• Contoh Teks Pidato Serah Terima Pengantin Jawa

  From Nichol Klebe@21:1/5 to All on Sun Nov 26 11:27:45 2023
  Contoh Teks Pidato Serah Terima Pengantin Jawa
  Pidato serah terima pengantin adalah salah satu bagian penting dalam acara pernikahan adat Jawa. Pidato ini biasanya dilakukan oleh perwakilan dari pihak keluarga pengantin pria dan pengantin wanita, sebagai bentuk penghargaan dan permohonan restu kepada
  kedua belah pihak. Pidato ini juga mengandung pesan-pesan moral dan nasihat bagi kedua mempelai agar menjalani rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

  Berikut adalah beberapa contoh teks pidato serah terima pengantin Jawa yang dapat dijadikan referensi:

  contoh teks pidato serah terima pengantin jawa
  DOWNLOAD https://urlgoal.com/2wGBx0  Contoh 1: Pidato Serah Terima Pengantin Pria
  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  Kawula nuwun, Bapa/Rakamas/Adhimas* … (nama paraga panampi) ingkang hangemban wajib luhur wonten ing madyaning pahargyan punika minangka sulih sarira saking Bapa … (ingkang hamengku karsa) sakalihan garwa, ingkang satuhu bagya mulya. Sowan kula
  ing ngarsa panjenengan minangka duta-sarayanipun Bapa … (nama tiyang sepuhipun panganten kakung) ingkang pidalem ing … (dedunung tiyang sepuhipun panganten kakung).

  Saderengipun kula ngaturaken menggah wigatosing pisowan kula, keparenga langkung rumiyin kula ngonjukaken suka-syukur tuwin sembah puji ing ngarsa Dalem Gusti Ingkang Maha Suci, inggih awit rumentahing barokah tuwin kawilujengan, satemah lampah kula
  hangirid panekaring putra panganten kakung manggih rahayu-wilujeng kalis saking pringgabayaning margi.

  Kula sampun ngaturaken sembah sungkem lan nyuwun pangapunten saking panjenengan sadaya, awit kula sampun ngaturaken putra panganten kakung wonten ing ngarsa panjenengan. Kula nyuwun agengipun restu lan doa saking panjenengan sadaya supados putra
  panganten kakung wonten ing ngarsa panjenengan punika saget nglampahi pangestuning Gusti Allah SWT lan saget nglaksanani wajibipun minangka imam lan kepala keluarga kangge putri panganten wadon wonten ing ngarsa panjenengan punika.

  Kula sampun ngaturaken sembah sungkem lan nyuwun pangapunten saking Bapa … (ingkang hamengku karsa) sakalihan garwa lan tiyang sepuhipun putri panganten wadon wonten ing ngarsa panjenengan punika. Kula nyuwun agengipun restu lan doa saking Bapa â€
  (ingkang hamengku karsa) sakalihan garwa lan tiyang sepuhipun putri panganten wadon punika supados putri panganten wadon punika saget nglampahi pangestuning Gusti Allah SWT lan saget nglaksanani wajibipun minangka istri lan bunda kangge putra panganten
  kakung wonten ing ngarsa panjenengan punika.

  Mugi-mugi Gusti Allah SWT paring barokah lan rahmat-Nipun marang putra-putri panganten punika supados saget nglaksanani rumah tangga kangge salaminipun. Mugi-mugi Gusti Allah SWT

  Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  Contoh 2: Pidato Serah Terima Pengantin Wanita
  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  Kawula nuwun, Bapa/Rakamas/Adhimas* … (nama paraga panampi) ingkang hangemban wajib luhur wonten ing madyaning pahargyan punika minangka sulih sarira saking Bapa … (ingkang hamengku karsa) sakalihan garwa, ingkang satuhu bagya mulya. Sowan kula
  ing ngarsa panjenengan minangka duta-sarayanipun Bapa … (nama tiyang sepuhipun panganten wadon) ingkang pidalem ing … (dedunung tiyang sepuhipun panganten wadon).

  Saderengipun kula ngaturaken menggah wigatosing pisowan kula, keparenga langkung rumiyin kula ngonjukaken suka-syukur tuwin sembah puji ing ngarsa Dalem Gusti Ingkang Maha Suci, inggih awit rumentahing barokah tuwin kawilujengan, satemah lampah kula
  hangirid panekaring putri panganten wadon manggih rahayu-wilujeng kalis saking pringgabayaning margi.

  Kula sampun ngaturaken sembah sungkem lan nyuwun pangapunten saking panjenengan sadaya, awit kula sampun ngaturaken putri panganten wadon wonten ing ngarsa panjenengan. Kula nyuwun agengipun restu lan doa saking panjenengan sadaya supados putri panganten
  wadon wonten ing ngarsa panjenengan punika saget nglampahi pangestuning Gusti Allah SWT lan saget nglaksanani wajibipun minangka istri lan bunda kangge putra panganten kakung wonten ing ngarsa panjenengan punika.

  Kula sampun ngaturaken sembah sungkem lan nyuwun pangapunten saking Bapa … (ingkang hamengku karsa) sakalihan garwa lan tiyang sepuhipun putra panganten kakung wonten ing ngarsa panjenengan punika. Kula nyuwun agengipun restu lan doa saking Bapa â€
  ¦ (ingkang hamengku karsa) sakalihan garwa lan tiyang sepuhipun putra panganten kakung punika supados putra panganten kakung punika saget nglampahi pangestuning Gusti Allah SWT lan saget nglaksanani wajibipun minangka imam lan kepala keluarga kangge
  putri panganten wadon wonten ing ngarsa panjenengan punika.

  Mugi-mugi Gusti Allah SWT paring barokah lan rahmat-Nipun marang putra-putri panganten punika supados saget nglaksanani rumah tangga kangge salaminipun. Mugi-mugi Gusti Allah SWT
  35727fac0c

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)