• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqTog2KPYs9in2YTZitioI

    From enas hous@21:1/5 to All on Sat Sep 9 05:22:44 2017
    2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ hywsLArYqtiq2LTYsdmBINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg 2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqQrYqNin2YTYqti52KfZiNmGINmF2Lk6Ctin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin 2YTYr9mI2YTZiiDZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KjYtNix2YrYqQrY qNiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmB2Yo6CtmB2LnYp9mE2YrYp9iqINin2YTY r9mI2LHYp9iqINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZhNi02YfYsSDZhtmI2YHZhdio2LEgMjAxN9mF CgrYp9mE2K/ZiNix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitmHOgrYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNmF2KrY p9io2LnYqSDZiNin2LnYr9in2K8g2KrZgtin2LHZitixINin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYudmE 2YrYpwoK2KrYp9ix2YrYriDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivOiDZhdmGIDI5INin2YPYqtmI2KjYsSDY p9mE2YkgMiDZhtmI2YHZhdio2LEgIDIwMTfZhQrZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivOiDY p9mE2YLYp9mH2LHYqS0g2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZitipCgrZiNio 2YfYsNmHINin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXY tNin2LHZg9ipINmI2KrYudmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZhdmH2KrZhdmK 2YYg2KjZhdmA2YDZiNi22YDZiNi5INin2YTYr9mI2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjY pdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI 2Kkg2YTZh9mFINi52YTZhdin2Ysg2KjYo9mGINix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMgMTAw MCDYr9mI2YTYp9ixINij2YXYsdmK2YPZiiDZhNmE2YHYsdivIC4KCgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg 2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5Ctil2K/Y p9ix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2KjZh9in2KEg2YXYrdmF2K8K2KzZiNin2YQ6IDAwMjAxMDA5 MTgxNzcyCtmH2KfYqtmBIDAwMjAyMzc4MDA1ODMgLSAwMDIwMjM3ODAwNjkzCtmB2KfZg9izIDAw MjAyMzc4MDA1NzMg4oCTIDAwMjAyMzU4NjYzMjMKQmFoYWFocjlAZ21haWwuY29tCgoK2YHYudin 2YTZitin2Kog2LTZh9ixINmG2YjZgdmF2KjYsSAyMDE32YUK2KfYs9mFINin2YTYqNix2YbYp9mF 2KwJ2KrYp9ix2YrYriDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIAnZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9iv Cdix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMK2KfZhNmC2KfZhtmI2YYg2YTZhNmF2K/Ysdin2KEg 2LrZitixINin2YTZgtin2YbZiNmG2YrZitmGCTI5INij2YPYqtmI2KjYsS8yINmG2YjZgdmF2KjY sQnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxMDAwINiv2YjZhNin2LEg2KfZhdix2YrZg9mKCtij2LPYp9mE2YrY qCDYp9mE2YXYqtin2KjYudipINmI2KfYudiv2KfYryDYqtmC2KfYsdmK2LEg2KfZhNil2K/Yp9ix 2Kkg2KfZhNi52YTZitinCTI5INij2YPYqtmI2KjYsS8yINmG2YjZgdmF2KjYsQnYp9mE2YLYp9mH 2LHYqQkxMDAwINiv2YjZhNin2LEg2KfZhdix2YrZg9mKCtin2YTYqtmF2YrYsiDZiNin2YTYp9io 2K/Yp9i5INmB2Yog2KfZhNiq2LfZiNixINin2YTYpdiv2KfYsdmKINmI2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE 2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqQk1INin2YTZiSA5Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTEwMDAg 2K/ZiNmE2KfYsSDYp9mF2LHZitmD2YoK2KfZhNin2KrYrNin2YfYp9iqINin2YTYrdiv2YrYq9ip INmB2Yog2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2KfZhNi52KfZhdipCTUg2KfZhNmJ IDkJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTAwMCDYr9mI2YTYp9ixINin2YXYsdmK2YPZigrZhdin2KzYs9iq 2YrYsSDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqQk1INin2YTZiSAxNAnYp9mE2YLYp9mH 2LHYqSAtINin2LPYt9mG2KjZiNmECTI5MDAg2K/ZiNmE2KfYsSDYp9mF2LHZitmD2YoK2YXYp9is 2LPYqtmK2LEg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2LTYpNmI2YYg2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitipCTUg2KfZ hNmJIDE0Cdin2YTZgtin2YfYsdipIC0g2KfYs9i32YbYqNmI2YQJMjkwMCDYr9mI2YTYp9ixINin 2YXYsdmK2YPZigrYpdiv2KfYsdipINmI2KrYt9mI2YrYsSDZhdmG2LjZiNmF2Kkg2KfZhNi02LHY p9ihINmI2KfZhNiq2K7YstmK2YYJMTIg2KfZhNmJIDE2Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTEwMDAg2K/Z iNmE2KfYsSDYp9mF2LHZitmD2YoK2KrYt9mI2YrYsSDZiNil2LnYp9iv2Kkg2YfZitmD2YTYqSDY p9mE2YbYuNmFINin2YTZhdit2KfYs9io2YrYqSDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipCTEyINin2YTZiSAx NgnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxMDAwINiv2YjZhNin2LEg2KfZhdix2YrZg9mKCtiq2LfZiNmK2LEg 2KPYr9in2KEg2YXYs9ik2YjZhNmKINin2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipCTE5INin2YTZiSAyMwnY p9mE2YLYp9mH2LHYqQkxMDAwINiv2YjZhNin2LEg2KfZhdix2YrZg9mKCtin2YTYqtit2YjZhCDZ hdmGINmF2YjYp9iy2YbYqSDYp9mE2KjZhtmI2K8g2KfZhNmJINmF2YjYp9iy2YbYqSDYp9mE2KjY sdin2YXYrCDZiNin2YTYp9iv2KfYoQkxOSDYp9mE2YkgMjMJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTAwMCDY r9mI2YTYp9ixINin2YXYsdmK2YPZigrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE 2YXYr9ix2LPZitipCTE5INin2YTZiSAyOAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSAtINin2LPYt9mG2KjZiNmE CTI5MDAg2K/ZiNmE2KfYsSDYp9mF2LHZitmD2YoKCgoKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)