• flagi fstab przy jfs

    From Omnis Moriar@21:1/5 to All on Thu Apr 25 06:10:01 2019
    witam jakie flagi fstab ustawić przy systemie plików jfs ???

    <div dir="ltr">witam jakie flagi fstab ustawić przy systemie plików jfs ??? </div>

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)