• =?utf-8?Q?B=C5=82=C4=85d_w_t=C5=82umaczonym_rozdziale_Podr=C4=99c?= =?u

  From Sebastian Bobrowski@21:1/5 to All on Tue Oct 24 19:40:02 2017
  Szanowni Państwo,

  Fragment podręcznika po polsku dostępnego pod linkiem https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/short-remedial-course.pl.html <https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/short-remedial-course.pl.html> zawiera mały błąd:

  „B.1.2. Wyświetlanie i modyfikowanie plików tekstowych
  Polecenie cat plik (mające, w założeniu, podłączać pliki do standardowego wyjścia urządzenia) odczytuje plik i wyświetla jego zawartość w terminalu. Jeśli plik jest zbyt duży, użyj programu pager, takiego jak less (lub more), aby wyś
  wietlić go strona po stronie.
  Polecenie editor uruchamia edytor tekstowy (taki jak vi lub nano), i pozwala na wyświetlanie, modyfikowanie i odczytywanie plików. Najprostsze pliki można czasami utworzyć bezpośrednio z interpretera poleceń dzięki przekierowaniu: echo "tekst" >
  plik tworzy plik o nazwie plik z “tekst” jako jego zawartością. Możliwe jest też dodanie linii na końcu tego pliku, za pomocą takiego polecenia, jak echo "więcej_tekstu" >plik. Zauważ >> w tym przykładzie.”

  Błąd został podkreślony (underline) i powiększony.

  Pozdrawiam.
  <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;" class="">Szanowni Państwo,<div class=""><br class=""></div><div class="">
  Fragment podręcznika po polsku dostępnego pod linkiem&nbsp;<a href="https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/short-remedial-course.pl.html" class="">https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/short-remedial-course.pl.html</a>&nbsp;
  zawiera mały błąd:</div><div class=""><br class=""></div><div class="">„<span style="color: rgb(199, 0, 54); font-size: 17px; font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &
  quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; orphans: 4; widows: 4;" class="">B.1.2. Wyświetlanie i modyfikowanie plików tekstowych</span></div><div class="para" style="widows: 4; orphans: 4; line-height: 1.
  29em; padding-top: 0px; margin-top: 1em; padding-bottom: 0px; margin-bottom: 1em; font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;,
  helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; font-variant-ligatures: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">Polecenie&nbsp;<code class="command" style="font-family: &quot;dejavu sans mono&quot;, &quot;liberation mono&quot;, &quot;
  bitstream vera mono&quot;, &quot;dejavu mono&quot;, monospace; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; font-weight: bold;">cat <span class="replaceable" style="font-style: italic;">plik</span></code>&nbsp;(mające, w założeniu,&nbsp;<span class="
  emphasis"><em class="">podłączać</em></span>&nbsp;pliki do standardowego wyjścia urządzenia) odczytuje plik i wyświetla jego zawartość w terminalu. Jeśli plik jest zbyt duży, użyj programu pager, takiego jak&nbsp;<code class="command" style="
  font-family: &quot;dejavu sans mono&quot;, &quot;liberation mono&quot;, &quot;bitstream vera mono&quot;, &quot;dejavu mono&quot;, monospace; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; font-weight: bold;">less</code>&nbsp;(lub&nbsp;<code class="command"
  style="font-family: &quot;dejavu sans mono&quot;, &quot;liberation mono&quot;, &quot;bitstream vera mono&quot;, &quot;dejavu mono&quot;, monospace; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; font-weight: bold;"> more</code>), aby wyświetlić go
  strona po stronie.</div><div class=""><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-
  serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">Polecenie</span><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;
  Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">&nbsp;</span><code class="command" style="font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4;
  background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: &quot;dejavu sans mono&quot;, &quot;liberation mono&quot;, &quot;bitstream vera mono&quot;, &quot;dejavu mono&quot;, monospace; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; font-weight: bold;">editor</
  code><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans:
  4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&
  quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">uruchamia edytor tekstowy (taki jak</span><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &
  quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">&nbsp;</span><code
  class="command" style="font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: &quot;dejavu sans mono&quot;, &quot;liberation mono&quot;, &quot;bitstream vera mono&quot;, &quot;dejavu mono&quot;, monospace; white-space:
  pre-wrap; word-wrap: break-word; font-weight: bold;"> vi</code><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;,
  helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;
  Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">lub</span><span style="font-family: &quot;liberation sans&
  quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);"
  class="">&nbsp;</span><code class="command" style="font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: &quot;dejavu sans mono&quot;, &quot;liberation mono&quot;, &quot;bitstream vera mono&quot;, &quot;dejavu mono&
  quot;, monospace; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; font-weight: bold;">nano</code><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &
  quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">), i pozwala na wyświetlanie, modyfikowanie i odczytywanie plików. Najprostsze pliki można czasami
  utworzyć bezpośrednio z interpretera poleceń dzięki przekierowaniu:</span><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet
  MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">&nbsp;</span><code class="command" style="font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255)
  ; font-family: &quot;dejavu sans mono&quot;, &quot;liberation mono&quot;, &quot;bitstream vera mono&quot;, &quot;dejavu mono&quot;, monospace; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; font-weight: bold;">echo "<span class="replaceable" style="font-
  style: italic;">tekst</span>" &gt;<span class="replaceable" style="font-style: italic;">plik</span></code><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi
  Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &
  quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">tworzy plik o
  nazwie</span><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px;
  orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">&nbsp;</span><span class="replaceable" style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi
  Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255); font-style: italic;">plik</span><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad
  &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">&nbsp;</
  span><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans:
  4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">z “</span><span class="replaceable" style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &
  quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255); font-style: italic;">tekst</span><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &
  quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">” jako jego
  zawartością. Możliwe jest też dodanie linii na końcu tego pliku, za pomocą takiego polecenia, jak</span><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;
  Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">&nbsp;</span><code class="command" style="orphans: 4; widows: 4; background-color:
  rgb(255, 255, 255); font-family: &quot;dejavu sans mono&quot;, &quot;liberation mono&quot;, &quot;bitstream vera mono&quot;, &quot;dejavu mono&quot;, monospace; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; font-weight: bold;"><span style="font-size:
  14px;" class="">echo </span><font size="5" class=""><u class="">"<span class="replaceable" style="font-style: italic;">więcej_tekstu</span>" &gt;<span class="replaceable" style="font-style: italic;">plik</span></u></font></code><span style="font-family:
  &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255,
  255);" class=""><font size="5" class=""><u class="">.</u></font></span><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;,
  helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class=""> Zauważ</span><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &
  quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">&nbsp;</span><code class="literal" style="font-size:
  14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: &quot;dejavu sans mono&quot;, &quot;liberation mono&quot;, &quot;bitstream vera mono&quot;, &quot;dejavu mono&quot;, monospace; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word;
  font-weight: bold;">&gt;&gt;</code><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-
  serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;liberation sans&quot;, &quot;Myriad &quot;, &quot;Bitstream Vera Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Luxi
  Sans&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; orphans: 4; widows: 4; background-color: rgb(255, 255, 255);" class="">w tym przykładzie.</span>”</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Błąd
  został podkreślony (underline) i powiększony.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Pozdrawiam.</div></body></html>

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)