• =?UTF-8?B?2KjYsdmG2KfZhdisINiq2K/YsdmK2KjZiSA62KrYrdmC2YrZgiDYp9mE2LHZi

    From marwa ahad@21:1/5 to All on Wed Oct 23 06:12:00 2019
    2KrYr9i52YjZg9mFINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZ hNil2K/Yp9ix2YrYqQrYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZiSAK2KrYrdmC2YrZgiDY p9mE2LHZitin2K/YqSDZiNin2YTYqtmF2YrYsiDYp9mE2KfYr9in2LHZiSDZgdmJINin2YTYr9mI 2KfYptixINmI2KfZhNin2KzZh9iy2Kkg2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqQrZhdmC2LEg2KfZhNil2YbY udmC2KfYrzog2KfZhNmC2KfZh9ix2KkgIOKAkyAg2KXYs9i32YbYqNmI2YQgCtmF2YjYudivINin 2YTYpdmG2LnZgtin2K862YXZhiAxNSDYp9mE2YkgMTkg2K/Zitiz2YXYqNixIDIwMTnZhSAK2KjZ h9iv2YEg2KrYstmI2YrYr+KAriDigKzYp9mE2YXYtNin2LHZg9mK2YbigK4g4oCs2KjYo9it2K/Y q+KAriDigKzYp9mE2YXZgdin2YfZitmF4oCuIOKArNmI2KfZhNil2KrYrNin2YfYp9iq4oCuIOKA rNin2YTYrdiv2YrYq9ip4oCuIOKArNin2YTYqtmK4oCuIOKArNiq2LPYp9i52K/igK4g4oCs2LnZ hNmJ4oCuIOKArNin2YTYqtmF2YrYsuKAriDigKzZgdmK4oCuIOKArNin2YTYo9iv2KfYoeKAriDY p9mE2K3Zg9mI2YXZitiMINmI2KrYudix2YrZgdmH2YUg4oCuIOKArNio2KXYs9iq2LHYp9iq2YrY rNmK2KfYquKAriDigKzYp9mE2KrZhdmK2LLigK4g4oCs2KfZhNil2K/Yp9ix2YrigK7YjCDZiNi1 2YLZhOKAriDigKzZiNiq2LfZiNmK2LHigK4g4oCs2YXZh9in2LHYp9iq4oCuIOKArNin2YTZhdi0 2KfYsdmD2YrZhuKAriDigKzZgdmK4oCuIOKArNmD2YrZgdmK2KnigK4g4oCs2KrYrdmI2YrZhOKA riDigKzYpdiz2KrYsdin2KrZitis2YrYp9iq4oCuIOKArNin2YTYqtmF2YrYsuKAriDigKzYp9mE 2KXYr9in2LHZiuKAriDigKzYpdmE2YnigK4g4oCs2YjYp9mC2LnigK4g4oCs2YXZhNmF2YjYs+KA rtibINmD2KfZhiDYpdmG2LnZgtin2K8g2YfYsNinINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2YjYp9mE2LDZ iiDZiti52LHYtiDYp9mE2LnYr9mK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYrdin2YjYsSDYp9mE2LnZhNmF2YrY qSDZiNin2YTYudmF2YTZitipINmB2Yog2KXYt9in2LEg2YXZh9mG2Yog2YXZhtmHIOKArNin2YTZ hdmB2KfZh9mK2YXigK4g4oCs2YjYp9mE2KXYqtis2KfZh9in2KrigK4g4oCs2YjYp9mE2YXZhdin 2LHYs9in2KrigK4g4oCs2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqeKAriDigKzYp9mE2K3Yr9mK2KvYqdiMIOKA rNij2LPYp9iz2YrYp9iq4oCuIOKArNin2YTYqtmF2YrYsuKAriDigKzYp9mE2KXYr9in2LHZiuKA riDigKzZiNix2YPYp9im2LLZh9iMIOKArNil2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin2KrigK4g4oCs2KfZ hNiq2YXZitiy4oCuIOKArNin2YTYpdiv2KfYsdmK2Iwg4oCs2YXZgtiq2LHYrdin2KrigK4g4oCs 2KrYt9mI2YrYseKAriDigKzYp9mE2KPYr9in2KHigK4g4oCs2YjYqtit2YLZitmC4oCuIOKArNin 2YTYqtmF2YrYsuKAriDigKzZgdmK4oCuIOKArNin2YTZhdmG2LjZhdin2Kog4oCu2KfZhNit2YPZ iNmF2YrYqS4K2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmI2YYK2YXYs9iq2YfYr9mB2YrZhiDZgdmKINiw2YTZ gyDZgtmK2KfYr9in2KrigK4g4oCs2KfZhNil2K/Yp9ix2KnigK4g4oCs2KfZhNmI2LPYt9mJ4oCu IOKArNmI2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhuKAriDigKzZgdmK4oCuIOKArNin2YTYpdiv2KfYsdin2Kri gK4g4oCs2KfZhNmF2K7YqtmE2YHYqeKAriDigKzZgdmK4oCuIOKArNin2YTYrNmH2KfYsuKAriDi gKzYp9mE2K3Zg9mI2YXZiiDZiNin2YTZiNiy2KfYsdin2Kog2YjYp9mE2YfZitim2KfYqiDZiNin 2YTZhdik2LPYs9in2KrYjCDZhdiv2LHYp9ihINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitip INmI2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDYqNmD2YQg2YXZhiDYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2YjYp9ix 2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2YjYp9mE2LTYptmI2YYg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiNi02KbZ iNmGINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YYg2YjYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2KfYr9in2LHZiiDZiNin 2YTZhdix2LTYrdmI2YYg2YTYtNi62YQg2KrZhNmDINin2YTZiNi42KfYptmB2Iwg2KfZhNmC2YrY p9iv2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINin2YTYudmE2YrYpyDZgdmKINin2YTZgti32KfYudmK 2YYg2KfZhNit2YPZiNmF2Yog2YjYp9mE2K7Yp9i1INmI2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTZhdis2KrZ hdi5INin2YTZhdiv2YbZitiMINmF2K/Ysdin2KEg2YjYsdik2LPYp9ihINi02KbZiNmGINin2YTZ hdmI2LjZgdmK2YYg2YjYp9mE2YXYsdi02K3ZiNmGINmE2LTYutmEINiq2YTZgyDYp9mE2YjYuNin 2KbZgdiMINmF2K/Ysdin2KEg2YjYsdik2LPYp9ihINij2YLYs9in2YUg2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg 2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYjCDZhdiv2LHYp9ihINmI2LHYpNiz2KfYoSDYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZ hNi02KbZiNmGINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KnYjCDZhdiv2LHYp9ihINmI2LHYpNiz2KfYoSDYqtiu 2LfZiti3INin2YTZgtmI2Ykg2KfZhNi52KfZhdmE2KnYjCDZhdiv2LHYp9ihINin2YTYqtiv2LHZ itioLiDigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzi gKwK2LfYsdmK2YLYqSDYp9mE2KrYs9is2YrZhArZitiq2YUg2KXYsdiz2KfZhCDYrti32KfYqCDY p9mE2YXYtNin2LHZg9ipINin2YTYsdiz2YXZiiDYudmE2Ykg2YHYp9mD2LMg2LHZgtmFIDAwMjAy Mzc4MDA1NzMg2KfZiCDYp9mE2KfYqti12KfZhCDYudio2LEg2YjYp9iq2LMg2KfYqCAK2YTZhdiy 2YrYryDZhdmGINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZitmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg 2YXYuQrZiNit2K/ZhyAg2KfZhNiq2YDYr9ix2YrYqCDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmEINmI2KjY sdin2YXYrArZh9mA2KfYqtmBOiAwMDIwMjM3ODAwNTgzIC0gMDAyMDIzNzgwMDY5MwrYrNmI2KfZ hDogMDAyMDEwMjM5OTA5MDEK2YHYp9mD2LM6IDAwMjAyMzc4MDA1NzMKCgrYqNix2KfZhdisINiq 2LnZgtivINmB2Ykg2LTZh9ixINiv2YrYs9mF2KjYsdio2YbZgdizINiq2KfYsdmK2K4g2KfZhNin 2YbYudmC2KfYrwrYp9iz2YUg2KjYsdmG2KfZhdisCdmF2YPYp9mGIArYp9mE2YXYr9mK2LEg2KfZ hNmF2KfZhNmJINmI2KfYr9mI2KfYqiDYqti32YjZitixINin2YTYp9iv2KfYoSAJ2KXYs9i32YbY qNmI2YQg4oCTINin2YTZgtin2YfYsdipIArYpdiv2KfYsdipINin2YTYrdmI2LPYqNipINmI2YbY uNmFINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiAJ2KXYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINin2YTZgtin2YfYsdip IArYqtmG2YXZitipINin2YTZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNiw2KfYqtmK2Kkg2YPYo9iz2KfYsyDZ hNmE2KrZhdmK2LIg2KfZhNin2K/Yp9ix2YkgCdil2LPYt9mG2KjZiNmEIOKAkyDYp9mE2YLYp9mH 2LHYqSAK2KrYrdmC2YrZgiDYp9mE2LHZitin2K/YqSDZiNin2YTYqtmF2YrZitiyINin2YTYp9iv 2KfYsdmJINmB2Ykg2KfZhNiv2YjYp9im2LHZiCDYp9mE2KfYrNmH2LLYqSDYp9mE2K3Zg9mI2YXZ itipIAnYpdiz2LfZhtio2YjZhCDigJMg2KfZhNmC2KfZh9ix2KkgCtij2K/ZiNin2Kog2KfYr9in 2LHYqSDYp9mE2KrZg9mE2YHYqSDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2Kkg2YjYr9mI2LHZh9in INmB2Ykg2KrYrtmB2YrYtiDYp9mE2KrZg9mE2YHZhyAJ2KXYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINin2YTZ gtin2YfYsdipIArZhdik2LTYsdin2Kog2KfZhNin2K/Yp9ihINin2YTYsdim2YrYs9mK2Kkg2YTY p9iv2KfYsdipINin2YTZhdio2YrYudin2KogCdil2LPYt9mG2KjZiNmEIOKAkyDYp9mE2YLYp9mH 2LHYqSAKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)