• =?UTF-8?B?2KrYo9mD2YrYryDYp9mG2LnZgtin2K8g2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNmF2

    From UHRDA EDUCATION@21:1/5 to All on Wed Jan 8 04:24:42 2020
    CgoKCtin2YTYs9in2K/YqSDYp9mE2YXYrdiq2LHZhdmK2YYK2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD 2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZhwrZitmH2K/ZitmD2YUg2KfZhNin 2KrYrdin2K8g2KfZhNi52LHYqNmKINmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjY tNix2YrYqSDYo9i32YrYqCDYp9mE2KrZhdmG2YrYp9iqIC4uLi7ZiNit2LHYtdin2Ysg2YXZhtin INi52YTZiSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDYp9mE2YXYs9iq2YXYsSDZiNiq2YLYr9mK2YUg2YPZhCDY rNiv2YrYryDZgdil2YbZhyDZiti02LHZgdmG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTYrdi22YjYsSDZ iNin2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YHZiiAg2KjYsdmG2KfZhdisIArZhdin2KzYs9iq2YrZgNmA2YDZ gNixINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2YDZgNmA2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2YDZgNmA2Kkg CtmK2YLYr9mFINio2KXYudiq2YXYp9ivINis2KfZhdi52YDZgNmA2Kkg2YXZitiy2YjYsdmK4oCT INin2YTZiNmE2KfZitmA2YDYp9iqINin2YTZhdiq2K3ZgNmA2K/YqSDYp9mE2KPZhdix2YrZg9mK 2YDZgNipCk1pbmkgTUJBIElOIEh1bWFuaXR5IFJlc291cmNlcyBNYW5hZ2VtZW50IArYrtmE2KfZ hCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhjE2LTI1INmB2KjYsdin2YrYsTIwMjAg2YUgLSDZhdmD2KfZhiDY p9mE2KfZhti52YLYp9ivICgg2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINin2LPYt9mG2KjZiNmEIOKAkyDY r9io2Yog4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinICkK2KrYsdiz2YrYriDZhdmB2YfZiNmFINij2YYg2KfZ hNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2KfYtdmEINmF2YYg2KPYtdmI2YQg2KfZhNmF2YbY uNmF2KnYjCDZiNmD2YrZgdmK2Kkg2KfYrtiq2YrYp9ixINi32LHZgiDYp9mE2KrYudin2YXZhCDZ hdi5INin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINio2YXYpyDZiti22YXZhiDZgdi52KfZ hNmK2KrZh9inINmI2KrYstmK2K8g2YXZhiDZgtiv2LHYqtmH2Kcg2LnZhNmJINiq2K3ZgtmK2YIg 2KfZhNij2YfYr9in2YHYjCDZiNin2YTYudix2LYg2YTZhNmF2YHYp9mH2YrZhSDZiNin2YTZhdi5 2KfYsdmBINin2YTYrdiv2YrYq9ipINmB2Yog2YXYrNin2YQg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZiNin 2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqdiMINmI2KrYrdiv2YrYryDYp9mE2YLYr9ix2KfYqiDYp9mE2YTY p9iy2YXYqSDZhNmE2KrYudin2YXZhCDZhdi5INio2YrYptipINin2YTZhdmG2LjZhdipINin2YTZ hdix2KrYqNi32Kkg2KjYs9mI2YIg2KfZhNi52YXZhNiMINmD2KfZhiDYp9mG2LnZgtin2K8g2YfY sNinINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTYsNmKINmK2KrZhtin2YjZhCDY qtiu2LfZiti3INin2YTYp9it2KrZitin2KzYp9iqINmF2YYg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio 2LTYsdmK2KnYjCDYp9mE2K3YtdmI2YQg2LnZhNmJINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZ itipINmI2KrYr9ix2YrYqNmH2Kcg2YjYqtit2YHZitiy2YfYpyDZiNiq2LHZgtmK2KrZh9in2Iwg 2KrYrti32YrYtyDZiNiq2YbZhdmK2Ycg2KfZhNmF2LPYp9ixINin2YTZiNi42YrZgdmKINmE2YTZ hdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitip2Iwg2KXYr9in2LHYqSDYqtiv2LHZitioINmI2KrZhtmF 2YrZhyDZhdmH2KfYsdin2Kog2YXYr9mK2LHZiiDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrY qSDYp9mE2KPYs9in2YTZitioINin2YTYrdiv2YrYq9ipINmB2Yog2KrYt9mI2YrYsSDZiNio2YbY p9ihINin2YTZgtiv2LHYp9iqINin2YTYqNi02LHZitip2Iwg2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNin 2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitipINmE2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINmB2Yog2LbZ iNihINmF2KrYutmK2LHYp9iqINin2YTYudmI2YTZhdip2Iwg2KfZhNiz2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE 2LnYp9mF2Kkg2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitip2Iwg2KrZ g9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINmI2KfZhNij2K/Y p9ihINin2YTYqNi02LHZiSDYp9mE2KjYudivINin2YTYp9mC2KrYtdin2K/ZiiDZiNin2YTZhdin 2YTZiiDZiNin2YTYqtiz2YjZitmC2Yog2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTY qNi02LHZitip2Iwg2KfYrtiq2YrYp9ixINin2YTZg9mB2KfYodin2Kog2YXYr9iu2YQg2YTYrtmB 2LYg2KrZg9mE2YHZhyDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNiMINiz2YXYp9iqINmI2KrYrdiv2YrYp9iqINi5 2LXYsSDYp9mE2LnZiNmE2YXYqSDYudmE2Ykg2YbYuNin2YUg2KfZhNij2LnZhdin2YQg2KfZhNis 2K/Zii4K2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZiNmGINin2YTZhdiz2KrZh9iv2YHZiNmGOiDYp9mE2YLZitin 2K/Yp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2KfZhNi52YTZitinINmB2Yog2KfZhNmC2LfYp9i52YrZ hiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZiiDYjNin2YTYrtin2LUg2YjZhdik2LPYs9in2KrYjCDYp9mE2YXYrNiq 2YXYuSDYp9mE2YXYr9mG2Yog2IzZhdiv2LHYp9ihINmI2LHYpNiz2KfYoSDYo9mC2LPYp9mFINil 2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2IzZhdiv2LHYp9ihINmI2LHY pNiz2KfYoSDYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINiM2YXYr9ix2KfYoSDZiNix2KTYs9in 2KEg2KPZgtiz2KfZhSDYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2KXYr9in2LHZitiM2YXYr9ix2KfYoSDZ iNix2KTYs9in2KEg2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTYtNim2YjZhiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINiM 2YXYr9ix2KfYoSDZiNix2KTYs9in2KEg2KrYrti32YrYtyDYp9mE2YLZiNmJ2IzZhdiv2LHYp9ih INin2YTYqtiv2LHZitioINmIINil2K/Yp9ix2KfYqiDZiNix2KTYs9in2KEg2KPZgtiz2KfZhSDZ iNij2K7Ytdin2KbZitmIINin2YTYqtmG2LjZitmFINmI2KrYt9mI2YrYsSDYo9iz2KfZhNmK2Kgg 2KfZhNi52YXZhCDYp9mE2LnYp9mF2YTYqSDYjNin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2KjZg9mEINmF2YYg 2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINmI2KfZhNi02KbZiNmG INin2YTYp9iv2KfYsdmK2Kkg2YjYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINmI2KfZhNiq2LfZ iNmK2LEg2KfZhNil2K/Yp9ix2YouCtix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMgMjkwMCDYr9mI 2YTYp9ixINij2YXYsdmK2YPZiiDZgdmKINit2KfZhNipINin2YTYqtmG2YHZitiwINio2KfZhNmC 2KfZh9ix2KkKICgg2LTYp9mF2YQg2KfZhNin2YLYp9mF2Kkg2YTZhdiv2Kkg2LnYtNixINmE2YrY p9mE2YogKQrZhdmE2K3ZiNi42Kkg2YXYuSDYpdmF2YPYp9mG2YrYqSDYqtmG2YHZitiwINin2YTY qNix2YbYp9mF2Kwg2YHZiiDYqtin2LHZitiuINmI2YXZg9in2YYg2KrZhtmB2YrYsCDYp9iu2LEg 2YLYryDZitiq2YbYp9iz2Kgg2YXYuSDYrNmH2KrZg9mFINin2YTZhdmI2YLYsdipCtmD2YXYpyDZ htmG2YjZhtmHINin2YYg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYtdi6 2LHYqSDYqNi02YfYp9iv2Kkg2YXYudiq2YXYr9mHINmF2YYg2KzYp9mF2LnZhyDZhdmK2LLZiNix 2YpVU0EgINmB2Ykg2YPYq9mK2LEg2YXZhiDYp9mE2YXYrNin2YTYp9iqICjYp9mE2KrYudmE2YrZ hSDYjNin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2Yog2Iwg2KfZhNmC2KfZhtmI 2YbZitipINiMINin2YTYr9mI2KfYptmK2Kkg2IzYpdiv2KfYsdipINin2YTYp9i52YXYp9mEINiM 2KfZhNmF2LPYqti02YHZitin2Kog2IzYp9mE2LHYudin2YrYqSDYp9mE2LXYrdmK2Kkg2IzYp9mE 2YbZgdi3INmI2KfZhNi62KfYsiDZiNmD2KvZitixINmF2YYg2KfZhNmF2KzYp9mE2KfYqiDYp9mE 2KfYrtix2YkpIC4K2YXYuSDYqNin2YTYuiDYqtmC2K/Zitix2YbYpyDZiNin2LnYqtiy2KfYstmG 2KcK2YTZhdiy2YrYryDZhdmGINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDYqNix2KzYp9ihINin2YTYp9iq 2LXYp9mECtin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KggOiDZhdmK2LHZgdiqINi02KfZh9mK2YYK 2KzZiNin2YQgJiDZiNin2KrYsy8gMDAyMDEwMDkzMDYxMTEgLSAwMDIwMTExMDIzMTcwMAoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)