• =?UTF-8?B?2LTZh9in2K/YqSDZhdiv2YrYsSDZhdio2YrYudin2Kog2YXYudiq2YXYryDYq

    From hr hanan@21:1/5 to All on Tue Jul 16 02:38:46 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip CtmI2K3Yr9ipINin2YTYtNmH2KfYr9in2Kog2KfZhNmF2KrYrti12LXYqSDYqtiv2LnZiNmD2YUg 2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKINi02YfYp9iv2Kk6CtmF2K/ZitixINmF2KjZiti52KfYqiDZ hdi52KrZhdivCmNlcnRpZmllZCBzYWxlcyBtYW5hZ2VyCtio2KfYudiq2YXYp9ivINin2YTZh9mK 2KbYqSDYp9mE2YXYp9mG2K3YqTog2KzYp9mF2LnZhyDZhdmK2LLZiNix2Yog2KfZhNmI2YTYp9mK 2KfYqiDYp9mE2YXYqtit2K/YqSDYp9mE2KfZhdix2YrZg9mK2KkK2YXZiNi52K8g2KfZhNin2YbY udmC2KfYrzog2YXZhiAgIDYg2KfZhNmJIDE1INin2YPYqtmI2KjYsSAyMDE5INmFINmF2YPYp9mG INin2YTYp9mG2LnZgtin2K86INin2YTZgtin2YfYsdipIAoK2KrYudivINin2YTZhdio2YrYudin 2Kog2YjYp9it2K/YqSDZhdmGINin2YTZiNiz2KfYptmEINin2YTYqtmKINmK2LPYqtiu2K/ZhdmH 2Kcg2KfZhNio2LnYtiDZhNiq2YLZitmK2YUg2YXYr9mJINmG2KzYp9itINin2YTYtNix2YPYp9iq INmB2Yog2KrYrdmC2YrZgiDYo9mH2K/Yp9mB2YfYpyDZiCDZhtis2KfYrdmH2Kcg2YHZiiDYp9mG 2KrYtNin2LEg2YXZhtiq2KzYp9iq2YfYpyDZgdmKINin2YTYo9iz2YjYp9mCINmIINmF2Lkg2KrY udmC2K8g2YbYuNmFINin2YTYo9i52YXYp9mEINmIINiq2YjYs9i5INin2YTZhti02KfYt9in2Kog 2KfZhNiq2Yog2KrYrdiq2KfYrNmH2Kcg2KfZhNi02LHZg9in2Kog2YHZhNmFINmK2LnYryDZhdmG INin2YTZhdiq2KfYrSDZhNmE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YLZitin2YUg2KjZg9mEINmF2YfZhdin 2Kog2KfZhNi52YXZhCDYqNmEINij2LXYqNit2Kog2YPZhCDZiNi42YrZgdipINmF2YYg2KfZhNmI 2LjYp9im2YEg2KrZhdir2YQg2LnZhNmFINmD2KfZhdmEINmK2KrZhSDYr9ix2KfYs9iq2Ycg2K7Z hNin2YQg2LPZhtmI2KfYqiDYp9mE2KzYp9mF2LnYqSDZiCDZitmB2YrYryDZgdmKINin2YPYqtiz 2KfYqCDYp9mE2KPYs9in2LPZitin2Kog2Ygg2YrZhNmKINmE2YMg2K/YudmFINiq2YTZgyDYp9mE 2K/Ysdin2LPYqSDYqNin2YTYrtio2LHYp9iqINin2YTZhdmH2YbZitipINij2KvZhtin2KEg2YXZ hdin2LHYs9ipINin2YTYudmF2YQg2Ygg2YXZhiDYo9io2LHYsiDYp9mE2YjYuNin2KbZgSDYp9mE 2KrZiiDYqtiq2LfZhNio2YfYpyDYp9mE2LTYsdmD2KfYqiDZiCDYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqINin 2YTZhdiu2KrZhNmB2Kkg2YHZiiDYp9mE2YjZgtiqINin2YTYsdin2YfZhiDZh9mKINmI2LjZitmB 2Kkg2YXYr9mK2LEg2YXYqNmK2LnYp9iqINmF2LnYqtmF2K8gINmIINiq2LnYqtio2LEg2KXYr9in 2LHYqSDYp9mE2YXYqNmK2LnYp9iqINmB2Yog2KfZhNmI2YLYqiDYp9mE2LHYp9mH2YYg2LnZhNmF INiq2KzYp9ix2Yog2YXYqtiu2LXYtSDZitiq2YbYp9mI2YQg2LPYqNmEINmIINi32LHZgiDYp9mE 2KjZiti5INmE2YTYudmF2YTYp9ihINmIINmK2KrYt9mE2Kgg2KrZgdmH2YUg2YPYp9mB2Kkg2KrZ gtmG2YrYp9iqINin2YTYqNmK2Lkg2Ygg2LPYqNmEINiq2K3ZgtmK2YIg2YXYs9iq2YjZitin2Kog 2YXYsdiq2YHYudipINmF2YYg2KfZhNmF2KjZiti52KfYqiDZiCDYp9mE2KrZiiDYqtiq2LLYp9mF 2YYg2LLZitin2K/YqtmH2Kcg2YXYuSDYstmK2KfYr9ipINin2YTYo9ix2KjYp9itINin2YTYqtmK INiq2K3ZgtmC2YfYpyDYp9mE2LTYsdmD2KfYqiDZiCDZiti52KrYqNixINin2YTYqNi52LYg2KPZ hiDZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2KjZiti52KfYqiDZh9mKINij2YfZhSDYpdiv2KfYsdipINmB 2Yog2YXYrtiq2YTZgSDYp9mE2LTYsdmD2KfYqiDZiCDYqtiq2LnYr9ivINmF2YfZhdin2Kog2YXY r9mK2LEg2KfZhNmF2KjZiti52KfYqiDYrdmK2Ksg2YrYrtiq2LUg2KjYp9mE2LnYr9mK2K8g2YXZ hiDYp9mE2YXZh9mF2KfYqiDYp9mE2YXYrtiq2YTZgdipINmIINmF2YbZh9inINin2YTYqtiu2LfZ iti3INmE2YTZhdio2YrYudin2Kog2Ygg2KfYrtiq2YrYp9ixINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTY qNi02LHZitipINin2YTYqtmKINmK2K3Yqtin2KzZh9inINmC2LPZhSDYp9mE2YXYqNmK2LnYp9iq INmIINin2YTYpdi02LHYp9mBINi52YTZitmH2YUg2Ygg2LnZhNmJINiq2K/YsdmK2KjZh9mFINmD 2LDZhNmDINi52YTZiSDYp9mE2YXYqNmK2LnYp9iqINmIINmD2LDZhNmDINmK2LnYryDZhdiv2YrY sSDYp9mE2YXYqNmK2LnYp9iqINmH2Ygg2KfZhNmF2LPYpNmI2YQg2LnZhiDYqti12YXZitmFINin 2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin2Kog2KfZhNio2YrYuSDYp9mE2YbYp9is2K3YqSDZiCDYp9mE2KrZ iiDYqtiq2LfZhNioINiu2KjYsdipINmIINmF2YfYp9ix2Kkg2YXZhiDYo9i02K7Yp9i1INmK2KrZ hdiq2LnZiNmGINio2KfZhNiu2KjYsdipINmIINin2YTZhdmH2KfYsdipINmIINmC2K/YsdipINi5 2YTZiSDYp9mE2KrYudin2YXZhCDZhdi5INij2YbZiNin2Lkg2YXYrtiq2YTZgdipINmF2YYg2KfZ hNij2LTYrtin2LUuCtmI2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYqSDZitiz2LnYr9mG2Kcg2K/Y udmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu2LfYp9io2YbYpyDYudmE 2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YDZgNmI2LbZgNmI2Lkg2KfZhNi02YfYp9iv2Ycg2YjY pdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI 2Kkg2YTZh9mFLgrYqtmC2KfZhSDYp9mE2LTZh9in2K/Yp9iqINmB2Yog2YXZiNin2LnZitivINmF 2KrYudiv2K/YqSDYrtmE2KfZhCDYp9mE2LnYp9mFINmB2Yog2YXYr9mGINmF2K7YqtmE2YHYqSDZ hdmG2YfYpyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDZiNi02LHZhSDYp9mE2LTZitiuINmI2YXYp9mE2YrYstmK 2Kcg2YjYp9iz2LfZhtio2YjZhCDZiNiv2KjZigrZg9mF2Kcg2KrZgtiv2YUg2KfZhNiv2KfYsSDY p9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitipINio2KfZgtipINmF 2YYg2KPYrdiv2Ksg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin 2YTYudmF2YQg2YHZiiDYp9mE2YXYrNin2YTYp9iqINin2YTYqtin2YTZitipOiAK2K7Yr9mF2Kkg 2LnZhdmE2KfYoSDZiNiq2LPZiNmK2YIg2YjZhdio2YrYudin2Kog2YjZhdin2YTZitipINmI2YXY tNiq2LHZitin2Kog2YjZhdiu2KfYstmGINmI2KfZhdmGINmI2LPZhNin2YXYqSDZhdmI2KfYsdiv INio2LTYsdmK2Kkg2YjYpdiv2KfYsdipINmI2YLZitin2K/YqSDZiNiv2YjYsdin2Kog2YLYp9mG 2YjZhtmK2Kkg2YjYs9mD2LHYqtin2LHZitipINmI2LnZhNin2YLYp9iqINi52KfZhdipINmI2YHZ iSDYrdin2YTZhyDYqtis2KfZiNiyINin2YTYp9mB2LHYp9ivIDMg2YrZg9mI2YYg2KfZhNix2KfY qNi5INmF2KzYp9mG2KfZjgrZhNmF2LnYsdmB2Kkg2KfZhNmF2K3YqtmI2Ykg2KfZhNi52YTZhdmK INmI2KfZhNiq2YPZhNmB2Kkg2YjZhdmI2KfYudmK2K8g2KfZhNiv2YjYsdin2KoK2YXZhtiz2YLZ hyDZiNit2K/ZhyDYp9mE2LTZh9in2K/Yp9iqCtiz2YXYsSDYudin2K/ZhAowMDIwMTA2NDkzMDgz MCAKRW1haWw6IHNtcmFkZWwuYWhhZGhyQGdtYWlsLmNvbQpodHRwczovL2hyc21yYWRlbC5ibG9n c3BvdC5jb20vCtmE2KrYs9is2YrZhCDYp9i22LrYtyDZh9mG2KcK2LTZh9in2K/Yp9iqINiq2LnZ gtivINio2YbZgdizINin2YTYtNmH2LHYo9mD2KrZiNio2LEgMjAxOQoxCdmF2LnYqtmF2K8g2YjY s9in2KbZhCDYp9mE2KfYudmE2KfZhSDYp9mE2KfYrNiq2YXYp9i52YrYqSDYp9mE2YXZh9mG2YrY qQnYr9io2YoJNiDYp9mE2YkgMTUKMgnYp9mE2K/YqNmE2YjZhSDYp9mE2YXZh9mG2YrYqSDZgdmK INin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtmG2YHZitiw2YrYqQnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxMyDYp9mE 2YkgMjIKMwnZhdiv2YrYsSDYqtiv2YLZitmCINmF2LnYqtmF2K8J2KXYs9i32YbYqNmI2YQJMjAg 2KfZhNmJIDI5CgrYr9mI2LHYp9iqINmI2KjYsdin2YXYrCDYqtiv2LHZitio2YrZhyDYqti52YLY ryDYrtmE2KfZhCDYtNmH2LHZiiDYo9i62LPYt9izINmI2LPYqNiq2YXYqNixIDIwMTkg2YUK2KfY s9mFINin2YTYqNix2YbYp9mF2KwJ2KjZhNivINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8KMQnYp9mE2KPYr9mI 2KfYqiDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmKINin2YTZhdit2KfYs9io2Kkg2KfZhNi22LHZitio2YrY qSDZiNin2YTYqtiv2YLZitmCINin2YTYttix2YrYqNmKCdi02LHZhSDYp9mE2LTZitiuCjIJ2KfZ hNmF2YXYp9ix2LPYp9iqINin2YTYudin2YTZhdmK2Kkg2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2LnZhNmJINij 2YbYtNi32Kkg2KfZhNi02LHYp9ihINmI2KfZhNiq2YXZiNmK2YYJ2LTYsdmFINin2YTYtNmK2K4K MwnYpdiv2KfYsdip4oCtIOKArNi52YXZhNmK2KfYqiDYp9mE2KXZhdiv2KfYryDZiNin2YTYqtmF 2YjZitmGINin2YTZgdi52KfZhCDigJPZhdiq2YLYr9mF4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs 4oCs4oCs4oCsCdin2YTZgtin2YfYsdipCjQJ2KPYudmF2KfZhCDYp9mE2KrZhdmK2LI6INio2YbY p9ihINmB2LHZgiDZiNmF2YbYuNmF2KfYqiDYudin2YTZitipINin2YTYo9iv2KfYoQnYp9mE2YLY p9mH2LHYqQo1Cdin2YTZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNiv2YrZhtin2YXZitmD2YrYqSDZgdmKINin 2YTYp9iq2LXYp9mEINmI2KfZhNiq2YHYp9mI2LYg2YjYp9mE2KrYo9ir2YrYsSDZiNin2YTYp9mC 2YbYp9i5Cdin2YTZgtin2YfYsdipCjYJ2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2LDYp9iqINmI2YXZh9in2LHY p9iqINiq2K3Yr9mK2K8g2KfZhNij2YfYr9in2YEg2YjYp9mE2KrYrdmB2YrYsiDYp9mE2YHYudin 2YQJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkKNwnYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTZhdiq2YLYr9mF2Kkg2YTZ hNiq2LnYp9mF2YQg2YXYuSDYtNmD2KfZiNmJINin2YTYrNmF2YfZiNixINmI2KfZhNi52YXZhNin 2KEJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkKOAnYp9mE2KfYqNiv2KfYuSDZgdmKINi12YbYp9i52Kkg2KfZhNi1 2YjYsdipINin2YTYsNmH2YbZitipINmI2KXYr9in2LHYqSDYs9mF2LnYqSDYp9mE2YXYpNiz2LPY p9iqCdin2YTZgtin2YfYsdipCjkJ2KfZhNiq2LPZiNmK2KfYqiDYp9mE2KzYsdiv2YrYqSDZhNmE 2YXYtdix2YjZgdin2Kog2YjYp9mE2KXZitix2KfYr9in2KoJ2LTYsdmFINin2YTYtNmK2K4K2LTZ h9in2K/YqSDZhdiv2YrYsSDZhdio2YrYudin2Kog2YXYudiq2YXYryDYqNin2LnYqtmF2KfYryDY p9mE2YfZitim2Kkg2KfZhNmF2KfZhtit2Kk6INis2KfZhdi52Ycg2YXZitiy2YjYsdmKINin2YTZ iNmE2KfZitin2Kog2KfZhNmF2KrYrdiv2Kkg2KfZhNin2YXYsdmK2YPZitipCtmF2YYgICA2INin 2YTZiSAxNSDYp9mD2KrZiNio2LEgMjAxOSDZhSDYqNin2YTZgtin2YfYsdipINmE2KrZiNin2LXZ hCAwMDIwMTA2NDkzMDgzMAoKCgoKCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)