• =?UTF-8?B?2KfZhNmB2YrZhNmFINin2YTZhdmF2YbZiNi5INmF2YYg2KfZhNi52LHYtg==?

    From hossam alagmy@21:1/5 to All on Fri Dec 20 07:08:06 2019
    2KfZhNmB2YrZhNmFINin2YTZhdmF2YbZiNi5INmF2YYg2KfZhNi52LHYtg0KaHR0cHM6Ly9mYWNl c2Jvb2syMDEzLmJsb2dzcG90LmNvbS9wL2Jsb2ctcGFnZV80Ni5odG1sP3VybD1hSFIwY0hNNkx5 OTNkM2N1ZVc5MWRIVmlaUzVqYjIwdmQyRjBZMmcvZGoxaFowNXBiM2wwTUhoTGN3PT0=
    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)