• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSAg2YXZh9in2LHYp9iqI

    From enas hous@21:1/5 to All on Thu Nov 23 00:45:41 2017
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSAK2KfZhNil2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmKINmE2YXY pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtin2YTYr9mI2LHYqSDYp9mE 2KrYr9ix2YrYqNmK2KkgCtmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KXYtNix2KfZgSDYp9mE2YHYudin2YQK 2YXZgtixINin2YTYpdmG2LnZgtin2K86INi02LHZhSDYp9mE2LTZitiuIOKAkyDYrNmF2YfZiNix 2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkgIArZhdmI2LnYryDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivOjIx INin2YTZiSAyNSDZitmG2KfZitixIDIwMTgg2YUgIArYqNmH2K/ZgSA6IArvgbYJ2KfZhNmF2YHY p9mH2YrZhSDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmKINin2YTYpdiv2KfYsdipINmI2KfZhNin2LTYsdin 2YEK74G2Cdin2K3YqtmK2KfYrNin2Kog2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiDZiNij2KvYsdmH2Kcg2YHZ iiDYp9mE2KrYrdmB2YrYsgrvgbYJ2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2YjYp9mE2YLZitin2K/YqQrvgbYJ 2KfZhNij2K/ZiNin2LEg2KfZhNmF2K7YqtmE2YHYqSDZhNmE2YXYtNix2YEK74G2CdmF2LTYp9mD 2YQg2YjYudin2K/Yp9iqINin2YTYudmF2YQg2KfZhNiz2YrYptipINmE2K/ZiSDYp9mE2YXZiNi4 2YHZitmGCu+BtgnYs9io2YQg2KrYrdmB2YrYsiDZgdix2YrZgiDYp9mE2LnZhdmEINin2YTYpdiv 2KfYsdmKCu+BtgnYotmE2YrYp9iqINiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNi52YXZhCDYp9mE2KzZhdin2LnZ iiDZiNi52YTYp9isINin2YTYrtmE2KfZgdin2Kog2YjYp9mE2YXZhtin2LLYudin2KoK74G2Cdiq 2K3Ys9mK2YYg2KfZhNij2K/Yp9ihINmI2LPZhNmI2YPZitin2Kog2KfZhNi52YXZhArvgbYJ2KfZ hNmF2KrYp9io2LnYqSDYp9mE2YHYudin2YTYqQrvgbYJ2KfZhNil2KzYsdin2KHYp9iqINin2YTY qtij2K/Zitio2YrYqQrvgbYJ2KjZhtin2KEg2KfZhNir2YLYqQrvgbYJ2K7Ytdin2KbYtSDZgdix 2YIg2KfZhNi52YXZhAoK2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmI2YY6Ctin2YTZhdiv2YrYsdmK2YYg2YjY sdik2YjYs9in2KEg2KfZhNmI2K3Yr9in2Kog2YjYp9mE2KPZgtiz2KfZhSDZiNin2YTZhdi02LHZ gdmK2YYg2YjYp9mE2YXYsdi02K3ZiNmGINmE2LTYutmEINiq2YTZgyDYp9mE2YjYuNin2KbZgSDY qNin2YTZiNiy2KfYsdin2Kog2YjYp9mE2YfZitim2KfYqiDZiNin2YTZhdik2LPYs9in2Kog2YjY p9mE2YXZhti42YXYp9iqLgoK2YjYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipICDZitiz2LHZh9in INiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYs9in2YfZhdipINmI2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKINij 2LnZhdin2YQg2KfZhNmB2KfYudmE2YrYp9iqINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KrYrNix2KjYqSDZhdmF 2YrYstipINij2Ygg2KjYp9mE2K3YttmI2LEg2YjYp9mE2YXZhtin2YLYtNip2Iwg2YPYsNmE2YMg 2KrYsdi02YrYrSDZhdmGINiq2LHZiNmGINmF2YYg2YPZiNin2K/YsSDZhdik2LPYs9iq2YPZhSDY p9mE2YXZiNmC2LHYqSDZiNiq2YXZhtitINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YXZgti5 2K/YpyDYrtin2YXYsyDZhdis2KfZhtinINmB2Yog2K3Yp9mEINiq2LHYtNmK2K0g2LPZitin2K/Y qtmD2YUg2KfYsdio2Lkg2KfZgdix2KfYryDZhdmGINmF2KTYs9iz2KrZg9mFINin2YTZhdmI2YLY sdipLgrYqtij2YPZitivINin2YTZhdi02KfYsdmD2KkK2YTZhdiy2YrYryDZhdmGINin2YTZhdi5 2YTZiNmF2KfYqgrZitmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYuQrZiNit2K/YqSDYp9mE 2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhCAK2KMgLyDZ h9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtipIArYrNmI2KfZhDogMDAyMDEwMjM5OTA5MDEKMDAyMDIz NzgwMDU4MyAtIDAwMjAyMzc4MDA2OTMg2YfZgNin2KrZgToKIDAwMjAyMzU4NjYzMjMgLSAwMDIw MjM3ODAwNTczINmB2KfZg9izOgogINin2YTYqNix2YrYryDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZiTog ICBocmhvd2lkYUBnbWFpbC5jb20gCtin2YTZhdmI2YLYuSDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZiTog d3d3LkFoYWRIci5vcmcgCgoK2YHYp9i52YTZitin2Kog2LTZh9ixINmK2YbYp9mK2LEg2YTYudin 2YUgMjAxONmFCgkK2KfZhNix2LPZiNmFINio2KfZhNiv2YjZhNin2LEJ2YXZg9in2YYg2KfZhNil 2YbYudmC2KfYrwnYp9mE2KrYp9ix2YrYrgnYp9iz2YUg2KfZhNmG2LTYp9i3CdmFCjEwMDAJ2KfZ hNmC2KfZh9ix2KkJNyDYp9mE2YkgMSDZitmG2KfZitixCdij2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin2Kog 2YjYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNin2K3ZhNin2YQg2YjYqtmD2YjZitmGINin2YTYtdmBINin2YTY q9in2YbZiSDZhdmGINin2YTZgtmK2KfYr9in2KoJMQoxNjAwCdin2YTZgtin2YfYsdipCTfYp9mE 2YkgMTbZitmG2KfZitixCdij2K7Ytdin2KbZiSDYp9mE2K3ZiNiz2KjYqSDYp9mE2LPYrdin2KjZ itipCTIKMTQwMAnYr9io2YkJNyDYp9mE2YkgMSDZitmG2KfZitixCdin2YTYp9it2LXYp9ihINmI 2K/ZiNix2YfYpyDZgdmJINin2YTYqtiu2LfZiti3INmI2KfZhNmF2KrYp9io2LnYqSDZiNin2KrY rtin2LAg2KfZhNmC2LHYp9ix2KfYqgkzCjE0MDAJ2K/YqNmJCTcg2KfZhNmJIDEg2YrZhtin2YrY sQnYp9mE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZitipINmB2Ykg2KfYudmF2KfZhCDY p9mE2LPZg9ix2KrYp9ix2YrYqSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2KkJNAoxMDAwCdin2YTZgtin2YfY sdipCTE02KfZhNmJIDE4INmK2YbYp9mK2LEJ2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfY qtmK2KzZiSDZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2YjZgtmK 2KfYsyDZg9mB2KfYodipINin2YTYp9iv2KfYoQk1CjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTTYp9mE 2YkgMTgg2YrZhtin2YrYsQnYp9mE2KfYqtis2KfZh9in2Kog2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YHZiSDY p9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiNin2YTYp9i52YTYp9mFCTYKMTQwMAnYp9iz 2LfZhtio2YjZhAkxNNin2YTZiSAxOCDZitmG2KfZitixCdin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNi5 2KfZhdipINmE2YTZgtmK2KfYr9ipINin2YTYqtmG2YHZitiw2YrYqSDZiNiq2YLZitmK2YUg2YjY qtit2YTZitmEINin2YTYqtit2K/Zitin2KoJNwoxNDAwCdin2LPYt9mG2KjZiNmECTE02KfZhNmJ IDE4INmK2YbYp9mK2LEJ2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YTYutmK2LEg2KfZ hNi52KfZhdmE2YrZhiDZiNmE2YXYpNiz2LPZiSDYp9mE2LTYsdmD2KfYqgk4CjEwMDAJ2KfZhNmC 2KfZh9ix2KkJMjEg2KfZhNmJIDI1INmK2YbYp9mK2LEJ2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDY p9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2KfYr9in2LHZiSDZiNmF2KrYt9mE2KjYp9iqINiq2YbZgdmK2LDZ hwk5CjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMjEg2KfZhNmJIDI1INmK2YbYp9mK2LEJ2K/ZiNixINiq 2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YHZiSDYp9i52KfYr9ipINiq2K/Y sdmK2Kgg2YjYqtin2YfZitmEINin2YTYudin2YXZhNmK2YYJMTAKMTQwMAnYtNix2YUg2KfZhNi0 2YrYrgkyMSDYp9mE2YkgMjUg2YrZhtin2YrYsQnZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNin2LTYsdin2YEg 2KfZhNmB2LnYp9mECTExCjE2MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMjEg2KfZhNmJIDMw2YrZhtin2YrY sQnZhti42YUg2KrYp9mF2YrZhiDZiNit2YHYuCDZiNin2LPYqtix2KzYp9i5INin2YTZiNir2KfY ptmCINmI2KfZhNmF2YTZgdin2Kog2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZitinCTEyCjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZ h9ix2KkJMjgg2YrZhtin2YrYsSDYp9mE2YkgMSDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KfZhNin2KrYrNin2YfY p9iqINin2YTZhdi52KfYtdix2Kkg2YjYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmJINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZ hNis2YjYr9ipCTEzCjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMjgg2YrZhtin2YrYsSDYp9mE2YkgMSDZ gdio2LHYp9mK2LEJ2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmB2LnYp9mE2Kkg2YTZhNmF2K7Yp9iy2YYg 2YjYp9mE2YXYs9iq2YjYr9i52KfYqiDZiNis2LHYryDZiNiq2K3ZhNmK2YQg2KfZhNmF2K7YstmI 2YYJMTQKMTQwMAnYr9io2YkJMjgg2YrZhtin2YrYsSDYp9mE2YkgMSDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KfZ hNin2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmJINin2YTYqtmG2LjZitmFINmI2KrYqNiz 2YrYtyDYp9mE2KfYrNix2KfYodin2KoJMTUKMTQwMAnYr9io2YkJMjgg2YrZhtin2YrYsSDYp9mE 2YkgMSDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KfZhNin2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZiNin2YTY p9iv2KfYsdmK2Kkg2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YHZiSDZg9i02YEg2YjZhdmI2KfYrNmH2Kkg2KfZ hNmB2LPYp9ivINin2YTZhdin2YTZiSDZiNin2YTYp9iv2KfYsdmJCTE2CgoKCgoKCgoKCgoKCgoK CgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)