• stats 2022-03

  From The Doctor@21:1/5 to All on Fri Apr 1 01:11:53 2022
  Group : news.admin.peering
  Statistics : from 3/1/2022 to 3/31/2022

  ***** Users with most messages *****
  num| Name | Nb Msg |
  size | or. | % ----|----------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------------------|
  1 | The Doctor | 10 | 24,581 | 2 | 18.87% xxxxxxxxxx
  2 | Sn!pe | 6 | 20,637 | 4 | 11.32% xxxxx
  3 | Jesse Rehmer | 5 | 11,098 | 1 | 9.43% xxxxx
  4 | Julien ÉLIE | 5 | 11,863 | 0 | 9.43% xxxxx
  5 | Nigel Reed | 4 |
  6,116 | 0 | 7.55% xxx
  6 | Howard Sherman | 3 |
  5,682 | 2 | 5.66% xx
  7 | Paul | 3 | 10,727 | 0 | 5.66% xx
  8 | Grant Taylor | 3 |
  4,766 | 0 | 5.66% xx
  9 | ??????????Jen?????????? Dershmender ???????????????????? | 2 | 36,683 | 0 | 3.77% x
  10 | Internetado | 2 |
  2,339 | 0 | 3.77% x
  11 | yamo' | 1 |
  1,339 | 1 | 1.89%
  12 | Jason Evans | 1 |
  1,064 | 1 | 1.89%
  13 | ? Good Guy ? | 1 |
  5,416 | 0 | 1.89%
  14 | Steve | 1 |
  3,621 | 0 | 1.89%
  15 | Retro Guy | 1 |
  2,965 | 0 | 1.89%
  16 | Adam H. Kerman | 1 |
  1,805 | 0 | 1.89%
  17 | Ray Banana | 1 |
  1,558 | 0 | 1.89%
  18 | Miner | 1 |
  1,082 | 0 | 1.89%
  19 | John Goerzen | 1 |
  983 | 0 | 1.89%
  20 | newsmaster@goja.nl.eu.org | 1 |
  689 | 0 | 1.89% ----|----------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------------------|


  ***** Users with most started threads *****
  num| Name | or. |
  Nb Msg | size | % ----|----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
  1 | Sn!pe | 4 |
  6 | 20,637 | 36.36% xxxxxxxxxx
  2 | The Doctor | 2 |
  10 | 24,581 | 18.18% xxxxx
  3 | Howard Sherman | 2 |
  3 | 5,682 | 18.18% xxxxx
  4 | Jesse Rehmer | 1 |
  5 | 11,098 | 9.09% xx
  5 | yamo' | 1 |
  1 | 1,339 | 9.09% xx
  6 | Jason Evans | 1 |
  1 | 1,064 | 9.09% xx ----|----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|


  ***** Users with highest total size of messages *****
  num| Name | size |
  Nb Msg | or. | % ----|----------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------------------|
  1 | ??????????Jen?????????? Dershmender ???????????????????? | 36,683 |
  2 | 0 | 23.66% xxxxxxxxxx
  2 | The Doctor | 24,581 |
  10 | 2 | 15.86% xxxxxx
  3 | Sn!pe | 20,637 |
  6 | 4 | 13.31% xxxxx
  4 | Julien ÉLIE | 11,863 |
  5 | 0 | 7.65% xxx
  5 | Jesse Rehmer | 11,098 |
  5 | 1 | 7.16% xxx
  6 | Paul | 10,727 |
  3 | 0 | 6.92% xx
  7 | Nigel Reed | 6,116 |
  4 | 0 | 3.95% x
  8 | Howard Sherman | 5,682 |
  3 | 2 | 3.67% x
  9 | ? Good Guy ? | 5,416 |
  1 | 0 | 3.49% x
  10 | Grant Taylor | 4,766 |
  3 | 0 | 3.07% x
  11 | Steve | 3,621 |
  1 | 0 | 2.34%
  12 | Retro Guy | 2,965 |
  1 | 0 | 1.91%
  13 | Internetado | 2,339 |
  2 | 0 | 1.51%
  14 | Adam H. Kerman | 1,805 |
  1 | 0 | 1.16%
  15 | Ray Banana | 1,558 |
  1 | 0 | 1.01%
  16 | yamo' | 1,339 |
  1 | 1 | 0.86%
  17 | Miner | 1,082 |
  1 | 0 | 0.70%
  18 | Jason Evans | 1,064 |
  1 | 1 | 0.69%
  19 | John Goerzen | 983 |
  1 | 0 | 0.63%
  20 | newsmaster@goja.nl.eu.org | 689 |
  1 | 0 | 0.44% ----|----------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------------------|


  ***** Days with most messages *****
  num| date | Nb Msg | size | or. | % ----|------------|--------|--------|-----|------------------|
  1 | 3/21/2022 | 12 | 33,808 | 1 | 22.64% xxxxxxxxxx
  2 | 3/24/2022 | 9 | 20,851 | 1 | 16.98% xxxxxxx
  3 | 3/23/2022 | 6 | 30,846 | 2 | 11.32% xxxxx
  4 | 3/19/2022 | 6 | 33,830 | 1 | 11.32% xxxxx
  5 | 3/14/2022 | 5 | 6,174 | 1 | 9.43% xxxx
  6 | 3/18/2022 | 4 | 7,620 | 1 | 7.55% xxx
  7 | 3/1/2022 | 2 | 6,566 | 2 | 3.77% x
  8 | 3/20/2022 | 2 | 3,992 | 2 | 3.77% x
  9 | 3/22/2022 | 2 | 3,604 | 0 | 3.77% x
  10 | 3/25/2022 | 2 | 2,938 | 0 | 3.77% x
  11 | 3/26/2022 | 2 | 2,401 | 0 | 3.77% x
  12 | 3/27/2022 | 1 | 2,384 | 0 | 1.89% ----|------------|--------|--------|-----|------------------|


  ***** Days with most messages *****
  num| date | Nb Msg | size | or. | % ----|------------|--------|--------|-----|------------------|
  1 | Monday | 17 | 39,982 | 2 | 32.08% xxxxxxxxxx
  2 | Thursday | 9 | 20,851 | 1 | 16.98% xxxxx
  3 | Saturday | 8 | 36,231 | 1 | 15.09% xxxx
  4 | Wednesday | 6 | 30,846 | 2 | 11.32% xxx
  5 | Friday | 6 | 10,558 | 1 | 11.32% xxx
  6 | Tuesday | 4 | 10,170 | 2 | 7.55% xx
  7 | Sunday | 3 | 6,376 | 2 | 5.66% x ----|------------|--------|--------|-----|------------------|


  ***** Subjects with most answers *****
  num| Subject
  | Nb Msg | size | or. | % ----|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------------------|
  1 | Re: Ongoing flood from news.freedyn.de
  | 13 | 36,536 | 1 | 24.53% xxxxxxxxxx
  2 | Peering Request
  | 12 | 24,847 | 1 | 22.64% xxxxxxxxx
  3 | Re: Ongoing flood from news.freedyn.de
  | 5 | 33,478 | 1 | 9.43% xxx
  4 | Peering Request
  | 5 | 7,483 | 1 | 9.43% xxx
  5 | news.theuse.net going offline
  | 5 | 6,572 | 1 | 9.43% xxx
  6 | Is news.freedyn.de bona fide? (Was: Re: Ongoing flood from news.freedyn.de) | 4 | 27,270 | 1 | 7.55% xxx
  7 | Peering Update
  | 3 | 5,214 | 1 | 5.66% xx
  8 | Peer request - alt119.net - 20220227
  | 2 | 2,927 | 0 | 3.77% x
  9 | stats 2022-02
  | 1 | 4,658 | 1 | 1.89%
  10 | Re: Ongoing flood from news.freedyn.de
  | 1 | 2,782 | 1 | 1.89%
  11 | XanaNews Statistic for news.admin.peering. 3/1/2022 12:53:44 AM
  | 1 | 1,908 | 1 | 1.89%
  12 | IPV4 of pasdenom.info will change soon...
  | 1 | 1,339 | 1 | 1.89% ----|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------------------|


  ***** Most used Newsreaders *****
  num| Newsreader |
  Nb Msg | size | or. | % ----|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------------------|
  1 | trn 4.0-test77 (Sep 1, 2010) |
  9 | 19,820 | 0 | 16.98% xxxxxxxxxx
  2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:91.0) |
  8 | 19,200 | 0 | 15.09% xxxxxxxx
  3 | MacSOUP/2.8.6b1 (ed136d9b90) (Mac OS 10.14.6) |
  6 | 20,637 | 4 | 11.32% xxxxxx
  4 | Claws Mail 4.0.0git423 (GTK+ 3.24.20; x86_64-pc-linux-gnu) |
  4 | 6,116 | 0 | 7.55% xxxx
  5 | ForteAgent/8.00.32.1272 trialware |
  3 | 5,682 | 2 | 5.66% xxx
  6 | Ratcatcher/2.0.0.25 (Windows/20130802) |
  3 | 10,727 | 0 | 5.66% xxx
  7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:78.0) Gecko/20100101 |
  3 | 4,766 | 0 | 5.66% xxx
  8 | Hogwasher/5.24 |
  2 | 3,761 | 1 | 3.77% xx
  9 | Pussy Willow's Poast Shredder V1.0 |
  2 | 36,683 | 0 | 3.77% xx
  10 | Hamster-Pg/1.25.2.0 |
  2 | 2,339 | 0 | 3.77% xx
  11 | MesNews/1.08.06.00-gb |
  1 | 4,658 | 1 | 1.89% x
  12 | XanaNews/1.21-f3fb89f (x86; Portable ISpell) |
  1 | 1,908 | 1 | 1.89% x
  13 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 |
  1 | 1,339 | 1 | 1.89% x
  14 | KNode/4.14.10 |
  1 | 1,064 | 1 | 1.89% x
  15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 |
  1 | 5,416 | 0 | 1.89% x
  16 | MicroPlanet-Gravity/3.0.6 |
  1 | 3,621 | 0 | 1.89% x
  17 | Rocksolid Light (www.novabbs.com/getrslight) |
  1 | 2,965 | 0 | 1.89% x
  18 | Plonkenlights |
  1 | 1,558 | 0 | 1.89% x
  19 | Others |
  1 | 1,082 | 0 | 1.89% x
  20 | slrn/1.0.3 (Linux) |
  1 | 983 | 0 | 1.89% x
  21 | slrn/1.0.3 (FreeBSD) |
  1 | 689 | 0 | 1.89% x ----|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------------------|


  ***** Most used Newsreaders (distinct user) *****
  num| Newsreader |
  Util. | Nb Msg | % ----|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|
  1 | trn 4.0-test77 (Sep 1, 2010) |
  2 | 9 | 8.70% xxxxxxxxxx
  2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:91.0) |
  2 | 8 | 8.70% xxxxxxxxxx
  3 | MacSOUP/2.8.6b1 (ed136d9b90) (Mac OS 10.14.6) |
  1 | 6 | 4.35% xxxxx
  4 | Claws Mail 4.0.0git423 (GTK+ 3.24.20; x86_64-pc-linux-gnu) |
  1 | 4 | 4.35% xxxxx
  5 | ForteAgent/8.00.32.1272 trialware |
  1 | 3 | 4.35% xxxxx
  6 | Ratcatcher/2.0.0.25 (Windows/20130802) |
  1 | 3 | 4.35% xxxxx
  7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:78.0) Gecko/20100101 |
  1 | 3 | 4.35% xxxxx
  8 | Hogwasher/5.24 |
  1 | 2 | 4.35% xxxxx
  9 | Pussy Willow's Poast Shredder V1.0 |
  1 | 2 | 4.35% xxxxx
  10 | Hamster-Pg/1.25.2.0 |
  1 | 2 | 4.35% xxxxx
  11 | MesNews/1.08.06.00-gb |
  1 | 1 | 4.35% xxxxx
  12 | XanaNews/1.21-f3fb89f (x86; Portable ISpell) |
  1 | 1 | 4.35% xxxxx
  13 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 |
  1 | 1 | 4.35% xxxxx
  14 | KNode/4.14.10 |
  1 | 1 | 4.35% xxxxx
  15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 |
  1 | 1 | 4.35% xxxxx
  16 | MicroPlanet-Gravity/3.0.6 |
  1 | 1 | 4.35% xxxxx
  17 | Rocksolid Light (www.novabbs.com/getrslight) |
  1 | 1 | 4.35% xxxxx
  18 | Plonkenlights |
  1 | 1 | 4.35% xxxxx
  19 | Others |
  1 | 1 | 4.35% xxxxx
  20 | slrn/1.0.3 (Linux) |
  1 | 1 | 4.35% xxxxx
  21 | slrn/1.0.3 (FreeBSD) |
  1 | 1 | 4.35% xxxxx ----|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|


  ***** Most used Newsreaders (summary) *****
  num| Newsreader | Nb Msg | size |
  or. | % ----|----------------------------------------------|--------|--------|-----|------------------|
  1 | Mozilla | 13 | 30,721 |
  1 | 24.53% xxxxxxxxxx
  2 | trn | 9 | 19,820 |
  0 | 16.98% xxxxxx
  3 | MacSOUP | 6 | 20,637 |
  4 | 11.32% xxxx
  4 | Claws Mail | 4 | 6,116 |
  0 | 7.55% xxx
  5 | ForteAgent | 3 | 5,682 |
  2 | 5.66% xx
  6 | Ratcatcher | 3 | 10,727 |
  0 | 5.66% xx
  7 | Hogwasher | 2 | 3,761 |
  1 | 3.77% x
  8 | Pussy Willow's Poast Shredder V | 2 | 36,683 |
  0 | 3.77% x
  9 | Hamster-Pg | 2 | 2,339 |
  0 | 3.77% x
  10 | slrn | 2 | 1,672 |
  0 | 3.77% x
  11 | MesNews | 1 | 4,658 |
  1 | 1.89%
  12 | XanaNews | 1 | 1,908 |
  1 | 1.89%
  13 | KNode | 1 | 1,064 |
  1 | 1.89%
  14 | MicroPlanet-Gravity | 1 | 3,621 |
  0 | 1.89%
  15 | Rocksolid Light (www.novabbs.com/getrslight) | 1 | 2,965 |
  0 | 1.89%
  16 | Plonkenlights | 1 | 1,558 |
  0 | 1.89%
  17 | Others | 1 | 1,082 |
  0 | 1.89% ----|----------------------------------------------|--------|--------|-----|------------------|


  ***** Most used Newsreader (résumé, by user) *****
  num| Newsreader | Util. | Nb Msg | % ----|----------------------------------------------|-------|--------|------------------|
  1 | Mozilla | 5 | 13 |
  21.74% xxxxxxxxxx
  2 | trn | 2 | 9 |
  8.70% xxxx
  3 | slrn | 2 | 2 |
  8.70% xxxx
  4 | MacSOUP | 1 | 6 |
  4.35% xx
  5 | Claws Mail | 1 | 4 |
  4.35% xx
  6 | ForteAgent | 1 | 3 |
  4.35% xx
  7 | Ratcatcher | 1 | 3 |
  4.35% xx
  8 | Hogwasher | 1 | 2 |
  4.35% xx
  9 | Pussy Willow's Poast Shredder V | 1 | 2 |
  4.35% xx
  10 | Hamster-Pg | 1 | 2 |
  4.35% xx
  11 | MesNews | 1 | 1 |
  4.35% xx
  12 | XanaNews | 1 | 1 |
  4.35% xx
  13 | KNode | 1 | 1 |
  4.35% xx
  14 | MicroPlanet-Gravity | 1 | 1 |
  4.35% xx
  15 | Rocksolid Light (www.novabbs.com/getrslight) | 1 | 1 |
  4.35% xx
  16 | Plonkenlights | 1 | 1 |
  4.35% xx
  17 | Others | 1 | 1 |
  4.35% xx ----|----------------------------------------------|-------|--------|------------------|


  ***** Summary results *****
  Total found messages : 53 for 31 days
  New threads : 11
  Total replies : 42
  Total modified threads : 12
  Total size : 155014 bytes (151.38 KB)
  Total lines : 2233 lines
  Total users : 20
  Average number of messages by user : 2.65
  Average size of messages by user : 7,750.70 bytes (7.57 KB))
  Average number of lines by user : 111.65

  --
  The lie of USenet is dying is rebuff by these statistics
  Usenet lives or the internet dies

  --
  This email has been checked for viruses by AVG.
  https://www.avg.com

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)