• =?UTF-8?B?2KjYsdmG2KfZhdisINmB2KrYrSDZhdmE2YHYp9iqINin2YTYqNmJINiv2Ykg2

    From =?UTF-8?B?2LXZiNixINmF2YbZiNi52Yc=?@21:1/5 to All on Sat Nov 2 07:20:47 2019
    2KfYsNinINmD2YbYqiDYqtio2K3YqyDYudmGINij2YHYttmEINin2YTYqNix2KfZhdisINmE2KrY tNi62YrZhCDZiCDZgtix2KfYodipINmF2YTZgdin2Kog2KfZhNio2Ykg2K/ZiSDYp9mBINiMINio 2LHZhtin2YXYrCDYo9iv2YjYqNmKINix2YrYr9ixINmH2Ygg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE 2KPZg9ir2LEg2LTYudio2YrYqSDZgdmKINin2YTYudin2YTZhSDZhdmGINin2KzZhCAg2KXZhti0 2KfYoSDZiNil2K/Yp9ix2Kkg2Ygg2KrYtNi62YrZhCDYrNmF2YrYuSDZhdmE2YHYp9iqINmIINmF 2LPYqtmG2K/Yp9iqINin2YTYqtmJINiq2YUg2KfZhti02KfYptmH2Kcg2LnZhiDYt9ix2YrZgiAg UERGICjYqtmG2LPZitmCINin2YTZhdiz2KrZhtiv2KfYqiDYp9mE2YXYrdmF2YjZhNipKSDZiCDZ gtix2KfYodipINin2YPYqtioINin2YTYp9mE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg2Ygg2YHYqtitINin2YTZ hdmI2KfZgti5INmIINi12YHYrdin2Kog2KfZhNmI2YrYqCDYp9mE2KrZiSDYqtit2KrYp9isINin 2YTZiSDZhdmE2YHYp9iqINi52LHYtiBQREYgINiMINio2LHZhtin2YXYrCAgQWRvYmUgUmVhZGVy INmK2KrZhSDYp9mE2K3Zg9mFINi52YTZiSDYrNmF2YrYuSDYp9mE2YLYsdin2KEgUERGINmIINmH 2Ygg2YXZhiDYp9mE2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2YXYrNin2YbZitipINin2YTYqtmJINiq2YXYqtin 2LIg2KjYp9mE2LPYsdi52Kkg2KjYp9mE2YXZgtin2LHZhtipINmF2Lkg2LrZitix2YfYpyDZhdmG INio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNmC2LHYp9ihIFBERiDZgdmJINiq2LTYutmK2YQg2Ygg2YHYqtitINmI INi52LHYtiDYp9mE2YXZhNmB2KfYqiDZiCDZitix2KzYuSDYp9mE2LPYqNioINmB2Ykg2LDYp9mE 2YMg2KfZhNmJINin2YbZhyDZhNinINio2K3YqtmI2Ykg2LnZhNmJINin2YTYpdi22KfZgdin2Kog 2Ygg2KfZhNmF2YTYrdmC2KfYqiDYp9mE2YXZiNis2YjYr9ipINmB2Ykg2YXYudi42YUg2KfZhNmC 2LHYp9ihIFBERiDYp9mE2KrZiSDYqtiz2KjYqCDYqNi32KYg2YHZiSDYudmF2YTZitipINiq2LTY utmK2YQg2KfZhNmF2YTZgdin2Kog2KfZhNiq2Ykg2KrYudmF2YQg2KjYtdmK2LrYqSBQREYg2Iwg 2Iwg2KjYsdmG2KfZhdisINij2K/ZiNio2Yog2LHZitiv2LEg2YrYuNmH2LEg2KfZhNmF2YTZgdin 2Kog2YHZiSAg2KrZgdin2LXZitmEINi52KfZhNmK2Kkg2Ygg2KfYuNmH2KfYsSDYp9mE2YTZiNmG INin2YTYrdmC2YrZgtmKINio2LPYsdi52Kkg2Iwg2YPZhdinINin2YYg2KfZhNio2LHZhtin2YXY rCDZhNinINmK2LPYqtmH2YTZgyDZhdmGINmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNmG2LjYp9mFCgoKaHR0cHM6 Ly9mYWNlc2Jvb2syMDEzLmJsb2dzcG90LmNvbS9wL2Jsb2ctcGFnZV80Ni5odG1sP3VybD1hSFIw Y0RvdkwyRnlaRzkzYm14dllXUXVZV1J2WW1VdVkyOXRMM0IxWWk5aFpHOWlaUzl5WldGa1pYSXZk Mmx1THpFeExuZ3ZNVEV1TUM0eU15OXRhWE5qTDBGa1ltVlNaSEpWY0dReE1UQXlNeTV0YzNBPQ==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)