• =?UTF-8?B?2LTYsdmD2Kkg2KfZhNmF2LPYp9ix2KfYqiDYp9mE2YfZhtiv2LPZitip?=

    From el msarat@21:1/5 to All on Mon Feb 28 01:37:19 2022
    2YfYsNmHINin2YTYtNix2YPYqSDYqti52YXZhCDYudmE2Ykg2KrZiNmB2YrYsSDYp9mE2LnYr9mK 2K8g2YXZhiDYp9mE2K7Yr9mF2KfYqiDZhNmE2YXZhtin2LLZhCDZiCDYp9mE2LTYsdmD2KfYqiDY jCDZiCDZh9iw2Ycg2KfZhNiu2K/Zhdin2Kog2KrYqtmF2KvZhCDZgdmKINiq2LHZg9mK2Kgg2KfZ hNiq2YPZitmK2YHYp9iqINiMINmH2LDYpyDZgdi22YTYpyDYudmGINin2YTYudiv2YrYryDZhdmG INin2YTYrtiv2YXYp9iqINin2YTYqtmKINiq2KrZhdir2YQg2YHZiiDYudiv2K8g2YXZhiDYp9it 2KrZitin2KzYp9iqINin2YTZhdmG2LLZhCDYjCDZiCDYp9mE2KrZiiDYqti02YXZhCDZhdiu2KrZ hNmBINij2YbZiNin2Lkg2KfZhNi12YrYp9mG2Kkg2Ygg2KfZhNiq2Yog2KrZhtin2LPYqCDZg9mE INij2YbZiNin2Lkg2KfZhNiq2YPZitmK2YHYp9iqINiMINmD2YQg2YbZiNi5INi52YTZiSDYrdiv 2Kkg2Iwg2YfYsNinINmB2LbZhNinINi52YYg2KrZiNmB2YrYsSDYrtiv2YXYp9iqINmG2YLZhCDZ iCDYqtix2YPZitioINin2YTYqtmD2YrZitmB2KfYqgpodHRwczovL3d3dy5lbmctdHJhY2tzLmNv bS9pbnN0YWxsaW5nLXNwbGl0LWFpci1jb25kaXRpb25lcnMtcml5YWRoLwrZiti52KrYqNixINin 2YTYqtmD2YrZitmBINmF2YYg2KPYs9in2LPZitin2Kog2KfZhNij2KzZh9iy2Kkg2KfZhNmD2YfY sdio2KfYptmK2Kkg2YHZiiDYp9mE2YXZhtiy2YQg2KjYs9io2Kgg2K/Ysdis2KfYqiDYp9mE2K3Y sdin2LHYqSDYp9mE2YXYsdiq2YHYudip2Iwg2YTYsNmE2YMg2YrYrdix2LUg2KfZhNis2YXZiti5 INi52YTZiSDYqtmG2LjZitmB2Ycg2KjYp9iz2KrZhdix2KfYsSDZhdmGINin2YTYo9iq2LHYqNip INij2Ygg2KfZhNi02YjYp9im2Kgg2YTZhNit2YHYp9i4INi52YTZitmHINmF2YYg2KfZhNij2LnY t9in2YQg2YjYp9mE2KrZhNmBCtmK2YjYrNivINin2YTYudiv2YrYryDZhdmGINin2YTYtNix2YPY p9iqINin2YTYqtmKINiq2KrZititINiu2K/Zhdin2Kog2KrZhti42YrZgSDYp9mE2YXZg9mK2YHY p9iqINmIINmE2LnZhCDZhdmGINin2YfZhSDYqtmE2YMg2KfZhNi02LHZg9in2Kog2LTYsdmD2KrZ htinINmIINin2YTYqtmKINiq2LnYryDZiNin2K3Yr9ipINmF2YYg2KfZh9mFINi02LHZg9in2Kog 2KrZhti42YrZgSDYp9mE2YXZg9mK2YHYp9iqINio2KfZhNin2LnYqtmF2KfYryDYudmE2Ykg2KfY rdiv2Ksg2KfZhNin2KzZh9iy2Kkg2Ygg2KfZhNmF2LnYr9in2Kog2Ygg2KjYqtmG2YHZitiwINin 2YXZh9ixINin2YTYudmF2KfZhCDZiCDYp9mE2YHZhtmK2YrZhgpodHRwczovL3d3dy5lbmctdHJh Y2tzLmNvbS8lZDglYjQlZDglYjElZDklODMlZDglYTktJWQ4JWFhJWQ5JTg2JWQ4JWI4JWQ5JThh JWQ5JTgxLSVkOSU4NSVkOSU4MyVkOSU4YSVkOSU4MSVkOCVhNyVkOCVhYS0lZDglYjMlZDglYTgl ZDklODQlZDklOGElZDglYWEtJWQ4JWE4JWQ4JWE3JWQ5JTg0JWQ4JWIxJWQ5JThhJWQ4JWE3JWQ4 JWI2Lw==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)