• =?UTF-8?B?2KjYsdmG2KfZhdisIEludGVybmV0IERvd25sb2FkIE1hbmFnZXIg2YTYqtit2

  From =?UTF-8?B?2LXZiNixINmF2YbZiNi52Yc=?@21:1/5 to All on Fri Nov 1 09:12:50 2019
  2KjYsdmG2KfZhdisIEludGVybmV0IERvd25sb2FkIE1hbmFnZXIg2YTYqtit2YXZitmEINin2YTZ hdmE2YHYp9iqINmF2YYg2KfZhNin2YbYqtix2YbYqgoK2KjYsdmG2KfZhdisIEludGVybmV0IERv d25sb2FkIE1hbmFnZXIg2YXZhiDYp9mB2LbZhCDZiNin2LPYsdi5INio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq 2K3ZhdmK2YQg2YXZhiDYudmE2Ykg2KfZhNin2YbYqtix2YbYqiDZiNmC2K8g2K3Yp9iyINi52YTZ iSDZhdix2KrYqNipINmF2KrZgtiv2YXYqSDYrNiv2Kcg2YTYr9mJINmF2LPYqtiu2K/ZhdmJINin 2YTZg9mF2KjZitmI2KrYsSDYjCDZhdiv2YrYsSDYqtit2YXZitmEINin2YTYpdmG2KrYsdmG2Kog SURNINmK2LnYryDYo9iv2KfYqSDZhdmF2YrYstipINmE2LLZitin2K/YqSDYs9ix2LnYqSDYp9mE 2KrYrdmF2YrZhCDYqNmG2LPYqNipINiq2LXZhCDYpdmE2YkgNSDZhdix2KfYqiDZhdmGINiz2LHY udipINin2YTYqtit2YXZitmEINin2YTYudin2K/ZitipINmF2Lkg2KrZhti42YrZhSDYs9ix2LnY qSDYqtit2YXZitmEINin2YTZhdmE2YHYp9iqINmF2YYg2KfZhNin2YbYqtix2YbYqiDZiCDYp9mE 2K3YtdmI2YQg2LnZhNmJINiz2LHYudmHINin2YTYp9mG2KrYsdmG2Kog2YPYp9mF2YTYqSDYpdir 2YbYp9ihINin2YTYqtit2YXZitmECgoKaHR0cHM6Ly9mYWNlc2Jvb2syMDEzLmJsb2dzcG90LmNv bS9wL2Jsb2ctcGFnZV80Ni5odG1sP3VybD1hSFIwY0RvdkwzZDNkeTVwYm5SbGNtNWxkR1J2ZDI1 c2IyRmtiV0Z1WVdkbGNpNWpiMjB2WjJWMGJHRjBaWE4wZG1WeWMybHZiaTVvZEcxcw==

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From =?UTF-8?B?2LXZiNixINmF2YbZiNi52Yc=?@21:1/5 to All on Sat Nov 2 06:41:50 2019
  2KjYsdmG2KfZhdisIEludGVybmV0IERvd25sb2FkIE1hbmFnZXIg2YTYqtit2YXZitmEINin2YTZ hdmE2YHYp9iqINmF2YYg2KfZhNin2YbYqtix2YbYqgoK2KjYsdmG2KfZhdisIEludGVybmV0IERv d25sb2FkIE1hbmFnZXIg2YXZhiDYp9mB2LbZhCDZiNin2LPYsdi5INio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq 2K3ZhdmK2YQg2YXZhiDYudmE2Ykg2KfZhNin2YbYqtix2YbYqiDZiNmC2K8g2K3Yp9iyINi52YTZ iSDZhdix2KrYqNipINmF2KrZgtiv2YXYqSDYrNiv2Kcg2YTYr9mJINmF2LPYqtiu2K/ZhdmJINin 2YTZg9mF2KjZitmI2KrYsSDYjCDZhdiv2YrYsSDYqtit2YXZitmEINin2YTYpdmG2KrYsdmG2Kog SURNINmK2LnYryDYo9iv2KfYqSDZhdmF2YrYstipINmE2LLZitin2K/YqSDYs9ix2LnYqSDYp9mE 2KrYrdmF2YrZhCDYqNmG2LPYqNipINiq2LXZhCDYpdmE2YkgNSDZhdix2KfYqiDZhdmGINiz2LHY udipINin2YTYqtit2YXZitmEINin2YTYudin2K/ZitipINmF2Lkg2KrZhti42YrZhSDYs9ix2LnY qSDYqtit2YXZitmEINin2YTZhdmE2YHYp9iqINmF2YYg2KfZhNin2YbYqtix2YbYqiDZiCDYp9mE 2K3YtdmI2YQg2LnZhNmJINiz2LHYudmHINin2YTYp9mG2KrYsdmG2Kog2YPYp9mF2YTYqSDYpdir 2YbYp9ihINin2YTYqtit2YXZitmECgoKaHR0cHM6Ly9mYWNlc2Jvb2syMDEzLmJsb2dzcG90LmNv bS9wL2Jsb2ctcGFnZV80Ni5odG1sP3VybD1hSFIwY0RvdkwzZDNkeTVwYm5SbGNtNWxkR1J2ZDI1 c2IyRmtiV0Z1WVdkbGNpNWpiMjB2WjJWMGJHRjBaWE4wZG1WeWMybHZiaTVvZEcxcw==

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)