• Somebody please help me no money help

  From Ankita Chettri@21:1/5 to All on Sun Apr 26 14:09:40 2020
  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From rameshmasih89@gmail.com@21:1/5 to Ankita Chettri on Wed May 6 22:43:56 2020
  On Monday, April 27, 2020 at 2:39:41 AM UTC+5:30, Ankita Chettri wrote:


  Hi Sir please send the madad Karen Mujhe paise Ki bahut jarurat hai halat aisi Ho rakhi hai shayad kuchh din mein main apne aap ko khatm kar do bar bar suicide karne ki ichcha hoti hai main Bata nahin sakta aap sabhi ko Ki main kis Kadar pareshan hai
  please help me
  Ramesh Kumar
  Account-036701000017566
  IFSC-IOBA0000367
  Paytm- 7404455669

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)