• =?UTF-8?B?2KzYr9mI2YQg2KfZhdiq2K3Yp9mG2KfYqiDYp9mE2LXZgSDYp9mE2KvYp9mE2

    From =?UTF-8?B?2LXZiNixINmF2YbZiNi52Yc=?@21:1/5 to All on Thu Nov 21 13:46:06 2019
    2KzYr9mI2YQg2KfZhdiq2K3Yp9mG2KfYqiDYp9mE2LXZgSDYp9mE2KvYp9mE2Ksg2YjYp9mE2LHY p9io2Lkg2YjYp9mE2K7Yp9mF2LMg2YjYp9mE2LPYp9iv2LMg2KfZhNin2KjYqtiv2KfYptmJINmF 2K3Yp9mB2LjYqSDYp9mE2LTYsdmC2YrZhyDYp9mE2KrYsdmFINin2YTYp9mI2YQgMjAxOQpodHRw czovL2ZhY2VzYm9vazIwMTMuYmxvZ3Nwb3QuY29tL3AvYmxvZy1wYWdlXzQ2Lmh0bWw/dXJsPWFI UjBjRG92TDJaaFkyVnpZbTl2YXpJd01UTXVZbXh2WjNOd2IzUXVZMjl0THpJd01Ua3ZNVEV2TWpB eE9WOHlNUzVvZEcxcw==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)