• =?UTF-8?B?2KfZhNmA2YDYr9mI2LHYqSDYp9mE2KrZgNiv2LHZitio2YrZgNipIC8g2KfZh

    From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Wed Mar 28 01:35:51 2018
    2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2YDZgNiv2YjYsdipINin2YTYqtmA2YDYr9ix2YrYqNmK2YDZgNip IDogLSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgCtin2YTYo9mF2YDZgNmA2YYg2KfZhNix2YLZhdmA2YDZgNmKCtiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq 2LHYqSDZhdmGIDI5INij2KjYsdmK2YDZgNmEIDogMyDZhdin2YrZgNmA2YggMjAxOCDZhQrYp9iz 2LfZhtio2YDZgNmI2YQg4oCTINiq2LHZg9mK2YDZgNinCiAgICAgINin2YTYo9mH2K/Yp9mBOi0K ICDYqtiy2YjZitivINin2YTZhdi02KfYsdmD2YrZhiDYqNin2YTZhdi52LHZgdipINin2YTZhdiq 2LnZhdmC2Kkg2YjYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTYudmF2YTZitipINin2YTZhNin2LLZhdip INmE2YTYqtiu2LfZiti3INmI2KfZhNiq2YLYr9mK2YUg2YjZhdix2KfZgtio2Kkg2KrZg9mG2YjZ hNmI2KzZitinINmI2KPZhdmGINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZhNiq2LTZhdmEINmF2KzZhdmI 2LnYqSDZg9in2YXZhNipINmI2LTYp9mF2YTYqSDZhNmE2KrYrti12LXYp9iqINmB2Yog2YXYrNin 2YTYp9iqINiz2YrYp9iz2KfYqiDYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iq INmI2YPYqtin2Kgg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KPZhdmGINin2YTYqti02LrZitmE2Yog2YjYp9iu 2KrYqNin2LHYp9mE2KPZhdmGIC8g2KfZhNin2K7Yqtix2KfZgiDZiNin2YTZgtix2LXZhtipINin 2YTYo9iu2YTYp9mC2YrYqSDZiNmC2LHYp9i12YbYqSDYp9mE2YLYqNi52Kkg2KfZhNiz2YjYr9in 2KEg2Iwg2YPZhdinINiq2LrYt9mKINij2YrYttin2Ysg2YfYsNmHINin2YTYr9mI2LHYqSDYo9mF 2YYg2KfZhFdJRkkg2YjYo9mF2YYg2KfZhNmF2YjZgti5ICDYp9mE2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZitip INmI2KfZhNi52YjYp9mF2YQg2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2YjYp9mE2KPZhdmGINin2YTYrNmG2KfY ptmKINmI2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YHYsdmCINin2YTYo9mF2YbZitipINmI2YXYsdmD2LIg2KfZ hNi52YXZhNmK2KfYqiDYp9mE2KLZhdmG2KkgKFNPQykg2YjZgdix2YIg2KfZhNin2LPYqtis2KfY qNipINmE2K3ZiNin2K/YqyAg2KPZhdmGINin2YTYrdin2LPYqCDYp9mE2KLZhNmKIChDU0lSVCkK CgrZhNmE2K3YtdmI2YQg2LnZhNmJINmD2KfZgdipINin2YTYqtmB2KfYtdmK2YQg2YjYp9mE2KfY tNiq2LHYp9mDINin2YTYsdis2KfYoSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDYudmE2Yog2KfZhNio2YrYp9mG 2KfYqiDYp9mE2KrYp9mE2YrZgNmA2KkgOgrZhdmG2LPZgNmA2YIg2KrZgNmA2K/YsdmK2YDZgNio CiDYoyAvINix2K3Yp9ioINii2K/ZhQrZhdmI2KjYp9mK2YQgLyAwMDIwMTAwNzU3MDA0MQrYqtmK 2YTZgdmI2YYg2KPYsdi22YDZiiAvIDAwMjAyMzU4Nzg5NDMK2YHYp9mD2LMgLyAwMDIwMjM3Nzk1 NjIwCtin2YTYqNix2YrYryDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZiiAvIHJhZGFtQGdmZnZ0LmNvbQoK CQo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)