• =?UTF-8?B?2KrYrdmF2YrZhCDYqNix2YbYp9mF2KwgQWxsUGxheWVyIDguNyDZhdi02LrZh

    From =?UTF-8?B?2LXZiNixINmF2YbZiNi52Yc=?@21:1/5 to All on Sat Nov 2 06:45:14 2019
    2YrYudiq2KjYsSDYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZiNmEINio2YTYp9mK2LEg2YXZhiDYo9mC2YjZiSDY p9mE2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2YXYrNin2YbZitipINin2YTYqtmJINiq2YXZg9mG2YMg2YXZhiDY qti02LrZitmEINis2YXZiti5INmF2YLYp9i32Lkg2KfZhNmB2YrYr9mK2Ygg2Ygg2KfZhNmF2YTZ gdin2Kog2KfZhNi12YjYqtmK2Kkg2KjZg9mEINiz2YfZiNmE2Kkg2Iwg2K3ZitirINmK2K/YudmF INin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KzZhdmK2Lkg2KfZhNin2YXYqtiv2KfYr9in2Kog2Ygg2KfZhNi1 2YrYuiDYp9mE2YXYrtiq2YTZgdipINmE2YXZhNmB2KfYqiDYp9mE2YHZitiv2YrZiCDZiCDYp9mE 2LXZiNiqINiMINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2YrZiNmB2LEg2K3YstmF2Kkg2YLZiNmK2Kkg2YXZ hiDYp9mE2YPZiNiv2YrZgyDYjCDYqtiz2KfYudiv2YMg2YHZiSDYrdmEINin2YTZhdi02KfZg9mE INin2YTYrtin2LXYqSDYqNio2LnYtiDYp9mE2YHZitiv2YrZiNmH2KfYqiDYp9mE2KrZiSDYqti3 2YTYqCDYqtmI2KfZgdixINmF2LTYutmEINmD2YjYr9mK2YMg2KPYttin2YHZiSDZhNiq2KrZhdmD 2YYg2YXZhiDYqti02LrZitmEINin2YTYp9mB2YTYp9mFINmIINmF2YLYp9i32Lkg2KfZhNmB2YrY r9mK2Ygg2Iwg2KjYsdmG2KfZhdisIEFMTFBsYXllciDZitiq2YXZitiyINio2KfZhdmD2KfZhtmK 2Kkg2KrYtNi62YrZhCDYp9mE2KfZgdmE2KfZhSDZiCDZhdmC2KfYt9i5INin2YTZgdmK2K/ZitmI INi52KfZhNmK2Kkg2KfZhNis2YjYr9ipIEhEINmIINi52LHYtiDYp9mE2KrYsdis2YXYqSDYqNi0 2YPZhCDZg9in2YXZhCDZiCDYr9mC2YrZgiDYo9ir2YbYp9ihINi52LHYtiDYp9mE2YHZitiv2YrZ iCDZiCDYp9mE2KrYrdmD2YUg2KfZhNmD2KfZhdmEINmB2Ykg2LjZh9mI2LEg2LTZg9mEINmIINiu 2Lcg2Ygg2YTZiNmGINin2YTYqtix2KzZhdmHINi52YTZiSDYp9mE2YHZitiv2YrZiAoKCmh0dHBz Oi8vZmFjZXNib29rMjAxMy5ibG9nc3BvdC5jb20vcC9ibG9nLXBhZ2VfNDYuaHRtbD91cmw9YUhS MGNEb3ZMM2QzZHk1aGJHeHdiR0Y1WlhJdWIzSm5MMFJ2ZDI1c2IyRmtMMEZNVEZCc1lYbGxja1ZP TG1WNFpRPT0=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)