• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSAg2KXYr9in2LHYqSDYp

    From marwa ahad@21:1/5 to All on Thu Jul 25 05:42:02 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTY qtiv2LHZitio2YrYqSAK2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KfYudmF2KfZhCDYp9mE2YXYtdix2YHZitip INmI2KfZhNin2LPYqtir2YXYp9ixIArZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIDog2K/YqNmJ ICAtINin2YTYp9mF2KfYsdin2Kog2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2KfZhNmF2KrYrdiv2KkgCtiu2YTY p9mEINin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGIDI1INin2YTZiSAyOSDYp9i62LPYt9izIDIwMTnZhSAK2KfZ hNij2YfYr9in2YE6IArZitmH2K/ZgSDYpdmE2Ykg2KrYo9mH2YrZhCDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ip INmE2YTYudmF2YQg2YHZiiDYp9mE2YLYt9in2Lkg2KfZhNmF2LXYsdmB2Yog2YXZhiDYrtmE2KfZ hCDYpdmD2LPYp9io2YfYpyDYp9mE2YXYudin2LHZgSDZiNin2YTZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNij 2LPYp9iz2YrYqSAg2KjYp9mE2KPZhti02LfYqSDZiNin2YTZiNi42KfYptmBINin2YTZhdiu2KrZ hNmB2Kkg2YTZhNio2YbZiNmDINin2YTYqtis2KfYsdmK2Kkg2YjYqtit2YTZitmEINij2YfYr9in 2YHZh9inINmI2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqtmH2KcuCtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZ iiDYsNmE2YM6IArigKIg2KfZhNi52KfZhdmE2KfYqiDYrdin2YTZitin2Ysg2YHZiiDZgti32KfY uSDYp9mE2KjZhtmI2YMg2YjYp9mE2YXYtdin2LHZgSDZiNi02LHZg9in2Kog2KfYs9iq2KvZhdin 2LEg2KfZhNij2YXZiNin2YQuCuKAoiDYrtix2YrYrNin2Kog2KfZhNis2KfZhdi52KfYqiDZiNin 2YTZhdi52KfZh9ivINin2YTYp9iq2Yog2YrYqNit2KvZhiDYudmGINmB2LHYtSDZiNi42YrZgdmK 2Kkg2YXYs9iq2YLYqNmE2YrYqSDZgdmKINin2YTZgti32KfYuSDYp9mE2YXYtdix2YHZiiAuIAoK 2YTZhNiq2YjYp9i12YQg2YjYp9mE2KfYs9iq2YHYs9in2LEg2YjZhdi52LHZgdmHINin2YTZhdit 2KrZiNmJINin2YTYudmE2YXZiiDZitix2KzZiSDYp9mE2KfYqti12KfZhCAK2KMgLyDZh9mI2YrY r9inINio2YjYrdmE2YrZgtmHCtis2YjYp9mEIC8g2YjYp9iq2LM6IDAwMjAxMDIzOTkwOTAxCtmH 2KfYqtmBOjAwMjAyMzc4MDA2OTMg4oCTIDAwMjAyMzc4MDA1ODMK2YHYp9mD2LM6MDAyMDIzNzgw MDU3MyDigJMgMDAyMDIzNTg2NjMyMwrYqNix2YrYryDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZijogSHJo b3dpZGFAZ21haWwuY29tCgoKCgrYp9mE2K/ZiNix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipIArYpdiv 2KfYsdipINin2YTYp9i52YXYp9mEINin2YTZhdi12LHZgdmK2Kkg2YjYp9mE2KfYs9iq2KvZhdin 2LEgCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOiDYr9io2YkgIC0g2KfZhNin2YXYp9ix2KfY qiDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDYp9mE2YXYqtit2K/YqSAK2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdipINmF 2YYgMjUg2KfZhNmJIDI5INin2LrYs9i32LMgMjAxOdmFIAoKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)