• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqTog2YXZh9in2LHYp9iqI

    From enas hous@21:1/5 to All on Sun Oct 15 01:14:44 2017
    2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ hywsLArYqtiq2LTYsdmBINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg 2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqQrYqNin2YTYqti52KfZiNmGINmF2Lk6Ctin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin 2YTYr9mI2YTZiiDZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KjYtNix2YrYqQrY qNiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmB2Yo6CtmB2LnYp9mE2YrYp9iqINin2YTY r9mI2LHYp9iqINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZhNi02YfYsSDYr9mK2LPZhdio2LEgMjAxN9mF Ctin2YTYr9mI2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Yc6CtmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KrYrdmB 2YrYsiDZiNin2YTYqtmB2YjZiti2INmI2KrZhdmD2YrZhiDYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGCgrYqtin 2LHZitiuINin2YTYp9mG2LnZgtin2K86INmF2YYgMTcg2KfZhNmJIDIxINiv2YrYs9mF2KjYsSAg MjAxN9mFCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K86INin2YTZgtin2YfYsdipLSDYrNmF2YfZ iNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkKCtmI2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjY qSDZitiz2LnYr9mG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmF INiu2LfYp9io2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YDZgNmI2LbZgNmI2Lkg 2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNil2YHYp9iv2KrZhtinINio2YXZhiDY qtmC2KrYsdit2YjZhiDYqtmI2KzZitmHINin2YTYr9i52YjYqSDZhNmH2YUg2LnZhNmF2KfZiyDY qNij2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyAxMDAwINiv2YjZhNin2LEg2KPZhdix2YrZ g9mKINmE2YTZgdix2K8gLgoKCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZ hdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkK2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqArY p9mK2YXYp9mGINit2LPZitmGCtis2YjYp9mEOiAwMDIwMTA2NDkzMDgzMArZh9in2KrZgSAwMDIw MjM3ODAwNTgzIC0gMDAyMDIzNzgwMDY5MwrZgdin2YPYsyAwMDIwMjM3ODAwNTczIOKAkyAwMDIw MjM1ODY2MzIzCkVtYW4uYXJhYmhvdXNlQGdtYWlsLmNvbQoKCtmB2LnYp9mE2YrYp9iqINi02YfY sSDYr9mK2LPZhdio2LEgMjAxN9mFCtin2LPZhSDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisCdiq2KfYsdmK2K4g 2KfZhNin2YbYudmC2KfYryAJ2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwnYsdiz2YjZhSDYp9mE 2KfYtNiq2LHYp9mDCtmF2KfYrNiz2KrZitixINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDY p9mE2LnYp9mF2YcJMyDYp9mE2YkgMTIJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkgLSDYp9iz2LfZhtio2YjZhAky OTAwINiv2YjZhNin2LEg2KfZhdix2YrZg9mKCtmF2KfYrNiz2KrZitixINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZ hNmF2LPYqti02YHZitin2KoJMyDYp9mE2YkgMTIJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkgLSDYp9iz2LfZhtio 2YjZhAkyOTAwINiv2YjZhNin2LEg2KfZhdix2YrZg9mKCtin2YTYp9iq2KzYp9mH2KfYqiDYp9mE 2YXYudin2LXYsdmHINmE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YjYuNmK2YHYqSDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjY tNik2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGCTMg2KfZhNmJIDcJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTAwMCDY r9mI2YTYp9ixINin2YXYsdmK2YPZigrYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINmI2KfZhNmE 2YjYrNiz2KrZitin2KoJMTAg2KfZhNmJIDE0Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTEwMDAg2K/ZiNmE2KfY sSDYp9mF2LHZitmD2YoK2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNin2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqSDZgdmK INin2LnZhdin2YQg2KfZhNiz2YPYsdiq2KfYsdmK2Kkg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZitipCTEwINin 2YTZiSAxNAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxMDAwINiv2YjZhNin2LEg2KfZhdix2YrZg9mKCtmF2YfY p9ix2KfYqiDYp9mE2KrYrdmB2YrYsiDZiNin2YTYqtmB2YjZiti2INmI2KrZhdmD2YrZhiDYp9mE 2LnYp9mF2YTZitmGCTE3INin2YTZiSAyMQnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxMDAwINiv2YjZhNin2LEg 2KfZhdix2YrZg9mKCtmF2KfYrNiz2KrZitixINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZ hNio2LTYsdmK2KkJMTcg2KfZhNmJIDI2Cdin2YTZgtin2YfYsdipIC0g2KfYs9i32YbYqNmI2YQJ MjkwMCDYr9mI2YTYp9ixINin2YXYsdmK2YPZigrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYrNmI2K/YqSDYp9mE 2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipCTE3INin2YTZiSAyNgnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSAt INin2LPYt9mG2KjZiNmECTI5MDAg2K/ZiNmE2KfYsSDYp9mF2LHZitmD2YoK2KfZhNiq2YLZhtmK 2KfYqiDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmKINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi02KjZg9in2Kog2YjYp9mE 2KfYqti12KfZhNin2KoJMjQg2KfZhNmJIDI4Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTEwMDAg2K/ZiNmE2KfY sSDYp9mF2LHZitmD2YoK2KLZhNmK2KfYqiDZhdi52KfZhNis2Kkg2KfZhNmF2K7Yp9mE2YHYp9iq INin2YTYp9iv2KfYsdmK2KkJMjQg2KfZhNmJIDI4Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTEwMDAg2K/ZiNmE 2KfYsSDYp9mF2LHZitmD2YoK2KfZhNmF2YbZh9isINin2YTZhdiq2YPYp9mF2YQg2YHZiiDYp9mE 2KfYsdi02YHYqSDYp9mE2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZitipINmB2Yog2KfZhNio2YbZiNmDCTMxLzEy INin2YTZiSA0LzEJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTAwMCDYr9mI2YTYp9ixINin2YXYsdmK2YPZigrY p9mE2YXZgdin2YfZitmFINin2YTZhdiq2YLYr9mF2Kkg2YTZhNis2YjYr9ipINin2YTYtNin2YXZ hNipINmB2Yog2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZg9in2KrYqAkzMS8xMiDYp9mE2YkgNC8xCdin2YTZ gtin2YfYsdipCTEwMDAg2K/ZiNmE2KfYsSDYp9mF2LHZitmD2YoKCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)