• =?UTF-8?B?2LTZh9mA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNin2K/YqSDYp9mE2

    From =?UTF-8?B?2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZh@21:1/5 to All on Sat Aug 20 05:00:40 2016
    2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ h9iMCgrYtNmH2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2KfYr9ipCgrYp9mE2LTYqNmD 2Kkg2KfZhNi52YbZg9io2YjYqtmK2Kkg2YHZiiDYudin2YTZhSDYp9mE2KPYudmF2KfZhCBFLWJ1 c2luZXNzIArZhti42KfZhSDYp9mE2LPYp9i52KfYqiDYp9mE2YXYudiq2YXYr9ipICAo2KrYs9iq 2YPZhdmEINio2YfYpyDYp9mE2K/Ysdin2LPYqSDYp9mE2KPZg9in2K/ZitmF2YrYqSkKQyAxNSAg ICAgIEdMSCAzNiAK2KfZhNmF2LPYqtmI2Ykg2KfZhNix2KfYqNi5INmB2Yog2KfZhNiq2LnZhNmK 2YUg2KfZhNio2LHZiti32KfZhtmKTGV2ZWwgNCAgIC0g2LHZgtmFINin2YTZhdik2YfZhCBGLzUw Mi84MzIxCtin2YTZgtin2YfYsdipLdis2YXZh9mI2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrY qSAg2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYgMTPigJMgIDIy2YbZiNmB2YXYqNixIAoo2LnY tNix2Kkg2KfZitin2YUg2KrYr9ix2YrYqNmK2KkgKQoK2LXYp9iv2LHYqSDZhdmGIDogCiAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgIE5DQyBFZHVjYXRpb24gIOKAkyDYp9mE2YXZhdmE2YPYqSDYp9mE2YXY qtit2K/YqQrZhdi52KrZhdiv2Kkg2YXZhjoKCiAgICAgICAgICAgICAgICAgLSDYp9mE2YfZitim 2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtmG2LjZitmFINmI2KfZhNix2YLYp9io2Kkg2LnZhNmKINin 2YTZhdik2YfZhNin2Kog2YjYp9mE2KXZhdiq2K3Yp9mG2KfYqiDZiNin2YTYqtmC2YrZitmF2KfY qiDYp9mE2KjYsdmK2LfYp9mG2YrYqSAgKE9mcXVhbCkgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgLSDYp9mE 2YfZitim2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYsdmC2KfYqNipINi52YTZiiDYrNmI2K/YqSDYp9mE 2KrYudmE2YrZhSDYp9mE2LnYp9mE2Yog2KfZhNio2LHZiti32KfZhtmK2KkgIChRQUEpCti32KjZ gNmA2YDZgtin2Ysg2YTZgDoKICAgICAgICAgICAgICAtINin2YTYpdi32KfYsSDYp9mE2KPZiNix 2YjYqNmKINin2YTYudin2YUgINmE2YTZhdik2YfZhNin2Kog2KfZhNij2YPYp9iv2YrZhdmK2Kkg KEVRRikKICAgICAgICAgICAgICAtINin2YTYpdi32KfYsSDYp9mE2KjYsdmK2LfYp9mG2Yog2KfZ hNi52KfZhSDZhNmE2YXYpNmH2YTYp9iqINin2YTYo9mD2KfYr9mK2YXZitipLiAoTlFGKQogICAg ICAgICAgICAgIC0g2KfZhNil2LfYp9ixINin2YTYqNix2YrYt9in2YbZiiDYp9mE2LnYp9mFINmE 2YXYpNmH2YTYp9iqINin2YTYqti52YTZitmFINin2YTYudin2YTZii4gKEZIRVEpCgrYp9mE2LHY p9io2Lcg2KfZhNit2YPZiNmF2Yo6Cmh0dHA6Ly9yZWdpc3Rlci5vZnF1YWwuZ292LnVrL0RldGFp bC9JbmRleC8xOTk1Mj9jYXRlZ29yeT1xdWFsaWZpY2F0aW9ucyZxdWVyeT1uY2MlMjBlZHVjYXRp b24K2KrZhdmG2K0g2YTZgNmA2YDZgNmAOgogICAgICAgICAgICAgICDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDY p9mE2YjYs9i32Ykg2YjZg9mEINiw2Yog2LXZhNipCgrYsdiz2YjZhSDYp9mE2KrYs9is2YrZhCA6 CiAgICAgICAgICAgMjAwMCDYr9mI2YTYp9ixINij2YXYsdmK2YPZigoK2YTZhNit2LXZgNmA2YjZ hCDYudmE2YDZgNmJINmD2KfZgdipINin2YTYqtmB2KfYtdmK2YDZgNmEINmI2KfYqtmF2YDZgNin 2YUg2KXYrNmA2YDYsdin2KHYp9iqINin2YTYqtiz2KzZgNmA2YrZgNmA2YQg2KjYsdis2KfYoSDY p9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5CiDZiNit2K/YqSDYp9mE2LTZh9in2K/Yp9iqINin2YTYp9mD2KfY r9mK2YXZitipCtin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYudix2KjZiiDZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF 2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KMvINmF2YrYsdmB2Kog2LTYp9mH2YrZhgrYrNmI2KfZ hCYg2YjYp9iq2LM6IDAwMjAxMDA5MzA2MTExCtmH2KfYqtmBOiAwMDIwMjM1ODY2OTYzIOKAkzAw MjAyMzU4NjAyNjItMDAyMDIzNTg2MDI5MArZgdin2YPYszogMDAyMDIzNTgzMDI4NS0wMDIwMjM1 ODY2OTUzLTAwMjAyMzU4NDkzMTYKTWlydmF0dWhyZGEubmV0QEdtYWlsLmNvbSAKTWlydmF0QHVo cmRhLm5ldAo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)