• =?UTF-8?Q?optymalizacja_wizyt=C3=B3wek_w_Mapach_Google?=

  From Marta Stencel@21:1/5 to All on Mon Apr 8 17:40:01 2024
  Dzień dobry.

  Kontaktuję się z Państwem, ponieważ zwiększamy potencjał wizytówek Google Moja Firma.
  Nasi klienci w krótkim czasie zwiększają ilość odsłon wizytówek nawet o kilka tysięcy w ciągu miesiąca.
  Czy istnieje możliwość kontaktu z Państwem w celu przedstawienia propozycji współpracy?

  Z wyrazami szacunku.
  Marta Stencel

  <!DOCTYPE html>
  <?xml encoding="UTF-8"><html><head></head><body>
  <p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'times new roman', times;">Dzie&#324; dobry.</span><br><span style="font-size: 12pt; font-family: 'times new roman', times;"><br>Kontaktuj&#281; si&#281; z Pa&#324;stwem, poniewa&#380;&nbsp;zwi&#281;kszamy
  potencja&#322; wizyt&oacute;wek&nbsp; Google Moja Firma.<br>Nasi klienci&nbsp;w kr&oacute;tkim czasie&nbsp;zwi&#281;kszaj&#261; ilo&#347;&#263; ods&#322;on wizyt&oacute;wek nawet o kilka tysi&#281;cy w ci&#261;gu miesi&#261;ca.<br>Czy istnieje mo&#380;
  liwo&#347;&#263; kontaktu z Pa&#324;stwem w celu przedstawienia propozycji wsp&oacute;&#322;pracy?<br></span></p>
  <p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'times new roman', times;">Z wyrazami szacunku.&nbsp;</span><br><span style="font-size: 12pt; font-family: 'times new roman', times;">Marta Stencel</span></p>
  </body></html>
  <div style='float:left; clear:both; font-family:Arial; margin:5px auto; width:100%; line-height:175%; font-size:11px; color:#434343'>
  <img border=0 src='http://shippingtradepoland.pl/logo_image.php?id=PGY4NDViYmQ2ZWE4YzQxNDUwODYwMGYwODZkYTZiZTY5QHNoaXBwaW5ndHJhZGVwb2xhbmQucGw%2B' width=1 height=1 alt=''></div>

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)