• Debian refcard: call to update translation for Finnish (2/2)

  From Juhani Numminen@21:1/5 to All on Wed May 25 22:50:02 2016
  [continued from previous message]

  "list</filename>) hakemistolistaukset. Tarvitaan kun tuo tiedosto tai " "pakettivarastot muuttuvat."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:381
  msgid "apt search <replaceable>search-string</replaceable>"
  msgstr "apt search <replaceable>haettava merkkijono</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:383
  msgid ""
  "Search packages and descriptions for <replaceable>search-string</" "replaceable>."
  msgstr ""
  "Etsi pakettien nimistä ja kuvauksista <replaceable>merkkijonot</replaceable>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:387
  msgid "apt list -a <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt list -a <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:389
  msgid "Show versions and priorities of available packages."
  msgstr "Näytä saatavilla olevien pakettien versiot ja tärkeysjärjestys."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:393
  msgid "apt show <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt show <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:395
  msgid "Show package information incl. description."
  msgstr "Näytä paketin tiedot mukaanlukien kuvaus."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:399
  msgid "apt show -a <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt show -a <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:401
  msgid "Show package dependencies (needed packages)."
  msgstr "Näytä paketin riippuvuudet (sen tarvitsemat paketit)."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:405
  msgid "apt install <replaceable>package-names</replaceable>"
  msgstr "apt install <replaceable>pakettien nimiä</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:407
  msgid "Install packages from repositories with all dependencies."
  msgstr "Asenna paketteja pakettivarastoista riippuvuuksineen."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:411
  msgid "apt upgrade"
  msgstr "apt upgrade"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:412
  msgid "Install newest versions of all packages currently installed."
  msgstr "Asenna uusin versio kaikista jo asennetuista paketeista."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:416
  msgid "apt full-upgrade"
  msgstr "apt full-upgrade"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:417
  msgid ""
  "Like <command>apt upgrade</command>, but with advanced conflict resolution." msgstr ""
  "Kuten <command>apt upgrade</command>, mutta parempi ristiriitojen ratkaisu."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:421
  msgid "apt remove <replaceable>package-names</replaceable>"
  msgstr "apt remove <replaceable>pakettien nimiä</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:423
  msgid "Remove packages with all needed packages."
  msgstr "Poista paketteja ja niistä riippuvia paketteja."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:427
  msgid "apt autoremove"
  msgstr "apt autoremove"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:428
  msgid "Remove packages that no other packages depend on."
  msgstr "Poista paketteja joita mikään muu paketti ei tarvitse."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:432
  msgid "apt depends <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt depends <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:434
  msgid "List all packages needed by the one given."
  msgstr "Luettele kaikki annetun paketin tarvitsemat paketit."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:438
  msgid "apt rdepends <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt rdepends <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:440
  msgid "List all packages that need the one given."
  msgstr "Luettele kaikki paketit jotka vaativat annettua pakettia."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:444
  msgid "apt-file update"
  msgstr "apt-file update"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:445
  msgid ""
  "Update content listings from package repositories, see <command>apt update</" "command>."
  msgstr ""
  "Päivitä pakettivarastojen sisällysluettelot, katso <command>apt update</" "command>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:450
  msgid "apt-file search <replaceable>file-name</replaceable>"
  msgstr "apt-file search <replaceable>tdoston-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:452
  msgid "Search packages for file."
  msgstr "Näytä mihin pakettiin tiedosto kuuluu."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:455
  msgid "apt-file list <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt-file list <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:457
  msgid "List contents of a package."
  msgstr "Näytä paketin sisällysluettelo."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:460
  msgid "auto-apt"
  msgstr "auto-apt"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:461
  msgid ""
  "Installs packages automatically if needed, can replace <command>apt-file</" "command>, needs <literal>auto-apt</literal>."
  msgstr ""
  "Asentaa paketteja tarvittaessa automaattisesti, korvaa paketin <command>apt-" "file</command>. Vaatii <literal>auto-apt</literal>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:466
  msgid "aptitude"
  msgstr "aptitude"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:467
  msgid "Console interface to APT, needs <literal>aptitude</literal>."
  msgstr "Tekstikäyttöliittymä APT:lle. Vaatii <literal>aptitude</literal>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:471
  msgid "synaptic"
  msgstr "synaptic"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:472
  msgid "GUI interface to APT, needs <literal>synaptic</literal>."
  msgstr "Graafinen käyttöliittymä APT:lle. Vaatii <literal>synaptic</literal>."

  #. type: Content of: <article><section><title>
  #: entries.dbk:478
  msgid "Dpkg"
  msgstr "Dpkg"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:481
  msgid "dpkg -l <optional><replaceable>names</replaceable></optional>"
  msgstr "dpkg -l <optional><replaceable>nimiä</replaceable></optional>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:483
  msgid "List packages."
  msgstr "Pakettien tila ja lyhyt kuvaus."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:486
  msgid "dpkg -I <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
  msgstr "dpkg -I <replaceable>pkt</replaceable>.deb"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:488
  msgid "Show package information."
  msgstr "Tietoa pakettitiedostosta."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:491
  msgid "dpkg -c <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
  msgstr "dpkg -c <replaceable>pkt</replaceable>.deb"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:493
  msgid "List contents of package file."
  msgstr "Pakettitiedoston sisällysluettelo."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:497
  msgid "dpkg -S <replaceable>filename</replaceable>"
  msgstr "dpkg -S <replaceable>tdoston-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:499
  msgid "Show which package a file belongs to."
  msgstr "Näytä mihin pakettiin tiedosto kuuluu."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:503
  msgid "dpkg -i <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
  msgstr "dpkg -i <replaceable>pkt</replaceable>.deb"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:505
  msgid "Install package files."
  msgstr "Asenna pakettitiedostoja."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:508
  msgid "debsums"
  msgstr "debsums"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:509
  msgid ""
  "Audit check sums of installed packages, needs <literal>debsums</literal>." msgstr ""
  "Tarkista asennettujen tiedostojen tarkistussummat, vaatii <literal>debsums</" "literal>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:513
  msgid ""
  "dpkg-divert <optional>options</optional> <replaceable>file</replaceable>" msgstr ""
  "dpkg-divert <optional>valitsimia</optional> <replaceable>tdosto</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:515
  msgid "Override a package&apos;s version of a file."
  msgstr "Paketista puretaan tiedosto X, purakin se nimellä Y."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:519
  msgid ""
  "dpkg <literal>--compare-versions </literal> <literal> </literal> " "<replaceable>v1</replaceable> gt <replaceable>v2</replaceable>"
  msgstr ""
  "dpkg <literal>--compare-versions </literal> <literal> </literal> " "<replaceable>v1</replaceable> gt <replaceable>v2</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:522
  msgid "Compare version numbers, check with <command>echo $?</command>."
  msgstr ""
  "Vertaa versionumeroita, tarkista komennolla <command>echo $?</command>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:526
  msgid ""
  "dpkg-query -W <literal>--showformat</literal>=<replaceable>format</" "replaceable>"
  msgstr ""
  "dpkg-query -W <literal>--showformat</literal>=<replaceable>format</" "replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:528
  msgid ""
  "Query installed packages, format e.g. '${Package} ${Version} ${Installed-" "Size}\\n'."
  msgstr ""
  "Tietoja asennetuista paketeista, format on esim. '${Package} ${Version} " "${Installed-Size}\\n'."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:533
  msgid ""
  "dpkg <literal>--get-selections</literal> &gt; <replaceable>file</replaceable>" msgstr ""
  "dpkg <literal>--get-selections</literal> &gt; <replaceable>tdosto</" "replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:535
  msgid "Write package selections to file."
  msgstr "Asennettavaksi valittujen pakettien luettelo tiedostoon."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:539
  msgid ""
  "dpkg <literal>--set-selections</literal> &lt; <replaceable>file</replaceable>" msgstr ""
  "dpkg <literal>--set-selections</literal> &lt; <replaceable>tdosto</" "replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:541
  msgid "Set package selections from file."
  msgstr "Hae asennettavaksi valittujen pakettien luettelo tiedostosta."

  #. type: Content of: <article><section><title>
  #: entries.dbk:547
  msgid "The Network"
  msgstr "Verkko"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:550
  msgid "<filename>/etc/network/interfaces</filename>"
  msgstr "<filename>/etc/network/interfaces</filename>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:551
  msgid "Network interface configuration."
  msgstr "Verkkoasetukset."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:554
  msgid "ifup, ifdown <optional><replaceable>device</replaceable></optional>" msgstr "ifup, ifdown <optional><replaceable>laite</replaceable></optional>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:556
  msgid "Start, stop network interfaces according to files above."
  msgstr ""
  "Käynnistä ja sammuta verkkoliitäntöjä yllä olevien tiedostojen mukaisesti."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:560
  msgid "/sbin/ip"
  msgstr "/sbin/ip"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:561
  msgid ""
  "Show and manipulate network interfaces and routing, needs <literal>iproute</" "literal>."
  msgstr "Näytä ja muokkaa verkkoasetuksia. Vaatii <literal>iproute</literal>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:565
  msgid "ssh -X <replaceable>user@host</replaceable>"
  msgstr "ssh -X <replaceable>ktunnus@konenimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:567
  msgid "Login at other machine."
  msgstr "Kirjaudu sisään toiseen koneeseen."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:570
  msgid ""
  "scp <replaceable>files</replaceable> <replaceable>user@host:path</" "replaceable>"
  msgstr ""
  "scp <replaceable>tdostoja</replaceable> <replaceable>ktunnus@kone:polku</" "replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:572
  msgid "Copy files to other machine (and vice versa)."
  msgstr "Kopioi tiedostoja toiseen koneeseen (tai toisesta koneesta)."

  #~ msgid ""
  #~ "make-kpkg <literal>--</literal>initrd <literal>--</literal>revision=2:"
  #~ "my.1.0 <literal>--</literal>rootcmd fakeroot <literal>--</literal>uc "
  #~ "<literal>--</literal>us <literal>kernel_image</literal>"
  #~ msgstr ""
  #~ "make-kpkg <literal>--</literal>initrd <literal>--</literal>revision=2:"
  #~ "oma.1.0 <literal>--</literal>rootcmd fakeroot <literal>--</literal>uc "
  #~ "<literal>--</literal>us <literal>kernel_image</literal>"

  #~ msgid ""
  #~ "Build a kernel packages from sources, if a customised kernel is really "
  #~ "needed, needs <literal>kernel-package</literal>."
  #~ msgstr ""
  #~ "Tee ytimen asennuspaketti lähdekoodeista, jos räätälöityä ydintä tosiaan "
  #~ "tarvitaan. Vaatii <literal>kernel-package</literal>."

  #~ msgid "m-a a-i module <literal>kernel_image</literal>"
  #~ msgstr "m-a a-i module <literal>kernel_image</literal>"

  #~ msgid ""
  #~ "Create and install third-party modules (gspca, ...), needs "
  #~ "<literal>module-assistant</literal>."
  #~ msgstr ""
  #~ "Tee ja asenna kolmannen osapuolen moduuleja (gspca, ...), vaatii "
  #~ "<literal>module-assistant</literal>."

  #~ msgid ""
  #~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable></filename> restart" #~ msgstr ""
  #~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>tdosto</replaceable></filename> restart"

  #~ msgid ""
  #~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable></filename> start"
  #~ msgstr ""
  #~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>tdosto</replaceable></filename> start"

  #~ msgid "apt-cache policy <replaceable>package-names</replaceable>"
  #~ msgstr "apt-cache policy <replaceable>pakettien nimiä</replaceable>"

  #~ msgid "apt-cache showpkg <replaceable>package-names</replaceable>"
  #~ msgstr "apt-cache showpkg <replaceable>pakettien nimiä</replaceable>"

  #~ msgid "apt-get dist-upgrade"
  #~ msgstr "apt-get dist-upgrade"

  #~ msgid "Web Server (Apache2)"
  #~ msgstr "WWW-palvelin (Apache2)"

  #~ msgid "<filename>/etc/apache2/</filename>"
  #~ msgstr "<filename>/etc/apache2/</filename>"

  #~ msgid "Configuration files."
  #~ msgstr "Asetustiedostot."

  #~ msgid "<filename>/etc/apache2/sites-available/</filename>"
  #~ msgstr "<filename>/etc/apache2/sites-available/</filename>"

  #~ msgid ""
  #~ "Contains virtual hosts. To enable a virtual host, use <command>a2ensite</" #~ "command>."
  #~ msgstr ""
  #~ "Sisältää virtuaalikoneet. Virtuaalikone otetaan käyttöön komennolla " #~ "<command>a2ensite</command>."

  #~ msgid "<filename>/etc/apache2/mods-available/</filename>"
  #~ msgstr "<filename>/etc/apache2/mods-available/</filename>"

  #~ msgid ""
  #~ "Contains available modules files. To enable a module, use "
  #~ "<command>a2enmod</command>."
  #~ msgstr ""
  #~ "Käytettävissä olevat moduulitiedostot. Moduuli otetaan käyttöön "
  #~ "komennolla <command>a2enmod</command>."

  #~ msgid "File and Print Server (Samba)"
  #~ msgstr "Tiedosto- ja tulostuspalvelin (Samba)"

  #~ msgid "<filename>/etc/samba/smb.conf</filename>"
  #~ msgstr "<filename>/etc/samba/smb.conf</filename>"

  #~ msgid "Main configuration file."
  #~ msgstr "Tärkein asetustiedosto."

  #~ msgid "smbclient"
  #~ msgstr "smbclient"

  #~ msgid "Browse SMB network resources, e.g. download, upload files."
  #~ msgstr "Selaa SMB-verkon palveluita, esim. nouda tai siirrä tiedostoja."

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From Juhani Numminen@21:1/5 to Holger Wansing on Thu May 26 09:00:02 2016
  [continued from previous message]

  msgstr "Näytä saatavilla olevien pakettien versiot ja tärkeysjärjestys."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:393
  msgid "apt show <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt show <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:395
  msgid "Show package information incl. description."
  msgstr "Näytä paketin tiedot mukaanlukien kuvaus."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:399
  msgid "apt show -a <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt show -a <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:401
  msgid "Show package dependencies (needed packages)."
  msgstr "Näytä paketin riippuvuudet (sen tarvitsemat paketit)."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:405
  msgid "apt install <replaceable>package-names</replaceable>"
  msgstr "apt install <replaceable>pakettien nimet</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:407
  msgid "Install packages from repositories with all dependencies."
  msgstr "Asenna paketteja pakettivarastoista riippuvuuksineen."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:411
  msgid "apt upgrade"
  msgstr "apt upgrade"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:412
  msgid "Install newest versions of all packages currently installed."
  msgstr "Asenna uusin versio kaikista jo asennetuista paketeista."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:416
  msgid "apt full-upgrade"
  msgstr "apt full-upgrade"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:417
  msgid ""
  "Like <command>apt upgrade</command>, but with advanced conflict resolution." msgstr ""
  "Kuten <command>apt upgrade</command>, mutta parempi ristiriitojen ratkaisu."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:421
  msgid "apt remove <replaceable>package-names</replaceable>"
  msgstr "apt remove <replaceable>pakettien nimet</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:423
  msgid "Remove packages with all needed packages."
  msgstr "Poista paketteja ja niistä riippuvia paketteja."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:427
  msgid "apt autoremove"
  msgstr "apt autoremove"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:428
  msgid "Remove packages that no other packages depend on."
  msgstr "Poista paketteja joita mikään muu paketti ei tarvitse."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:432
  msgid "apt depends <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt depends <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:434
  msgid "List all packages needed by the one given."
  msgstr "Luettele kaikki annetun paketin tarvitsemat paketit."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:438
  msgid "apt rdepends <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt rdepends <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:440
  msgid "List all packages that need the one given."
  msgstr "Luettele kaikki paketit jotka vaativat annettua pakettia."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:444
  msgid "apt-file update"
  msgstr "apt-file update"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:445
  msgid ""
  "Update content listings from package repositories, see <command>apt update</" "command>."
  msgstr ""
  "Päivitä pakettivarastojen sisällysluettelot, katso <command>apt update</" "command>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:450
  msgid "apt-file search <replaceable>file-name</replaceable>"
  msgstr "apt-file search <replaceable>tdoston-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:452
  msgid "Search packages for file."
  msgstr "Näytä mihin pakettiin tiedosto kuuluu."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:455
  msgid "apt-file list <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt-file list <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:457
  msgid "List contents of a package."
  msgstr "Näytä paketin sisällysluettelo."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:460
  msgid "auto-apt"
  msgstr "auto-apt"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:461
  msgid ""
  "Installs packages automatically if needed, can replace <command>apt-file</" "command>, needs <literal>auto-apt</literal>."
  msgstr ""
  "Asentaa paketteja tarvittaessa automaattisesti, korvaa paketin <command>apt-" "file</command>. Vaatii <literal>auto-apt</literal>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:466
  msgid "aptitude"
  msgstr "aptitude"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:467
  msgid "Console interface to APT, needs <literal>aptitude</literal>."
  msgstr "Tekstikäyttöliittymä APT:lle. Vaatii <literal>aptitude</literal>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:471
  msgid "synaptic"
  msgstr "synaptic"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:472
  msgid "GUI interface to APT, needs <literal>synaptic</literal>."
  msgstr "Graafinen käyttöliittymä APT:lle. Vaatii <literal>synaptic</literal>."

  #. type: Content of: <article><section><title>
  #: entries.dbk:478
  msgid "Dpkg"
  msgstr "Dpkg"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:481
  msgid "dpkg -l <optional><replaceable>names</replaceable></optional>"
  msgstr "dpkg -l <optional><replaceable>nimet</replaceable></optional>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:483
  msgid "List packages."
  msgstr "Pakettien tila ja lyhyt kuvaus."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:486
  msgid "dpkg -I <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
  msgstr "dpkg -I <replaceable>pkt</replaceable>.deb"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:488
  msgid "Show package information."
  msgstr "Tietoa pakettitiedostosta."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:491
  msgid "dpkg -c <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
  msgstr "dpkg -c <replaceable>pkt</replaceable>.deb"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:493
  msgid "List contents of package file."
  msgstr "Pakettitiedoston sisällysluettelo."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:497
  msgid "dpkg -S <replaceable>filename</replaceable>"
  msgstr "dpkg -S <replaceable>tdoston-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:499
  msgid "Show which package a file belongs to."
  msgstr "Näytä mihin pakettiin tiedosto kuuluu."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:503
  msgid "dpkg -i <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
  msgstr "dpkg -i <replaceable>pkt</replaceable>.deb"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:505
  msgid "Install package files."
  msgstr "Asenna pakettitiedostoja."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:508
  msgid "debsums"
  msgstr "debsums"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:509
  msgid ""
  "Audit check sums of installed packages, needs <literal>debsums</literal>." msgstr ""
  "Tarkista asennettujen tiedostojen tarkistussummat, vaatii <literal>debsums</" "literal>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:513
  msgid ""
  "dpkg-divert <optional>options</optional> <replaceable>file</replaceable>" msgstr ""
  "dpkg-divert <optional>valitsimet</optional> <replaceable>tdosto</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:515
  msgid "Override a package&apos;s version of a file."
  msgstr "Paketista puretaan tiedosto X, purakin se nimellä Y."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:519
  msgid ""
  "dpkg <literal>--compare-versions </literal> <literal> </literal> " "<replaceable>v1</replaceable> gt <replaceable>v2</replaceable>"
  msgstr ""
  "dpkg <literal>--compare-versions </literal> <literal> </literal> " "<replaceable>v1</replaceable> gt <replaceable>v2</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:522
  msgid "Compare version numbers, check with <command>echo $?</command>."
  msgstr ""
  "Vertaa versionumeroita, tarkista komennolla <command>echo $?</command>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:526
  msgid ""
  "dpkg-query -W <literal>--showformat</literal>=<replaceable>format</" "replaceable>"
  msgstr ""
  "dpkg-query -W <literal>--showformat</literal>=<replaceable>format</" "replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:528
  msgid ""
  "Query installed packages, format e.g. '${Package} ${Version} ${Installed-" "Size}\\n'."
  msgstr ""
  "Tietoja asennetuista paketeista, format on esim. '${Package} ${Version} " "${Installed-Size}\\n'."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:533
  msgid ""
  "dpkg <literal>--get-selections</literal> &gt; <replaceable>file</replaceable>" msgstr ""
  "dpkg <literal>--get-selections</literal> &gt; <replaceable>tdosto</" "replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:535
  msgid "Write package selections to file."
  msgstr "Asennettavaksi valittujen pakettien luettelo tiedostoon."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:539
  msgid ""
  "dpkg <literal>--set-selections</literal> &lt; <replaceable>file</replaceable>" msgstr ""
  "dpkg <literal>--set-selections</literal> &lt; <replaceable>tdosto</" "replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:541
  msgid "Set package selections from file."
  msgstr "Hae asennettavaksi valittujen pakettien luettelo tiedostosta."

  #. type: Content of: <article><section><title>
  #: entries.dbk:547
  msgid "The Network"
  msgstr "Verkko"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:550
  msgid "<filename>/etc/network/interfaces</filename>"
  msgstr "<filename>/etc/network/interfaces</filename>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:551
  msgid "Network interface configuration."
  msgstr "Verkkoasetukset."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:554
  msgid "ifup, ifdown <optional><replaceable>device</replaceable></optional>" msgstr "ifup, ifdown <optional><replaceable>laite</replaceable></optional>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:556
  msgid "Start, stop network interfaces according to files above."
  msgstr ""
  "Käynnistä ja sammuta verkkoliitäntöjä yllä olevien tiedostojen mukaisesti."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:560
  msgid "/sbin/ip"
  msgstr "/sbin/ip"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:561
  msgid ""
  "Show and manipulate network interfaces and routing, needs <literal>iproute</" "literal>."
  msgstr "Näytä ja muokkaa verkkoasetuksia. Vaatii <literal>iproute</literal>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:565
  msgid "ssh -X <replaceable>user@host</replaceable>"
  msgstr "ssh -X <replaceable>ktunnus@konenimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:567
  msgid "Login at other machine."
  msgstr "Kirjaudu sisään toiseen koneeseen."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:570
  msgid ""
  "scp <replaceable>files</replaceable> <replaceable>user@host:path</" "replaceable>"
  msgstr ""
  "scp <replaceable>tdostot</replaceable> <replaceable>ktunnus@kone:polku</" "replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:572
  msgid "Copy files to other machine (and vice versa)."
  msgstr "Kopioi tiedostoja toiseen koneeseen (tai toisesta koneesta)."

  #~ msgid ""
  #~ "make-kpkg <literal>--</literal>initrd <literal>--</literal>revision=2:"
  #~ "my.1.0 <literal>--</literal>rootcmd fakeroot <literal>--</literal>uc "
  #~ "<literal>--</literal>us <literal>kernel_image</literal>"
  #~ msgstr ""
  #~ "make-kpkg <literal>--</literal>initrd <literal>--</literal>revision=2:"
  #~ "oma.1.0 <literal>--</literal>rootcmd fakeroot <literal>--</literal>uc "
  #~ "<literal>--</literal>us <literal>kernel_image</literal>"

  #~ msgid ""
  #~ "Build a kernel packages from sources, if a customised kernel is really "
  #~ "needed, needs <literal>kernel-package</literal>."
  #~ msgstr ""
  #~ "Tee ytimen asennuspaketti lähdekoodeista, jos räätälöityä ydintä tosiaan "
  #~ "tarvitaan. Vaatii <literal>kernel-package</literal>."

  #~ msgid "m-a a-i module <literal>kernel_image</literal>"
  #~ msgstr "m-a a-i module <literal>kernel_image</literal>"

  #~ msgid ""
  #~ "Create and install third-party modules (gspca, ...), needs "
  #~ "<literal>module-assistant</literal>."
  #~ msgstr ""
  #~ "Tee ja asenna kolmannen osapuolen moduuleja (gspca, ...), vaatii "
  #~ "<literal>module-assistant</literal>."

  #~ msgid ""
  #~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable></filename> restart" #~ msgstr ""
  #~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>tdosto</replaceable></filename> restart"

  #~ msgid ""
  #~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable></filename> start"
  #~ msgstr ""
  #~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>tdosto</replaceable></filename> start"

  #~ msgid "apt-cache policy <replaceable>package-names</replaceable>"
  #~ msgstr "apt-cache policy <replaceable>pakettien nimiä</replaceable>"

  #~ msgid "apt-cache showpkg <replaceable>package-names</replaceable>"
  #~ msgstr "apt-cache showpkg <replaceable>pakettien nimiä</replaceable>"

  #~ msgid "apt-get dist-upgrade"
  #~ msgstr "apt-get dist-upgrade"

  #~ msgid "Web Server (Apache2)"
  #~ msgstr "WWW-palvelin (Apache2)"

  #~ msgid "<filename>/etc/apache2/</filename>"
  #~ msgstr "<filename>/etc/apache2/</filename>"

  #~ msgid "Configuration files."
  #~ msgstr "Asetustiedostot."

  #~ msgid "<filename>/etc/apache2/sites-available/</filename>"
  #~ msgstr "<filename>/etc/apache2/sites-available/</filename>"

  #~ msgid ""
  #~ "Contains virtual hosts. To enable a virtual host, use <command>a2ensite</" #~ "command>."
  #~ msgstr ""
  #~ "Sisältää virtuaalikoneet. Virtuaalikone otetaan käyttöön komennolla " #~ "<command>a2ensite</command>."

  #~ msgid "<filename>/etc/apache2/mods-available/</filename>"
  #~ msgstr "<filename>/etc/apache2/mods-available/</filename>"

  #~ msgid ""
  #~ "Contains available modules files. To enable a module, use "
  #~ "<command>a2enmod</command>."
  #~ msgstr ""
  #~ "Käytettävissä olevat moduulitiedostot. Moduuli otetaan käyttöön "
  #~ "komennolla <command>a2enmod</command>."

  #~ msgid "File and Print Server (Samba)"
  #~ msgstr "Tiedosto- ja tulostuspalvelin (Samba)"

  #~ msgid "<filename>/etc/samba/smb.conf</filename>"
  #~ msgstr "<filename>/etc/samba/smb.conf</filename>"

  #~ msgid "Main configuration file."
  #~ msgstr "Tärkein asetustiedosto."

  #~ msgid "smbclient"
  #~ msgstr "smbclient"

  #~ msgid "Browse SMB network resources, e.g. download, upload files."
  #~ msgstr "Selaa SMB-verkon palveluita, esim. nouda tai siirrä tiedostoja."

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From Juhani Numminen@21:1/5 to All on Wed May 25 22:50:02 2016
  [continued from previous message]

  "list</filename>) hakemistolistaukset. Tarvitaan kun tuo tiedosto tai " "pakettivarastot muuttuvat."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:381
  msgid "apt search <replaceable>search-string</replaceable>"
  msgstr "apt search <replaceable>haettava merkkijono</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:383
  msgid ""
  "Search packages and descriptions for <replaceable>search-string</" "replaceable>."
  msgstr ""
  "Etsi pakettien nimistä ja kuvauksista <replaceable>merkkijonot</replaceable>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:387
  msgid "apt list -a <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt list -a <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:389
  msgid "Show versions and priorities of available packages."
  msgstr "Näytä saatavilla olevien pakettien versiot ja tärkeysjärjestys."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:393
  msgid "apt show <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt show <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:395
  msgid "Show package information incl. description."
  msgstr "Näytä paketin tiedot mukaanlukien kuvaus."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:399
  msgid "apt show -a <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt show -a <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:401
  msgid "Show package dependencies (needed packages)."
  msgstr "Näytä paketin riippuvuudet (sen tarvitsemat paketit)."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:405
  msgid "apt install <replaceable>package-names</replaceable>"
  msgstr "apt install <replaceable>pakettien nimiä</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:407
  msgid "Install packages from repositories with all dependencies."
  msgstr "Asenna paketteja pakettivarastoista riippuvuuksineen."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:411
  msgid "apt upgrade"
  msgstr "apt upgrade"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:412
  msgid "Install newest versions of all packages currently installed."
  msgstr "Asenna uusin versio kaikista jo asennetuista paketeista."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:416
  msgid "apt full-upgrade"
  msgstr "apt full-upgrade"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:417
  msgid ""
  "Like <command>apt upgrade</command>, but with advanced conflict resolution." msgstr ""
  "Kuten <command>apt upgrade</command>, mutta parempi ristiriitojen ratkaisu."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:421
  msgid "apt remove <replaceable>package-names</replaceable>"
  msgstr "apt remove <replaceable>pakettien nimiä</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:423
  msgid "Remove packages with all needed packages."
  msgstr "Poista paketteja ja niistä riippuvia paketteja."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:427
  msgid "apt autoremove"
  msgstr "apt autoremove"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:428
  msgid "Remove packages that no other packages depend on."
  msgstr "Poista paketteja joita mikään muu paketti ei tarvitse."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:432
  msgid "apt depends <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt depends <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:434
  msgid "List all packages needed by the one given."
  msgstr "Luettele kaikki annetun paketin tarvitsemat paketit."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:438
  msgid "apt rdepends <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt rdepends <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:440
  msgid "List all packages that need the one given."
  msgstr "Luettele kaikki paketit jotka vaativat annettua pakettia."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:444
  msgid "apt-file update"
  msgstr "apt-file update"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:445
  msgid ""
  "Update content listings from package repositories, see <command>apt update</" "command>."
  msgstr ""
  "Päivitä pakettivarastojen sisällysluettelot, katso <command>apt update</" "command>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:450
  msgid "apt-file search <replaceable>file-name</replaceable>"
  msgstr "apt-file search <replaceable>tdoston-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:452
  msgid "Search packages for file."
  msgstr "Näytä mihin pakettiin tiedosto kuuluu."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:455
  msgid "apt-file list <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt-file list <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:457
  msgid "List contents of a package."
  msgstr "Näytä paketin sisällysluettelo."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:460
  msgid "auto-apt"
  msgstr "auto-apt"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:461
  msgid ""
  "Installs packages automatically if needed, can replace <command>apt-file</" "command>, needs <literal>auto-apt</literal>."
  msgstr ""
  "Asentaa paketteja tarvittaessa automaattisesti, korvaa paketin <command>apt-" "file</command>. Vaatii <literal>auto-apt</literal>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:466
  msgid "aptitude"
  msgstr "aptitude"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:467
  msgid "Console interface to APT, needs <literal>aptitude</literal>."
  msgstr "Tekstikäyttöliittymä APT:lle. Vaatii <literal>aptitude</literal>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:471
  msgid "synaptic"
  msgstr "synaptic"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:472
  msgid "GUI interface to APT, needs <literal>synaptic</literal>."
  msgstr "Graafinen käyttöliittymä APT:lle. Vaatii <literal>synaptic</literal>."

  #. type: Content of: <article><section><title>
  #: entries.dbk:478
  msgid "Dpkg"
  msgstr "Dpkg"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:481
  msgid "dpkg -l <optional><replaceable>names</replaceable></optional>"
  msgstr "dpkg -l <optional><replaceable>nimiä</replaceable></optional>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:483
  msgid "List packages."
  msgstr "Pakettien tila ja lyhyt kuvaus."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:486
  msgid "dpkg -I <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
  msgstr "dpkg -I <replaceable>pkt</replaceable>.deb"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:488
  msgid "Show package information."
  msgstr "Tietoa pakettitiedostosta."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:491
  msgid "dpkg -c <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
  msgstr "dpkg -c <replaceable>pkt</replaceable>.deb"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:493
  msgid "List contents of package file."
  msgstr "Pakettitiedoston sisällysluettelo."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:497
  msgid "dpkg -S <replaceable>filename</replaceable>"
  msgstr "dpkg -S <replaceable>tdoston-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:499
  msgid "Show which package a file belongs to."
  msgstr "Näytä mihin pakettiin tiedosto kuuluu."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:503
  msgid "dpkg -i <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
  msgstr "dpkg -i <replaceable>pkt</replaceable>.deb"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:505
  msgid "Install package files."
  msgstr "Asenna pakettitiedostoja."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:508
  msgid "debsums"
  msgstr "debsums"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:509
  msgid ""
  "Audit check sums of installed packages, needs <literal>debsums</literal>." msgstr ""
  "Tarkista asennettujen tiedostojen tarkistussummat, vaatii <literal>debsums</" "literal>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:513
  msgid ""
  "dpkg-divert <optional>options</optional> <replaceable>file</replaceable>" msgstr ""
  "dpkg-divert <optional>valitsimia</optional> <replaceable>tdosto</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:515
  msgid "Override a package&apos;s version of a file."
  msgstr "Paketista puretaan tiedosto X, purakin se nimellä Y."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:519
  msgid ""
  "dpkg <literal>--compare-versions </literal> <literal> </literal> " "<replaceable>v1</replaceable> gt <replaceable>v2</replaceable>"
  msgstr ""
  "dpkg <literal>--compare-versions </literal> <literal> </literal> " "<replaceable>v1</replaceable> gt <replaceable>v2</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:522
  msgid "Compare version numbers, check with <command>echo $?</command>."
  msgstr ""
  "Vertaa versionumeroita, tarkista komennolla <command>echo $?</command>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:526
  msgid ""
  "dpkg-query -W <literal>--showformat</literal>=<replaceable>format</" "replaceable>"
  msgstr ""
  "dpkg-query -W <literal>--showformat</literal>=<replaceable>format</" "replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:528
  msgid ""
  "Query installed packages, format e.g. '${Package} ${Version} ${Installed-" "Size}\\n'."
  msgstr ""
  "Tietoja asennetuista paketeista, format on esim. '${Package} ${Version} " "${Installed-Size}\\n'."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:533
  msgid ""
  "dpkg <literal>--get-selections</literal> &gt; <replaceable>file</replaceable>" msgstr ""
  "dpkg <literal>--get-selections</literal> &gt; <replaceable>tdosto</" "replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:535
  msgid "Write package selections to file."
  msgstr "Asennettavaksi valittujen pakettien luettelo tiedostoon."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:539
  msgid ""
  "dpkg <literal>--set-selections</literal> &lt; <replaceable>file</replaceable>" msgstr ""
  "dpkg <literal>--set-selections</literal> &lt; <replaceable>tdosto</" "replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:541
  msgid "Set package selections from file."
  msgstr "Hae asennettavaksi valittujen pakettien luettelo tiedostosta."

  #. type: Content of: <article><section><title>
  #: entries.dbk:547
  msgid "The Network"
  msgstr "Verkko"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:550
  msgid "<filename>/etc/network/interfaces</filename>"
  msgstr "<filename>/etc/network/interfaces</filename>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:551
  msgid "Network interface configuration."
  msgstr "Verkkoasetukset."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:554
  msgid "ifup, ifdown <optional><replaceable>device</replaceable></optional>" msgstr "ifup, ifdown <optional><replaceable>laite</replaceable></optional>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:556
  msgid "Start, stop network interfaces according to files above."
  msgstr ""
  "Käynnistä ja sammuta verkkoliitäntöjä yllä olevien tiedostojen mukaisesti."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:560
  msgid "/sbin/ip"
  msgstr "/sbin/ip"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:561
  msgid ""
  "Show and manipulate network interfaces and routing, needs <literal>iproute</" "literal>."
  msgstr "Näytä ja muokkaa verkkoasetuksia. Vaatii <literal>iproute</literal>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:565
  msgid "ssh -X <replaceable>user@host</replaceable>"
  msgstr "ssh -X <replaceable>ktunnus@konenimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:567
  msgid "Login at other machine."
  msgstr "Kirjaudu sisään toiseen koneeseen."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:570
  msgid ""
  "scp <replaceable>files</replaceable> <replaceable>user@host:path</" "replaceable>"
  msgstr ""
  "scp <replaceable>tdostoja</replaceable> <replaceable>ktunnus@kone:polku</" "replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:572
  msgid "Copy files to other machine (and vice versa)."
  msgstr "Kopioi tiedostoja toiseen koneeseen (tai toisesta koneesta)."

  #~ msgid ""
  #~ "make-kpkg <literal>--</literal>initrd <literal>--</literal>revision=2:"
  #~ "my.1.0 <literal>--</literal>rootcmd fakeroot <literal>--</literal>uc "
  #~ "<literal>--</literal>us <literal>kernel_image</literal>"
  #~ msgstr ""
  #~ "make-kpkg <literal>--</literal>initrd <literal>--</literal>revision=2:"
  #~ "oma.1.0 <literal>--</literal>rootcmd fakeroot <literal>--</literal>uc "
  #~ "<literal>--</literal>us <literal>kernel_image</literal>"

  #~ msgid ""
  #~ "Build a kernel packages from sources, if a customised kernel is really "
  #~ "needed, needs <literal>kernel-package</literal>."
  #~ msgstr ""
  #~ "Tee ytimen asennuspaketti lähdekoodeista, jos räätälöityä ydintä tosiaan "
  #~ "tarvitaan. Vaatii <literal>kernel-package</literal>."

  #~ msgid "m-a a-i module <literal>kernel_image</literal>"
  #~ msgstr "m-a a-i module <literal>kernel_image</literal>"

  #~ msgid ""
  #~ "Create and install third-party modules (gspca, ...), needs "
  #~ "<literal>module-assistant</literal>."
  #~ msgstr ""
  #~ "Tee ja asenna kolmannen osapuolen moduuleja (gspca, ...), vaatii "
  #~ "<literal>module-assistant</literal>."

  #~ msgid ""
  #~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable></filename> restart" #~ msgstr ""
  #~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>tdosto</replaceable></filename> restart"

  #~ msgid ""
  #~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable></filename> start"
  #~ msgstr ""
  #~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>tdosto</replaceable></filename> start"

  #~ msgid "apt-cache policy <replaceable>package-names</replaceable>"
  #~ msgstr "apt-cache policy <replaceable>pakettien nimiä</replaceable>"

  #~ msgid "apt-cache showpkg <replaceable>package-names</replaceable>"
  #~ msgstr "apt-cache showpkg <replaceable>pakettien nimiä</replaceable>"

  #~ msgid "apt-get dist-upgrade"
  #~ msgstr "apt-get dist-upgrade"

  #~ msgid "Web Server (Apache2)"
  #~ msgstr "WWW-palvelin (Apache2)"

  #~ msgid "<filename>/etc/apache2/</filename>"
  #~ msgstr "<filename>/etc/apache2/</filename>"

  #~ msgid "Configuration files."
  #~ msgstr "Asetustiedostot."

  #~ msgid "<filename>/etc/apache2/sites-available/</filename>"
  #~ msgstr "<filename>/etc/apache2/sites-available/</filename>"

  #~ msgid ""
  #~ "Contains virtual hosts. To enable a virtual host, use <command>a2ensite</" #~ "command>."
  #~ msgstr ""
  #~ "Sisältää virtuaalikoneet. Virtuaalikone otetaan käyttöön komennolla " #~ "<command>a2ensite</command>."

  #~ msgid "<filename>/etc/apache2/mods-available/</filename>"
  #~ msgstr "<filename>/etc/apache2/mods-available/</filename>"

  #~ msgid ""
  #~ "Contains available modules files. To enable a module, use "
  #~ "<command>a2enmod</command>."
  #~ msgstr ""
  #~ "Käytettävissä olevat moduulitiedostot. Moduuli otetaan käyttöön "
  #~ "komennolla <command>a2enmod</command>."

  #~ msgid "File and Print Server (Samba)"
  #~ msgstr "Tiedosto- ja tulostuspalvelin (Samba)"

  #~ msgid "<filename>/etc/samba/smb.conf</filename>"
  #~ msgstr "<filename>/etc/samba/smb.conf</filename>"

  #~ msgid "Main configuration file."
  #~ msgstr "Tärkein asetustiedosto."

  #~ msgid "smbclient"
  #~ msgstr "smbclient"

  #~ msgid "Browse SMB network resources, e.g. download, upload files."
  #~ msgstr "Selaa SMB-verkon palveluita, esim. nouda tai siirrä tiedostoja."

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From Juhani Numminen@21:1/5 to Holger Wansing on Thu May 26 09:00:02 2016
  [continued from previous message]

  msgstr "Näytä saatavilla olevien pakettien versiot ja tärkeysjärjestys."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:393
  msgid "apt show <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt show <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:395
  msgid "Show package information incl. description."
  msgstr "Näytä paketin tiedot mukaanlukien kuvaus."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:399
  msgid "apt show -a <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt show -a <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:401
  msgid "Show package dependencies (needed packages)."
  msgstr "Näytä paketin riippuvuudet (sen tarvitsemat paketit)."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:405
  msgid "apt install <replaceable>package-names</replaceable>"
  msgstr "apt install <replaceable>pakettien nimet</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:407
  msgid "Install packages from repositories with all dependencies."
  msgstr "Asenna paketteja pakettivarastoista riippuvuuksineen."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:411
  msgid "apt upgrade"
  msgstr "apt upgrade"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:412
  msgid "Install newest versions of all packages currently installed."
  msgstr "Asenna uusin versio kaikista jo asennetuista paketeista."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:416
  msgid "apt full-upgrade"
  msgstr "apt full-upgrade"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:417
  msgid ""
  "Like <command>apt upgrade</command>, but with advanced conflict resolution." msgstr ""
  "Kuten <command>apt upgrade</command>, mutta parempi ristiriitojen ratkaisu."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:421
  msgid "apt remove <replaceable>package-names</replaceable>"
  msgstr "apt remove <replaceable>pakettien nimet</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:423
  msgid "Remove packages with all needed packages."
  msgstr "Poista paketteja ja niistä riippuvia paketteja."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:427
  msgid "apt autoremove"
  msgstr "apt autoremove"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:428
  msgid "Remove packages that no other packages depend on."
  msgstr "Poista paketteja joita mikään muu paketti ei tarvitse."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:432
  msgid "apt depends <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt depends <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:434
  msgid "List all packages needed by the one given."
  msgstr "Luettele kaikki annetun paketin tarvitsemat paketit."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:438
  msgid "apt rdepends <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt rdepends <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:440
  msgid "List all packages that need the one given."
  msgstr "Luettele kaikki paketit jotka vaativat annettua pakettia."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:444
  msgid "apt-file update"
  msgstr "apt-file update"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:445
  msgid ""
  "Update content listings from package repositories, see <command>apt update</" "command>."
  msgstr ""
  "Päivitä pakettivarastojen sisällysluettelot, katso <command>apt update</" "command>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:450
  msgid "apt-file search <replaceable>file-name</replaceable>"
  msgstr "apt-file search <replaceable>tdoston-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:452
  msgid "Search packages for file."
  msgstr "Näytä mihin pakettiin tiedosto kuuluu."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:455
  msgid "apt-file list <replaceable>package-name</replaceable>"
  msgstr "apt-file list <replaceable>paketin-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:457
  msgid "List contents of a package."
  msgstr "Näytä paketin sisällysluettelo."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:460
  msgid "auto-apt"
  msgstr "auto-apt"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:461
  msgid ""
  "Installs packages automatically if needed, can replace <command>apt-file</" "command>, needs <literal>auto-apt</literal>."
  msgstr ""
  "Asentaa paketteja tarvittaessa automaattisesti, korvaa paketin <command>apt-" "file</command>. Vaatii <literal>auto-apt</literal>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:466
  msgid "aptitude"
  msgstr "aptitude"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:467
  msgid "Console interface to APT, needs <literal>aptitude</literal>."
  msgstr "Tekstikäyttöliittymä APT:lle. Vaatii <literal>aptitude</literal>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:471
  msgid "synaptic"
  msgstr "synaptic"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:472
  msgid "GUI interface to APT, needs <literal>synaptic</literal>."
  msgstr "Graafinen käyttöliittymä APT:lle. Vaatii <literal>synaptic</literal>."

  #. type: Content of: <article><section><title>
  #: entries.dbk:478
  msgid "Dpkg"
  msgstr "Dpkg"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:481
  msgid "dpkg -l <optional><replaceable>names</replaceable></optional>"
  msgstr "dpkg -l <optional><replaceable>nimet</replaceable></optional>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:483
  msgid "List packages."
  msgstr "Pakettien tila ja lyhyt kuvaus."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:486
  msgid "dpkg -I <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
  msgstr "dpkg -I <replaceable>pkt</replaceable>.deb"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:488
  msgid "Show package information."
  msgstr "Tietoa pakettitiedostosta."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:491
  msgid "dpkg -c <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
  msgstr "dpkg -c <replaceable>pkt</replaceable>.deb"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:493
  msgid "List contents of package file."
  msgstr "Pakettitiedoston sisällysluettelo."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:497
  msgid "dpkg -S <replaceable>filename</replaceable>"
  msgstr "dpkg -S <replaceable>tdoston-nimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:499
  msgid "Show which package a file belongs to."
  msgstr "Näytä mihin pakettiin tiedosto kuuluu."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:503
  msgid "dpkg -i <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
  msgstr "dpkg -i <replaceable>pkt</replaceable>.deb"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:505
  msgid "Install package files."
  msgstr "Asenna pakettitiedostoja."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:508
  msgid "debsums"
  msgstr "debsums"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:509
  msgid ""
  "Audit check sums of installed packages, needs <literal>debsums</literal>." msgstr ""
  "Tarkista asennettujen tiedostojen tarkistussummat, vaatii <literal>debsums</" "literal>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:513
  msgid ""
  "dpkg-divert <optional>options</optional> <replaceable>file</replaceable>" msgstr ""
  "dpkg-divert <optional>valitsimet</optional> <replaceable>tdosto</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:515
  msgid "Override a package&apos;s version of a file."
  msgstr "Paketista puretaan tiedosto X, purakin se nimellä Y."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:519
  msgid ""
  "dpkg <literal>--compare-versions </literal> <literal> </literal> " "<replaceable>v1</replaceable> gt <replaceable>v2</replaceable>"
  msgstr ""
  "dpkg <literal>--compare-versions </literal> <literal> </literal> " "<replaceable>v1</replaceable> gt <replaceable>v2</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:522
  msgid "Compare version numbers, check with <command>echo $?</command>."
  msgstr ""
  "Vertaa versionumeroita, tarkista komennolla <command>echo $?</command>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:526
  msgid ""
  "dpkg-query -W <literal>--showformat</literal>=<replaceable>format</" "replaceable>"
  msgstr ""
  "dpkg-query -W <literal>--showformat</literal>=<replaceable>format</" "replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:528
  msgid ""
  "Query installed packages, format e.g. '${Package} ${Version} ${Installed-" "Size}\\n'."
  msgstr ""
  "Tietoja asennetuista paketeista, format on esim. '${Package} ${Version} " "${Installed-Size}\\n'."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:533
  msgid ""
  "dpkg <literal>--get-selections</literal> &gt; <replaceable>file</replaceable>" msgstr ""
  "dpkg <literal>--get-selections</literal> &gt; <replaceable>tdosto</" "replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:535
  msgid "Write package selections to file."
  msgstr "Asennettavaksi valittujen pakettien luettelo tiedostoon."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:539
  msgid ""
  "dpkg <literal>--set-selections</literal> &lt; <replaceable>file</replaceable>" msgstr ""
  "dpkg <literal>--set-selections</literal> &lt; <replaceable>tdosto</" "replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:541
  msgid "Set package selections from file."
  msgstr "Hae asennettavaksi valittujen pakettien luettelo tiedostosta."

  #. type: Content of: <article><section><title>
  #: entries.dbk:547
  msgid "The Network"
  msgstr "Verkko"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:550
  msgid "<filename>/etc/network/interfaces</filename>"
  msgstr "<filename>/etc/network/interfaces</filename>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:551
  msgid "Network interface configuration."
  msgstr "Verkkoasetukset."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:554
  msgid "ifup, ifdown <optional><replaceable>device</replaceable></optional>" msgstr "ifup, ifdown <optional><replaceable>laite</replaceable></optional>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:556
  msgid "Start, stop network interfaces according to files above."
  msgstr ""
  "Käynnistä ja sammuta verkkoliitäntöjä yllä olevien tiedostojen mukaisesti."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:560
  msgid "/sbin/ip"
  msgstr "/sbin/ip"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:561
  msgid ""
  "Show and manipulate network interfaces and routing, needs <literal>iproute</" "literal>."
  msgstr "Näytä ja muokkaa verkkoasetuksia. Vaatii <literal>iproute</literal>."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:565
  msgid "ssh -X <replaceable>user@host</replaceable>"
  msgstr "ssh -X <replaceable>ktunnus@konenimi</replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:567
  msgid "Login at other machine."
  msgstr "Kirjaudu sisään toiseen koneeseen."

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
  #: entries.dbk:570
  msgid ""
  "scp <replaceable>files</replaceable> <replaceable>user@host:path</" "replaceable>"
  msgstr ""
  "scp <replaceable>tdostot</replaceable> <replaceable>ktunnus@kone:polku</" "replaceable>"

  #. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para> #: entries.dbk:572
  msgid "Copy files to other machine (and vice versa)."
  msgstr "Kopioi tiedostoja toiseen koneeseen (tai toisesta koneesta)."

  #~ msgid ""
  #~ "make-kpkg <literal>--</literal>initrd <literal>--</literal>revision=2:"
  #~ "my.1.0 <literal>--</literal>rootcmd fakeroot <literal>--</literal>uc "
  #~ "<literal>--</literal>us <literal>kernel_image</literal>"
  #~ msgstr ""
  #~ "make-kpkg <literal>--</literal>initrd <literal>--</literal>revision=2:"
  #~ "oma.1.0 <literal>--</literal>rootcmd fakeroot <literal>--</literal>uc "
  #~ "<literal>--</literal>us <literal>kernel_image</literal>"

  #~ msgid ""
  #~ "Build a kernel packages from sources, if a customised kernel is really "
  #~ "needed, needs <literal>kernel-package</literal>."
  #~ msgstr ""
  #~ "Tee ytimen asennuspaketti lähdekoodeista, jos räätälöityä ydintä tosiaan "
  #~ "tarvitaan. Vaatii <literal>kernel-package</literal>."

  #~ msgid "m-a a-i module <literal>kernel_image</literal>"
  #~ msgstr "m-a a-i module <literal>kernel_image</literal>"

  #~ msgid ""
  #~ "Create and install third-party modules (gspca, ...), needs "
  #~ "<literal>module-assistant</literal>."
  #~ msgstr ""
  #~ "Tee ja asenna kolmannen osapuolen moduuleja (gspca, ...), vaatii "
  #~ "<literal>module-assistant</literal>."

  #~ msgid ""
  #~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable></filename> restart" #~ msgstr ""
  #~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>tdosto</replaceable></filename> restart"

  #~ msgid ""
  #~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable></filename> start"
  #~ msgstr ""
  #~ "<filename>/etc/init.d/<replaceable>tdosto</replaceable></filename> start"

  #~ msgid "apt-cache policy <replaceable>package-names</replaceable>"
  #~ msgstr "apt-cache policy <replaceable>pakettien nimiä</replaceable>"

  #~ msgid "apt-cache showpkg <replaceable>package-names</replaceable>"
  #~ msgstr "apt-cache showpkg <replaceable>pakettien nimiä</replaceable>"

  #~ msgid "apt-get dist-upgrade"
  #~ msgstr "apt-get dist-upgrade"

  #~ msgid "Web Server (Apache2)"
  #~ msgstr "WWW-palvelin (Apache2)"

  #~ msgid "<filename>/etc/apache2/</filename>"
  #~ msgstr "<filename>/etc/apache2/</filename>"

  #~ msgid "Configuration files."
  #~ msgstr "Asetustiedostot."

  #~ msgid "<filename>/etc/apache2/sites-available/</filename>"
  #~ msgstr "<filename>/etc/apache2/sites-available/</filename>"

  #~ msgid ""
  #~ "Contains virtual hosts. To enable a virtual host, use <command>a2ensite</" #~ "command>."
  #~ msgstr ""
  #~ "Sisältää virtuaalikoneet. Virtuaalikone otetaan käyttöön komennolla " #~ "<command>a2ensite</command>."

  #~ msgid "<filename>/etc/apache2/mods-available/</filename>"
  #~ msgstr "<filename>/etc/apache2/mods-available/</filename>"

  #~ msgid ""
  #~ "Contains available modules files. To enable a module, use "
  #~ "<command>a2enmod</command>."
  #~ msgstr ""
  #~ "Käytettävissä olevat moduulitiedostot. Moduuli otetaan käyttöön "
  #~ "komennolla <command>a2enmod</command>."

  #~ msgid "File and Print Server (Samba)"
  #~ msgstr "Tiedosto- ja tulostuspalvelin (Samba)"

  #~ msgid "<filename>/etc/samba/smb.conf</filename>"
  #~ msgstr "<filename>/etc/samba/smb.conf</filename>"

  #~ msgid "Main configuration file."
  #~ msgstr "Tärkein asetustiedosto."

  #~ msgid "smbclient"
  #~ msgstr "smbclient"

  #~ msgid "Browse SMB network resources, e.g. download, upload files."
  #~ msgstr "Selaa SMB-verkon palveluita, esim. nouda tai siirrä tiedostoja."

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)