• =?UTF-8?B?2KrZgtmK2YrZhSDYo9iv2KfYoSDYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtiz2YjZitmCI

    From marwa ahad@21:1/5 to All on Tue Jun 25 03:06:33 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2KrYudmC2K8g2KfZhNio2LHZ htin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmKIArYqtmC2YrZitmFINij2K/Yp9ihINil2K/Yp9ix2Kkg 2KfZhNiq2LPZiNmK2YIgCtmF2YPYp9mGINin2YTYpdmG2LnZgtin2K8gOiDYp9iz2LfZhtio2YjZ hCAK2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYgMjUgINin2YTZiSAyOSDYp9i62LPYt9izICAy MDE5INmFCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2KoK2YXZhtiz2YLZhyDZiNit 2K/YqSDYp9mE2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZ hCA6IAnYoyAvINmH2YjZitiv2Kcg2KjZiNit2YTZitmC2YcK2KzZiNin2YQvINmI2KfYqtizINin 2KggOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQowMDIwMjM3ODAwNTgzIC0gMDAyMDIzNzgwMDY5MyDZh9mA2KfY qtmBOgowMDIwMjM1ODY2MzIzIC0gMDAyMDIzNzgwMDU3MyDZgdin2YPYszoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)