• Bind9, /etc/network/interfaces och resolv.conf?

  From Jens A Andersson@21:1/5 to All on Sat Mar 26 19:10:01 2022
  Hoppas någon kan ge mej ett råd.

  Har i många kört en lokal dns-server som forwarder och som root för min
  egen högst privata och lokala domän. Vid en av de senaste apt-uppgraderingarna slutade dns-server att fungera fullt ut.

  I probklemlösandet stöter jag på denna fråga: Ska den serverns egen
  lokala dns-serveradress konfigureras i /etc/network/interfaces
  (dns-server 127.0.0.1) eller i /etc/resolv.conf? Enligt apt list är inte resolvconf installerad.

  Servern kör Debian 11.

  Tack på förhand.
  --
  //Jens

  ==================================================
  Jens Andersson jason@barbanet.com
  VHF: SC8895 MMSI:265586130
  PGP finger print:
  BD36 399B 2594 74DA EFAB B72C B655 55D1

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)