• =?UTF-8?B?2KfZhNmA2YDYr9mI2LHYqSDYp9mE2KrZgNiv2LHZitmA2KjZgNmK2YDYqSA6L

    From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Sun Apr 22 23:35:26 2018
    2KfZhNmF2YDYpNiz2YDYs9ipINin2YTYudin2YXZgNipINmE2YTYqtmA2K/YsdmK2YDYqCDYp9mE 2YXZh9mG2YoK2KrYudmA2YLZgNivINin2YTZgNmA2K/ZiNix2Kkg2KfZhNiq2YDYr9ix2YrZgNio 2YDZitmA2KkgOi0K2KfZgtiq2YDZgNi12KfYr9mK2YDZgNin2Kog2KfZhNiq2YDYtNi62YrZgNmE INmB2YDZiiDZhdi12KfZgdmA2Yog2KfZhNio2YDYqtmA2YDYsdmI2YQKMjQgOiAyOCDZitmI2YbZ itmA2YDZiCAyMDE4INmFCtin2YTZgtin2YfZgNmA2LHYqSDigJMg2KzZhdmH2YDZiNix2YrZgNmA 2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZitmA2YDYqQrZhNmE2K3YtdmI2YQg2LnZhNmJINmD2KfZgdip INin2YTYqtmB2KfYtdmK2YQg2YjYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDINin2YTYsdis2KfYoSDYp9mE2KrZ iNin2LXZhCDYudmE2Yog2KfZhNio2YrYp9mG2KfYqiDYp9mE2KrYp9mE2YrZgNmA2KkgOgrZhdmG 2LPZgiDYqtiv2LHZitioINijIC8g2LHYrdin2Kgg2KLYr9mFCtin2YTYqNix2YrYryDYp9mE2KXZ hNmD2KrYsdmI2YbZiiAvIHJhZGFtQGdmZnZ0LmNvbQrZhdmI2KjYp9mK2YQgLyAwMDIwMTAwNzU3 MDA0MQrYqtmK2YTZgdmI2YYg2KPYsdi22YDZiiAvIDAwMjAyMzU4Nzg5NDMK2YHYp9mD2LMgLyAw MDIwMjM3Nzk1NjIwCtin2YTZhdmI2YLYuSDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZiSAvIHd3dy5nZmZ2 dC5jb20JCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)