• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2KjZhNmI2YUg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZiiA6INin2K/Yp9ix2Kkg2

    From marwa ahad@21:1/5 to All on Sat Apr 20 02:26:44 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KrZgtiv2YrZhQrYp9mE2K/YqNmE2YjZhSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmKIDog2KfYr9in2LHY qSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDZiNin2LnYr9in2K8g2KfZhNmD2YHYp9ih 2KfYqgrYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZ itipICAK2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYgMTYg2KfZhNmJIDIwINmK2YjZhtmK2Ygg MjAxOdmFCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2KoK2YXZhtiz2YLZhyDZiNit 2K/YqSDYp9mE2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZ hCA6IAnYoyAvINmH2YjZitiv2Kcg2KjZiNit2YTZitmC2YcK2KzZiNin2YQvINmI2KfYqtizINin 2KggOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQowMDIwMjM3ODAwNTgzIC0gMDAyMDIzNzgwMDY5MyDZh9mA2KfY qtmBOgogMDAyMDIzNTg2NjMyMyAtIDAwMjAyMzc4MDA1NzMg2YHYp9mD2LM6CkhyaG93aWRhQGdt YWlsLmNvbQoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)