• =?UTF-8?B?2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2

  From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Tue May 1 03:44:52 2018
  2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2YDZgNiv2YjYsdipINin2YTYqtmA2YDYr9ix2YrYqNmK2YDZgNip IDogLSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgCtij2K3Zg9in2YUg2LnZgNmC2YDZiNivINin2YTYqtij2YXZitmA2YYg2YjZgdmA2LYg2YXZ htin2LLYudin2KrZh9inINio2KfZhNiq2K3Zg9mK2YDZhQoxIDogNSDZitmI2YTZitmA2YDZiCAy MDE4INmFCtin2LPYt9mG2KjZgNmA2YjZhCDigJMg2KrYsdmD2YrZgNmA2KcKICAgICAgICAgINin 2YTZh9iv2YEg2KfZhNi52KfZhTotCtin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg2KfZhNij2LPYsyDYp9mE 2YHZhtmK2Kkg2YTYudmC2YjYryDYp9mE2KrYo9mF2YrZhiDYp9mE2YXYrdmE2YrYqSDZiNin2YTY r9mI2YTZitipINmI2KPZhtmI2KfYudmH2Kcg2YjYo9ix2YPYp9mG2YfYpyDYjCDZiNin2YTZhdmG 2KfYsti52KfYqiDYp9mE2KrZiiDYqtmG2LTYoyDYrdmI2YQg2KrZhtmB2YrYsCDYpdmE2KrYstin 2YXYp9iq2YfYpyDZiNin2YTYo9it2YPYp9mFINin2YTZhdi12KfYrdio2Kkg2YTZgdi2INmF2YbY p9iy2LnYp9iq2YfYpyDYjCDZhdi5INi52LHYtiDZhNmF2KzZhdmI2LnYqSDZhdmGINin2YTZhtmF 2KfYsNisINmI2KfZhNiq2LfYqNmK2YLYp9iqINio2KfZhNiq2LHZg9mK2LIg2LnZhNmJINi52YLZ iNivINin2YTYqtij2YXZitmGINi22K8g2YXYrtin2LfYsSDYp9mE2KrYrNin2LHYqSDYp9mE2K/Z iNmE2YrYqSDYjCDZiNmD2YrZgdmK2Kkg2YHYtiDYp9mE2YXZhtin2LLYudin2Kog2LnZhiDYt9ix 2YrZgiDYp9mE2KrYrdmD2YrZhSDYp9mE2KrYrNin2LHZiiDYp9mE2K/ZiNmE2Yog2YjYp9mE2YXY rdmE2YoKCtmE2YTYrdi12YjZhCDYudmE2Ykg2YPYp9mB2Kkg2KfZhNiq2YHYp9i12YrZhCDZiNin 2YTYp9i02KrYsdin2YMg2KfZhNix2KzYp9ihINin2YTYqtmI2KfYtdmEINi52YTZiiDYp9mE2KjZ itin2YbYp9iqINin2YTYqtin2YTZitmA2YDYqSA6CtmF2YbYs9mA2YDZgiDYqtmA2YDYr9ix2YrZ gNmA2KgKINijIC8g2LHYrdin2Kgg2KLYr9mFCtmF2YjYqNin2YrZhCAvIDAwMjAxMDA3NTcwMDQx Ctiq2YrZhNmB2YjZhiDYo9ix2LbZgNmKIC8gMDAyMDIzNTg3ODk0MwrZgdin2YPYsyAvIDAwMjAy Mzc3OTU2MjAK2KfZhNio2LHZitivINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKIC8gcmFkYW1AZ2ZmdnQu Y29tCgoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Mon May 7 05:36:39 2018
  2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2YDZgNiv2YjYsdipINin2YTYqtmA2YDYr9ix2YrYqNmK2YDZgNip IDogLSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgCtiv2YTZitmEINmG2LjYp9mFINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNis2YDZgNmI2K/YqSDZiNin2YTY qtmA2K/ZgtmK2YDZgiDYp9mE2YDYr9in2K7ZgNmE2YkKOCA6IDEyINmK2YjZhNmK2YDZgNmIIDIw MTgg2YUK2KfZhNmC2KfZh9mA2YDYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrZgNmA2Kkg2YXYtdixINin 2YTYudix2KjZitmA2YDYqQoKCtmE2YTYrdi12YjZhCDYudmE2Ykg2YPYp9mB2Kkg2KfZhNiq2YHY p9i12YrZhCDZiNin2YTYp9i02KrYsdin2YMg2KfZhNix2KzYp9ihINin2YTYqtmI2KfYtdmEINi5 2YTZiiDYp9mE2KjZitin2YbYp9iqINin2YTYqtin2YTZitmA2YDYqSA6CtmF2YbYs9mA2YDZgiDY qtmA2YDYr9ix2YrZgNmA2KgKINijIC8g2LHYrdin2Kgg2KLYr9mFCtmF2YjYqNin2YrZhCAvIDAw MjAxMDA3NTcwMDQxCtiq2YrZhNmB2YjZhiDYo9ix2LbZgNmKIC8gMDAyMDIzNTg3ODk0MwrZgdin 2YPYsyAvIDAwMjAyMzc3OTU2MjAK2KfZhNio2LHZitivINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKIC8g cmFkYW1AZ2ZmdnQuY29tCgoKCgo=

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Mon May 28 23:29:38 2018
  2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2YDZgNiv2YjYsdipINin2YTYqtmA2YDYr9ix2YrYqNmK2YDZgNip IDogLSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgCtin2YTYqtit2LHZitmA2YDYsSDYp9mE2LXYrdmB2YDZgNmKINin2YTZhdmD2KrZgNmA2YDZ iNioCjIyIDogMjYg2YrZiNmE2YrZgNmA2YggMjAxOCDZhQrYr9io2YDZgNmKIOKAkyDYp9mE2KXZ hdin2LHYp9iqINin2YTYudix2KjZitipINin2YTZhdiq2K3Yr9ipCgoK2YTZhNit2LXZiNmEINi5 2YTZiSDZg9in2YHYqSDYp9mE2KrZgdin2LXZitmEINmI2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyDYp9mE2LHY rNin2KEg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2LnZhNmKINin2YTYqNmK2KfZhtin2Kog2KfZhNiq2KfZhNmK 2YDZgNipIDoK2YXZhtiz2YDZgNmCINiq2YDZgNiv2LHZitmA2YDYqAog2KMgLyDYsdit2KfYqCDY otiv2YUK2YXZiNio2KfZitmEIC8gMDAyMDEwMDc1NzAwNDEK2KrZitmE2YHZiNmGINij2LHYttmA 2YogLyAwMDIwMjM1ODc4OTQzCtmB2KfZg9izIC8gMDAyMDIzNzc5NTYyMArYp9mE2KjYsdmK2K8g 2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YogLyByYWRhbUBnZmZ2dC5jb20KCgoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Thu Jul 5 03:52:56 2018
  2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2YDZgNiv2YjYsdipINin2YTYqtmA2YDYr9ix2YrYqNmK2YDZgNip IDogLSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgCtin2YTYs9mE2KfZhdipINmB2Yog2LnZhdmE2YrYp9iqINin2YTYrdmB2LEg2YjYp9mE2KXZ htiq2KfYrCDYqNit2YLZiNmEINin2YTYqNiq2LHZiNmECjIgOiA2INiz2KjYqtmF2KjYsSAyMDE4 INmFCtio2YrYsdmI2Kog4oCTINin2YTYrNmF2YfZiNix2YrZgNmA2Kkg2KfZhNmE2KjZhtin2YbZ itipCgrZhNmE2K3YtdmI2YQg2LnZhNmJINmD2KfZgdipINin2YTYqtmB2KfYtdmK2YQg2YjYp9mE 2KfYtNiq2LHYp9mDINin2YTYsdis2KfYoSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDYudmE2Yog2KfZhNio2YrY p9mG2KfYqiDYp9mE2KrYp9mE2YrZgNmA2KkgOgrYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtiv2LHZitioCtmF 2YjYqNin2YrZhCAvIDAwMjAxMDA3NTcwMDQxCtiq2YrZhNmB2YjZhiDYo9ix2LbZgNmKIC8gMDAy MDIzNTg3ODk0MwrZgdin2YPYsyAvIDAwMjAyMzc3OTU2MjAK2KfZhNio2LHZitivINin2YTYpdmE 2YPYqtix2YjZhtmKIC8gcmFkYW1AZ2ZmdnQuY29tCgoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Tue Jul 10 00:36:11 2018
  2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2YDZgNiv2YjYsdipINin2YTYqtmA2YDYr9ix2YrYqNmK2YDZgNip IDogLSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgCtin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYqNmK2KbZitipINin2YTZhdiq2YPYp9mF2YTYqQog2YTZ hNmF2K7ZhNmB2KfYqiDYp9mE2LfYqNmK2Kkg2YHZiiDYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTYtdit 2YrYqQo5IDogMTMg2LPYqNiq2YXYqNixIDIwMTgg2YUK2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINis2YXZ h9mI2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqQoK2YTZhNit2LXZiNmEINi52YTZiSDZg9in 2YHYqSDYp9mE2KrZgdin2LXZitmEINmI2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyDYp9mE2LHYrNin2KEg2KfZ hNiq2YjYp9i12YQg2LnZhNmKINin2YTYqNmK2KfZhtin2Kog2KfZhNiq2KfZhNmK2YDZgNipIDoK 2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqArZhdmI2KjYp9mK2YQgLyAwMDIwMTAwNzU3MDA0MQrY qtmK2YTZgdmI2YYg2KPYsdi22YDZiiAvIDAwMjAyMzU4Nzg5NDMK2YHYp9mD2LMgLyAwMDIwMjM3 Nzk1NjIwCtin2YTYqNix2YrYryDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZiiAvIHJhZGFtQGdmZnZ0LmNv bQoKCgo=

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Mon Jul 23 02:19:58 2018
  2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2YDZgNiv2YjYsdipINin2YTYqtmA2YDYr9ix2YrYqNmK2YDZgNip IDogLSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgCtin2YTZhdmG2YfYrCDYp9mE2YXYqtmD2KfZhdmEINmE2YTYs9mE2KfZhdipINin2YTZhdmH 2YbZitipINmI2KrZgtmE2YrZhCDYp9mE2YXYrtin2LfYsQoyMyDYs9io2KrZhdio2LEgOiAyINij 2YPYqtmI2KjYsSAyMDE4INmFCti02LHZhSDYp9mE2LTZitiuIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZ hdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkKCtmE2YTYrdi12YjZhCDYudmE2Ykg2YPYp9mB2Kkg2KfZhNiq 2YHYp9i12YrZhCDZiNin2YTYp9i02KrYsdin2YMg2KfZhNix2KzYp9ihINin2YTYqtmI2KfYtdmE INi52YTZiiDYp9mE2KjZitin2YbYp9iqINin2YTYqtin2YTZitmA2YDYqSA6Ctil2K/Yp9ix2Kkg 2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2YXZiNio2KfZitmEIC8gMDAyMDEwMDc1NzAwNDEK2KrZitmE2YHZiNmG INij2LHYttmA2YogLyAwMDIwMjM1ODc4OTQzCtmB2KfZg9izIC8gMDAyMDIzNzc5NTYyMArYp9mE 2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YogLyByYWRhbUBnZmZ2dC5jb20KCgoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Sun Aug 5 23:14:07 2018
  2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2YDZgNiv2YjYsdipINin2YTYqtmA2YDYr9ix2YrYqNmK2YDZgNip IDogLSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgCtin2YLYqti12KfYr9mK2KfYqiDYp9mE2YXYtNix2YjYudin2Kog2KfZhNiy2LHYp9i52YrY qQog2YjYr9ix2KfYs9in2Kog2KfZhNis2K/ZiNmJINmI2KfZhNiq2LPZiNmK2YIgCjcgIDogMTEg 2KPZg9iq2YjYqNixIDIwMTgg2YUK2KjZitix2YjYqiDigJMg2KfZhNis2YXZh9mI2LHZitipINin 2YTZhNio2YbYp9mG2YrYqQoK2YTZhNit2LXZiNmEINi52YTZiSDZg9in2YHYqSDYp9mE2KrZgdin 2LXZitmEINmI2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyDYp9mE2LHYrNin2KEg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2LnZ hNmKINin2YTYqNmK2KfZhtin2Kog2KfZhNiq2KfZhNmK2YDZgNipIDoK2KXYr9in2LHYqSDYp9mE 2KrYr9ix2YrYqArZhdmI2KjYp9mK2YQgLyAwMDIwMTAwNzU3MDA0MQrYqtmK2YTZgdmI2YYg2KPY sdi22YDZiiAvIDAwMjAyMzU4Nzg5NDMK2YHYp9mD2LMgLyAwMDIwMjM3Nzk1NjIwCtin2YTYqNix 2YrYryDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZiiAvIHJhZGFtQGdmZnZ0LmNvbQoKCg==

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Sun Sep 9 23:53:26 2018
  2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2K/ZiNix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipIDogLSAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCtin2YTZhdmH 2KfYsdin2Kog2KfZhNmE2KfYstmF2Kkg2YTYpdi52K/Yp9ivINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTY pdi52YTYp9mF2YrYqSAKIDI4INij2YPYqtmI2KjYsSA6IDEg2YbZiNmB2YXYqNixIDIwMTgg2YUK 2KjZitix2YjYqiDigJMg2KfZhNis2YXZh9mI2LHZitipINin2YTZhNio2YbYp9mG2YrYqQrZhNmE 2K3YtdmI2YQg2LnZhNmJINmD2KfZgdipINin2YTYqtmB2KfYtdmK2YQg2YjYp9mE2KfYtNiq2LHY p9mDINin2YTYsdis2KfYoSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDYudmE2Yog2KfZhNio2YrYp9mG2KfYqiDY p9mE2KrYp9mE2YrZgNmA2KkgOgrYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtiv2LHZitioCtmF2YjYqNin2YrZ hCAvIDAwMjAxMDA3NTcwMDQxCtiq2YrZhNmB2YjZhiDYo9ix2LbZgNmKIC8gMDAyMDIzNTg3ODk0 MwrZgdin2YPYsyAvIDAwMjAyMzc3OTU2MjAK2KfZhNio2LHZitivINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZ htmKIC8gcmFkYW1AZ2ZmdnQuY29tCgoKCg==

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Mon Sep 24 02:40:02 2018
  2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDZiNix2LTYqSDYudmF2YQ6IC0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIArYqti12YXZitmFINmF2KTYtNix2KfYqiDZ gtmK2KfYsyDYp9mE2KPYr9in2KEgKEtQSeKAmXMpINmD2KPYs9in2LMKINmE2KrZgtmK2YrZhSDZ iNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNij2K/Yp9ihINin2YTZhdik2LPYs9mKCiDZhdmGIDQgOiA4INmG2YjZ gdmF2KjYsSAyMDE4INmFCti02LHZhSDYp9mE2LTZitiuIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi1 2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkK2YTZhNit2LXZiNmEINi52YTZiSDZg9in2YHYqSDYp9mE2KrZgdin 2LXZitmEINmI2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyDYp9mE2LHYrNin2KEg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2LnZ hNmKINin2YTYqNmK2KfZhtin2Kog2KfZhNiq2KfZhNmK2YDZgNipIDoK2KXYr9in2LHYqSDYp9mE 2KrYr9ix2YrYqArZhdmI2KjYp9mK2YQgLyAwMDIwMTAwNzU3MDA0MQrYqtmK2YTZgdmI2YYg2KPY sdi22YDZiiAvIDAwMjAyMzU4Nzg5NDMK2YHYp9mD2LMgLyAwMDIwMjM3Nzk1NjIwCtin2YTYqNix 2YrYryDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZiiAvIHJhZGFtQGdmZnZ0LmNvbQoKCgo=

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Sun Oct 21 23:28:00 2018
  Ctin2YTZhdik2LPYs9ipINin2YTYudin2YXYqSDZhNmE2KrYr9ix2YrYqCDYp9mE2YXZh9mG2YoK CiAg2KrYudmC2YDZgNivINmI2LHYtNipINi52YXZhCA6IC0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCgrYpdiv2KfYsdipINin2YTYo9iy2YXY p9iqINmI2KfZhNmD2YjYp9ix2Ksg2KfZhNio2YrYptmK2KkKCiDZhdmGIDkgOiAxMyDYr9mK2LPZ hdio2LEgMjAxOCDZhQoK2K/YqNmKIOKAkyDYp9mE2KXZhdin2LHYp9iqINin2YTYudix2KjZitip INin2YTZhdiq2K3Yr9ipCgogCgrZhNmE2K3YtdmI2YQg2LnZhNmJINmD2KfZgdipINin2YTYqtmB 2KfYtdmK2YQg2YjYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDINin2YTYsdis2KfYoSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDY udmE2Yog2KfZhNio2YrYp9mG2KfYqiDYp9mE2KrYp9mE2YrZgNmA2KkgOgoK2KXYr9in2LHYqSDY p9mE2KrYr9ix2YrYqAoK2YXZiNio2KfZitmEIC8gMDAyMDEwMDc1NzAwNDEKCtiq2YrZhNmB2YjZ hiDYo9ix2LbZgNmKIC8gMDAyMDIzNTg3ODk0MwoK2YHYp9mD2LMgLyAwMDIwMjM3Nzk1NjIwCgrY p9mE2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YogLyByYWRhbUBnZmZ2dC5jb20KCiAKCiA=

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Mon Nov 5 02:24:03 2018
  2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2K/ZiNix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipIDogLSAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCtin2YTYpdix 2LTYp9ivINin2YTYqNit2LHZiiDZiNmC2YjYp9i52K8g2KfZhNiz2YTYp9mF2Kkg2KfZhNiv2YjZ hNmK2Kkg2YjYqti32KjZitmC2KfYqtmH2KcKIDEwINij2YrYp9mFICDYqtio2K/YoyDZhdmGIDIz INiv2YrYs9mF2KjYsSAyMDE4INmFCtmD2YjYp9mE2KfZhNmF2KjZiNixIOKAkyDZhdin2YTZitiy 2YrYpwrZhNmE2K3YtdmI2YQg2LnZhNmJINmD2KfZgdipINin2YTYqtmB2KfYtdmK2YQg2YjYp9mE 2KfYtNiq2LHYp9mDINin2YTYsdis2KfYoSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDYudmE2Yog2KfZhNio2YrY p9mG2KfYqiDYp9mE2KrYp9mE2YrZgNmA2KkgOgrYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtiv2LHZitioCtmF 2YjYqNin2YrZhCAvIDAwMjAxMDA3NTcwMDQxCtiq2YrZhNmB2YjZhiDYo9ix2LbZgNmKIC8gMDAy MDIzNTg3ODk0MwrZgdin2YPYsyAvIDAwMjAyMzc3OTU2MjAK2KfZhNio2LHZitivINin2YTYpdmE 2YPYqtix2YjZhtmKIC8gcmFkYW1AZ2ZmdnQuY29tCgogCg==

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Sun Nov 25 23:27:24 2018
  2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2K/ZiNix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipIDogLSAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCtmF2YfYp9ix 2KfYqiDYpdiv2KfYsdipINin2YTYqNi02LEgCtmF2YYgNiA6IDEwINmK2YbYp9mK2LEgMjAxOSDZ hQrYtNix2YUg2KfZhNi02YrYriDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZ itipCtmE2YTYrdi12YjZhCDYudmE2Ykg2YPYp9mB2Kkg2KfZhNiq2YHYp9i12YrZhCDZiNin2YTY p9i02KrYsdin2YMg2KfZhNix2KzYp9ihINin2YTYqtmI2KfYtdmEINi52YTZiiDYp9mE2KjZitin 2YbYp9iqINin2YTYqtin2YTZitmA2YDYqSA6Ctil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2YXZ iNio2KfZitmEIC8gMDAyMDEwMDc1NzAwNDEK2KrZitmE2YHZiNmGINij2LHYttmA2YogLyAwMDIw MjM1ODc4OTQzCtmB2KfZg9izIC8gMDAyMDIzNzc5NTYyMArYp9mE2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZ g9iq2LHZiNmG2YogLyByYWRhbUBnZmZ2dC5jb20KCgoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)