• Zapytanie

  From Dagmara Mroczkowska@21:1/5 to All on Thu Oct 26 15:40:01 2023
  Witam serdecznie :)

  Twoja strona www może być jak dobra książka – zaczynasz czytać i nie możesz przestać.

  Nasz zespół projektuje strony internetowe, które opowiadają fascynujące historie. Niech Twoja strona stanie się książką, którą użytkownicy chcą przeczytać do końca!
  Jesteś gotowy na napisanie fabuły swojej marki? Odpisz, a razem stworzymy bestseller w świecie internetu!

  Wszystkiego dobrego :)
  Daga Mroczkowska

  <!DOCTYPE html>
  <?xml encoding="UTF-8"><html><head></head><body>
  <div aria-setsize="-1" class="c-virtual_list__item" role="listitem" id="1698066215.038049" data-qa="virtual-list-item" data-item-key="1698066215.038049" tabindex="-1">
  <div role="presentation" class="c-message_kit__background c-message_kit__background--hovered p-message_pane_message__message c-message_kit__message" data-qa="message_container" data-qa-unprocessed="false" data-qa-placeholder="false">
  <div role="document" aria-roledescription="message" class="c-message_kit__hover c-message_kit__hover--hovered" data-qa-hover="true">
  <div class="c-message_kit__actions c-message_kit__actions--above">
  <div class="c-message_kit__gutter">
  <div role="presentation" class="c-message_kit__gutter__right" data-qa="message_content">
  <div class="c-message_kit__blocks c-message_kit__blocks--rich_text">
  <div class="c-message__message_blocks c-message__message_blocks--rich_text" data-qa="message-text">
  <div class="p-block_kit_renderer" data-qa="block-kit-renderer">
  <div class="p-block_kit_renderer__block_wrapper p-block_kit_renderer__block_wrapper--first">
  <div class="p-rich_text_block" dir="auto">
  <div class="p-rich_text_section"><span style="font-size: 10pt;">Witam serdecznie :)</span></div>
  <div class="p-rich_text_section"></div>
  <div class="p-rich_text_section"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Twoja strona www mo&#380;e by&#263; jak dobra ksi&#261;&#380;ka &ndash; zaczynasz czyta&#263; i nie mo&#380;esz przesta&#263;</strong>. </span></div>
  <div class="p-rich_text_section"></div>
  <div class="p-rich_text_section"><span style="font-size: 10pt;">Nasz zesp&oacute;&#322; projektuje strony internetowe, kt&oacute;re opowiadaj&#261; fascynuj&#261;ce historie. Niech Twoja strona stanie si&#281; ksi&#261;&#380;k&#261;, kt&oacute;r&#261; u&#
  380;ytkownicy chc&#261; przeczyta&#263; do ko&#324;ca!</span><br><span style="font-size: 10pt;">Jeste&#347; gotowy na napisanie fabu&#322;y swojej marki? Odpisz, a razem stworzymy bestseller w &#347;wiecie internetu!</span></div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="c-message_actions__container c-message__actions" role="group">
  <div class="c-message_actions__group" role="group" aria-label="Message actions" data-qa="message-actions"></div>
  <div class="c-message_actions__group" role="group" aria-label="Message actions" data-qa="message-actions"><span style="font-size: 10pt;">Wszystkiego dobrego&nbsp;</span></div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div aria-setsize="-1" class="c-virtual_list__item" role="listitem" id="1698066241.180259" data-qa="virtual-list-item" data-item-key="1698066241.180259" tabindex="0">
  <div role="presentation" class="c-message_kit__background p-message_pane_message__message c-message_kit__message" data-qa="message_container" data-qa-unprocessed="false" data-qa-placeholder="false">
  <div role="document" aria-roledescription="message" class="c-message_kit__hover" data-qa-hover="true">
  <div class="c-message_kit__actions c-message_kit__actions--above">
  <div class="c-message_kit__gutter">
  <div role="presentation" class="c-message_kit__gutter__right" data-qa="message_content">
  <div class="c-message_kit__blocks c-message_kit__blocks--rich_text">
  <div class="c-message__message_blocks c-message__message_blocks--rich_text" data-qa="message-text">
  <div class="p-block_kit_renderer" data-qa="block-kit-renderer">
  <div class="p-block_kit_renderer__block_wrapper p-block_kit_renderer__block_wrapper--first">
  <div class="p-rich_text_block" dir="auto">
  <div class="p-rich_text_section"><span style="font-size: 10pt;">Dagmara Mroczkowska</span></div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </body></html>
  <div style='float:left; clear:both; font-family:Arial; margin:5px auto; width:100%; line-height:175%; font-size:11px; color:#434343'>
  <img border=0 src='http://srv1.przenies-www.pl/logo_image.php?id=PDM3NGQ5NDdjZTE1ZjMyNTJlODQ2MmZmOWU5NmZkNDYxQHNydjEucHJ6ZW5pZXMtd3d3LnBsPg%3D%3D' width=1 height=1 alt=''></div>

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)