• Inflatie of hyperinflatie - wat is het gevaar (1/3)

  From Johnny Verkuringen@21:1/5 to All on Fri Apr 3 14:50:01 2020
  Na de crash van 2008 toen centrale banken massaal geld begonnen te
  printen om het financieel systeem overeind te houden, verwachtten vele
  economen dat de inflatie zeer snel zou toenemen.
  Een logische verwachting toen, want als de geldhoeveelheid sneller
  toeneemt dan de productie, diensten de goederen die er tegenover staan
  zal inflatie toenemen en dus goederen en diensten duurder worden ( in
  feite ons geld in waarde dalen )

  Wat nieuw was of waar de meeste economen geen rekening mee hielden was
  dat dit nieuwe gecreëerde geld niet echt in de reële economie terecht
  kwam maar in de financiële sector, dus boven of naast de reële
  economie. Het gevolg hiervan is geweest dat niet onze huis-tuin goederen
  en diensten in prijs stegen maar aandelen, beurzen en vastgoed. Dus deze
  zijn geïnflateerd. Iets wat weinig mensen vooralsnog snappen of
  weigeren toe te geven.

  Maar nu :
  In Amerika is het al rond en Europa en Azië zullen (moeten) volgen. In
  Amerika is beslist 2 biljoen dollar te voorzien rechtstreeks voor de slachtoffers van het Coronavirus.

  Hoeveel is 2 Biljoen?
  In onze contreien spreken we dit uit als 2000 miljard.
  2.000.000.000.000$. Een twee met 12 nullen erachter. Stel nu even dat
  deze "schuld" ooit zou moeten terugbetaald worden. Stel dat we 1 dollar
  per seconde zouden aflossen vanaf nu. Per dag zouden we dan 86.400 $
  aflossen. 2.000 miljard dollar / 86.400$ = 23.148.148 dagen.
  23.148.148 dagen / 365 = 63.420 jaar.....

  Gewoon om u een idee te geven en de dingen in perspectief te zien. En
  dit gaat gewoon over Amerika alleen momenteel en slechts het begin..
  Belangrijk is om te begrijpen dat dit de ondergang van het huidige
  systeem zal inleiden en onlosmakelijk zal worden overgegaan naar een
  "nieuw" systeem. We wisten en zeiden al langer dat het huidige systeem
  ver over zijn houdbaarheidsdatum was en dit is de definitieve
  genadeslag. De vraag is nu naar welk systeem en hoe heftig zal de
  overgang verlopen.

  Snel even een blik over het verloop de laatste tientallen jaren voor de nieuwkomers :

  1944 Bretton Woods : er werden afspraken gemaakt betreffende de
  toekomstige monetaire verhoudingen. Zo werd de Amerikaanse dollar een
  fiat valuta, immers alleen centrale banken konden hun dollars omwisselen
  tegen goud. Na de deconfiture van de Londense goudpoule in 1968 begonnen diverse (Europese) landen met het omwisselen van dollars voor goud. Met
  name Frankrijk onder aanvoering van generaal de Gaulle maakte fors
  gebruik van deze regeling. Tot op 15 augustus 1971 Nixon eenzijdig
  besloot de regeling op te zeggen (of eigenlijk op t schorten). De
  Amerikaanse goudvoorraad was toen al geslonken van 20.000 naar 8.133
  ton.'

  1973 De Petro Dollar : de status van reservemunt bleef bestaan en in
  1973 onder aanvoering van Kissinger werd besloten om olie af te rekenen
  in dollars. Centrale banken over de hele wereld konden niets anders doen
  dan grote sommen dollars aan te houden. De V.S. was het privilege
  vergund, gegeven dus door de rest van de wereld, om de reserve munt uit
  te geven. Dit privilege heeft de V.S. is staat gesteld onder meer om
  alle oorlogen te financieren en te verliezen, sinds 1945. De afgelopen
  45 jaar heeft de Amerikaanse handelsbalans uitsluitend verliezen
  vertoond en dit was noodzakelijk om zodoende de rest van de wereld van voldoende dollars te voorzien. Dit is in het kort de oorzaak van het
  zogeheten 'Triffin Dilemma', voor meer informatie zie Wikipedia.

  Onzekerheid
  Niemand weet zeker in welke richting alles zal evolueren. Zal de euro
  overeind blijven als de dollar zijn koopkracht en reserve status als
  wereldmunt verliest? Zal hyperinflatie overslaan op de dollar en zet
  zich dit verder op de euro? Hoe zal de Coronacrisis zich verder
  ontwikkelen? Hoelang komen economieën effectief stil te liggen?
  Allemaal vragen waar niemand echt het antwoord op kan weten.

  Inflatie of Hyperinflatie?
  Inflatie is een geleidelijke stijging van consumentenprijzen, soms zelfs
  zonder dat je het door hebt. Als je salaris met hetzelfde percentage gecompenseerd wordt, klaagt de gemiddelde burger niet echt. Dit heet prijsinflatie en kan meerdere oorzaken hebben, o.a. door een slechte
  oogst, stakingen en noem maar op. Hyperinflatie is het fenomeen dat
  ontstaat indien het vertrouwen in een (fiat) munt of valuta verdwijnt. U
  weet het, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Vertrouwen van de
  massa gebruikers van een fiat-munt is essentieel, immers de munt vertegenwoordigt geen intrinsieke waarde maar slechts een concept wat
  zich in ons collectief brein heeft genesteld. Intrinsiek is het papier
  met inkt op ter waarde van ongeveer 0.07 eurocent...

  Dilemma
  De vraag is nu, wie wil wat redden en wie zal het plot "winnen"? Indien
  de centrale banken hun systeem willen redden of overeind houden, zullen
  ze moeten blijven nieuw vers geld creëren alsof hun leven ervan hangt ( letterlijk )
  Het rechtstreekse gevolg hiervan is echter dat de dollar (en
  aanverwanten) zal hyperinflateren. Je kan niet beide redden in dit
  geval. Dus zal er op een gegeven moment een keuze moeten gemaakt worden.
  Ofwel de dood van de dollar ofwel de dood van het huidige monetaire
  systeem. Afwachten wat het wordt.

  Vermoedelijk
  De elite van deze wereld zullen kost wat kost nog proberen hun systeem
  te redden. De rekeninghouders, bezitters van derivaten, goudcertificaten
  enz zullen zwaar "geschoren" worden. De weinige (particuliere) mensen
  die hun vermogen buiten het traditionele banksysteem hebben geplaatst,
  in de vorm van fysiek goud, zullen de dans ontspringen. De positie
  "fysiek goud" is een ideale positie in tijden van hyperinflatie of
  sterke inflatie.

  Oorzaak en gevolg Corona?
  Laten we eerlijk zijn, al lang voordat de bubbel doorgeprikt werd waren
  landen als Italië en Frankrijk, Spanje en Portugal, Griekenland
  feitelijk al failliet. Deze landen dringen ook aan op het uitgeven van eurobonds om zodoende het risico te spreiden, denken ze. De ECB heeft al
  te kennen gegeven 750 miljard Euro aan staatsleningen te gaan opkopen,
  de vraag alleen is waar ze deze vandaan denken te halen. In de Verenigde
  Staten gaat geëxperimenteerd worden met zogeheten 'helicoptergeld',
  dus geld direct op de rekening van elke volwassen Amerikaan.

  Alleen moet je wel beseffen dat de productie van consumentengoederen
  vrijwel stil is gelegd. Er komen dus miljarden dollars beschikbaar op
  een markt die geen producten beschikbaar heeft. Dit is het portaal naar hyperinflatie. De burger verliest het vertrouwen niet alleen in de
  overheden maar ook en juist in de valuta, de Dollar.

  Omdat de consumentenprijzen snel zullen stijgen, wil iedereen zo veel
  mogelijk kopen, waardoor de prijzen weer hoger worden. De consument wil
  zo snel mogelijk van zijn of haar dollars af, voordat de koopkracht
  verder is achteruit gehold. Dit mondt uit in hyperinflatie. Hieruit kun
  je ook concluderen dat veel hogere prijzen niet de oorzaak van
  hyperinflatie is, maar het gevolg.

  Verschil euro - dollar
  De situatie van de Euro ten opzichte van de Dollar is anders. Ten eerste
  heeft de Euro niet dezelfde status als reservemunt zoals de Dollar,
  hoewel er een tendens ontstaat om deze wel als zodanig te beschouwen.
  Ten tweede is de Euro niet aan één natiestaat verbonden zoals de
  Dollar en dus niet lijdt onder het 'Triffin dilemma'. Dit dilemma
  behelst de spanning die ontstaat wanneer een land (de Verenigde Staten
  in dit geval) de reservemunt uitgeeft maar daarnaast ook de
  verantwoording draagt voor haar eigen economie, of de (tot 1971)
  verdediging van de Goudstandaard.
  Het concept van de Euro in beginsel is gebaseerd op de gedachte dat de deelnemende staten solidariteit betrachten en daar wringt de schoen dus.
  Waar de Verenigde Staten verantwoordelijk is voor het voorzien van
  dollars aan de rest van de wereld (wat ze doet door het handelstekort al gedurende 45 jaar in stand te houden) heeft de ECB deze verplichting
  niet, maar.....

  alles valt en staat natuurlijk met het beleid dat gevoerd wordt. Ook in
  Europa denkt men na over monetaire financiering, populair gezegd het
  bijdrukken van valuta. Ik blijf het woord 'valuta' gebruiken en niet
  'geld', immers geld is goud, alle rest is krediet zoals J.P. Morgan
  dat zo treffend zei in 1913 bij de hoorzitting voor het Congres voor de stemming over de te installeren Federal Reserve Board. Je kunt je
  afvragen of de monetaire autoriteiten de consequenties van hun daden wel kunnen, of willen, overzien. Als de gewone inflatie sterk toeneemt,
  ontkomen ze er niet aan om de rente te verhogen, wat dan weer leidt tot
  paniek onder de hypothecair gefinancierde huizenkopers.

  Zeker nu we in een tijd leven waarin het inkomen uiterst onzeker is
  geworden en baanzekerheid op de helling staat. Iedereen met schulden
  zullen dan de pijn voelen. Het is een illusie te geloven dat van uitstel
  afstel komt. Schulden zullen, hoe dan ook, afgelost moeten worden immers
  de één zijn schuld is de ander zijn bezit of inkomen. Zo werkt dat in
  een schuld gedreven economie. De enige optie die de Centrale Bank heeft
  is het meer en meer valuta in de economie pompen, met alle desastreuze
  gevolgen zoals geschetst.

  Het beleid
  Het eindeloos blijven herhalen van fouten in het verleden gemaakt maar
  wel steeds een andere of betere uitkomst verwachten lijkt een
  wederkerend mantra te zijn in het huidig beleid. Het komt over als het
  trekken aan een dood paard. Het huidige economisch systeem proberen te repareren of aan te passen heeft geen zin. Het is kapot, over de datum, failliet en is gedoemd te verdwijnen. De oorzaak van de crisis in 2008
  was onder meer de hoogte van schulden. Om dit te repareren zijn we nog
  meer schulden aangegaan, ik bedoel maar. De paniek op de beurzen heeft
  diepe sporen nagelaten. Er is enorm veel fiat-kapitaal verloren gegaan.
  Ook het papier goud is in de malaise meegesleurd, geheel volgens
  verwachting overigens. Het lijkt erop dat fysiek goud ontkoppeld is of
  wordt van het derivaten goud.

  Ook de beschikbaarheid van fysiek goud en zilver zijn enorm afgenomen.
  De meeste partijen kunnen niets leveren, althans niet binnen afzienbare termijn. Dit kan natuurlijk ook te maken met het feit dat de productie
  en het transport stil gelegd zijn. Er is vrijwel nergens nog iets te
  koop.

  **Europese GoudStandaard** is één van de weinig uitzonderingen hierop.

  Ø  DIRECT
  GOUDBAREN KOPEN C. HAFNER

  Ø  DIRECT GOUDBAREN KOPEN UMICORE

  Het zou kunnen zijn dat er over een aantal maanden weer voldoende aanbod
  is, maar het kan ook dat het echt op is. En dan is iedereen zonder goud
  te laat voor de finale....... Op het moment dat de massa fysiek goud wil hebben, is het niet meer beschikbaar, dan ben je te laat. Goud blijft de ultieme vorm van bescherming tegen inflatie.
  Fysiek goud heeft geen tegenpartij risico. De glimmende bouwstenen van
  de toekomst! Het zijn spannende en enerverende tijden.

  Het meest belangrijk voor iedereen is echter om gezond te blijven.

  Groeten en tot binnenkort,

  Johnny Verkuringen
  Marktanalist Europese GoudStandaard
  johnny@europesegoudstandaard.be

  Don't want future emails?

  Unsubscribe
  _________________

  Sent to debian-dpkg@lists.debian.org

  Uitschrijven: http://europesegoudstandaard.acemlnc.com/proc.php?nl=16&c=170&m=213&s=64e82b0f83cfad1ef069dd7a145e18d9&act=unsub

  Europese GoudStandaard, Sint Martinusstraat 22, 2470 Retie, België

  [continued in next message]

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)