• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSAvINin2YTYrNmI2KfZh

    From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Wed Mar 21 03:55:30 2018
    2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigoK CiAgINiq2LnZgtivINin2YTYr9mI2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2KkgOi0gCiAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAK 2KfZhNis2YjYp9mG2Kgg2KfZhNmC2KfZhtmA2YDZiNmG2YrZgNmA2Kkg2YjYp9mE2KXYrNix2KfY ptmK2YDZgNipIArZhNmE2LnZgtmA2YDZiNivINin2YTZhdi12LHZgdmK2YDZgNipINmI2KrYt9io 2YrZgtin2KrZgNmH2KcKCjYgOiAxMCDZhdin2YrZgNmA2YggMjAxOCDZhQrYqNmK2YDZgNix2YjY qiDigJMg2KfZhNis2YXZh9mI2LHZitmA2YDYqSDYp9mE2YTYqNmG2YDYp9mG2YrZgNmA2KkKCiAg ICAgINmI2KfZhNiq2Yog2KrYqtmG2KfZiNmEOgoK74OYCdin2YTZhdi22KfYsdio2Kkg2YjYp9mE 2KrYstin2YXYp9iq2YfYpyDZiNi52YTYp9mC2Kkg2KfZhNmF2LXYsdmBINio2KfZhNmF2YjYr9i5 2YrZhiDZiNin2YTZhdiz2KrYq9mF2LHZitmGINmB2Yog2KfZhNmF2LbYp9ix2KjYqSDYp9mE2YXY tdix2YHZitipCu+DmAnYp9mE2LbZiNin2KjYtyDYp9mE2LTYsdi52YrYqSDZiNin2YTZhdit2KfY s9io2YrYqSDZhNmE2YXYttin2LHYqNipINin2YTZhdi12LHZgdmK2Kkg2YjYtNix2YjYtyDYtdit 2KrZh9inCu+DmAnZhdi02LHZiNi52YrYqSDYqNmK2Lkg2KfZhNmF2LHYp9io2K3YqSDZiNin2YTY qti32KjZitmCINin2YTYudmF2YTZiiDZhNmE2YXYsdin2KjYrdipINmI2KfZhNin2YbYrdix2KfZ gdin2Kog2KfZhNiq2LfYqNmK2YLZitipINmE2YTZhdix2KfYqNit2Kkg2KfZhNmF2LXYsdmB2YrY qQrvg5gJ2KfZhNi12YrYp9i62Kkg2KfZhNmF2LXYsdmB2YrYqSDZhNi52YLZiNivINin2YTZhdi0 2KfYsdmD2Kkg2YjZg9mK2YHZitipINiq2LfYqNmK2YLZh9inINmI2KfZhNi22YjYp9io2Lcg2KfZ hNi52YXZhNmK2Kkg2YTZh9inCu+DmAnYp9mE2LXZitin2LrYqSDYp9mE2YXYtdix2YHZitipINmE 2LnZgtmI2K8g2KfZhNiz2YTZhSDZiNin2YTYqti32KjZitmC2KfYqiDYp9mE2LnZhdmE2YrYqSDZ hNmH2KcK74OYCdin2YTZiNiv2KfYpti5INin2YTZhdi12LHZgdmK2Kkg2YjYp9mE2KrYt9io2YrZ giDYp9mE2LnZhdmE2Yog2YTYudmC2YjYryDYp9mE2YjYr9in2KbYuQrvg5gJ2KXYr9in2LHYqSDY p9mE2YXYrtin2LfYsSDZgdmKINin2YTYqNmG2YjZgwoK2YTZhNit2LXZiNmEINi52YTZiSDZg9in 2YHYqSDYp9mE2KrZgdin2LXZitmEINmI2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyDYp9mE2LHYrNin2KEg2KfZ hNiq2YjYp9i12YQg2LnZhNmKINin2YTYqNmK2KfZhtin2Kog2KfZhNiq2KfZhNmK2YDZgNipIDog ICAK2YXZhtiz2YIg2KrYr9ix2YrYqCDYoyAvINix2K3Yp9ioINii2K/ZhQrZhdmI2KjYp9mK2YQg LyAwMDIwMTAwNzU3MDA0MQrYqtmK2YTZgdmI2YYg2KPYsdi22YDZiiAvIDAwMjAyMzU4Nzg5NDMK 2YHYp9mD2LMgLyAwMDIwMjM3Nzk1NjIwCtin2YTYqNix2YrYryDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZ iiAvIHJhZGFtQGdmZnZ0LmNvbQoJCQoKCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)