• Tỉnh trước nhất ban bố kết quả bầu đại biểu HĐND

  From tincuala88@21:1/5 to All on Wed May 26 09:05:08 2021
  SáNG 26-6, TỉNH BìNH PHướC TRở NêN MộT TRONG NHữNG địA PHươNG đầU TIêN CủA Cả NướC BAN Bố DANH SáCH 60 đạI
  BIểU đắC C* HĐND TỉNH KHóA X, NHIệM Kỳ 2021-2026.  [IMAGE:
  HTTP://HANOIMOI.COM.VN/UPLOADS/IMAGES/TUANDIEP/2021/05/26/A228.JPG]C*
  tri Đo*n Thị Quý, 105 tuổi, ở Tổ bầu c* số 1, khu phố
  Phú Cường, phường Tân Phú, thị th*nh Đồng Xo*i, tỉnh
  Bình Phước, một trong các c* tri cao tuổi nhất của
  tỉnh, đi bầu c*.  Theo danh sách được Ủy ban Bầu c* tỉnh Bình Phước ban
  bố, trong số các đại biểu đắc c*, ngo*i các đại
  biểu đang l*m việc tại các cơ quan Đảng, ch*nh quyền,
  đo*n thể của các địa phương trong tỉnh, có b* Nguyễn
  Thị Ngc Minh, giám đốc một doanh nghiệp địa phương,
  Ủy viên Hội thương buôn thị th*nh Đồng Xo*i; Ni sư
  Th*ch Nữ Nh*t Khương, Phó Trưởng ban Trị sự, Giáo hội
  Ph*t giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước; Linh mục Nguyễn Minh
  Chánh, chủ toạ Ủy ban kết đo*n Công giáo Việt Nam tỉnh
  Bình Phước; ông Nguyễn Ngc Lương, Giám đốc Đo*n Ca
  múa nhạc dân tộc của tỉnh….

  Cũng theo Ủy ban Bầu c* tỉnh Bình Phước, trong cuộc
  bầu c* đại biểu Quốc hội khóa XV v* đại biểu HĐND
  các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, to*n tỉnh có 732.098
  c* tri. Tỷ lệ c* tri đi bỏ phiếu đạt 99,98%, bầu 6
  đại biểu Quốc hội, 60 đại biểu HĐND tỉnh; bầu 354
  đại biểu HĐND đô thị, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh
  v* bầu 2.769 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

  Nguồn post: https://bit.ly/3enjfRs
  --
  tincuala88

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)