• =?UTF-8?B?2K/ZiNix2KfYqiDYp9mE2YXYpNiz2LPYqSDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YTZhNiq2

    From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Tue May 22 03:41:54 2018
    2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2YDZgNiv2YjYsdin2Kog2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitmA2YDYqSA6 IC0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg IArYpdiv2KfYsdipINin2YTYo9iy2YXZgNin2Kog2KfZhNij2YXZhtmK2YDYqQogMTUgOiAxOSDZ itmI2YTZitmA2YDZiCAyMDE4INmFCtio2YrZgNmA2LHZiNiqIOKAkyDYp9mE2KzZhdmH2YjYsdmK 2YDZgNipINin2YTZhNio2YbYp9mG2YrZgNipCgrYp9mE2K3ZhNmI2YQg2KfZhNi52YXZhNmK2Kkg 2YTZhdi02YPZgNmE2KfYqiDYp9mE2LPZitmA2YjZhNipINmI2KfZhNiq2LnYq9mA2LEg2KfZhNmF 2KfZhNmKINio2KfZhNi02YDYsdmD2YDYp9iqCiAxNSA6IDE5INmK2YjZhNmK2YDZgNmIIDIwMTgg 2YUK2KfZhNmC2KfZh9mA2YDYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrZgNmA2Kkg2YXYtdixINin2YTY udix2KjZitmA2YDYqQoKCtmE2YTYrdi12YjZhCDYudmE2Ykg2YPYp9mB2Kkg2KfZhNiq2YHYp9i1 2YrZhCDZiNin2YTYp9i02KrYsdin2YMg2KfZhNix2KzYp9ihINin2YTYqtmI2KfYtdmEINi52YTZ iiDYp9mE2KjZitin2YbYp9iqINin2YTYqtin2YTZitmA2YDYqSA6CtmF2YbYs9mA2YDZgiDYqtmA 2YDYr9ix2YrZgNmA2KgKINijIC8g2LHYrdin2Kgg2KLYr9mFCtmF2YjYqNin2YrZhCAvIDAwMjAx MDA3NTcwMDQxCtiq2YrZhNmB2YjZhiDYo9ix2LbZgNmKIC8gMDAyMDIzNTg3ODk0MwrZgdin2YPY syAvIDAwMjAyMzc3OTU2MjAK2KfZhNio2LHZitivINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKIC8gcmFk YW1AZ2ZmdnQuY29tCgoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)