2Kog2LTYptmI2YYg 2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiDigJMg2LHZiNin2KrYqCDZiNmF2LLYp9mK2KcgCjE0Cdin2YTZgtin 2YfYsdipCTI1LzMg2KfZhNmJIDMvNAnYp9i52K/Yp9ivINmI2KrYp9mH2YrZhCDYp9mE2YLYp9iv 2Kkg2YjYp9mE2YXYr9mK2LHZitmGIAoxNQnYr9io2YkJMjUg2KfZhNmJIDI52YXYp9ix2LMJ2KfZ hNil2KrYrNin2YfYp9iqINin2YTYrdiv2YrYq9ipINmB2Ykg2KfZhNiq2YbYuNmK2YUg2YjYqtio 2LPZiti3INin2YTYpdis2LHYp9ih2KfYqiAKMTYJ2K/YqNmJCTI1INin2YTZiSAyOdmF2KfYsdiz Cdin2YTYpdiv2KfYsdipINmI2KfZhNix2YLYp9io2Kkg2KfZhNmC2KfZhtmI2YrZhtipINi52YTZ iSDYp9mE2LnZgtmI2K8g2YjYp9mE2YXZhtin2YLYtdin2KogCtmE2YTYqtmI2KfYtdmEINmI2KfZ hNin2LPYqtmB2LPYp9ixINmI2YXYudix2YHZhyDYp9mE2YXYrdiq2YjZiSDYp9mE2LnZhNmF2Yog 2YrYsdis2Ykg2KfZhNin2KrYtdin2YQg2KjZgNmA2YDZgNmACtmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix2KfZ hdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECtijIC8g2YfZiNmK2K/Y pyDYqNmI2K3ZhNmK2YLZhwrvgbYJ2KzZiNin2YQgLyDZiNin2KrYszogMDAyMDEwMjM5OTA5MDEK 74G2Cdio2LHZitivINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKOiBIcmhvd2lkYUBnbWFpbC5jb20K74G2 CdmF2YjZgti5INin2YTZg9iq2LHZiNmG2YkgOiB3d3cuYWhhZGhyLm9yZwrvgbYJ2YfYp9iq2YE6 IDAwMjAyMzc4MDA1ODMgLTAwMjAyMzc4MDA2OTMK74G2CdmB2KfZg9izOiAwMDIwMjM3ODAwNTcz IOKAkyAgIDAwMjAyMzU4NjYzMjMKCQoKCgoKCgoKCgoKCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)