• Apt-mirror

  From Rickard B Hansson@21:1/5 to All on Thu Jan 23 14:50:01 2020
  Hej!

  Jag använder apt-mirror <https://github.com/apt-mirror/apt-mirror>, för att spegla repositorys lokalt.
  Tyvärr, är mjukvaran lite buggig, inte ordentligt underhållen, saknar aktiv ansvarig.

  Det är ofta lokala paketförådet blir inkonsistent. Tex, får jag ofta in html-sidor som svar på kommunikationsproblem.

  Jag har i postmirror.sh lagt in en rad för att lista alla html-sidor:

  grep -irl -e "<!DOCTYPE html" /data/apt-mirror/mirror >>
  /data/apt-mirror/var/cron.log


  Kopierar från loggen och gör ett rensningsskript.
  Det tar lång tid och kräver manuellt jobb.
  Jag skulle önska ett skript som bygger på "file", skulle gå betydligt snabbare, som både flyttar html-filer till /data/apt-mirror/fel och listar flyttningarna i loggen.

  Jag har tittat på alternativ till apt-mirror, tex aptly, blev inte riktigt klok på det programmet. Kan ju ev. öppna en tråd om det...

  // Med vänliga hälsningar rbh

  Rickard B Hansson

  <div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;font-size:small">Hej!<br><br>Jag använder <a href="https://github.com/apt-mirror/apt-mirror">apt-mirror</a>, för att spegla repositorys lokalt.</div><div class="gmail_
  default" style="font-family:verdana,sans-serif;font-size:small">Tyvärr, är mjukvaran lite buggig, inte ordentligt underhållen, saknar aktiv ansvarig.</div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;font-size:small"><br></div><div
  class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;font-size:small">Det är ofta lokala paketförådet blir inkonsistent. Tex, får jag ofta in html-sidor som svar på kommunikationsproblem.</div><div class="gmail_default" style="font-family:
  verdana,sans-serif;font-size:small"><br></div><div class="gmail_default" style="font-size:small"><font face="verdana, sans-serif">Jag har i postmirror.sh lagt in en rad för att lista alla html-sidor:</font><br><blockquote style="margin:0px 0px 0px 40px;
  border:none;padding:0px"><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex" class="gmail_quote"><font face="monospace">grep -irl -e &quot;&lt;!DOCTYPE html&quot; /data/apt-mirror/mirror &gt;&gt; /data/apt-
  mirror/var/cron.log</font></blockquote></blockquote></div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;font-size:small"><br>Kopierar från loggen och gör ett rensningsskript.<br>Det tar lång tid och kräver manuellt jobb.<br>Jag
  skulle önska ett skript som bygger på &quot;file&quot;, skulle gå betydligt snabbare, som både flyttar html-filer till /data/apt-mirror/fel och listar flyttningarna i loggen.<br><br>Jag har tittat på alternativ till apt-mirror, tex aptly, blev inte
  riktigt klok på det programmet. Kan ju ev. öppna en tråd om det...</div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;font-size:small"><br></div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="
  ltr"><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial;font-size:small;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:
  0px;background-color:rgb(255,255,255)"><div><div><div><font face="verdana, sans-serif">// Med vänliga hälsningar rbh<br></font></div><font face="verdana, sans-serif"><br>Rickard B Hansson<br></font></div></div></div><br></div></div></div></div>

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)