• installera wine

  From mattias jonsson@21:1/5 to All on Sat Feb 8 15:30:06 2020
  försöker använda wines egen apt repo men nej
  kör buster
  ex
  apt insatll winehq-staging
  den klagar på wine-staging att det inte går installera det
  har aktiverat i386

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)