• =?UTF-8?B?2YjYsdi02Kkg2LnZhdmEINin2YTYpdiq2KzYp9mH2KfYqiDYp9mE2K3Yr9mK2

    From enas hous@21:1/5 to All on Mon Nov 13 01:23:34 2017
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkgCtmI2LHYtNipINi52YXZhArY p9mE2KXYqtis2KfZh9in2Kog2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YHZiiDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin 2YTYudin2YXYqSDZiNin2YTYpdi52YTYp9mFCtin2YTZgtin2YfYsdipICDigJMgINis2YXZh9mI 2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqQrYrtmE2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAx NCDYp9mE2YkgMTgg2YrZhtin2YrYsSAg2YTYudin2YUgIDIwMTgg2YUgCgrYqNmH2K/ZgSA6IAog 2KrZhtmF2YrYqSDZiNi62LHYsyDYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINmI2KfZhNmC2K/Ysdin2Kog2KfZ hNi52YXZhNmK2Kkg2YHZiSDZhdis2KfZhNin2Kog2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF 2Kkg2YjYp9mE2KXYqti12KfZhCDZiNin2YTYpdi52YTYp9mFINmI2KfZhNil2YLZhtin2Lkg2YTZ hNij2YHYsdin2K8g2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDZgdmJINmF2KzYp9mEINin2YTYudmE2KfZgtin 2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2KfZhNil2LnZhNin2YUg2YPYp9mGINin2YbYudmC2KfYryDZh9iw 2Kcg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmKINmI2KfZhNiw2Yog2YrYudix2LYg 2YTZhNi52K/ZitivINmF2YYg2KfZhNmG2YLYp9i3INin2YTYudmF2YTZitipINmI2KfZhNi52YTZ hdmK2Kkg2YXZhtmH2Kcg2LnZhNmJINiz2KjZitmEINin2YTZhdir2KfZhCDZhNinINin2YTYrdi1 2LEg2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2YXZitiv2KfZhtmK2Kkg2YHZiiDYp9mE2LnZhNin2YLY p9iqINin2YTYudin2YXYqdiMINmF2YfYp9ix2KfYqiDZgtmK2KfYsyDYp9mE2LHYo9mKINin2YTY udin2YUg2YjYp9mE2KrYo9ir2YrYsSDZgdmK2YfYjCDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin 2YXYqSDZiNiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2KfYqti12KfZhCDZiNin2YTZhdi52YTZiNmF 2KfYqiDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqdiMINij2K7ZhNin2YLZitin2Kog2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDY p9mE2LnYp9mF2KnYjCDYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDZiNiz2KfYptmEINin2YTYpdi52YTYp9mFINmB 2Yog2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KnYjCDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTY udin2YXYqSDZiNiq2LfYqNmK2YIg2YbYuNin2YUg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KzZiNiv2Kkg2KfZ hNi02KfZhdmE2KnYjCDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiNin2YTYpdiq2LXY p9mE2KfYqiDZiNiq2KjYs9mK2Lcg2KfZhNil2KzYsdin2KHYp9iq2Iwg2KfZhNi52YTYp9mC2KfY qiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjYqtix2LTZitivINin2YTZgtix2KfYsdin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix 2YrYqdiMINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2LPZhNmI2YPZitin2Kog2KfZ hNiq2YHYp9mI2LYg2KfZhNmB2LnYp9mE2Iwg2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2LDYp9iq2YrY qSDZhNiu2KjZitixINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdip2Iwg2KPYtdmI2YQg2KfZ hNio2LHZiNiq2YjZg9mI2YQg2YjZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNiq2LnYp9mF2YQg2YXYuSDZg9io 2KfYsSDYp9mE2LTYrti12YrYp9iqLgrZhdiz2KrZh9iv2YHZitmGINmB2Yog2LDZhNmDOiAK2YXY r9mK2LHZiiDZiNix2KTYs9in2KEg2KPZgtiz2KfZhSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin 2YXYqSDZiNin2YTYp9i52YTYp9mFINmI2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDYqNmH2Kcg2YjYp9mE2KPY rti12KfYptmK2YrZhiDZiNin2YTZhdix2LTYrdmK2YYg2YTYtNi62YQg2KrZhNmDINin2YTZiNi4 2KfYptmBLgrZiNio2YfYsNmHINin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq 2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINio2YjYsdmC2Kkg2LnZhdmEINij2Ygg2KfZhNit2LbZiNix INmI2KfZhNmF2YbYp9mC2LTYqSDZiNiq2LnZhdmK2YUg2K7Yt9in2KjZhtinINi52YTZiSDYp9mE 2YXZh9iq2YXZitmGINio2YXZiNi22YjYuSDYp9mE2YjYsdi02Kkg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDY qNmF2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFINi52YTZ hdin2Ysg2KjYo9mGINix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMgMTAwMCDYr9mI2YTYp9ixINij 2YXYsdmK2YPZiSDZhNmE2YHYsdivLgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iq INmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5CtmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix2KfZhdis INin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECtijLyDZh9mI2YrYr9inINio 2YjYrdmE2YrZgtmHCtis2YjYp9mEL9mI2KfYqtizINin2KggOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQrZh9in 2KrZgSAwMDIwMjM3ODAwNTgzIC0gMDAyMDIzNzgwMDY5MwrZgdin2YPYsyAwMDIwMjM3ODAwNTcz IOKAkyAgIDAwMjAyMzU4NjYzMjMgCgoKSHJob3dpZGFAZ21haWwuY29tCgoKCgoK2YHYp9i52YTZ itin2Kog2LTZh9ixINmK2YbYp9mK2LEg2YTYudin2YUgMjAxONmFCgrYp9mE2LHYs9mI2YUg2KjY p9mE2K/ZiNmE2KfYsQnZhdmD2KfZhiDYp9mE2KXZhti52YLYp9ivCdin2YTYqtin2LHZitiuCdin 2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2LcJ2YUKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQk3INin2YTZiSAxINmK2YbY p9mK2LEJ2KPYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDZiNiz2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE2KfYrdmE2KfZ hCDZiNiq2YPZiNmK2YYg2KfZhNi12YEg2KfZhNir2KfZhtmJINmF2YYg2KfZhNmC2YrYp9iv2KfY qgkxCjE2MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJN9in2YTZiSAxNtmK2YbYp9mK2LEJ2KPYrti12KfYptmJ INin2YTYrdmI2LPYqNipINin2YTYs9it2KfYqNmK2KkJMgoxNDAwCdiv2KjZiQk3INin2YTZiSAx INmK2YbYp9mK2LEJ2KfZhNin2K3Ytdin2KEg2YjYr9mI2LHZh9inINmB2Ykg2KfZhNiq2K7Yt9mK 2Lcg2YjYp9mE2YXYqtin2KjYudipINmI2KfYqtiu2KfYsCDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqCTMKMTQw MAnYr9io2YkJNyDYp9mE2YkgMSDZitmG2KfZitixCdin2YTYp9iv2KfYsdipINin2YTYp9mE2YPY qtix2YjZhtmK2Kkg2YHZiSDYp9i52YXYp9mEINin2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipINin2YTYqtmG 2YHZitiw2YrYqQk0CjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTTYp9mE2YkgMTgg2YrZhtin2YrYsQnY p9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmJINmE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZ iNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDZiNmC2YrYp9izINmD2YHYp9ih2Kkg2KfZhNin2K/Yp9ih CTUKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxNNin2YTZiSAxOCDZitmG2KfZitixCdin2YTYp9iq2KzY p9mH2KfYqiDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmJINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdip INmI2KfZhNin2LnZhNin2YUJNgoxNDAwCdin2LPYt9mG2KjZiNmECTE02KfZhNmJIDE4INmK2YbY p9mK2LEJ2KfZhNiz2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YTZhNmC2YrYp9iv2Kkg2KfZhNiq 2YbZgdmK2LDZitipINmI2KrZgtmK2YrZhSDZiNiq2K3ZhNmK2YQg2KfZhNiq2K3Yr9mK2KfYqgk3 CjE0MDAJ2KfYs9i32YbYqNmI2YQJMTTYp9mE2YkgMTgg2YrZhtin2YrYsQnYp9mE2KfYr9in2LHY qSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZhNi62YrYsSDYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGINmI2YTZhdik2LPYs9mJ INin2YTYtNix2YPYp9iqCTgKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkyMSDYp9mE2YkgMjUg2YrZhtin 2YrYsQnYpdiz2KrYsdin2KrZitis2YrYp9iqINin2YTYqti32YjZitixINin2YTYp9iv2KfYsdmJ INmI2YXYqti32YTYqNin2Kog2KrZhtmB2YrYsNmHCTkKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkyMSDY p9mE2YkgMjUg2YrZhtin2YrYsQnYr9mI2LEg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZ iNmF2KfYqiDZgdmJINin2LnYp9iv2Kkg2KrYr9ix2YrYqCDZiNiq2KfZh9mK2YQg2KfZhNi52KfZ hdmE2YrZhgkxMAoxNDAwCdi02LHZhSDYp9mE2LTZitiuCTIxINin2YTZiSAyNSDZitmG2KfZitix CdmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KfYtNix2KfZgSDYp9mE2YHYudin2YQJMTEKMTYwMAnYp9mE2YLY p9mH2LHYqQkyMSDYp9mE2YkgMzDZitmG2KfZitixCdmG2LjZhSDYqtin2YXZitmGINmI2K3Zgdi4 INmI2KfYs9iq2LHYrNin2Lkg2KfZhNmI2KvYp9im2YIg2YjYp9mE2YXZhNmB2KfYqiDYp9mE2YPY qtix2YjZhtmK2KcJMTIKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkyOCDZitmG2KfZitixINin2YTZiSAx INmB2KjYsdin2YrYsQnYp9mE2KfYqtis2KfZh9in2Kog2KfZhNmF2LnYp9i12LHYqSDZiNin2YTY rdiv2YrYq9ipINmB2Ykg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KzZiNiv2KkJMTMKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH 2LHYqQkyOCDZitmG2KfZitixINin2YTZiSAxINmB2KjYsdin2YrYsQnYp9mE2KfYr9in2LHYqSDY p9mE2YHYudin2YTYqSDZhNmE2YXYrtin2LLZhiDZiNin2YTZhdiz2KrZiNiv2LnYp9iqINmI2KzY sdivINmI2KrYrdmE2YrZhCDYp9mE2YXYrtiy2YjZhgkxNAoxNDAwCdiv2KjZiQkyOCDZitmG2KfZ itixINin2YTZiSAxINmB2KjYsdin2YrYsQnYp9mE2KfYs9in2YTZitioINin2YTYrdiv2YrYq9ip INmB2Ykg2KfZhNiq2YbYuNmK2YUg2YjYqtio2LPZiti3INin2YTYp9is2LHYp9ih2KfYqgkxNQox NDAwCdiv2KjZiQkyOCDZitmG2KfZitixINin2YTZiSAxINmB2KjYsdin2YrYsQnYp9mE2KfYs9in 2YTZitioINin2YTZhdin2YTZitipINmI2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqSDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZ gdmJINmD2LTZgSDZiNmF2YjYp9is2YfYqSDYp9mE2YHYs9in2K8g2KfZhNmF2KfZhNmJINmI2KfZ hNin2K/Yp9ix2YkJMTYKCgoKCgoKCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)