• =?UTF-8?B?2YjYsdi02Kkg2LnZhdmEINmF2YfYp9ix2KfYqiDYqtmI2YHZitixINin2YTYr

    From marwa ahad@21:1/5 to All on Sun Apr 14 00:41:58 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip IArYqNin2YTYqti52KfZiNmGINmF2Lkg2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE2YXY pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipIArYqti52YLYryAK2YjYsdi0 2Kkg2LnZhdmEIArZhdmH2KfYsdin2Kog2KrZiNmB2YrYsSDYp9mE2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2KXY r9in2LHZitipINmI2KfZhNi02K7YtdmK2Kkg2KfZhNmF2LPYp9mG2K/YqSDZhNi52YXZhCDYp9mE 2YXYr9mK2LEgCtmF2YPYp9mGINin2YTYpdmG2LnZgtin2K8gOiDYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg 2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZitipIArYrtmE2KfZhCDYp9mE2YHYqtix 2Kkg2YXZhiA5INin2YTZiSAxM9mK2YjZhtmK2YggMjAxOSDZhQrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZ hNmF2LnZhNmI2YXYp9iqCtmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5CtmF2YbYs9mC 2Ycg2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin 2YTYudmF2YQgOiAJ2KMgLyDZh9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtmHCtis2YjYp9mELyDZiNin 2KrYsyDYp9ioIDogMDAyMDEwMjM5OTA5MDEKMDAyMDIzNzgwMDU4MyAtIDAwMjAyMzc4MDA2OTMg 2YfZgNin2KrZgToKIDAwMjAyMzU4NjYzMjMgLSAwMDIwMjM3ODAwNTczINmB2KfZg9izOgpIcmhv d2lkYUBnbWFpbC5jb20KCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)