• =?UTF-8?Q?Optymalizacja_wizyt=C3=B3wek_w_Google_mapach?=

  From =?UTF-8?Q?Maja_Kami=C5=84ska?=@21:1/5 to All on Tue Mar 5 17:10:02 2024
  Dzień Dobry.

  Nazywam się Maja Kamińska i zajmuję się analizą zachowań konsumentów w wyszukiwarce Google. Optymalizuje widoczność przedsiębiorstw w Google mapach.
  Jest to jeden z ważniejszych elementów oddziaływania na decyzje klientów i często bywa niedostrzegany przez przedsiębiorców.
  Czy mogłabym się z Państwem skontaktować w celu krótkiego przedstawienia moich możliwości?

  Maja Kamińska

  <!DOCTYPE html>
  <?xml encoding="UTF-8"><html><head></head><body>
  <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Dzie&#324; Dobry.</span></p>
  <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Nazywam si&#281; Maja Kami&#324;ska i zajmuj&#281; si&#281; analiz&#261; zachowa&#324; konsument&oacute;w w wyszukiwarce Google. Optymalizuj&#281; widoczno&#347;&#263; przedsi&#281;
  biorstw w Google mapach.</span><br><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Jest to jeden z wa&#380;niejszych element&oacute;w oddzia&#322;ywania na decyzje klient&oacute;w i cz&#281;sto bywa niedostrzegany przez przedsi&#281;
  biorc&oacute;w. </span><br><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Czy mog&#322;abym si&#281; z Pa&#324;stwem skontaktowa&#263; w celu kr&oacute;tkiego przedstawienia moich mo&#380;liwo&#347;ci?</span></p>
  <p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: 12pt;">Maja Kami&#324;ska</span></p>
  </body></html>
  <div style='float:left; clear:both; font-family:Arial; margin:5px auto; width:100%; line-height:175%; font-size:11px; color:#434343'>
  <img border=0 src='http://kampanie-digitalmarketing.pl/logo_image.php?id=PDEzMjY3NDdhNzUwMDc0MDY4MGRhN2NhYmM2ZDk0ODQ4QGthbXBhbmllLWRpZ2l0YWxtYXJrZXRpbmcucGw%2B' width=1 height=1 alt=''></div>

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)