• =?UTF-8?B?2YjYsdi02Kkg2LnZhdmEICA6INij2K7Ytdin2KbZiiDYp9mE2K3ZiNiz2KjYq

    From enas hous@21:1/5 to All on Thu Nov 9 00:44:16 2017
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHY p9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQK2YjYsdi02Kkg2LnZ hdmECtij2K7Ytdin2KbZiiDYp9mE2K3ZiNiz2KjYqSDYp9mE2LPYrdin2KjZitipCtin2YTZgtin 2YfYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkgCtiu2YTYp9mE INin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGIDcg2KfZhNmJIDE2INmK2YbYp9mK2LEgMjAxOCDZhSAK2KrYsdmD 2LIg2YjYsdi02Kkg2KfZhNi52YXZhCDYudmE2Ykg2YXYrNin2YQg2KfZhNit2YjYs9io2Kkg2KfZ hNiz2K3Yp9io2YrYqSDZh9iw2Kcg2KfZhNmF2KzYp9mEINin2YTZhtin2LTYptiMINin2YTYsNmK INmK2LnYsdi2INij2K3Yr9irINin2YTYqti32YjYsdin2Kog2KfZhNiq2Yog2KrZh9mFINin2YTY qNmG2YrYqSDYp9mE2KrYrdiq2YrYqdiMINmI2KfZhNi52YXZhNmK2KfYqtiMINmI2KfZhNiu2K/Z hdin2Kog2KfZhNmF2KrYp9it2Kkg2YXZhiDYrtmE2KfZhCDYp9mE2LTYqNmD2Kkg2KfZhNi52KfZ hNmF2YrYqS4g2YjZitit2KfZiNmEINin2YTZhdik2KrZhdixINin2YTYpdis2KfYqNipINi52YTZ iSDYp9mE2KPYs9im2YTYqSDZiNin2YTZgti22KfZitinINin2YTYqtmJINiq2KvZitix2YfYpyDY p9mE2K3ZiNiz2KjYqSDYp9mE2LPYrdin2KjZitipINi52YTZiSDYp9mE2YXYs9iq2YjZiSDYp9mE 2YXYpNiz2LPZiiDZiNmD2LDZhNmDINi52YTZiSDYp9mE2YXYs9iq2YjZiSDYp9mE2LTYrti12Yog 2YjZhdiz2KrZiNmJINin2YTYo9i52YXYp9mE2Iwg2YXZhiDYrdmK2Ksg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg 2YjYp9mE2KrYo9mF2YrZhiDZiNin2YTYs9ix2YrYqSDZiNin2YTYqti32KjZitmC2KfYqiDZiNiz 2YfZiNmE2Kkg2KfZhNin2LPYqtiu2K/Yp9mFINil2YTZiSDYotiu2LEg2YfYsNmHINin2YTYudmF 2YTZitin2Kog2YjYp9mE2YLYttin2YrYpy4g2YjYo9mK2LbYpyDZg9mK2YEg2YrZhdmD2YYg2KrZ gtiv2YrZhSDYp9mE2K7Yr9mF2KfYqiDZiNin2YTYudmE2YjZhSDYp9mE2YbYuNix2YrYqSDZiNin 2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2YjYp9mE2KrZgtmG2YrYp9iqINmE2KrYtdmF2YrZhSDZiNiq2K3ZhNmK 2YQg2YjYpdiv2KfYsdipINin2YTYs9mI2YIgCtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDYsNmE2YM6 INmF2K/Ysdin2KEg2YjYsdik2LPYp9ihINil2K/Yp9ix2KfYqiDZiNij2YLYs9in2YUg2KfZhNit 2KfYs9ioINin2YTYotmE2Yog2YjYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iq INmI2KfZhNmB2YbZitmK2YYg2YjYp9mE2KrZgtmG2YrZitmGINio2KfZhNmI2LLYp9ix2KfYqiDZ iNin2YTZh9mK2KbYp9iqINmI2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDZiNin2YTZhdmG2LjZhdin2Kog2YjY p9mE2YXYtdin2YTYrSDZiNin2YTZhdis2KfZhNizINmI2KfZhNio2YbZiNmDINmI2KfZhNiv2YjY p9mI2YjZitmGINmI2KfZhNmC2LfYp9i5INin2YTYudin2YUg2YjYp9mE2KPYudmF2KfZhCDZiNmD 2KfZgdipINin2YTZhdmG2LTYotiqINin2YTYrdmK2YjZitipCgrZiNio2YfYsNmHINin2YTZhdmG 2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmI2KrY udmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZhdmH2KrZhdmK2YYg2KjZhdmI2LbZiNi5 INin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg 2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFLgoK2YTZhdiy2YrYryDZhdmGINin2YTZhdi5 2YTZiNmF2KfYqiDZitmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYuQrZiNit2K/YqSDYp9mE 2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhArYoy8g2YfZ iNmK2K/YpyDYqNmI2K3ZhNmK2YLZhwrYrNmI2KfZhC/ZiNin2KrYsyDYp9ioIDogMDAyMDEwMjM5 OTA5MDEK2YfYp9iq2YEgMDAyMDIzNzgwMDU4MyAtIDAwMjAyMzc4MDA2OTMK2YHYp9mD2LMgMDAy MDIzNzgwMDU3MyAtIDAwMjAyMzU4NjYzMjMKSHJob3dpZGFAZ21haWwuY29tCgoKCtmB2KfYudmE 2YrYp9iqINi02YfYsSDZitmG2KfZitixINmE2LnYp9mFIDIwMTjZhQoK2KfZhNix2LPZiNmFINio 2KfZhNiv2YjZhNin2LEJ2YXZg9in2YYg2KfZhNil2YbYudmC2KfYrwnYp9mE2KrYp9ix2YrYrgnY p9iz2YUg2KfZhNmG2LTYp9i3CdmFCjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJNyDYp9mE2YkgMSDZitmG 2KfZitixCdij2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin2Kog2YjYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNin2K3ZhNin 2YQg2YjYqtmD2YjZitmGINin2YTYtdmBINin2YTYq9in2YbZiSDZhdmGINin2YTZgtmK2KfYr9in 2KoJMQoxNjAwCdin2YTZgtin2YfYsdipCTfYp9mE2YkgMTbZitmG2KfZitixCdij2K7Ytdin2KbZ iSDYp9mE2K3ZiNiz2KjYqSDYp9mE2LPYrdin2KjZitipCTIKMTQwMAnYr9io2YkJNyDYp9mE2Ykg MSDZitmG2KfZitixCdin2YTYp9it2LXYp9ihINmI2K/ZiNix2YfYpyDZgdmJINin2YTYqtiu2LfZ iti3INmI2KfZhNmF2KrYp9io2LnYqSDZiNin2KrYrtin2LAg2KfZhNmC2LHYp9ix2KfYqgkzCjE0 MDAJ2K/YqNmJCTcg2KfZhNmJIDEg2YrZhtin2YrYsQnYp9mE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KfZhNmD 2KrYsdmI2YbZitipINmB2Ykg2KfYudmF2KfZhCDYp9mE2LPZg9ix2KrYp9ix2YrYqSDYp9mE2KrZ htmB2YrYsNmK2KkJNAoxMDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipCTE02KfZhNmJIDE4INmK2YbYp9mK2LEJ 2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiSDZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF 2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2YjZgtmK2KfYsyDZg9mB2KfYodipINin2YTYp9iv2KfY oQk1CjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTTYp9mE2YkgMTgg2YrZhtin2YrYsQnYp9mE2KfYqtis 2KfZh9in2Kog2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YHZiSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXY qSDZiNin2YTYp9i52YTYp9mFCTYKMTQwMAnYp9iz2LfZhtio2YjZhAkxNNin2YTZiSAxOCDZitmG 2KfZitixCdin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTZgtmK2KfYr9ipINin2YTY qtmG2YHZitiw2YrYqSDZiNiq2YLZitmK2YUg2YjYqtit2YTZitmEINin2YTYqtit2K/Zitin2KoJ NwoxNDAwCdin2LPYt9mG2KjZiNmECTE02KfZhNmJIDE4INmK2YbYp9mK2LEJ2KfZhNin2K/Yp9ix 2Kkg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YTYutmK2LEg2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDZiNmE2YXYpNiz2LPZ iSDYp9mE2LTYsdmD2KfYqgk4CjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMjEg2KfZhNmJIDI1INmK2YbY p9mK2LEJ2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2KfYr9in2LHZ iSDZiNmF2KrYt9mE2KjYp9iqINiq2YbZgdmK2LDZhwk5CjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMjEg 2KfZhNmJIDI1INmK2YbYp9mK2LEJ2K/ZiNixINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE 2YjZhdin2Kog2YHZiSDYp9i52KfYr9ipINiq2K/YsdmK2Kgg2YjYqtin2YfZitmEINin2YTYudin 2YXZhNmK2YYJMTAKMTQwMAnYtNix2YUg2KfZhNi02YrYrgkyMSDYp9mE2YkgMjUg2YrZhtin2YrY sQnZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNin2LTYsdin2YEg2KfZhNmB2LnYp9mECTExCjE2MDAJ2KfZhNmC 2KfZh9ix2KkJMjEg2KfZhNmJIDMw2YrZhtin2YrYsQnZhti42YUg2KrYp9mF2YrZhiDZiNit2YHY uCDZiNin2LPYqtix2KzYp9i5INin2YTZiNir2KfYptmCINmI2KfZhNmF2YTZgdin2Kog2KfZhNmD 2KrYsdmI2YbZitinCTEyCjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMjgg2YrZhtin2YrYsSDYp9mE2Ykg MSDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KfZhNin2KrYrNin2YfYp9iqINin2YTZhdi52KfYtdix2Kkg2YjYp9mE 2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmJINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNis2YjYr9ipCTEzCjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZ h9ix2KkJMjgg2YrZhtin2YrYsSDYp9mE2YkgMSDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg 2KfZhNmB2LnYp9mE2Kkg2YTZhNmF2K7Yp9iy2YYg2YjYp9mE2YXYs9iq2YjYr9i52KfYqiDZiNis 2LHYryDZiNiq2K3ZhNmK2YQg2KfZhNmF2K7YstmI2YYJMTQKMTQwMAnYr9io2YkJMjgg2YrZhtin 2YrYsSDYp9mE2YkgMSDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KfZhNin2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2K3Yr9mK2KvY qSDZgdmJINin2YTYqtmG2LjZitmFINmI2KrYqNiz2YrYtyDYp9mE2KfYrNix2KfYodin2KoJMTUK MTQwMAnYr9io2YkJMjgg2YrZhtin2YrYsSDYp9mE2YkgMSDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KfZhNin2LPY p9mE2YrYqCDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZiNin2YTYp9iv2KfYsdmK2Kkg2KfZhNit2K/Zitir2Kkg 2YHZiSDZg9i02YEg2YjZhdmI2KfYrNmH2Kkg2KfZhNmB2LPYp9ivINin2YTZhdin2YTZiSDZiNin 2YTYp9iv2KfYsdmJCTE2CgoKCgoKCgoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)